Metoda rodinné konstelace řeší nejen problémy ve vztazích

8549371306_43a5bbceb2_zrodinné konstelaceMetoda rodinných neboli systemických konstelací vznikla v osmdesátých letech v Německu. Vytvořena byla terapeutem Bertem Hellingerem, který v ní integroval několik přístupů. Původní využití působení konstelací bylo především v oblasti rodinné terapie a práce s rodinným systémem. Metoda se však rozšířila i do různých dalších oblastí, kterými jsou partnerské vztahy, osobní rozvoj, pracovní vztahy a další.

Rodinné konstelace jsou metodou používanou především v oblastech poradenství, osobního rozvoje a terapie. Popisování této metody může být poněkud složité, neboť se jedná o metodu prožitkovou a proto je lépe seminář absolvovat či navštívit a konstelace zažít.

Definice rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou pohledem na celek. Jednat se může o rodinu, partnerský vztah, pracovní kolektiv apod. V rodinných konstelacích se terapeut zabývá celým tímto systémem. Překračuje tak jednotlivé individuální problémy a dívá se na celek jako takový. To vede k lepšímu pochopení souvislostí v rámci rodiny (celku).

Díky systemickým konstelacím je možné změnit vnitřní stav obrazu prožívané reality. Každý z nás se ve svém životě řídí vytvořenými obrazy, které ho v jeho životě a činnostech podporují či brzdí, dávají mu sílu, či ho oslabují. S těmito obrazy se pak v rámci konstelací pracuje. Tím, že je jim ponechán prostor, umožňuje se jejich vývoj a větší harmonie. Neznamená to však, že by snad to, co se objevuje v rodinných konstelacích bylo správnější, pravdivější nebo reálnější, než-li sama skutečnost. Objevuje se spíše nový, alternativní obraz vnitřní reality. Pokud ho přijmu jako také možný, reaguje na mne mé okolí jinak a mně zůstává výběr – zůstat ve starém systému, či jej rozšířit o nové působnosti.

Rodinné konstelace jsou o spojení se životem a o propojení s realitou. Vše, co existuje, neexistuje ojediněle. Vše je propojeno se vším a také konstelace nám dopřávají pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům, k našim předkům a ke zdroji síly, tím se dostáváme sami k sobě, ke své vlastní podstatě. Jedná se o velmi obohacující skutečnost a zážitek.

Konstelační rituál

Rodinné konstelace jsou zážitková metoda, ve které jde o pocity a prožitky. Většinou se konají v rámci semináře ve skupině lidí. Optimální počet účastníků na semináři konstelací je 15 lidí, ale je možné se setkat i s menšími nebo většími skupinami. Je možné tvořit i individuální konstelace, ve kterých klient přechází z jedné role do druhé. Existuje i varianta možnosti práce s figurkami.

Konstelace samotná probíhá tak, že klient představí svoji situaci nebo problém. Ze spoluúčastníků jsou vybráni zástupci, důležití pro tento systém, tyto zástupce mu většinou navrhne vedoucí konstelace (konstelář).

Je to tak, že pokud stavěným systém v konstelaci je například rodina, pak  si vybere klient jednotlivé zástupce rolí, reprezentující jeho rodiče, sourozence, prarodiče a také sebe sama. Pokud dojde k takové situaci, že by se na roli zvolený zástupce necítil, pak může roli odmítnout. Vybraní zástupci jsou pak postaveni zadavatelem (klientem) do prostoru tak, jak on sám to cítí, že to momentálně je. Je nejlepší, když zástupce je veden oběma rukama tak, aby byl co nejpohodlněji a nejsprávněji umístěn do té pozice, kterou zadavatel zamýšlí.

aufstellungKonstelář navrhne zástupce rodinných příslušníků.

Jakmile je konstelace postavena, posadí se klient tak, aby na celou scénu dobře viděl, a na řadu přichází konstelář. Ten se dotazuje zástupců nebo je přemísťuje, dopřává jim samovolný pohyb a to vše buď dotazováním, nebo dalšími postupy. Cílem je, vést celou situaci tak, aby se systém změnil směrem k větší harmonii a uvolnění. Někdy na závěr rodinné konstelace postaví konstelář zadavatele do své vlastní role tak, aby si nově objevenou pozici vyzkoušel, otestoval.

Po ukončení takovéto konstelace všichni zúčastnění ze svých rolí vystoupí. To se děje buď velkým krokem z role ven nebo otřepáním se a očištěním energetického těla. Vědomé vystoupení z role je důležitou součástí konstelačního rituálu.

Působení rodinné konstelace

V konstelacích dochází k pochopení souvislostí v několika různých úrovních vnímání a chápání. Na racionálně-informační úrovni pochopíme, co se v našem systému stalo nebo ještě stále děje, jak se lidem v systému zařazeným daří, případně kdo v systému chybí. Tato úroveň může být velmi přínosná pro organizace, podniky a pracovní kolektivy. Další úrovní působení konstelací je rovina emocionálně-prožitková. Tím, že vidíme a akceptujeme skutečnost tak, jak je, získáváme dostatečnou sílu pokračovat v započaté cestě, zbavíme se iluzí a dává nám to možnost dále se vyvíjet.

Zažíváme pozitivní a novou alternativu k našemu vnitřnímu obrazu reality. Pozorujeme probíhající změny v systému, pozorujeme jeho přeskupování a akceptujeme obraz konstelace. Nacházíme to nové, nečekané a možné.

Není neobvyklé, že postavená a provedená konstelace má pozitivní účinek i na další příslušníky skutečného systému, kteří nebyli na konstelaci samotné přítomni, ani o jejím provádění nevěděli. Toto působení sice není vědecky uznáváno a je možnou příčinou neporozumění a skeptického pohledu na metodu, avšak je uznávána šamany a léčiteli, kteří jej nazývají působením v paralelním světě.

Ve chvíli, kdy realitu začneme vnímat jinak, ve větších souvislostech a s větším vhledem, pak problém, který jsme doteď vnímali jakožto závažný a zatěžující se může lehce rozplynout.

Jaké problémy se konstelacemi obvykle řeší

 • rodinné problémy – problémy ve vztazích
 • neschopnost vymanit se z pout rodiny
 • přejímání osudu jiných rodinných příslušníků
 • problémy v partnerském vztahu
 • neschopnost najít si partnera
 • opakované vyhledávání si stejného typu partnerky nebo partnera
 • problémy na pracovišti – obtíže s kolegy
 • úloha „černého Petra"
 • nutkavé jednání
 • mezilidské konflikty
 • konflikty s nadřízenými
 • finanční problémy (konstelace skrytých finančních přesvědčení)
 • chronické zdravotní problémy (konstelace symptomů)

Úskalí rodinných konstelací

Rodinné konstelace nenahrazují kvalifikovanou lékařkou pomoc nebo psychoterapii. Nejsou vhodné k léčení ani stanovování diagnózy ve smyslu klasické medicíny. Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických krizích a při traumatických aktuálních stavech, kterými jsou například aktuální rozchod, úmrtí blízké osoby, nevěra,... Pokud je klient v jakémkoliv léčení, pak je důležité svého terapeuta o záměru seminář navštívit informovat, a také informovat lektora konstelací o léčení a problémech, které k němu vedly.

Zvýšená opatrnost je na místě v případě, že v minulosti klienta se objevila těžká traumata typu (sexuální násilí, sexuální zneužívání, zdravotní traumata nebo válečná traumata atd.). Problematičtější situací, kdy je při konstelaci zvýšená opatrnost na místě, je v případech výskytu psychických poruch v nejbližší rodině klienta. Jakékoliv psychotické projevy (halucinace, hlasy, záchvaty paniky či strachu, pocity pronásledování, extrémní kolísání a výkyvy nálady) je nutné projednat nejprve s terapeutem. Rodinné konstelace nejsou doporučovány osobám závislým na drogách, lze je provádět v případě, že léčba započala a také se doporučuje absolvovat seminář až po šesti měsících od úplné abstinence od návykové látky.

Obzvláště velké opatrnosti je třeba při kardiovaskulárních poruchách, v těhotenství, při epilepsii a celkovém oslabení organismu, po prodělané těžké nemoci nebo operaci.

Občasné potíže objevující se během a po rodinné konstelaci

Absolvování semináře vede v mnoha případech k vyřešení potíží a je velice účinnou metodou osobního růstu. Vede ke změnám ve vnímání a chápání zaběhnutých vzorců, umožňuje pochopení a přehodnocení vzorců dosavadních. Pokud je tento způsob práce pro nás nový a nezvyklý, pak se může stát, že naše rozumové chápání a zvyk kategorizování světa je dočasně zmatené.

Fotolia_39947818_XSPo absolvování rodinných konstelací se může psychický stav dočasně zhoršit. Znamená to, že započal přepis negativních vzorců.

V naší realitě se objevují poznatky, které se nám zprvu nemusí dařit přesně zařadit. Na toto přehodnocování náš psychosomatický systém může reagovat nadměrnou únavou, bolestmi hlavy, podrážděnosti, emoční labilitou nebo útlumem. Může dojít k dočasnému zhoršení našeho psychického stavu. Během semináře i po něm se někdy a v některých případech dostavují pocity marnosti, dezorientovanosti a neklidu. Ojediněle dochází i k případům, kdy si náš organismus sám vynutí určitý čas ke zpracování událostí a myšlenek onemocněním či jinou indispozicí. Tyto signály však nelze hodnotit jakožto negativní, spíše naopak, tyto projevy jsou ukazatelem toho, že rodinné konstelace působí a přepis negativních vzorců započal.

Pocity zůstání v roli po rodinných konstelacích

V průběhu rodinných konstelací Vám byla přidělena role a Vy máte pocit, že se Vám z ní nedaří vystoupit či máte jakýsi pocit přetrvávání role? Tyto pocity lidé popisují jako, „že se necítí ve své kůži", „pocit, že na mě něco z role zůstalo" apod. Pokud vám nejde vystoupit z role, věnujte se něčemu jinému, pokud možno fyzické aktivitě – chůzi, cvičení nebo práci, pomoci může i studená sprcha. Pokud pocity nadále přetrvávají, kontaktujte svého lektora, který by Vám měl pomoci opětovným nebo hlubším rituálem z role vystoupit, případné očištění.

Cíl rodinných konstelací

Cílem není změnit nezměnitelné, ani se vracet do minulosti a přepisovat ji. Cílem je především nalezení a uchopení vlastní síly, nalezení sebe sama, hledání cesty k hlubokým a opravdovým citům a pocitům. Tyto primární síly, primární pocity jsou naším dědictvím po předcích a mají neskutečnou sílu. Pokud s touto silou nejsme v souznění, pak s ní v průběhu času ztrácíme kontakt a ocitáme si mimo proud života, mimo vlastní životní síly. Samozřejmou součástí takovýchto seminářů by měla být i následná péče.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 2405x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

SWEET CHESNUT Kaštanovník jedlý (30)…

Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do…

Cena: 275 Kč

STAR OF BETHLEHEM Snědek chocholikatý (29)…

Po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte