Karmalogie a karmická numerologie - jak vyčistit karmu?

Karmalogie a karmická numerologie - jak vyčistit karmu?

Učení o karmě neboli karmalogie nám ukazuje, že nic v našem světě se neděje pouhou náhodou. Je to zákon akce a reakce, zákon příčiny a následku. Zákon karmy učí člověka, že nic se neděje náhodou a ani my se v žádné životní situaci pouhou náhodou neocitáme. Vše, co se nám děje, má pro nás nějaký další smysl. Učení o karmě vychází z přesvědčení, že lidský život není omezený.

Duše zde na světě pracuje na svém vývoji, učí se, studuje a upamatovává se, kým vlastně je. Na této zemi člověk není zcela doma, „doma“ je v jiné dimenzi a v jiné energetické hladině.

Na světě se duše objevuje z toho důvodu, aby zde udělala něco pro zdokonalení sebe sama, postoupila ve svém vývoji na vyšší úroveň, aby se stala „lepší“. Je důležité upamatovat se a respektovat, že my sami jsme součástí jediného celku a podle toho se nadále chovat.

Podle karmalogie jsme na tomto světě jen ve škole nebo v práci, či jak tomu kdo chce říkat... Sem se vracíme právě z toho důvodu, abychom něco udělali pro zdokonalení sebe sama, abychom postoupili dál, abychom byli výš, abychom celkově byli lepší než doposud. Abychom se upamatovali, že jsme součástí jediného celku a podle toho se chovali. To, komu se zde narodíme, místo i čas svého narození, si sami vybíráme a volíme si takové podmínky svého pozemského života, abychom se v této škole života pokusili splnit úkol, který jsme si „doma“ prve stanovili.

NÁŠ TIP:

Přečtěte si také článek Karma jako přírodní zákon příčiny a následku!

Co učí karmalogie

Pochopení učení karmalogie, může být pro člověka velice uklidňující.

 • Karma učí jedince pochopit životní situace jakožto důsledek něčeho konkrétního, zbavuje strachu před neznámou budoucností a ukazuje možnosti směrování dalšího života.
 • Díky učení karmalogie člověk snáze pochopí smysl svého života, rozvzpomíná se na úkol, který sám sobě dal a učí se vnímat situace a ukazatele, které ho životem nadále vedou správnou cestou.
 • Karma nás učí pochopit důvody situací, které se nám v minulosti děly a v současnosti dějí. Tím nám pomáhá lépe zvládat přicházející situace a také lépe předcházet negativním důsledkům našich činů.
 • Pochopení karmy nám pomáhá dělat v životě vědomá rozhodnutí.

Působení karmy

Každé slovo, myšlenka a čin podle karmy zanechávají v naší mysli otisky. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, pak negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení. Ve chvíli, kdy pochopíme, že naše myšlenky, slova i činy zasévají semínka našich budoucích prožitků, pak získáváme obrovskou moc měnit náš život a mít jej nadále ve svých vlastních rukou.

Člověk přicházející na tento svět si sebou přináší pomyslnou karmickou nádobu. Ta se plní našimi strachy, nespokojeností se životem a negativními emocemi, které jsou vyvolané nesouladem mezi reálným životem a našimi idealizacemi. Na druhou stranu je ale možné ji i čistit.

Karma a plnění karmické nádoby

Prvním „prohřeškem“ kterým si plníme karmickou nádobu, je idealizace pozemských hodnot. K takovýmto idealizacím v karmalogii například patří:

 • Nadměrná důvěřivost v ostatní lidi a ve vyšší ideály
 • Touha po moci a potěšení z ponižování druhých
 • Nadhodnocování peněz a mediálních hodnot
 • Vyvyšování se nad ostatní
 • Panovačnost a snaha kontrolovat okolí
 • Pohrdání druhými
 • Žárlivost
 • Přílišné zakládání si na kráse, práci, kariéře apod.
 • Očekávání „rozumného“ jednání lidí (negativní emoce vznikají, když se druhým lidem snažíte vysvětlit své postoje a očekáváte od nich „rozumnou“ reakci, která se nedostaví)
 • Idealizace fungování rodiny, lpění na svých hodnotách
 • Nadhodnocování cíle – člověk se může snažit o dosažení jakýchkoliv pozemských hodnot, ale při neúspěchu nesmí klesat na mysli

Druhým „potrubím“ přitékají nesprávné postoje:

 • Nadhodnocování sebe sama
 • Nezdravá ctižádostivost
 • Zpupnost
 • Nespokojenost se svým osudem nebo se sebou samým

Třetím milníkem jsou vědomé negativní činy:

 • Výsměch
 • Pomsta
 • Vražda
 • Násilí

Čtvrtým je neplnění a nesplnění karmického úkolu.

Čištění karmy

Čištění karmy

Naše karmická nádoba se však naštěstí nejen plní, ale rovněž i čistí.

Čištění probíhá za pomoci vědomých pozitivních činů, kterými jsou:

 • Milosrdenství
 • Soucit
 • Dobročinnost
 • Nezištné služby ušlechtilým cílům

Čistí se také za pomoci našich kladných vlastností:

 • Optimismem, radostí, dobromyslností, smyslem pro humor

Třetí očistné potrubí závisí na vnějších vlivech:

 • Může to být očištění pomocí očistného rituálu nebo léčitele, tyto očisty však zpravidla mívají pouze krátkodobý účinek

Čtvrtou možností očisty je plnění karmického úkolu. Pokud člověk pracuje s láskou a řeší problémy ve vztazích, pak si plní svůj karmický úkol.

Karmická numerologie

Karma se může dědit i z rodičů na děti. Otec, matka a datum našeho narození jsou prvními informacemi, které máme na světě k dispozici. V datu narození je podle karmické numerologie zakódováno, co máme v tomto životě zvládnout.

Výpočet čísla úkolů:

Karmická numerologie nás učí, že máme v životě čtyři úkoly (podle některých učení pouze tři), které můžeme vypočítat z číslic měsíce, dne a roku našeho narození. Počítáme vždy pomocí odečítání a odečítáme menší číslo od většího tak, abychom se nedostali do záporných hodnot.

Karmické číslo prvního životního úkolu:

Číslo prvního úkolu vypočítáte tak, že měsíc narození odečtete ode dne narození vždy tak, že menší čísla odečítáte od většího. Vliv tohoto čísla úkolu se bude uplatňovat během období vlivu prvního úkolu, to znamená, že toto číslo působí na člověka zejména v rané etapě jeho života.

Karmické číslo druhého životního úkolu:

Číslo vzniklé součtem číslic našeho roku narození minus den narození. Odečítáme vždy menší číslo od většího. Vliv tohoto čísla se bude uplatňovat především ve středním věku našeho života.

Karmické číslo třetího životního úkolu:

Zjistíme rozdílem mezi číslem prvního úkolu a číslem druhého úkolu, a to opět tak, že odečteme menší číslo od většího. V numerologii je toto číslo považováno za číslo, které ukazuje na náš hlavní úkol a jeho vliv se bude uplatňovat v průběhu celého života. Jedná se o nejnáročnější výzvu vůbec.

Karmické číslo čtvrtého životního úkolu:

Číslo čtvrtého životního úkolu získáme pomocí tohoto výpočtu: měsíc narození mínus součet roku narození. Opět odečítáme menší číslo od většího. Vliv čísla tohoto úkolu působí od středních až pozdních let až do konce života. Někteří numerologové však čtvrté číslo zcela opomíjejí.

Karmická numerologie - co znamenají čísla jednotlivých životních úkolů

Karmicé číslo úkolu nula (0)

Nula znamená velikou nabídku příležitostí, vyzývá k volbě a vše záleží na vašich rozhodnutích, která budete nuceni dělat. Půjde o rozhodnutí, která se nebudou týkat jen vás samotných, ale i vašeho okolí.

Karmické číslo úkolu jedna (1)

Jednička vyzývá k nezávislosti a samostatnosti. Budete se ocitat v situacích, kdy budete muset přijmout svoji individualitu a i to přes to, že si někdy budete připadat zcela bezmocní. Jednička vás v životě povede k sebeprosazování, rozvoji své intuice a úsudku.

Karmické číslo úkolu dva (2)

Dvojka vyzývá ke spolupráci, smírnému řešení konfliktů, vyzývá k práci na ovládání emocí a na vnitřní stabilitě. Hlavním tématem tohoto úkolu je vyrovnanost a rozumné vyjadřování emocí.

Koarmické číslo úkolu tři (3)

Vyzývá k identifikaci svých pocitů a k jejich formulování slovy, což umožní o sobě říkat pravdu. Hlavním tématem úkolu je komunikace a sebevyjádření. Budete se učit soustředění a určování svých priorit.

Karmické číslo úkolu čtyři (4)

Čtyřka vás vyzývá, abyste pokračovali v pohybu vpřed a nepřestávali jít, i když vám život přináší různá omezení. Budete čelit mimořádným požadavkům mentálního, citového i fyzického charakteru. Vaším úkolem je nepřestat vidět světlo na koni tunelu. Splnění úkolu posílí vaši cílevědomost a houževnatost.

Karmické číslo úkolu pět (5)

Číslo pět yzývá k nastolení rovnováhy mezi touhou po svobodě a nutností plnit si svoje závazky. Pětka učí brát své sliby druhým a svoje povinnosti vážně.

Karmické číslo úkolu šest (6)

Číslo Šest: vyzývá ke smířlivosti s nedokonalostí u druhých lidí. Šestka vede naučit se brát věci takové, jaké jsou. Její nositelé budou vyzýváni k tomu, aby si stanovili své osobní hranice a rovněž nalezli rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami druhých. Klíčem k úspěchu je poznání, že nic jako dokonalost neexistuje.

Karmické číslo úkolu sedm (7)

Číslo sedm vás vyzývá k důvěře v sebe samotného a v život jako takový. Budete vedeni k tomu, abyste se více otevřeli druhým lidem, abyste vyjadřovali to, co skutečně cítíte a celkově projevovali svoje emoce. Přijmete-li duchovní víru, pak se vám úkol sedmičky bude zdolávat mnohem jednodušeji než bez podpory víry. Bez pocitu propojení s celkem mohou přijít období, kdy se budete cítit velice osamělí a v izolaci.

Karmické číslo úkolu osm (8)

Toto číslo vyzývá člověka k tomu, naučit se udržovat svět materiální a spirituální v rovnováze. Zvládnutí úkolu vede k hojnosti a finanční stabilitě. K úspěšnému zvládnutí úkolu je však zapotřebí překonat svoji posedlost penězi a hromaděním hmotných statků a zároveň uvěřit, že svět je místo plné hojnosti.

Karmické číslo úkolu devět (9)

Číslo devět předurčuje člověka k nekonečné lásce a porozumění. Devítka je symbolem pochopení, sounáležitosti a vzájemné tolerance. Pokud budete svému okolí předávat pouze pozitivní emoce a vciťovat se do jejich každodenní situace, úkol zvládnete bez problémů.Diskuse k článku

 • Lucie

  21:04 28. 2. 2023 -1
  Dobrý den, mohu také prosím poprosit o vypočítání s datumem 12.12.1992 ?
  Mockrát dekuji
  Luci
 • Ellen

  11:48 1. 2. 2023 0
  Dobrý den. Když sem dáte článek o numerologii, měli byste lidem vysvětlit základní principy výpočtů. Numerologie může vypadat složitě pro ty, kteří se s ní ještě nesetkali v praxi. Takže uvést několik praktických příkladů by bylo na místě. Sami přece musíte vidět, k jakým zmatkům tady vedou neúplné informace - podle těch dotazů níže...
 • Petruna@

  10:30 22. 11. 2022 0
  Prosím...vypočítala jsem správně svoje karmické číslo?
  23.10.1981
  Vychází mi c.4
  Je to tak.. mooooocx dekuji,Petra
  • Evík

   21:44 31. 1. 2023 0
   4 životní úkoly:
   1) 4
   2) 4
   3) 4
   4) 0
 • Andrea

  19:42 28. 3. 2021 +2
  Dobrý deň pomôžete mi prosím s tým číslom ako to odcitat 14.1.1971.dakujem
  • Evík

   21:47 31. 1. 2023 0
   4 životní úkoly:
   1) 4
   2) 4
   3) 4
   4) 8
  • Bohouš

   18:29 17. 8. 2021 +1
   součet roku narození je 1+9+7+1 tedy 9 (čísla se sčítají dokola dokud nevyjde jednociferné) , den je 4+1 tedy 5, a měsíc je jasný. A pak třeba odečtete den od roku tedy 9-5 = 4 (karmické číslo)
 • Jan

  10:10 23. 12. 2019 +1
  Vycházelo mi 19,0,19,19
  A toto číslo 19 tady není.
  Děkuji. Honza
  • Evík

   21:35 31. 1. 2023 0
   Jestli tomu rozumím správně, tak musíte tzv.ciferovat, tzn. např.u roku narození sčítat tak dlouho, dokud nemáte jednociferné číslo. Např. 1967 = 1+9+6+7=23=2+3=5.
 • Jan

  10:09 23. 12. 2019 0
  Dobrý den.
  Můžete mi pomoci s výpočtem číslem pro
  narození 26.7.1979.
  Děkuji Honza
  • Evík

   21:40 31. 1. 2023 0
   Jestli počítám správně, tak:
   1) 1
   2) 0
   3) 1
   4) 1
 • Radka Černá

  07:44 8. 9. 2019 +8
  Dobrý den, mohu poprosit také o výpočet mých úkolů, datum narození 12.11.1973.
  Moc děkuji za odpověď
  Hezký den
 • Olga

  20:20 21. 2. 2019 +11
  Dobry den, chtela jsem si podle Vasich stranek vypocitat sve karmicke ukoly. Kdyz jsem narozena 11.8.1987, tak pri vypoctu prvniho ukolu pocitam 11-8, nebo se jedenacka scita a tedy 8-2? A jeste u roku, scitam 1+9+8+7=25 a u druheho ukolu tedy pocitam 25-11 a nebo sectu 25 a tedy 11-7?? Moc dekuji za odpoved. Preji krasny den
 • Tina

  21:52 13. 12. 2018 -3
  Dobrý den, také mi vyšlo pro druhý úkol číslo, které zde není, tj. 15. Datum narození 6.2.1983, tj.21-6...
 • Radka Koukalová

  07:51 31. 10. 2018 0
  Asi jsem to nepochopila. Můžete mi prosím pomoci vypočítat má čísla životních úkolů. 25.5.1970
 • Lucie

  21:19 20. 4. 2018 +1
  Prosim take o výpočet,
  21.11.1980
  Dekuju
 • Kateřina

  11:00 8. 2. 2018 +4
  Dobrý den, můžete mi prosím pomoci s výpočtem mého datumu narození, moc děkuji 21.11.1983
 • Petra

  15:37 23. 11. 2017 +8
  prosim o pomoc s výpočtem.Datum narození 29.9.1977.Předem děkuji
 • Ivana Koutná

  12:57 14. 8. 2017 +8
  Dobrý den, nejsem si jistá s výpočtem 2. úkolu- 5.4.1962-vyšlo mi číslo 4.
 • Regina Kučerová

  15:22 12. 8. 2017 +3
  Dobrý den,mohu poprosit o pomoc při výpočtu čísel?
  Děkuji Regina
  14.5. 1986
 • Jitka

  18:32 3. 8. 2017 -4
  Moc prosim, vubec se mi nedari to spocitat. Mohla byste mi napsat moje cisla? Nar. 30.1.1976.Tapu, zda to mam spravne, vyslo mi 7,7,0,0...
 • Katka

  17:29 3. 8. 2017 +12
  Dobrý den, nemohli by jste sem dát příklad výpočtu na nějakém datu?
  Děkuji.
 • jancevova@propeople.cz

  14:50 3. 8. 2017 +3
  Dobrý den Ter, jaké je Vaše datum narození?
  Anička, Spektrum zdraví
 • Ter

  10:06 3. 8. 2017 +14
  Poslední číslo je 12-23 což se rovná 11, ale toto číslo ve vysvětlení není. Můžete mi poradit, jak zjistit čtvrtý úkol?
 • Redakce - Spektrum zdraví

  12:41 24. 7. 2017 -2
  Dobrý den Lucie, s výpočtem karmického čísla Vám ráda pomůžu. O které číslo se konkrétně zajímáte? Anička, Spektrum zdraví
 • Redakce - Spektrum zdraví

  12:39 24. 7. 2017 +1
  Dobrý den Ireno, výpočet jste provedla správně. Vaše číslo 2. životního úkolu je skutečně 5 :)
  Pěkný den, Anička, Spektrum zdraví
 • Lucie Vosková

  14:21 19. 7. 2017 0
  Zdravím , mé číslo je 7, datum narození 9.5.1973 a hodně se s tím potýkám . . . nebyla by nějaká rada kde vlastně začít . . .
  Děkuji
  Lucie
 • Irena

  08:20 28. 6. 2017 -4
  výpočet 2.úkolu - doplnění.
  datum narození je 26.09.1974.
  Děkuji.
 • Irena

  08:17 28. 6. 2017 +2
  Dobrý den,
  děla mi problém vypočet 2. úkolu, tj.součet číslic roku, minus den narození. Můj výpočet je =5, ale mám pochybnosti jestli jsem to udělala správně.
  Děkuji za odpověd'.
  Irena.
 • Redakce Spektrum zdraví

  15:34 15. 5. 2017 -2
  Dobrý den paní Čechová,
  mockrát Vám děkujeme za připomínku. Karmické číslo devět jsme do článku doplnili.

  Vaše redakce Spektra zdraví
 • Anna Čechová

  07:55 7. 5. 2017 0
  A co karmické číslo 9.Děkuji datum narození je 2.1.1955
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

PÁTEK 19. 04. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
SOBOTA 20. 04. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
NEDĚLE 21. 04. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 22. 04. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
ÚTERÝ 23. 04. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
STŘEDA 24. 04. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, dnes je úplněk. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
ČTVRTEK 25. 04. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Dobrý den, pane / paní Půjčte si peníze přímo bez hodnocení (půjčka je nyní levněj�...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Dobrý den, pane / paní Půjčte si peníze přímo bez hodnocení (půjčka je nyní levněj�...

prací prostředky e shop

já jsem si oblíbila netoxické čističe Method nebo tierra verde. Obojí kupuji na eshopu Al...
Zobrazit všechna témata

Buďte krásní v každém věku. Předčasné stárnutí pleti lze snadno zbrzdit

Chcete si zachovat mladistvou pleť a jste ochotni pro to udělat cokoliv? Na to, abyste oddálili předčasné známky stárnutí pleti nepotřebujete spoustu peněz a vlastně ani příliš času navíc. Přesto existují triky...

Nezapomenutelná žádost o ruku aneb Kde vyslovit „Vezmeš si mě?“

Chcete, aby vaše žádost o ruku měla jistý punc originality a došly vám nápady? Pak pro vás máme hned několik tipů, díky nimž pozdvihnete tak důležitý okamžik života na vyšší úroveň. Svůj způsob si v našem výčtu...

Na sázení letniček se vrhněte ideálně v květnu. Jaké druhy vybrat?

Teplé jarní počasí je jako stvořené k sázení letniček. Pokud si tedy chcete zkrášlit svou zahradu nebo i balkon pestrobarevnými kvítky nejrůznějších jednoletých rostlin, s polovinou května se pomalu začněte chy...

Sociální sítě u dětí: Kdy je povolit a jaká přináší rizika?

Sociální sítě jsou v 21. století tématem číslo jedna. Od jejich vzniku si na ně lidé velmi rychle zvykli, a tak jsou dnes nedílnou součástí mnoha životů. Kde je ale ona zdravá uživatelská míra a existuje nějaká...

Lepší život bez plastů: 6 nápadů, jak nahradit běžné plastové pomocníky

Dnešní doba velí jasně: měli bychom se snažit žít ekologicky a především se musíme zbavit plastů. Odborníci neustále varují, že nám život ničí i takzvané mikroplasty. Jsou ve vzduchu, v dešti, v jídle, ve vodě ...

Věříte v paranormální jevy? Psychologická fakta možná vaše přesvědčení vyvrátí

Proč i v 21. století věří stále tolik lidí na paranormální jevy? Psychologové mají na toto téma jasné vysvětlení, které vás možná ve výsledku překvapí. Nehledejte za ním však nic „duchařského“ ani abnormálního,...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Krémová polévka s krůtím masem a divokou rýží – vhodné pro diabetiky

Ve velkém hrnci (na středním plamenu) rozehřejte olej. Přidejte pokrájené houby (žampiony), celer, mrkev a šalotku. Vše promíchejte a restujte asi 5 minut. Dále vsypte do hrnce hladkou mouku, sůl, pepř a opékej...

Kvasinková infekce u psa: Jak ji rozpoznat a léčit?

Kvasinková infekce u psa bývá poměrně častým problémem. Když se včas a adekvátně neléčí, může se rozšířit a způsobovat nejedny nepříjemné kožní potíže. Ty zpravidla zasahují uši pejska, tlapky, kožní záhyby neb...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Pocit vysvobození

Dneska bych si tu dovolila pár řádek o pocitu vysvobození. Každej si pod tim představí něco jinýho, ale já pod tim vidim jediný - vyjdeme ze svazujících myšlenkovejch okovů, který maj podobu strachu, předsudků, zloby, smutku a bůhví čeho ještě. Tyhle okovy si ostatně nasazuje téměř každej člověk zcela dobrovolně a pak mu dá sakra práci s tim něco udělat - respektive se jich zbavit.