img

Astrologické domy zpřesňují vliv planet v mnoha oblastech života

Astrologie, tak jak je chápána většinou astrologů, je založena na principu synchronicity. Zkoumá především vztah nebeských těles k jevům na Zemi,…

astrology-housesAčkoliv astrologie spadá pod okultní obory, je z nich právě ta nejvíce vědecká. Postavena je na vlivu planet, Slunce, Měsíce a dalších nebeských vlivů na člověka jako jednotlivce, lidstvo i planetu Zemi. Jakožto obor astrologie obvykle doplácí na populární několikařádkové novinové nebo časopisové horoskopy. Krom našich znamení, kterých je základních 12 a téměř každý je zná, se typy lidí dále dělí dle astrologie i podle dalších vlivů. Je jimi kromě data narození i místo a
hodina narození.

Principy astrologie

Astrologie, tak jak je chápána většinou astrologů, je založena na principu synchronicity. Zkoumá především vztah nebeských těles k jevům na Zemi, nezabývá se příliš příčinami tohoto vztahu. Popisuje sklony a tendence k nějakému dění. Neurčuje, že se něco musí stát, není metodou věšteckou. Astrologie je založena především na tradici a zkušenostech. Je tedy z tohoto úhlu pohledu spíše hermeneutikou, interpretačním uměním a řadí se mezi esoterické vědy a nauky.

Planety a jejich vliv

Pomůckou v astrologii je římská mytologie. Planety nesou jména po postavách z římských bájí a z toho se také odvozují jejich vlivy. Krom planet nesmíme zapomenout také na Slunce a Lunu.

Slunce symbolizuje vědomí a identitu, životní síly. Silné stránky, které Slunce ovlivňuje, jsou sebevědomí, tvořivost, samostatnost, sebejistota. Problematickými stránkami působení Slunce jsou samolibost, přehánění, přeceňování se, arogance a problémy při uplatňování sama sebe.

Měsíc neboli Luna je symbolem emocionality a prožívání. V horoskopu zastupuje Luna ženský princip a vlastnosti s ženskou energií propojené. Je to touha po jistotě a bezpečí. Silnými stránkami působení Luny jsou citlivost, empatie, schopnost psychicky se otevřít, důvěřovat intuici a vyššímu vedení. Problematickými stránkami jsou náladovost, emocionální zranitelnost, strach, nedůvěra, podrážděnost, marnivost, někdy i samolibost.

Merkur je poslem Bohů. Silnými a pozitivními stránkami působení Merkura je rychlé chápání, myšlení a analýza, skvělý pozorovací talent, zvídavost, řečnické nadání. Negativními vlivy a problematickými stránkami je lstivost, povrchnost, vypočítavost, rafinovanost a prolhanost.

Venuše je bohyně lásky a symbol sexuality, je také symbolem estetického vnímání. Nejde zde jen o její krásu, ale také vnitřní hodnoty, které představuje a na nichž je krása závislá. Silnými stránkami působení Venuše je její úsilí o harmonii, trpělivost, oddanost, chápání, srdečnost, nesobeckost, radost z krásy. Problematickými stránkami může být marnivost až povrchnost, touha po majetku, hádavost, povýšenost.

Mars jakožto ohnivý Bůh války symbolizuje agresivitu a schopnost prosadit se. Je podnikavý a jeho postavení ukazuje na naši schopnost uskutečňovat své cíle. Je však nutné jeho energii kontrolovat, neboť nezkrocená je nebezpečná až zničující. Silnými stránkami Marse je cílevědomost a silná vůle. Negativním vlivem surovost, nekontrolovatelné výbuchy energie a netrpělivost.

Jupiter je symbolem velkorysosti a vývoje člověka. K Jupiterovi patří touha po dálkách a nových poznatcích. Jeho silnými stránkami je důvěra sám v sebe, smysl pro spravedlnost, umění odpouštět a velkorysost. Negativní vlivy, kterými Jupiter může působit, jsou touha po moci, sebepřecenění, fanatismus a přehnaná životní očekávání.

Saturn je strážcem hranic, chrání avšak i omezuje. Jeho silnými stránkami je vytrvalost, svědomitost, spolehlivost a také trpělivost. Negativními stránkami zatvrzelost, konflikty s autoritami, nepružnost, sklony k melancholii a komplexy méněcennosti kombinované s pocity opuštěnosti a osamění.

Uran je revolucionář na nebeské obloze. Otevírá nové duchovní poznatky a horizonty, je nositelem energie. Silnými aspekty Urana jsou svobodomyslnost a nezávislost, originální a nekonvenční myšlení, odvaha k experimentům. Problémové jsou jeho vlivy směrem k destruktivním silám, svéhlavosti a nevypočitatelnosti.

Neptun má mnoho podob, je planetou změn, neuznává hranice. Pozitivními stránkami a vlastnostmi Neptuna je oddanost a vizionářské schopnosti. Rovněž velká senzibilita a soucit. Problematické vlivy, které sebou působení Neptuna přináší, jsou sklony k závislostem, upadání do role trpitele, neschopnost převzít zodpovědnost za svůj vlastní život.

Pluto je vládcem podsvětí, symbolizuje konec a smrt, zároveň však znovuzrození. Moc, síla, léčivé síly a usilování o hluboké změny u sebe i ostatních, to jsou silné stránky Pluta. Posedlost, sadismus, tyranie, chorobná touha po kontrole jsou stránkami negativními.

sluneční soustava 

Astrologické domy

Astrologické domy zpřesňují působnosti, ve kterých se projeví vliv dané planety. Astrologických domů je dvanáct a ovlivňují různé oblasti:

 • fyzickou existenci
 • majetek
 • komunikaci
 • domov
 • sexualitu
 • práci
 • kreativitu
 • vztahy
 • kariéru
 • přátele
 • psychický vývoj

 

Systém domů je závislý na otáčení Země kolem vlastní osy. Astrologické domy se počítají proti směru hodinových ručiček a představují oblasti, v nichž planety uplatňují svoji energii. Astrologické domy se dělí na:

Hlavní astrologické domy – I, IV, VII, X, v těchto domech mají planety největší účinnost

Následné astrologické domy - II, V, VIII, XI, působení planet v těchto domech je slabší

Padající astrologické domy - III, VI, IX, XII, působení planet v těchto domech je nejslabší

O astrologických domech

Významově je každý astrologický dům propojen s jedním znamením zvěrokruhu. Určují se podle otáčení Země kolem své osy. Reprezentují různé oblasti životních činností a potřeb. Astrologické domy nám určují, kde je planetární energie zdůrazněna. Planeta, která domu vládne, ovlivňuje záležitosti tohoto domu, které jsou interpretovány jako psychologické a osobnostní vlastnosti. Znamení nám říkají, jak energie planet působí a astrologický dům nám říká, kde se tato energie projeví.

Ne všechny astrologické domy v diagramu musí být obývané. Některé jsou prázdné, to však neznamená, že nehrají žádnou roli nebo že na této oblasti života nezáleží. Znamená, že není nijak významným způsobem v tomto životě zvýrazněna. Mnoho planet značí nerovnováhu. Radu, jak zvládnout energii přeplněného domu hledejte v domu protilehlém.

Jednotlivé astrologické domy

Astrologický dům I.

Symbolizuje JÁ člověka, základní rysy jeho osobnosti. Fyzický vzhled, temperament, tělesný typ, zdravotní stav a vztah k životu. Určuje rovněž tzv. první dojem, kterým působíme na lidi.

Astrologický dům II.

Symbolizuje osobní zdroje, hmotné vlastnictví, majetek a poměry člověka k vlastnictví. Určuje i to, jak si člověk sám sebe váží.

Astrologický dům III.

Symbolizuje život všedních dní, komunikaci a vztahy s okolím. Určuje sourozenecké vztahy, sousedské vztahy, základní schopnosti a vlastnosti.

Astrologický dům IV.

Symbolizuje kořeny, domov, rodiče, emocionální základy osobnosti a nevědomí.

Astrologický dům V.

Symbolizuje tvůrčí sílu, život, lásku, zamilování, slast, zábavu, umění, hru a společenský život, večírky, mejdany, ale i potomstvo.

Astrologický dům VI.

Symbolizuje naše vědomé potřeby, práci a zdraví, naše zaměstnání, krátké nemoci, náklady a výdaje, náhodná zaměstnání, domácí zvířata, veřejné služby a akcie.

Astrologický dům VII.

Symbolizuje mezilidské vztahy a ostatní lidi. Odpovídá spolupráci, soutěživosti, blízkým přátelstvím, smluvním manželstvím, dlouhodobým vztahům, smlouvám všeho druhu. Symbolizuje ale také problémy v mezilidských vztazích, rozepře, spory, rozvody, otevřená nepřátelství.

Astrologický dům VIII.

Symbolizuje zdroje druhých lidí, jejich majetek, vlastnosti, dědictví a poslední vůle. Odpovídá mu také naše sexualita, avšak i okultismus, znovuzrození, uzdravování.

Astrologický dům IX.

Symbolizuje život mimo všední dny, tedy sváteční život. Odpovídá abstraktnímu myšlení, vyššímu vzdělání, inspiraci, cestování, svobodným povoláním. Je spojeno se vším, co souvisí s náboženstvím, moudrostí, světovým názorem a hledání smyslu existence.

Astrologický dům X.

Symbolizuje život a společenské postavení, povolání, pověst, pocty, slávu, úspěch, a také autoritativní osoby v našem životě, otce, zaměstnavatele apod.

Astrologický dům XI.

Symbolizuje naše plány a naděje, naši budoucnost, to, co sdílíme se svými nejbližšími a přáteli. Jsou to naše ideály, profesionální vztahy, skupinové vztahy, komunita, duchovní společenství atd.

Astrologický dům XII.

Symbolizuje osamocení a odloučení na fyzické i psychické rovině, dobrovolné nebo vynucené ústraní, nějaké omezení. Můžou to být dlouhé chronické nemoci, pobyty v nemocnici, v psychiatrických léčebnách, ve vězeních. Symbolizuje dluhy, tresty, smutek, sebeobětování, charitu, meditaci, činnost v pozadí, skryté nepřátelství.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Zdraví a krása

Červená řepa jako superpotravina? Šťáva z červené řepy vás nabije vitamíny

Ne nadarmo je červená řepa skutečně zařazená mezi superpotraviny. Krom toho, že je extrémně zdravá a našemu tělu prospěšná, je to také tradiční levná zimní zelenina. Je jí všude dostatek a připravit si z ní můž...

Těhotenství, děti

Dotýká se vás distanční výuka? Tipy, jak může být online výuka příjemnější

Distanční výuka se dětem a studentům nevyhnula ani v novém školním roce. Oproti jarnímu období je nyní online výuka pro děti povinná. I když se ministři a dokonce i učitelé snažili vymýšlet nejrůznější řešení, ...

Životní styl

Život na cestách a jeho kouzlo: Poznejte taje novodobého nomádství!

Život na cestách si lze představit jako nikdy nekončící dobrodružství. A právě tak ho popisují i leckteří jedinci, jež uchvátilo novodobé nomádství. Kdo je to vlastně nomád? Je to obvykle člověk, který touží po...

Psychologie

Síla myšlenky může přispět k léčbě nejrůznějších nemocí

Síla myšlenky dokáže měnit životy, a to doslova. Existuje k tomu i určité vědecké podložení. Svými myšlenkami totiž můžeme ovlivnit fyziologické pochody těla. Nastartovat organismus k uzdravení tak není zcela n...

Zajímavá videa

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Academy

Mor

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuj...

Wellness

Reflexní terapie rukou jako první pomoc při obtížích

Tento druh terapie – reflexologie má využití především u lidí, kteří mají problém s nohama, například bolestivé zranění, nebo mají nohy ohrožené…

Řemesla

Vyrobte si: Medová svíčka snadno, rychle a za pár korun

Medové svíčky jsou velmi oblíbené. Ale jejich pořizovací cena je pochopitelně vyšší. Pro naše zdraví jsou mnohem lepší než parafínové svíčky, za kterými se v pozadí nese odér ropy. Medové svíčky však v obchodě ...

Fitness

Stop výmluvám! Zařaďte ranní protažení

Venku se ochlazuje a k tomu se přidává ranní šedá obloha. Řada z nás má nejen psychický, ale i fyzický problém dostat se z teplé postele a vyrazit do dne alespoň s trochou té energie. Vězte, že posouvání budíku...

Rozvoj osobnosti

Pláč a jeho očistná moc. Proč jsou slzy tak důležité?

Pláč je přirozenou reakcí organismu. Dochází k němu zejména při zvýšené emoční zátěži. Slzy se však mohou vyskytnout i v případě, že byl dotyčný vystavený nějakému silnému alergenu, či chemické látce. Vědci dok...

Mazlíčci

Canicross, jak začít? Aneb když vy i váš pejsek milujete běhání

Psí sporty jsou ideálním způsobem, jak zabavit a rozvíjet aktivní pejsky. Platí-li výraz “jaký pes, takový pán” a jste-li sami příznivci pohybu a sportu, pak možná běháte při venčení společně. Od toho už je jen...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…