Lucidní snění vám umožní zažívat nevšední dobrodružství

Lucidní snění vám umožní zažívat nevšední dobrodružství

Tímto fenoménem se začaly zabývat některé vědní obory v Evropě teprve před několika málo lety, jedná se však o typ snění, který byl pravděpodobně znám již v dávné minulosti. Lucidního snění a podobných stavů se hojně využívalo v buddhistických klášterech v rámci některých specifických disciplín k dosažení poznání. Byly vyvinuty některé speciální a konkrétní techniky, za pomoci kterých bylo možné sen dokonale ovládnout a dosáhnout tak i stavu osvícení.

Lucidní snění je známé po celém světě, v mnoha společenstvech je těmto snům přisuzován posvátný význam, který má spojitost s magií nebo věštěním budoucnosti. To, že existuje lucidní snění, se v posledních letech dostává více i do povědomí moderní západní civilizace, mnoho lidí začíná s těmito možnostmi experimentovat. Je pozitivní, že lucidní sny je možné užívat v psychologické praxi. Je známo jejich užívání k léčení některých duševních poruch a k překonávání nejrůznějších druhů fobií.  

Mimotělní zážitky a lucidní snění

Lucidní sny jsou zážitkům "mimo tělo" velmi podobné, oproti nim však mají tu výhodu, že navození lucidního snění je poměrně jednoduché. K záměrnému navození lucidního snění dochází po získání několika základních informací a postupů k jejich ovládání. V průběhu času se pak frekvence lucidního snění zvyšuje a kvalita vědomého snění se vylepšuje. To je základ k vědomému experimentování v této oblasti. Všechny tyto jevy se označují jako mimotělní zážitky, anglicky Out of Body Experiences. Mimotělní zážitky se dále dělí na 3 další podskupiny: zážitky blízké smrti, ty se dějí během klinické smrti, další je astrální projekce a třetí právě lucidní snění

Astrální projekce je technikou, kdy dochází k odpoutání se od vlastního těla fyzického a promítnutí se do snové astrální roviny. Během takovéhoto stavu je dokonce možné pohlédnout na své vlastní tělo fyzické zvenku. Tato „vědomá exteriozace“ je hlavním rozdílem mezi lucidním sněním a astrální projekcí. Lucidní snění však bohužel oproti astrální projekci není tak jasné, pravděpodobnost sklouznutí k běžnému snu je velká, častá a poměrně obvyklá.

Chcete-li se dozvědět více o astrálním cestování, přečtěte si článek Jak na astrální cestování.

Snění a paměť na sny

Co se týká snů samotných, většina z nich zůstane zapomenuta, bez vytvoření výraznější paměťové stopy zmizí kdesi v zákrutách lidské mysli. Pokud je však člověk během snění probuzen, obvykle si předchozí sen nebo jeho části pamatuje poměrně dobře. Nejintenzivnější, subjektivně nejdéle prožívané, jsou sny probíhající brzy k ránu. Během nich dochází také nejčastěji k probuzení.

Schopnost pamatovat si sny po probuzení je pro odhalování lucidních snů značně zásadní a důležitá. Dá se říci, že je asi stejně důležitá jako samotná technika jejich vyvolání. Lucidní sny vznikají během snění každého člověka s určitou frekvencí stále, nevýhodou je však právě fakt, že často si člověk takový sen třeba nepamatuje nebo si jej ani výrazněji nepovšimne.

Pokud Vás fenomén lucidního snění zajímá a chcete se mu věnovat více, začněte s tím, že si pokusíte vybavovat co největší množství snů po každém svém probuzení. Techniky pro zvýšení počtu lucidních snů se můžete učit zároveň. Tak se Vaše příprava zefektivní. Každé ráno, když procitnete, snažte se vzpomenout si na předchozí sen, i když byste si třeba měli vybavit jen jeho nepatrnou část. Jak se budete snažit vybavit si další a další podrobnosti, nakonec budete možná i sami překvapeni tím, co všechno si ve skutečnosti pamatujete. Takováto příprava a cvičení je nezbytné pro vytvoření si zvyku a ovlivňování lucidního snění. Po nějaké době si snadněji zapamatujete větší počet snů a za nějaký čas odhalíte i sny lucidní.

Typy lucidních snů a možnosti jejich vzniku

Nejjednodušší variantou je odhalení lucidního snu během běžného REM snění, toto je poměrně jednoduché natrénovat. Další možností je rozeznání lucidního snu po předchozí astrální projekci, kdy ihned krátce po ní nastane krátká ztráta vědomí. Také může jít o variantu, kdy astrální projekce sklouzne do stavu snění. Někdy lucidní sen vznikne spontánně a poměrně náhodně či naopak je produktem cílené a dlouhodobé práce s energiemi. Lucidní sny někdy také vznikají následkem užívání technik praktikovaných během bdělého stavu člověka.    

Techniky a metody vyvolání lucidního snění

Metod vyvolání stavů lucidního snění existuje celá řada. Některé fungují velice dobře, jiné hůře. V podstatě je však jejich společným rysem vytvoření určitého podmíněného reflexu jakožto reakce na určitou akci, která je častým opakováním začleněna do běžného života. Logicky pak dojde dříve nebo později k jejímu zobrazení ve snu, kde může být rozeznána a způsobit tak lucidní sen.

Metody vyvolání jsou různé a také jejich úspěšnost je variabilní. Jedná se o užívání specifických technik, psychowalkmanů, metody pokusu a omylu a dalších. Zároveň se vždy užívá tzv. test reality, který umožní zjistit, zda jsme aktuálně ve stavu snění či nikoliv. Také testů reality je mnoho. Každému vyhovuje trochu jiný, záleží na subjektivní preferenci. Metody, které se často užívají, jsou tyto – kontrola času nebo přečtení stejné pasáže v knize několikrát za sebou. Čas i čtený text se změní, pokud se jedná o sen. Ve snu čas nemá žádnou hodnotu.  

Snová dobrodružství

Pokud byl test reality úspěšný, a vy jste rozpoznali, že právě sníte, zažili jste skutečný lucidní sen. Není neobvyklé, že mnoho lidí je zjištěním, že objevili, že sní, obvykle poněkud rozrušeno. To může vést k jejich rychlému probuzení. Pokud je to možné, zachovejte klid a rozhodně se nesnažte jakkoliv soustředit na Vaše iluzorní snové tělo. Pokud tak učiníte, můžete si tak vyvolat pocity, které přitáhnou Vaši pozornost k vašemu skutečnému fyzickému tělu a Vy se probudíte. To se u lucidních snů stává často. Praxí a opakováním se toto může částečně zlepšit.

V průběhu lucidního snění můžete prožívat opravdu rozmanitá dobrodružství. Můžete také využít schopnosti měnit scenérii vašeho snu a situovat se tak na jakékoliv imaginární místo. Jedná se o příjemnou relaxační techniku. Záleží opět na individualitě jedince, někomu nečiní potíže ve snu měnit krajinu, úhly pohledu i zakomponovat do snu jiné osoby, zvířata nebo předměty, jiný s tím může mít potíže. Ze začátku je však lepší příliš neexperimentovat, Vaše individuální možnosti se projeví v průběhu času. Skvělou možností, kterou lze v průběhu lucidního snění vyzkoušet, je vstoupení do plakátu nebo obrazu. Budete-li mít možnost, vyzkoušejte ji!

Fotolia_21413236_XS

Účely lucidního snění

Mezi možnosti praktického uplatnění a využití lucidních snů patří:

 • Psychologické důvody: překonávání fobií, postupné zvykání si na nové životní situace, překonávání nočních můr za pomoci testu reality, léčení depresí a dlouhodobě nežádoucích stavů
 • Relaxační a zábavné formy lucidního snění: jedná se o příjemnou relaxaci a jistý druh zábavy, pomáhají při léčení depresivních stavů, mohou dopomoci lépe zvládat realitu
 • Pomáhají pochopit podstatu světa: Zejména z pohledu buddhistického učení a praktického užití je toto skvělý postup, jak pochopit, co je v životě důležité a co nikoliv
 • Přecházení z lucidního snění do reality: Poměrně obtížná technika, kterou je vhodné propojovat s astrální projekcí. Vnímání reality v průběhu lucidního snění není obvykle průzračné, jedná se o vnímání, které je podobné stavu drobného opojení alkoholem. Toto přecházení je možné po dlouhodobém tréninku a je rovněž individuálními schopnostmi ovlivněno.

Nevýhodou lucidních snů je to, že s ohledem na délku jednotlivých časových intervalů REM fází spánku trvají lucidní stavy bohužel často velice krátce, a to především v počátečních stadiích praktikování. Další nevýhodou je to, že lucidní sen nemůžete mít, kdykoliv se Vám zachce. Frekvence lucidních snů je totiž obvykle poměrně nízká. Někdy můžete čekat na svůj další lucidní sen třeba po celé měsíce nebo i roky. Záleží hlavně na tom, do jaké míry jste si schopni své sny pamatovat, jak účinný je Váš test reality a jak často se věnujete nácviku vědomého snění v reálném čase. Výhodou se může jevit skutečnost, že nikdy nevíte, kdy můžete nějaký ten lucidní sen očekávat, přičemž Vás mnohdy příjemně překvapí i během dlouhých období, ve kterých těmto záležitostem nevěnujete tolik pozornosti… Jindy naopak třeba jen přemýšlení o tématu, pohledem na obraz nebo četbou příslušné literatury přivoláte lucidní sen takřka okamžitě hned následující noc.

Pokud se praktické stránce lucidního snění věnujete celá léta, můžete docílit barevných a až neuvěřitelně jasných a průzračných snů. Takovýchto lidí, kteří ovládnou lucidní snění takto perfektně, není mnoho, ale mohou mít i několik lucidních snů v průběhu dne. Spojuje se zde individuální nadání a vysoký stupeň pozornosti. Jakákoliv energetická cvičení a schopnost práce s energiemi zvyšují možnost tréninku lucidního snění.

 Diskuse k článku

 • Nako

  16:35 25. 7. 2014 0
  Mně se WILD metoda povedla takto: Počkala jsem, až budu sama doma. Pořád jsem na LD myslela. Malinko jsem se opila. Lehla jsem si na záda, jako prkno. Dost pod hlavou a zády. Uvolnila jsem se a nehýbala se. Pak přišlo nutkání se zavrtět, ale ignorovala jsem ho. Myslím, že mi v tom pomohl ten alkohol. Jinak nezavrtět se bez alkoholu je o dost těžší. Potom přišla ta paralýza. Poddala jsem se jí, i když je to trošku humus pocit. Do toho se mi začaly objevovat zvětšující se svítící kruhy, které byly slyšet. Vždycky, když se mi skoro nevešel do zorného pole, tak řachnul. Pak se objevil další a zase se zvětšoval. Pořád se to opakovalo a bylo to trochu na zvracení. Odolala jsem pokušení to blokovat a oddala jsem se tomu tělem i myslí. No a pak jsem tam byla. :-)
  PS: Pro mně je důležité mít polštář vytvarovaný tak, abych měla podloženou páteř a tím rozevřený hrudní koš. Aby bylo usnadněné dýchání. Řekla bych, že vpadlý hrudní koš to celé hodně ztíží.
 • Nako

  22:20 21. 7. 2014 0
  Ty sny ho pronásledují jenom kvůli tomu, že mu nesou informace. Když jim dopřeje sluchu a udělá co chtějí, nechají ho být. Můžou obsahovat i správný směr jeho budoucího života.
  Já jsem to tak měla, neuměla jsem si to vysvětlit, protože tam zdánlivě nebyl děj, spíš obrazy. Lituju, že jsem tudy nešla, teď jsem na tom samém místě, jenom mi to trvalo nesmyslně dlouho. Nejdůležitější jsou ty pocity, co z toho vysvětlení máme. V určité chvíli člověk VÍ, jestli je to správně odhalené poselství. V podstatě jde o to, že člověk během spánku pronikne do nadvědomí, ale to neumí komunikovat po našem, tak pocitové informace balí do symbolů. Jakože něco vypadá konkrétním způsobem, ale znázorňuje něco jiného. Jindy to má přesně svojí podobu. Krásně to vystoupí, když si to napíšeš. Je to někdy až pohádková symbolika.
 • Nako

  21:38 21. 7. 2014 -1
  Tak se ponoř do minulosti a po něčem pátrej. Třeba se pomodli kvůli něčemu, co se stalo v dětství třeba tvojí mámě, když byla moc nemocná. Během rozhovoru můžeš zjistit informace, které ti budou vrtat v hlavě. To je motivace. Pokud si budeš opravdu přát, budeš mít sen o mámě a třeba s ní tu věc probereš osobně, Pak stačí jen odhalit symboly a budeš znát pravdu. To pak člověka baví a sny jsou jakoby poslušnější.
  Já jsem si jednou večer poručila, aby se mi zdálo o Karlovi P., ale řekla jsem jenom o Karlovi. Ráno jsem se vzbudila se záchvatem smíchu, protože se mi sice zdálo o Karlovi, ale o Karlovi H. :-)
  PS: Jenom prošel okolo. :-)
 • Nako

  21:22 21. 7. 2014 -1
  Není, přečti si knihu a máš to zpátky. Já je taky měla jako dítě až do puberty a pak ne. Stačí se namotivovat. Čím je větší motivace, tím je pevnější luciďák.
  Super jsou i obyčejné sny, mně baví je dešifrovat. Vybavím si ho, přemýšlím, jak souvisí s realitou a odhaluju symboly. Třeba :někdo cizí, o kom se mi zdá, zřetelně znázorňuje člověka, kterého znám. Takže si dosadím osobu a pokračuju. Situace se dá přetáhnout do reality jako rada. Ty rady jsou úplně super. Škoda, že jsem to neuměla dřív, díky nočním můrám jsem si mohla vylepšit život. Když si vzpomenu na jejich obsah, tak žasnu nad tím, jak přesně byly návodné.
 • Nako

  21:04 21. 7. 2014 0
  Ahoj!
  Mně se to povedlo po shlédnutí videa a přečtení návodu. Navíc jsem si to ukrutně přála a před tím jsem si dala Gambáčka. Sama doma. Koukám, že se mi povedl ten třetí typ. Ležela jsem na zádech, skoro úplná tma. Paralýza, slyšitelný a viditelný kruhy přede mnou. Přibližovaly se a jakoby řachly. Nesměla jsem to zapudit, ale poddat se tomu. Trochu na zvracení. Pak sen- noční můra. Pak můj pokoj s návodem na ceduli. To samé ještě dvakrát. Frustrace, že to není česky. Záměrný odchod ze situace, probuzení, pak normální spánek.
  Prosím, potřebuji konzultaci. Konkrétně moje "cedule s návodem" byla v Tibetštině, tibetsky neumím, ale údajně v době Vikingů migrovala část Tibeťanů na naše území, takže nějaké procento Čechů má tibetské geny. Může existovat i jiné vysvětlení, ale já kladu otázku: V jakém jazyce je Vaše "cedule" ? Stačí si jí pozorně prohlížet a zapamatovat si 2-3 znaky. Mně by třeba zajímalo, jestli je tam podepsaný autor, nebo jestli jsem to já, kdo si nevědomě píšu. Odepište, prosím! Já nevím proč, ale MUSÍM zjistit, jaké jazyky se ještě objevují. Možná můžeme vypátrat autory, když se všichni spojíme. Pořád nevím proč, ale připadá mi to důležité. Ještě: můj návod nebyl tištěný, ale tesaný a visel ve vzduchu, se svítící modrou linkou okolo.
 • zuzka

  00:09 5. 3. 2014 0
  ..jako dítě jsem s tím dost vyhrála, ale je to pryč...
 • Kouzelnik

  13:09 15. 12. 2013 0
  ale nez se nauci dotycny ziskat lucidni sen, muze to nejakou dobu trvat prece :-) vyijimky a nahody plati pro vse, praxe je ovsem vzdy vsedni
 • Petr Froněk

  14:37 13. 12. 2013 +1
  Zdravím jen bych chtěl poupravit jednu nepravdu ve článku a to tu že na lucidní sny se může čekat i měsíce a roky,není tomu tak ani náhodou se správným učením a technikou se dá získat lucidní sen každou noc a ne jen jeden ale třeba několik.:-))
 • adam hippy lennon sobotka

  05:22 18. 11. 2013 0
  Sesílám všem zemím i vesmírům a bytostem v nich požehnání optimismu, obecné lásky, solidarity, blahobytu, míru, kolektivní zamilovanosti bez hádek a žárlivosti, na vše at´ se vždy najde lék a všichni, kdo tohle čtete, posílejte svým známým, přátelům, nepřátelům, příbuzným, partnerům i dětem. A tak se staň!
 • JanecekPeterka

  13:30 5. 11. 2013 0
  Já jsem se lucidního snění pokoušel dosáhnout poměrně dlouho, ale nešlo mi to. Až časem třeba například metodou WILD jsem dosahoval nějaké lepší výsledky, ale pořád to nebylo ono. Je pravda, že svého času jsem si to představoval jako hurvínek válku :-)))
  Na lucidní sen se člověk opravdu musí připravovat celý den, je to práce na měsíce...
  mám třeba ale i známého, který prostě lucidně sní, aniž by chtěl, a naopak ho to neobvykle vytáčí, že nemá normální sny.
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

SOBOTA 13. 04. 2024
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v přibývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
NEDĚLE 14. 04. 2024
rak
Měsíc přibývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 15. 04. 2024
rak
Měsíc přibývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
ÚTERÝ 16. 04. 2024
rak
Měsíc přibývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
STŘEDA 17. 04. 2024
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v přibývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 18. 04. 2024
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v přibývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
PÁTEK 19. 04. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni

Je vodíková voda zázračným nápojem nebo jde o největší podvod 21. století?

Proč Hans dává k této vodě komentář k ionizované vodě? Jsou to dvě zcela jiné metody: obohacování vody o vodík...

Vztahové pověry z celého světa: Znáte je?

Od své babičky, znám hodně pověr (pocházela z Bílých Karpat).
Děvče se svým chlapcem nesmí být spolu sami, př...

Jak chovat hady – 5 důležitých rad pro začínající chovatele

Před tím, než se rozhodnete si hada pořídit, je vždy nutné si zjistit vše co se chovu týče a mít připravené kv...

Krabičková dieta – zdravé stravování bez vaření a počítání kalorií

Zdravé stravování jsem si vyzkoušela taky, objednávala jsem čtyři měsíce a s jídlem a výslednou váhou jsem spo...

Tipy, jak ušetřit při nákupu kosmetiky a neslevit na kvalitě

Hodně zajímavých slev je také na https://slevovykupon.net/

prací prostředky e shop

já jsem si oblíbila netoxické čističe Method nebo tierra verde. Obojí kupuji na eshopu Al...

Jarní očistná hladovka

Já jsem procházela takouvou očistnou kůrou 2 celé týdny, kdy jsem nejedla maso, ani mlék...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Hledáte půjčku na splacení všech svých dluhů? Musíte zaplatit exekuci? Máte spis v reg...
Zobrazit všechna témata

Buďte krásní v každém věku. Předčasné stárnutí pleti lze snadno zbrzdit

Chcete si zachovat mladistvou pleť a jste ochotni pro to udělat cokoliv? Na to, abyste oddálili předčasné známky stárnutí pleti nepotřebujete spoustu peněz a vlastně ani příliš času navíc. Přesto existují triky...

Sex pro radost i zdraví. Proč bychom se neměli vyhýbat sexuálním radovánkám?

Chcete mít lepší náladu, méně se stresovat a snížit riziko vzniku civilizačních onemocnění i srdečních chorob? Pokud ano, pak byste se měli mít více rádi. Sex je totiž blahodárný v mnoha ohledech. Trocha té spr...

Děti a paměť: Jak účinně procvičovat paměť u dětí?

Dětství je obdobím, během kterého lidské tělo prochází obrovskými změnami. A to nejen vzhledově, ale také v oblasti orgánů. Jedním z takových orgánů je i mozek, který při narození není plně vyvinutý. Je složitý...

Lepší život bez plastů: 6 nápadů, jak nahradit běžné plastové pomocníky

Dnešní doba velí jasně: měli bychom se snažit žít ekologicky a především se musíme zbavit plastů. Odborníci neustále varují, že nám život ničí i takzvané mikroplasty. Jsou ve vzduchu, v dešti, v jídle, ve vodě ...

Rovnováha mezi soukromým a pracovním životem. Jak nalézt optimální balanc?

Hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem je dnes vcelku moderní téma. Má dokonce i své označení: jde o takzvaný work-life balance. A jsou i experti, kteří vás tuto dovednost umí naučit. O co vlastně j...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Krémová polévka s krůtím masem a divokou rýží – vhodné pro diabetiky

Ve velkém hrnci (na středním plamenu) rozehřejte olej. Přidejte pokrájené houby (žampiony), celer, mrkev a šalotku. Vše promíchejte a restujte asi 5 minut. Dále vsypte do hrnce hladkou mouku, sůl, pepř a opékej...

Kvasinková infekce u psa: Jak ji rozpoznat a léčit?

Kvasinková infekce u psa bývá poměrně častým problémem. Když se včas a adekvátně neléčí, může se rozšířit a způsobovat nejedny nepříjemné kožní potíže. Ty zpravidla zasahují uši pejska, tlapky, kožní záhyby neb...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Pocit vysvobození

Dneska bych si tu dovolila pár řádek o pocitu vysvobození. Každej si pod tim představí něco jinýho, ale já pod tim vidim jediný - vyjdeme ze svazujících myšlenkovejch okovů, který maj podobu strachu, předsudků, zloby, smutku a bůhví čeho ještě. Tyhle okovy si ostatně nasazuje téměř každej člověk zcela dobrovolně a pak mu dá sakra práci s tim něco udělat - respektive se jich zbavit.