Máte krizi v partnerství? Možná jen prožíváte karmický vztah

Karmický vztah

Každý vztah, který v životě vytvoříme, je příležitostí k učení, poučení a růstu. Některé svazky a vztahy léčí, jiné naopak destruují a ničí. Lidé, které potkáváme jsou naším zrcadlem, odráží naše vlastní chyby a nedostatky a pomáhají najít to, co bychom u sebe měli na vědomé úrovni zlepšit. Náhody neexistují a proto ani žádné setkání není náhodné. Konkrétní lidé jsou k nám přitahováni v daný čas a v daném místě v čase, kdy se máme od druhého něco naučit. Je důležité pochopit, že to, co vyzařujeme, to přitahujeme. 

Karmický vztah je vztah mezi dvěma lidmi, kteří se znají z ostatních životů a společně prožili vzájemné nedořešené intenzivní emoce. Tyto silné, neuspořádané a nedořešené emoce nabývají zpravidla velké intenzity až nezvládnutelnosti a jsou jimi vina, strach, závislost, žárlivost, hněv apod. Kvůli těmto nedořešeným emocionálním nábojům se v další inkarnaci cítí vzájemně přitahováni. Karmický vztah nemusí být zdaleka pouze partnerský, může být i přátelský nebo kamarádský, pracovní, rodinný, náhodný či sexuální. 

Karmický vztah a jeho zákony

Když myslíme, jednáme, mluvíme, setkáváme se – vždy uvádíme do pohybu sílu neboli energii, která se projeví. Tento zákon příčiny a následku je jednoduše přírodní a fyzikální fenomén, který existuje a to bez ohledu na to, zda tomu věříme nebo ne. Právě tomu se říká karmický vztah. Je to vlastně zákon akce a reakce.

 • Jak zaseješ, tak sklidíš

Cokoliv do vesmíru vypustíme, ať už je to naše myšlenka, slovo nebo čin, dříve nebo později se to k nám vrátí. Stejně tak i karmický vztah. Chceme-li štěstí, lásku, mír a přátelství, pak musíme pečovat o své vlastní štěstí, být šťastní a mírumilovní, skutečně milující a přátelští.

 • Tvoříme navenek i dovnitř

Cokoliv nás obklopuje, je spojeno s naším vnitřním stavem. Obklopte se tím, čím chcete být. To pochopitelně platí i pro karmický vztah.

 •  Přijímejte, nevymezujte

To, co odmítáte, bude nadále pokračovat. Sejete-li nejednoti, sklidíte nejednotu – vymezování, posuzování, odpor. Vše co se děje, přijímejte s vědomím jednoty.

 • Růst

Ne svět okolo nás, ale my sami se měníme a rosteme. Jediné, co opravdu můžeme ovlivnit, jsme my sami, naše mysl, naše emoce. 

 • Zodpovědnost

My sami jsme zodpovědní za všechno, co se v našem životě děje. Jsme zrcadlem našeho okolí a naše okolí je zrcadlem nás. Stejně to platí i pro karmický vztah.

 •  Propojení

Vše ve vesmíru je vzájemně propojené a ovlivňuje se. I karmický vztah. Jeden krok vyvolává další krok a i malá změna může vyvolat další akce, které budou končit velkou změnou.

Muž žena hádkaV karmickém vztahu je těžké zůstat, i z něj odejít

 •  Soustředění

V jeden okamžik se naše mysl může soustředit pouze na jeden objekt. Soustředíme-li se na přítomnost, pak myšlenky jako hněv, vztek, chtivost mizí.

 •  Odevzdání

Jestliže něčemu věříte, pak vás život dříve nebo později vyzve k tomu, abyste svoji víru ukázali v praxi. A právě v tom nás karmický vztah učí.

 •  Praxe

Praktikujte meditaci, která vás přivádí do bodu tady a teď. Jen tak zakusíte všeobímající jednotu a proud. Jste-li v minulosti nebo v budoucnosti, pak zaséváte nejdnotu, kterou také dřív nebo později sklidíte.

 • Změna

Minulost se v různých obměnách bude stále opakovat, dokud se z ní nepoučíme. Poučení může znamenat vědomé přijetí věci takové, jaká je.

 • Trpělivost a odměna

Dlouhotrvajíci odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci. Čím více jsme sami sebou a tím pádem v jenotě s vesmírem, tím větší štěstí následuje. Trpělivost je známkou vědomí jednoty, netrplivost známkou nejednoty, nežití v přítomnosti. 

 • Inspirace

Každá hodnota, která vznikne je výsledkem energie, která byla vložena. Příspěvek každého z nás je příspěvek celku. A pro karmický vztah to platí dvojnásob.

Jak poznat karmický vztah?

Karmický vztah, do kterého vstupujeme, je často obnovením vazeb z minulosti. Tento karmický vztah bývá náročný pro obě dvě strany.  Karmické vztahy bývají nezdravé a nebezpečné nám i okolí. Jsou provázány pouty z minulosti, často v nich zažíváme silné a zničující emoce. Jsou plné zármutku, bojů, utrpení, rivality, ponížení... Ukončit karmický vztah bývá velmi bolestivé a náročné.  

Každý, s kým přijdeme během života do kontaktu, každý s kým žijeme, stýkáme se, potkáváme se, ovlivňuje naši karmu. Vždy nás také dostihne to, co jsme způsobili druhým. Funguje zákon příčiny a následku, a to i ve vztazích. Ten, kdo si není vědom těchto duchovních zákonů nebo se je dokonce úmyslně snaží ignorovat, si kupí v průběhu života karmické dluhy.

Žádný vztah není náhodný

Každý vztah je příležitostí k učení a přináší něco nového, co se můžeme neučit nebo zpracovat. Ne každý vztah je láskyplný, někdy nám může způsobovat nenadálé problémy v životě.

Nejintenzivnější vztahy bývají vztahy rodinné a partnerské

Naše osobnost se formuje právě skrze mezilidské vztahy, naše zkušenosti nás učí měnit přístup k okolí, i naše myšlení se mění. Všechno, co se učíme se nejvíce můžeme naučit právě od našeho karmického partnera. A jak poznat karmický vztah? Tyto k sobě silně přitahované duše mívají bolestnou touhu předchozí situace vyřešit, máme něco pochopit, odpustit a jít dále. Žít v těchto vztazích není vždy nejklidnější cesta. Takovýto karmický vztah potřebuje čas na propojení a harmonizaci a opravdový konec nastává ve chvíli, kdy oba dojdou smíření a jejich štěstí v životě není závislé na tom druhém.

Láska a karma

Je mnoho lidí, kteří vášeň a touhu zaměňují za skutečnou lásku. Láska je však především o vzájemném respektu a pochopení. Láska není svazování druhého. Partner si však naší svobody a důvěry musí vážit a nesmí ji zneužívat. Pokud se tak stane, pak je vztah narušen a obvykle se rozpadá. Láska je i to, že s partnerem nemusím žít, ale dám mu svobodu v případě, že s ním nejsem šťastná/ý nebo partner/partnerka není ve vztahu šťasný/á se mnou. Láska je přijetí reality takové, jaká je, je to přijetí partnera se vším, jaký je, co dělá a tak dále.

Syndrom spoutanosti ve vztahu

Vztah dvou lidí, který začal šťastně a dobrovolně z obou stran se někdy časem dostává do bodu, kdy se jeden z partnerů stal pasivním a totálně závislím na tom druhém. Pasivní patrneři si často nejsou vědomi ztráty vlastní identity, ani toho, že jsou do větší nebo menší míry pod vlivem někoho dalšího. Tento stav bývá označován jako „syndrom spoutanosti“. Karmický vztah bývá jeho přímou ukázkou.

Pokud se setkáváme s dušemi, se kterými jsme z minulosti nějak provázáni a spojeni, pak často můžeme pociťovat silné emoce, lásku, strach, radost, averzi nebo intenzivní sexuální přitažlivost. Síla těchto pocitů bývá citelná a mohou do našeho života přinést mnoho zmatku a citových nepokojů. Vztahy, které nás přivádějí do vzteku, frustrace až k šílenství obvykle pocházejí z minulého života. To je pak karmický vztah. Jsou to lidé, kteří se nám mnohdy dostanou až pod kůži a není neobvyklé, že nás vlastně neuvěřitelně rozčilují. Pokud se nacházíte ve vztahu, který vám přináší mnoho frustrace, bolesti, smutku a je provázen intenzivními a nepříjemnými emocemi, pak si uvědomte, že pocit, že není možné se osvobodit je pouze domnělý. Nikdo a nic vás nemůže nutit k zavázanosti s druhou osobou. Intenzivní emoce jsou často spojovány s hlubokou bolestí a vzájemnou láskou. Tato energie by měla být klidná, mírumilovná a inspirující. Není vyčerpávající a tragická. Vykazuje-li vztah tyto negativní projevy a zátěže, pak je načase jej spíše opustit, než-li v něm setrvávat. Karmický vztah není zdravý.

Karmu neřešíte společně, karma je individuální záležitost. I když je v některých vztazích karmická zátěž, pak právě proto je nutné od vztahu upustit a poodstoupit z něj, aby se pravda ukázala a vy jste zakusili vlastní úplnost a celistvost. Zodpovědnost za druhého ve vztahu reálně neexistuje, stejně jako vy nejste zodpovědní za vašeho druha, tak ani on není zodpovědný za vás. Někdy tak jasně cítíte zraněnou část vnitřního dítěte svého partnera, že máte nutkání ho „zachránit“. Toto však fungovat nebude. Pouze tím posílíte jeho roli bezmocné oběti a svoji roli toho, kdo se obětuje. Takovýto karmický vztah však nikdy nebude skutečně naplňující. Mnohem užitečnější je vymezit se a postavit se sám za sebe.

Přerušení karmického vztahu – karmického cyklu

Prvním krokem k tomu, abychom mohli přerušit karmický vztah, je převzetí zodpovědnosti za tuto osobu ve vašem životě. Pokud se tento člověk ve vašem životě objevil, pak vaše duše souhlasila s tím, že se s touto osobou setkáte, neboť je to potřebné pro váš duchovní růst. Odpuštění sobě samým je posledním tajemstvím k vyléčení ve všech směrech času. To zahrnuje i to, že odpustíte sami sobě, že jste do takového vztahu vstoupili. Životní lekce se počítají, jen když se z nich poučíme.

Karmický vztah je vlastně taková válka v přetahování. Je to boj o moc, ve kterém však nikdo nevyhrává. Dojde-li k odpuštění, boj o moc končí. Odpuštění však neznamená, že se stanete pasivními, jde o zvýšení vaší osobní síly a asertivity. V karmických vztazích jste zřejmě vyzkoušeli již agresivní, pasivně-agresivní i pasivní procesy. Ani jeden z nich však nefunguje. Buďte upřímní k sobě i ke druhému. Úpřímnost znamená, že se vzdáte záměru kontrolovat, napravovat nebo měnit druhou osobu. Úpřímnost znamená říkat pravdu a nechat střípky dopadnout tam, kde mají, bez potřeby dohlížet na výsledek. Vyhýbání se karmickému vztahu, držení si odstupu od dané osoby může fungovat jedině v případě, že ve své mysli dokážete setrvat v míru, i když na danou osobu pomyslíte.


Stáhnout v PDF

Chcete se zeptat na cokoliv k tématu? Obraťte se na naše poradce.

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte