Karmalogie a karmická numerologie - jak vyčistit karmu?

KarmaKarmu můžeme dokonce podědit od svých rodičů.

Učení o karmě neboli karmalogie nám ukazuje, že nic v našem světě se neděje pouhou náhodou. Je to zákon akce a reakce, zákon příčiny a následku. Zákon karmy učí člověka, že nic se neděje náhodou a ani my se v žádné životní situaci pouhou náhodou neocitáme. Vše, co se nám děje, má pro nás nějaký další smysl. Učení o karmě vychází z přesvědčení, že lidský život není omezený.

Duše zde na světě pracuje na svém vývoji, učí se, studuje a upamatovává se, kým vlastně je. Na této zemi člověk není zcela doma, „doma“ je v jiné dimenzi a v jiné energetické hladině.

Na světě se duše objevuje z toho důvodu, aby zde udělala něco pro zdokonalení sebe sama, postoupila ve svém vývoji na vyšší úroveň, aby se stala „lepší“. Je důležité upamatovat se a respektovat, že my sami jsme součástí jediného celku a podle toho se nadále chovat.

Podle karmalogie jsme na tomto světě jen ve škole nebo v práci, či jak tomu kdo chce říkat... Sem se vracíme právě z toho důvodu, abychom něco udělali pro zdokonalení sebe sama, abychom postoupili dál, abychom byli výš, abychom celkově byli lepší než doposud. Abychom se upamatovali, že jsme součástí jediného celku a podle toho se chovali. To, komu se zde narodíme, místo i čas svého narození, si sami vybíráme a volíme si takové podmínky svého pozemského života, abychom se v této škole života pokusili splnit úkol, který jsme si „doma“ prve stanovili.

NÁŠ TIP:

Přečtěte si také článek Karma jako přírodní zákon příčiny a následku!

Co učí karmalogie

Pochopení učení karmalogie, může být pro člověka velice uklidňující.

 • Karma učí jedince pochopit životní situace jakožto důsledek něčeho konkrétního, zbavuje strachu před neznámou budoucností a ukazuje možnosti směrování dalšího života.
 • Díky učení karmalogie člověk snáze pochopí smysl svého života, rozvzpomíná se na úkol, který sám sobě dal a učí se vnímat situace a ukazatele, které ho životem nadále vedou správnou cestou.
 • Karma nás učí pochopit důvody situací, které se nám v minulosti děly a v současnosti dějí. Tím nám pomáhá lépe zvládat přicházející situace a také lépe předcházet negativním důsledkům našich činů.
 • Pochopení karmy nám pomáhá dělat v životě vědomá rozhodnutí.

Působení karmy

Každé slovo, myšlenka a čin podle karmy zanechávají v naší mysli otisky. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, pak negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení. Ve chvíli, kdy pochopíme, že naše myšlenky, slova i činy zasévají semínka našich budoucích prožitků, pak získáváme obrovskou moc měnit náš život a mít jej nadále ve svých vlastních rukou.

Člověk přicházející na tento svět si sebou přináší pomyslnou karmickou nádobu. Ta se plní našimi strachy, nespokojeností se životem a negativními emocemi, které jsou vyvolané nesouladem mezi reálným životem a našimi idealizacemi. Na druhou stranu je ale možné ji i čistit.

Karma a plnění karmické nádoby

Prvním „prohřeškem“ kterým si plníme karmickou nádobu, je idealizace pozemských hodnot. K takovýmto idealizacím v karmalogii například patří:

 • Nadměrná důvěřivost v ostatní lidi a ve vyšší ideály
 • Touha po moci a potěšení z ponižování druhých
 • Nadhodnocování peněz a mediálních hodnot
 • Vyvyšování se nad ostatní
 • Panovačnost a snaha kontrolovat okolí
 • Pohrdání druhými
 • Žárlivost
 • Přílišné zakládání si na kráse, práci, kariéře apod.
 • Očekávání „rozumného“ jednání lidí (negativní emoce vznikají, když se druhým lidem snažíte vysvětlit své postoje a očekáváte od nich „rozumnou“ reakci, která se nedostaví)
 • Idealizace fungování rodiny, lpění na svých hodnotách
 • Nadhodnocování cíle – člověk se může snažit o dosažení jakýchkoliv pozemských hodnot, ale při neúspěchu nesmí klesat na mysli

Druhým „potrubím“ přitékají nesprávné postoje:

 • Nadhodnocování sebe sama
 • Nezdravá ctižádostivost
 • Zpupnost
 • Nespokojenost se svým osudem nebo se sebou samým

Třetím milníkem jsou vědomé negativní činy:

 • Výsměch
 • Pomsta
 • Vražda
 • Násilí

Čtvrtým je neplnění a nesplnění karmického úkolu.

Čištění karmyČištění karmy podle karmalogie může probíhat několika možnými způsoby.

Čištění karmy

Naše karmická nádoba se však naštěstí nejen plní, ale rovněž i čistí.

Čištění probíhá za pomoci vědomých pozitivních činů, kterými jsou:

 • Milosrdenství
 • Soucit
 • Dobročinnost
 • Nezištné služby ušlechtilým cílům

Čistí se také za pomoci našich kladných vlastností:

 • Optimismem, radostí, dobromyslností, smyslem pro humor

Třetí očistné potrubí závisí na vnějších vlivech:

 • Může to být očištění pomocí očistného rituálu nebo léčitele, tyto očisty však zpravidla mívají pouze krátkodobý účinek

Čtvrtou možností očisty je plnění karmického úkolu. Pokud člověk pracuje s láskou a řeší problémy ve vztazích, pak si plní svůj karmický úkol.

Karmická numerologie

Karma se může dědit i z rodičů na děti. Otec, matka a datum našeho narození jsou prvními informacemi, které máme na světě k dispozici. V datu narození je podle karmické numerologie zakódováno, co máme v tomto životě zvládnout.

Výpočet čísla úkolů:

Karmická numerologie nás učí, že máme v životě čtyři úkoly (podle některých učení pouze tři), které můžeme vypočítat z číslic měsíce, dne a roku našeho narození. Počítáme vždy pomocí odečítání a odečítáme menší číslo od většího tak, abychom se nedostali do záporných hodnot.

Karmické číslo prvního životního úkolu:

Číslo prvního úkolu vypočítáte tak, že měsíc narození odečtete ode dne narození vždy tak, že menší čísla odečítáte od většího. Vliv tohoto čísla úkolu se bude uplatňovat během období vlivu prvního úkolu, to znamená, že toto číslo působí na člověka zejména v rané etapě jeho života.

Karmické číslo druhého životního úkolu:

Číslo vzniklé součtem číslic našeho roku narození minus den narození. Odečítáme vždy menší číslo od většího. Vliv tohoto čísla se bude uplatňovat především ve středním věku našeho života.

Karmické číslo třetího životního úkolu:

Zjistíme rozdílem mezi číslem prvního úkolu a číslem druhého úkolu, a to opět tak, že odečteme menší číslo od většího. V numerologii je toto číslo považováno za číslo, které ukazuje na náš hlavní úkol a jeho vliv se bude uplatňovat v průběhu celého života. Jedná se o nejnáročnější výzvu vůbec.

Karmické číslo čtvrtého životního úkolu:

Číslo čtvrtého životního úkolu získáme pomocí tohoto výpočtu: měsíc narození mínus součet roku narození. Opět odečítáme menší číslo od většího. Vliv čísla tohoto úkolu působí od středních až pozdních let až do konce života. Někteří numerologové však čtvrté číslo zcela opomíjejí.

Karmická numerologie - co znamenají čísla jednotlivých životních úkolů

Karmicé číslo úkolu nula (0)

Nula znamená velikou nabídku příležitostí, vyzývá k volbě a vše záleží na vašich rozhodnutích, která budete nuceni dělat. Půjde o rozhodnutí, která se nebudou týkat jen vás samotných, ale i vašeho okolí.

Karmické číslo úkolu jedna (1)

Jednička vyzývá k nezávislosti a samostatnosti. Budete se ocitat v situacích, kdy budete muset přijmout svoji individualitu a i to přes to, že si někdy budete připadat zcela bezmocní. Jednička vás v životě povede k sebeprosazování, rozvoji své intuice a úsudku.

Karmické číslo úkolu dva (2)

Dvojka vyzývá ke spolupráci, smírnému řešení konfliktů, vyzývá k práci na ovládání emocí a na vnitřní stabilitě. Hlavním tématem tohoto úkolu je vyrovnanost a rozumné vyjadřování emocí.

Koarmické číslo úkolu tři (3)

Vyzývá k identifikaci svých pocitů a k jejich formulování slovy, což umožní o sobě říkat pravdu. Hlavním tématem úkolu je komunikace a sebevyjádření. Budete se učit soustředění a určování svých priorit.

Karmické číslo úkolu čtyři (4)

Čtyřka vás vyzývá, abyste pokračovali v pohybu vpřed a nepřestávali jít, i když vám život přináší různá omezení. Budete čelit mimořádným požadavkům mentálního, citového i fyzického charakteru. Vaším úkolem je nepřestat vidět světlo na koni tunelu. Splnění úkolu posílí vaši cílevědomost a houževnatost.

Karmické číslo úkolu pět (5)

Číslo pět yzývá k nastolení rovnováhy mezi touhou po svobodě a nutností plnit si svoje závazky. Pětka učí brát své sliby druhým a svoje povinnosti vážně.

Karmické číslo úkolu šest (6)

Číslo Šest: vyzývá ke smířlivosti s nedokonalostí u druhých lidí. Šestka vede naučit se brát věci takové, jaké jsou. Její nositelé budou vyzýváni k tomu, aby si stanovili své osobní hranice a rovněž nalezli rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami druhých. Klíčem k úspěchu je poznání, že nic jako dokonalost neexistuje.

Karmické číslo úkolu sedm (7)

Číslo sedm vás vyzývá k důvěře v sebe samotného a v život jako takový. Budete vedeni k tomu, abyste se více otevřeli druhým lidem, abyste vyjadřovali to, co skutečně cítíte a celkově projevovali svoje emoce. Přijmete-li duchovní víru, pak se vám úkol sedmičky bude zdolávat mnohem jednodušeji než bez podpory víry. Bez pocitu propojení s celkem mohou přijít období, kdy se budete cítit velice osamělí a v izolaci.

Karmické číslo úkolu osm (8)

Toto číslo vyzývá člověka k tomu, naučit se udržovat svět materiální a spirituální v rovnováze. Zvládnutí úkolu vede k hojnosti a finanční stabilitě. K úspěšnému zvládnutí úkolu je však zapotřebí překonat svoji posedlost penězi a hromaděním hmotných statků a zároveň uvěřit, že svět je místo plné hojnosti.

Karmické číslo úkolu devět (9)

Číslo devět předurčuje člověka k nekonečné lásce a porozumění. Devítka je symbolem pochopení, sounáležitosti a vzájemné tolerance. Pokud budete svému okolí předávat pouze pozitivní emoce a vciťovat se do jejich každodenní situace, úkol zvládnete bez problémů.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 33769x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Dobrý den.
Můžete mi pomoci s výpočtem číslem pro
narození 26.7.1979.
Děkuji Honza

Vycházelo mi 19,0,19,19
A toto číslo 19 tady není.
Děkuji. Honza

Dobrý den, mohu poprosit také o výpočet mých úkolů, datum narození 12.11.1973.
Moc děkuji za odpověď
Hezký den

Dobry den, chtela jsem si podle Vasich stranek vypocitat sve karmicke ukoly. Kdyz jsem narozena 11.8.1987, tak pri vypoctu prvniho ukolu pocitam 11-8, nebo se jedenacka scita a tedy 8-2? A jeste u roku, scitam 1+9+8+7=25 a u druheho ukolu tedy… celý příspěvek

Asi jsem to nepochopila. Můžete mi prosím pomoci vypočítat má čísla životních úkolů. 25.5.1970

Dobrý den, můžete mi prosím pomoci s výpočtem mého datumu narození, moc děkuji 21.11.1983

Prosim take o výpočet,
21.11.1980
Dekuju

prosim o pomoc s výpočtem.Datum narození 29.9.1977.Předem děkuji

Dobrý den, nejsem si jistá s výpočtem 2. úkolu- 5.4.1962-vyšlo mi číslo 4.

Dobrý den,mohu poprosit o pomoc při výpočtu čísel?
Děkuji Regina
14.5. 1986

Moc prosim, vubec se mi nedari to spocitat. Mohla byste mi napsat moje cisla? Nar. 30.1.1976.Tapu, zda to mam spravne, vyslo mi 7,7,0,0...

Dobrý den, nemohli by jste sem dát příklad výpočtu na nějakém datu?
Děkuji.

… všechny příspěvky

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte