Mezigenerační vztahy a nevyhnutelné střety generací

Mezigenerační vztahy a nevyhnutelné střety generací

Jak mladí, tak i senioři naráží na názory druhé generace. Na názory a náhledy na život, které jsou mnohdy velmi vyhraněné a druhá strana si tak jen obtížně nechá něco vysvětlit. Cesta k vzájemnému pochopení bývá někdy trnitá a na základě vyhrocených situací a výměn názorů a pohledů na věc se třebas i nejednou na delší dobu uzavře.

Čtěte také:

Manipulace ve vztahu: Jak se bránit manipulátorovi?

Soužití generací

Vztahy mezi generacemi jsou rozhodně širokým tématem, jsou ovlivněny jak objektivními, tak subjektivními názory a v neposlední řadě i různými předsudky.

Objektivní generační názory jsou takové, kterým nechybí jakýsi nadhled, je to názor, při kterém si je aktér vědom i vlastních nedostatků, ale na druhou stranu i předností. Takovýto názor je poměrně vyrovnaný, tedy objektivní.

Subjektivní generační názory ale nepřipouští chyby své generace a svého náhledu na věc, ale vidí je především u těch druhých. Takovýto postoj se může dědit někdy i výchovou a nápodobou rodičů, kteří zaujímali podobná stanoviska k jiným generacím.

Předsudky hrávají v mezigeneračních vztazích rovněž nezanedbatelnou a obvyklou roli. Děti a mladí mívají sklony své zkušenosti a jejich originalitu zveličovat. Rodiče pod vlivem zvyku mají sklon zase svoje zkušenosti absolutizovat a odpírají tak, někdy i nevědomky, svým dětem právo na samostatné tvoření své životní cesty a samostatného myšlení. Avšak právě oni sami stejně tak požadovali od svých rodičů respekt k jejich názorům a zkušenostem...Názorové rozdílnosti se takto objevují, prohlubují a získávají statut pevného stanoviska.

Mladá generace – přednosti a nedostatky

Výhodou mládí je jejich elán, nadšení, energie a progresivnost, avšak chybí větší životní zkušenosti. Mladí mají chuť do všeho nového a neznámého, i dostatek sil na tvoření, jsou přizpůsobiví, ale i nároční. Vůči sobě samým i starším generacím bývají poměrně kritičtí. U části mladé generace se objevuje lehkovážnost a neukázněnost. Ta se dotýká nejen jejich chování, ale i materiálních hodnot. Protestují a bojují proti hodnotám předchozích generací. Negativem mládí je spěch, nedostatek zkušeností a hazard.

Starší generace – přednosti a nedostatky

Životní zkušenost a poučení je výhodou starší generace. Jejich myšlení bývá poklidnější, více promyšlené, věku přiměřené. Ve vztazích i názorech bývají stálejší. Jejich negativem je však jistý konzervatismus, někdy až zbytečně nesmyslné lpění na zásadách a normách. Neuvědomují si, že tyto jejich zásady a normy již byly časem překonány.

Mezigenerační vztahy dnes

Problematika náročných mezigeneračních vztahů zde byla vždy a v každé době v minulosti. Každá generace se od té předchozí v něčem liší a pochopitelně tak dochází ke střetům, neporozumění, ale i otevřeným bojům. Jak je to v současnosti s mezigeneračními vztahy?

Během posledních několika desítek let naše společnost prošla mnoha změnami. Jednou z těch významných je i pohled na rodinu a tradiční soužití. Rodina již často není chápána tak, jako tomu bylo dříve. Mnoho lidí dnes žije v nesezdaných soužitích, mingles (married but single – vztahy s volnějšími hranicemi soužití) nebo jako samostatné jednotky, tzv. single. Takovýto přístup je mnohdy starším lidem nepochopitelný nebo úplně „proti srsti". Současný proces aktuálních změn sebou nese zpochybňování starých struktur.

Role v rodině již nejsou tak pevně rozdělené, ale splývají a prolínají se. Úlohou žen už není trávit celé dny úklidem nebo vařením, ženy jsou dnes často emancipované, věnují se svým vlastním zájmům a koníčkům, budují kariéru, a to jsou často záležitosti, které starší generace nemohou překonat. Mužům na druhou stranu už dnes není proti mysli svojí manželce s domácností pomáhat, podílet se na jejím chodu a nebýt v rámci kariéry v rivalitním postavení vůči sobě navzájem. I když dvoukariérní manželství samozřejmě zase přinášejí nové obtíže a překážky, jež je třeba překonávat.

Mezigenerační vztahy

Prevence mezigeneračních střetů a konfliktů

Výrazné rozdíly v mezigeneračních vztazích jsou patrné mezi rodiči a dětmi a mezi prarodiči a vnoučaty. Konflikty mohou eskalovat zejména v napjatých životních situacích a to zejména, žijí-li různé generace pospolu. Jak se tedy nejlépe vyhnout nepříjemným konfliktům?

 1. Nebuďte zbytečně tvrdohlaví.
 2. Vše, co v rámci mezigeneračních výměn názorů říkáte, si prve dobře rozmyslete a važte slova.
 3. Přijměte názory druhých, berte jako běžnou věc i to, že je jasné, že se vždy neshodnete – doba a její nároky se stále mění.
 4. Starší generace by měly nechat ty mladší dospět v klidu a dopřát jim nalezení svojí vlastní životní cesty s laskavou a chápající podporou svých rodičů.
 5. Mladší generace by neměly zapomínat na respekt a úctu vůči starším.
 6. Uvědomujte si, že mezigenerační vztahy jsou náročné všude.
 7. Předcházejte extrémně vypjatým situacím, které mohou končit tím, že generační spor se vyhrotí tak, že aktéři nedorozumění spolu třeba i několik let nepromluví.

Životní zkušenosti a jejich vliv na vývoj osobnosti

Každý z nás získává v průběhu života velmi různé zkušenosti, vyrůstáme a dospíváme v různých prostředích, procházíme specifickými životními situacemi a máme jiné prožitky těchto událostí.

Starší a mladší generace jsou ve svých názorech na život rozdílní i díky rozdílné životní zkušenosti. Těmito zkušenostmi jsou jak jiné prostředí, tak aktuální politická situace, politické změny, studium, prostředí, ve kterém dospívá apod. Historické zkušenosti hrají velkou roli a ovlivňují zásadní životní rozhodnutí člověka

Odlišná mezigenerační zkušenost

Odlišná životní zkušenost, ve které jednotlivé generace vyrůstají, způsobuje odlišné životní názory a postoje. Je to podobné, jako třeba rozdíly mezi různými kulturami, ty také vnímají svět různě, mají jiné zvyky, tradice, stereotypy atd.

V rodinách a ve školách dochází již v období školního věku k uvědomování si rozdílů mezi generacemi. Mladí dnes mají přístup k obrovskému množství informací, ale na druhou stranu je nemají ujasněné. Avšak zkušenost a znalosti, které jim předávají starší generace, jim mnohdy mohou přijít až neskutečně zastaralé a nepoužitelné.

Naše vzory – Jak se s věkem mění?

 • Chlapec ve věku 5 let bude mít pravděpodobně ve svém otci velký vzor, bude chtít být jako on, až bude velký, například mít stejné povolání apod.
 • Chlapec v pubertě ve věku cca 15 let bude naopak otci silně vzdorovat a nebude chtít být za žádnou cenu jako on.
 • Mladík ve věku 25 let bude pravděpodobně v tomto čase v jakémsi rivalitním stavu vůči svému otci a nebude schopen docenit, čeho jeho otec dokázal.
 • Muž ve věku 35 let si příliš neuvědomuje a nepřipouští, že by si měl na svého otce udělat čas.
 • Muž ve věku 45 let naopak velmi ocení, co jeho otec dokázal a vybudoval. Váží si jeho zkušeností.
 • Pětapadesátiletý muž si uvědomuje, že si na svého otce v minulosti neudělal dostatek času a možná toho nyní i lituje.

Z historie mezigeneračních vztahů

Problémy a nedorozumění mezi generacemi jsou staré jako lidstvo samo. Sokrates kritizuje mládež za její lenost a zkaženost, Platón upozorňuje na to, že používání písma způsobí zakrnělost myšlení mladých generací. Starší generace mají zkrátka tendenci k tomu, paušalizovat svoje zkušenosti, a v tom novém a jiném vnímat ohrožení. Je to docela přirozený a obvyklý jev. A tak podobně, jako Platón kritizoval užívání písma, další generace s obavou sledovaly rozmach knih, poslouchání rádia, televizní vysílání, počítače, videohry, virtuální svět,...

Je tak přirozené, že starší generace vnímají chování těch mladších jako poměrně ohrožující. Mladí a staří rovněž mívají obtíže v komunikaci mezi sebou. Starší generace se navíc v dnešním světě cítí poměrně nekonformně. Nesouzní s dnešním kultem „věčné síly a mládí" a nerozumí mnohým současným životním hodnotám a systému světa.

Generalizovat celé věkové skupiny je však doslova cestou do pekel, spolupráce mezi generacemi je velmi důležitá a pro všechny přínosná. Situace, kdy starší generace se té mladší obává, je nežádoucí, až nebezpečná.

Každá nová generace se v dnešní době od té předchozí diametrálně liší. Prostředí se v posledních desetiletích neustále proměňuje, což vede k tomu, že adaptace na prostředí je rovněž neustále nutná a proměňuje se. Každá nová generace se musí naučit v takovémto prostředí chovat a také se musí naučit v tomto prostředí uspět. Pokrok a inovace jsou nezastavitelné, je však přirozené, že každý se nejlépe cítí „v tom svém". Proto je běžné, že každému je nejlépe ve společnosti literatury, hudby či filmů jeho generací oblíbenými. Přít se mezi generacemi o hudbě, filmech či umění je zcela zbytečné, vkus se liší a bude lišit vždy a je jasné, že každá nová generace musí přijít s něčím, co ta starší vnímá jako pobuřující, obscénní či nevhodné. Pokrok je však něco, z čeho v konečném důsledku nějakým způsobem těžíme všichni.

Budování vztahů mezi generacemi by mělo být součástí každodenního života a na cennost spolupráce mezi mladými a staršími a na jejich přínos pro všechny by se nemělo zapomínat. A vždy předtím, než starší generace začne na tu mladou láteřit, měla by si uvědomit, kdo to vlastně byl, kdo tyto mladší vychoval a v jakém světě je nechal vyrůstat.

Diskuse k článku

 • Jan Mladec

  16:40 30. 9. 2021 +2
  to je veliká pravda
  • Jan středomlad

   16:43 30. 9. 2021 +2
   To teda ne jsou to pro americké hoaxy
 • Jan Starec

  08:50 3. 4. 2015 +1
  Přehledný a ucelený článek. Chybí mně jméno autora a s ohledem,že jde o kompilaci i prameny, ze kterých čerpal.
  • Jan Mladec

   16:41 30. 9. 2021 +2
   to je veliká pravda

Lunární kalendář

ÚTERÝ 07. 12. 2021
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v přibývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť a nehty, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes…
více o tomto dni
STŘEDA 08. 12. 2021
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v přibývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. …
více o tomto dni
ČTVRTEK 09. 12. 2021
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v přibývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. …
více o tomto dni
PÁTEK 10. 12. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
SOBOTA 11. 12. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
NEDĚLE 12. 12. 2021
beran
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 13. 12. 2021
beran
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté…
více o tomto dni

Prochladli jste? Zánět močového měchýře pomohou vyléčit aquauretika

Zánět močového měchýře není v tomto období vůbec ničím výjimečným. Ale také rozhodně nejde o nic, po čem bychom toužili. Někoho tato zdravotní komplikace nepotká nikdy, jiný zase trpí na zánět močového měchýře ...

Odcizení ve vztahu: Co jej způsobuje a jak ho řešit?

Odcizení ve vztahu se může dostavit především po mnohaletém soužití dvou lidí. Je to jakýsi klín, který brání spokojenému partnerskému životu. Může se jevit i jako určité zklamání, jež následuje po fázi zamilov...

Jmelí pro radost i léčení. K čemu je jmelí dobré a proč se pod ním líbáme?

Jmelí je v průběhu celého adventu snad na každém kroku. Rádi ho zavěšujeme do svých domů a považujeme ho odjakživa za symbol štěstí a vánoční pohody. Proč se zrovna tahle poloparazitická rostlina stala v předvá...

Skrytá agrese neboli nebezpečí pasivně agresivního chování

Agrese by se dala definovat jako extrémní emoční projev, typicky se projevující křikem či fyzickým napadáním sebe samého nebo jiných osob. Tohle chování je zjevné a předává informaci o tom, že se daný člověk bu...

Úplněk v prosinci 2021: Jak ovlivní jednotlivá znamení zvěrokruhu?

Úplněk v prosinci 2021 se odehraje necelý týden před Vánoci. Na oblohu se vyhoupne „Studený měsíc“ přesně 19. 12. v 5:35 ve znamení Blíženců. Letos nás nabádá k utišení chaotických myšlenek a k naslouchání vnit...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Je cvičení během menstruace prospěšné nebo byste měla zůstat spíše v klidu?

Známe to všechny velmi dobře. Jakmile přijde menstruace, do ničeho se nám nechce, jsme unavené a často i bez energie. I když to bude znít zvláště, tak správný a vhodný pohyb během menstruace napomůže vyplavován...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Oblečení pro psa v chladném období je věčné téma. Kde je pravda?

Oblečení pro psa je téma, o kterém se mezi pejskaři bouřlivě diskutuje. Jedna strana jej rezolutně odmítá a ta druhá prosazuje. Skutečnost je ale taková, že pravdu lze najít někde mezi těmito rozdílnými názory....

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Medové perníčky podle zkušených babiček 4x jinak. Vyzkoušíte je?

Medové perníčky připravuje každá hospodyňka po svém. Zejména babičky mají své osvědčené a letité recepty, které po generace předávají ve své rodině. A právě jejich recepty vám nyní přinášíme, což se může v před...

Nas****st vládne republikou...

Taky ste si toho všimli? Ptáte se čeho? Přeci tý abnormálně velký nas****sti v naší společnosti. A nebude to lepší. Teď se kvůli očkování rozděluje společnost ještě víc... Neočkovaný budou závidět vočkovanejm a vůbec, bude to celý v řiti.