Andělská čísla vám ukazují cestu. Nepřehlédněte je!

Andělská čísla vám ukazují cestu. Nepřehlédněte je!

Pokud si všimnete opakujících se čísel ve Vašem životě, pak zkuste zjistit, jaký vzkaz k Vám andělé vysílají. Síla číselných znamení je velká. Utěšují, pomáhají, vedou ke změnám v životech lidí a jejich blízkých. Radost z přijímání takovýchto vzkazů od andělů či z Vesmíru je největší, když je společná a velká. Andělské vzkazy můžeme obdržet také v dalších podobách, například ve formě barev, peříček,…

Čtěte také:

Andělský horoskop – charakteristika znamení

Přečtěte si charakteristiku znamení andělského horoskopu, podívejte se také na nejčastější andělská znamení nebo se inspirujte andělskými čísly a jejich charakteristikou.   

Chcete vědět o andělech více? Přečtěte si, co vám andělé předpovídají na další rok - andělský horoskop na rok 2020

Andělské vzkazy v číslech

Andělská čísla často obsahují kombinaci dvou nebo i více čísel. Čísla kolem nás přináší poselství a na ledacos nás upozorňují, nebeská poselství jsou příležitostí k růstu a učí nás lépe pochopit životní lekce na naší cestě.  

Každá kombinace čísel má specifický a jedinečný význam. Když uvidíte více čísel pohromadě, pak se nejlépe soustřeďte na to prostřední z nich nebo na to, které z nějakého důvodu nejvíce přitahuje Vaši pozornost. A jak je to významem jednotlivých čísel nebo číselných řad?

Andělská čísla - číselné řady v kombinaci s nulou

 • Nula nebo tři nuly v řadě jsou připomínkou toho, že jste sjednoceni s Bohem. Ve svém nitru byste měli cítit lásku svého Stvořitele. Nula symbolizuje uzavření kruhu, znamená, že určitá situace oběhla celý okruh.
 • Nula v kombinaci s číslovkou jedna, tedy např. 001, 010 symbolizuje, že jste vedeni mocnou božskou silou a andělé Vás nabádají ke změně svých myšlenek. Tato kombinace je odpovědí na Vaše modlitby. Andělé i Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve Vaší hlavě právě v těchto momentech. Požádejte Boha, aby vedl Vaše uvažování tím správným směrem a podpořil Vás.
 • Nula v kombinaci s dvojkou, tedy 002, 020 symbolizuje přítomnost Boha, neobávejte se toho, že Vás snad Bůh opustil. Není tomu tak, Stvořitel Vás hluboce miluje a připravuje novou fázi Vašeho života. Promlouvejte k němu, důvěřujte božskému načasování. Je možné, že někdy musejí teprve nastat ty správné okolnosti, abyste mohli dosáhnout svého vytouženého cíle. Pevně trvejte na svých myšlenkách, mějte pevnou víru a pak nic nemůže zabránit naplnění Vašeho snu.
 • Kombinace nul a trojek znamená, že byste se měli soustředit na to, zda neexistuje nějaká rada nebo doporučení z poslední doby, kterou jste ignorovali. Pokud ano, pak můžete mít pocit, že jste právě ve slepé uličce, poslouchejte Božské výzvy a podnikejte kroky, ke kterým jste nabádáni.
 • Kombinace nul a čtyřek je výzvou k uklidnění, andělé i Bůh Vás velmi milují. Na chvíli se zastavte, prožijte a uvědomte si tuto výzvu a lásku, je odpovědí na Vaše otázky a pomůže Vám s řešením problémů.
 • Kombinace pětky a nul, to je důležitý vzkaz, že změny ve Vašem životě jsou naprosto v pořádku a jsou darem od Boha, v souladu s Vaším vyšším já a božskými plány.
 • Šestky a nula přináší informaci o tom, že by bylo vhodné poněkud se přestat soustředit na materiální svět a hledat naplnění spíše skrze duchovní cestu.
 • Kombinace nul a sedmičky jsou povzbuzením a pochvalou. Bůh chce, abyste ve své skvělé práci pokračovali.
 • Kombinací nul a osmičky dostáváte vzkaz, že Vaše modlitby byly vyslyšeny a blíží se konec určité životní fáze.
 • Nuly a devítka, to je znamení, že náhody neexistují. Nedávná změna, ke které ve Vašem životě došlo, je v pořádku, bez obav vstupte do nové fáze Vašeho života.  

 

Andělská znamení

Obecný význam číselných kombinací

Andělské číslo 0

 • Číslo nula se vztahuje k Bohu, znamená, že k Tobě promlouvá Bůh. Toto číslo se všeobecně vztahuje k modlitbám nebo meditaci. Boží zdroj je nablízku. 

Dvě nuly 

 • Boží vzkaz, který symbolizuje, že máš jednat bez zbytečných průtahů. Dvě nuly jsou symbolem zdůraznění tohoto poselství.

Andělské číslo 1

 • Všichni jsme jedním a všichni jsme ve spojení, pozoruj své myšlenky a věnuj svoji plnou pozornost svým tužbám a přáním, neoddávej se strachu.

Andělské číslo 2

 • Číslo dva všeobecně dodává odvahu. Měj víru a Tvé modlitby se zhmotní. Jakkoliv to zatím není viditelné, neztrácej víru, vše je již přichystáno.

Andělské číslo 3

 • Nanebevzatí mistři jsou nablízku a připraveni Ti pomoci.

Andělské číslo 4

 • Obracej se se svými prosbami k andělům, budeš vyslyšen, neboť andělé jsou nablízku a připravení k pomoci. Přítomnost andělů zvyšuje lásku a pocit bezpečí.

Andělské číslo 5

 • Číslo pět značí změnu a alchymii, právě teď probíhají v Tvém životě významné změny a jsou to změny k lepšímu.  

Andělské číslo 6

 • Číslo šest se vždy vztahuje k hmatatelným a uchopitelným věcem, například k majetku, k naší planetě a podobně. Číslo šest nabádá k tomu, abys pečlivě zvažoval své myšlenky a starosti o hmotné záležitosti s vírou a duchovním nadhledem.

Andělské číslo 7

 • Toto číslo ukazuje, že Tvoje cesta je správná a dílu, které jsi započal, se bude dařit. Bez obav pokračuj na své cestě. 

Andělské číslo 8

 • Toto číslo znamená, že finanční hojnost je již blízko.

Andělské číslo 9

 • Toto číslo předává vzkaz, že smysl Tvého života tkví v Tvých přirozených vášních a nadáních. Věnuj se svým zájmům a budeš úspěšný.

Andělské číslo 10

 • Prostřednictvím myšlenek, nápadů a přímého poznání skutečnosti k Tobě přicházejí zcela zásadní informace pro Tvůj život. K poselstvím, která k Tobě přicházejí, zaujímej pozitivní přístup.

Andělské číslo 11

 • Myšlenky a nápady, které k Tobě přicházejí opakovaně, nejsou zbytečné. Věnuj jim patřičnou pozornost. Číslo jedenáct se také vztahuje k tvořivosti.

Andělské číslo 12

 • Opakovaně se objevující myšlenky a nápady povedou k zlepšení Tvého života.

Andělské číslo 13

 • Udrž si pozitivní postoj, všechny své obavy a pochybnosti odevzdej, jen tak se můžeš uzdravit a proměnit. Třináctka je symbolem posvátného ženství a intuice.

Andělské číslo 14

 • Toto je vzkaz, že andělé Ti pomáhají se zhmotňováním Tvých myšlenek.

Andělské číslo 15

 • Povznes se nad negativitu.

Andělské číslo 16 

 • Myšlenky jsou tvůrcem reality. Drž se pozitivních myšlenek a očekávání a všechny potřeby se naplní.

Andělské číslo 17

 • Jsi na správné cestě, buď optimistou! 

Andělské číslo 18

 • Tvé myšlenky se uskutečňují a zhmotňují, proto mysli na prosperitu a hojnost.

Andělské číslo 19

 • Pomáhej sobě i druhým. To ti pomůže vést klidnější a zdravější život, o svém poslání smýšlej pozitivně a s optimismem.

Andělské číslo 20

 • Neztrácej víru. 

Další andělská čísla a jejich význam

21  Zůstávej pozitivní a věnuj se afirmacím.
22  Zachovej si víru. Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a novými příležitostmi. 
23 V případě nouze požádej o pomoc nanebevzaté mistry. 
24  Zachovej si víru a odvahu, andělé jsou s Tebou. 
25  Tvůj život se mění k lepšímu, ty i tví blízcí jste pod ochranou. 
26  Odevzdej všechny své materiální starosti vyšším silám, důvěřuj vedení, které Tě pobízí k jednání. 
27  Tvé jednání je správné, na své cestě pokračuj s vírou. 
28  Měj víru v hojnost Vesmíru, tvé jednání a víra jsou vytrvalé, tudíž prosperita se hmatatelně projeví ve Tvém životě. 
29  Měj víru v sebe i božský účel svého života, jsi připraven pomáhat druhým. 
30  Můžeš žádat o cokoliv, co přinese mír a pomůže Ti na Tvé životní cestě. 
31  Symbolizuje pomoc při přesunu Tvých myšlenek na posilující rovinu lásky a míru. 
32  Věř ve spojení s vyššími silami a obracej se na ně. 
33  Je ti pomáháno ve všech směrech.  
34  Andělé jsou s Tebou, mluv s nimi o svých pocitech a myšlenkách, odpovědi se dostaví.  
35  Proveď změny ve smyslu svého duchovního vědomí a schopností, uzdrav oblasti svého života, které neslouží Tobě ani světlu.  
36  Soustřeď se na duchovní záležitosti. 
37  Jsi veden po správné cestě.  
38  Všímej si svých pocitů a vizí, andělé Ti pomohou a to i ve finanční oblasti. 
39  Tvé poslání je důležité, věnuj se mu s potřebným odevzdáním, je Ti pomáháno. 
40  Andělé jsou s Tebou, přijmi jejich pomoc a vnímej jejich milující podporu. 
41  Soustřeď se pouze na lásku a úspěch, andělé jsou připraveni Ti pomoci v Tvých pozitivních myšlenkách. 
42  Andělé Tě žádají o neutuchající víru, jestliže to potřebuješ, popros je o podporu své víry. 
43  Jsi milován a podporován, přemýšlej o svých snech a nadějích. 
44  Žádej o pomoc a dočkáš se skvělého a důmyslného řešení situace. 
45  Najdi sílu ke změnám, budou ke prospěchu všem. 
46  Pros o pomoc se svým životním posláním.  
47  Jednáš správně a jsi na dobré cestě, andělé Ti chtějí pomoci. 
48  Andělé přinášející hojnost jsou po Tvém boku, nedostatek je pouhou iluzí, finance směřují směrem k Tobě, nedělej si zbytečné starosti. 
49  Nastal čas neodkladné práce na Tvém božském poslání. 
50  Pusť se do jakékoliv práce, máš v tuto chvíli Boží podporu. 
51  Soustřeď se v myšlenkách na pozitivní výsledek životní změny, věci se mění k lepšímu, na své záměry a cíle mysli nadále pozitivně. 
52  Jediná stálá věc v životě, je změna. Neboj se změn, když se jedny dveře zavírají, otevírají se druhé k něčemu lepšímu. 
53  Jsou připraveny ideální podmínky pro nastolení změny ve Tvém životě. 
54  Změna, o které uvažuješ, povede k lepšímu období, v tomto přechodném období se k nim obracej s modlitbou. 
55  Chystáš se projít výraznou životní změnou, ale zbavíš se toho, co nefunguje a nahradíš to něčím novým a lepším. 
56  Dostáváš nová požehnání a nové příležitosti, o všechny Tvé potřeby je v této přechodné době postaráno. 
57  Změna Tě přivádí na božskou cestu, důvěřuj ve změnu k lepšímu, ačkoliv ještě nevidíš výsledek. 
58  Tvoje finanční situace se mění k lepšímu, pros o pomoc anděly hojnosti. 
59  Tvůj život i představa o Tvé životní cestě se stabilizuje. 
60  Srdcem i myslí se soustřeď na odměnu v nebesích a věř, že o Tvé potřeby je vždy postaráno.  
61  Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti. 
62  Měj víru v tento svět. Lidé jsou ve své podstatě dobří, i když se někdy jeví jinak. Vesmír tě podporuje materiálně nyní i vždycky. 
63  Je ti pomáháno ve všech pozemských záležitostech. 
64  Je postaráno o Tvé hmotné potřeby, čím více vděčnosti cítíš, tím více se také otevíráš pomoci. 
65  Proveď změnu k lepšímu ve svém životě, ačkoliv bude možná zpočátku nepříjemná. 
66  Soustřeď se stále na nebesa, vyhýbej se posedlosti hmotnými věcmi. 
67  Na své cestě uplatňuješ duchovní moudrost, pomáháš Zemi i jejím obyvatelům, pokračuj v této skvělé práci. 
68  Jsi ztělesněná hojnost, čím více si dovolíš přijímat, tím více zdrojů na pomoc druhým budeš mít k dispozici. 
69  Své duchovní a materiální zájmy uveď do rovnováhy. 
70  Buď neustále v kontaktu se Stvořitelem prostřednictvím modliteb a meditací. 
71  Drž se pozitivních myšlenek a záměrů, nedovol, aby Tě druzí odváděli od Tvých záměrů. 
72  Důvěřuj své cestě a pokračuj na ní, Tvůj optimismus je v pořádku a opodstatněný. 
73  Jsi na dobré cestě a při každém kroku je Ti pomáháno. 
74  Tvoje volba je dobrá, pokračuj po cestě, na níž ses vydal a pokud máš pocit, že ztrácíš rovnováhu, obrať se o pomoc na anděly. 
75  Změny, které se dějí, vedou k lepšímu, bez obav pokračuj dál. 
76  Jsi na dobré cestě a Tvé potřeby jsou naplněny nyní i v budoucnu. 
77  Po myšlenkové i hmotné stránce jsi na dobré cestě, srž se svých záměrů a stůj si za svým. 
78  Nasloucháš svému vnitřnímu hlasu a je to tak správně, jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. 
79  Prostřednictvím tvého božského životního poslání se věnuješ posvátné službě a ubíráš se správným směrem. 
80  Stvořitel ti naděluje velkou hojnost- ta není odměnou, ale děje se na základě božského zákona příčiny a následku. Vzhledem k tomu, že si pracoval na programu prosperity pod vedením Světla, může na tebe Světlo vyzařovat více pomoci. 
81  Soustřeď se pozitivně v myšlenkách na oblast prosperity a hojnosti. Měj i nadále důvěru a mír v srdci a věz, že zdroj všeho je v tobě. 
82  Vždy máš dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem.  
83  Tvá hojnost je uspíšena tvými duchovními kontakty s nanebevzatými mistry.  
84  Andělé ti pomáhají s větší hojností tvých financí. Na anděly hojnosti se kdykoli obrať o radu a vedení ve finančních záležitostech. 
85  Tok tvých financí se stále zvětšuje a zlepšuje. Soustřeď se i nadále na vděčnost a bud ochoten dávat i přijímat s radostí ve svém srdci.  
86  Odevzdej jakoukoli materiální starost Duchu, protože z nebes ti plyne nová, neočekávaná hojnost. Pozorně si všímej a přijímej mnohé dary a požehnání, jež se ti nabízejí.  
87  Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. Nyní již poznáváš tajemství dávání a přijímání. 
88  V tvém životě je stále víc prosperity. Projevuj vděčnost a nezapomínej dávat z těchto darů druhým.  
89  Tvé božské životní poslání je hojně a všestranně podporováno Vesmírem. 
90  Pros a vždy dostaneš Boží vedení a pomoc pro tvé poslání. Bůh Tě podporuje. 
91  Buď pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým. 
92  Věř sám v sebe a ve své schopnosti plnit své božské životní poslání. 
93  Je ti pomáháno shůry s tvým projektem.  
94  Andělé Tě žádají, aby ses i nadále soustředil na to, abys přinášel více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého posvátného poslání. 
95  Změny, které právě nyní zažíváš nebo o nich uvažuješ, jsou prospěšné pro tvé božské poslání v životě.  
96  Ponoř se do svého božského poslání a o všechny tvé potřeby je postaráno, což se postupně projeví i navenek. Jsi nyní připraven a tvé poslání je potřebné. 
97  Jsi na správné cestě plně projevit své božské životní poslání. Pokračuj dál a po cestě otevřeně dávej i přijímej lásku. 
98  Když se naplno věnuješ svému poslání světla a lásky, které zahrnuje i tvé přirozené talenty, vášně a zájmy, pak peníze přijdou samy. 
99  Tvého božského životního poslání je nyní potřeba více než kdy jindy, a pokud můžeš čímkoli přispět k tomu, aby bylo ve tvém světě víc světla a lásky, je nutné to udělat. Příprava na tvou životní práci je nyní završena. 
100  Ať jsou tvé myšlenky zcela v souladu s Boží láskou a světlem. Tvoje pozitivní myšlenky a činy mají velký dopad - zvláště pak v této době. 

Diskuse k článku

 • TereZa

  15:30 19. 10. 2019 0
  Mám skoro to samé, čas vídám snad obden 15:10 a v datum 15.10 m svátek
 • Jan

  03:14 3. 10. 2019 +3
  Dal jsem palec dolů, ale beru zpět, dobrá otázka, dobre odpovědi.. Myslím, že když člověk začne některé věci v mysli pojit k sobě ve znamení, říká tím, že je v jeho životě něco, co ho trápí, působí mu starosti. Ačkoliv by rozum řekl, tvé starosti a trápení mohou být opodstatněné, tak se stejně netrap nemusí k nim totiž vubec dojit by mohlo někomu stačit, ne každému. Někdo prožívá život a má problémy, pohromy mu jsou dá kovaný, tak že se s nimi zvládá vyrovnat. Jsou lidé, kteří žijí vedle vás a přitom tak jinak, člověk má tendenci říkat, že a tvrdit, myslet si, že za svoje problémy si mohou sami, že my taky máme problémy a musíme jeresit. Že jsou min schopni, neschopní než my. Lidé, kteří dojdou k motlitbe, třeba skrze hodiny, potřebuji zjistit, že nejsou sami, že je má někdo rád, že nejsou špatní, naopak. Chápu že mnoho mladých lidí si dnes za slovem pozitivní představují naopak něco, co v jejich životě způsobuje trápení, protože se to po nich všude vyžaduje, aby se usmíval, aby nebyli negativní. Jenže oni nejsou negativní ve špatném smyslu, projevují city k venku a namísto pomoci, jsou nuceni předstírat, že jsou bez tísně. Pozitivní se pro takove v tu chvíli stává něčím, co nechtějí a tím ztrácejí svůj život. Věřím, že žít a nezavirat oči před tím špatným je těžké, a motlitbe, komunikace s anděly a jiná způsoby motlitbe a obrácení se k vyšším silám, je nutná metoda k získání vyšších sil a být schopen žít a zaroven se postavit ke hledání správných odpovědí. Někdy je těžké žít jen s vychovou, která neobsahuje potřebné znalosti, nebo vůbec nerespektuje přirozenou povahu věci, nese prvky nemoci a otravy..
 • Renata Tlamsova

  16:49 15. 1. 2019 0
  Dobry den,a jak si mam prebrat,kdyz dost casto kouknu na hodiny a tam cas 14:12 a to je muj datum narozeni
 • Satan Pekelný

  10:47 9. 5. 2017 0
  No a jak poznám, že se jedná o andělský nebo ďábelský číslo? Nebo to ďáblovi nenechali ani jedno číslo v první stovce?
 • praotec cech

  16:41 8. 5. 2017 +7
  Kladny pristup je pozitivni energie. Pozitivni energie prinasi ovoce.
 • Kouzelník

  22:59 20. 4. 2016 +2
  :-) vtipný ale je to vážně tak ;-)
 • Adriana

  09:18 20. 4. 2016 +2
  Možná proto, že se jedná o andělská čísla a ne ďábelská?
 • Satan Pekelný

  16:49 18. 4. 2016 -3
  Dobrý den, zajímá mě, proč jsou prakticky všechny kombinace čísel pozitivní:) Děkuji za odpověď!:)
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

NEDĚLE 17. 10. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 18. 10. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
ÚTERÝ 19. 10. 2021
beran
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté…
více o tomto dni
STŘEDA 20. 10. 2021
beran
Měsíc putuje ve znamení Berana, dnes je úplněk. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Pokud trpíte na migrény, pijte…
více o tomto dni
ČTVRTEK 21. 10. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PÁTEK 22. 10. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
SOBOTA 23. 10. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni

Amalgámy a těžké kovy v těle. Jak moc nás mohou ovlivňovat?

Poslední dobou se hodně hovoří o negativních následcích těžkých kovů, které se nám usazují v těle. Ať už jde například o amalgámové výplně nebo třeba o těžké kovy z mořských ryb, které konzumujeme, nelze opomíj...

Manželská krize se může dostavit kdykoliv. Jak ji společně zvládnout?

Manželská krize přichází z čista jasna a ohrožuje soužití dvou lidí. Může ji způsobit náhlý a aktuální problém anebo i ten, který se táhne po několik let. Podle odborníků nelze očekávat, že bude manželství vždy...

Víte, jak na správné sušení bylinek? Udělejte si zásoby na celou zimu

Svoje oblíbené bylinky nemusíte přes zimu oplakávat, ani je těžce shánět v bylinkářství. Ke konci sezóny je jednoduše skliďte nebo vyrazte na sběr a nasušte si je. A nebojte se ničeho, sušení bylinek není žádná...

Amalgámy a těžké kovy v těle. Jak moc nás mohou ovlivňovat?

Poslední dobou se hodně hovoří o negativních následcích těžkých kovů, které se nám usazují v těle. Ať už jde například o amalgámové výplně nebo třeba o těžké kovy z mořských ryb, které konzumujeme, nelze opomíj...

Syndrom podvodníka je reálnou úzkostnou poruchou. Jak z toho ven?

Syndrom podvodníka je známý též pod cizojazyčným pojmem imposter syndrom. Řadí se mezi úzkostné poruchy, tudíž jeho projevy není radno podceňovat. Vyvinout se může u jakéhokoliv člověka, a to jak u studenta, ta...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Je cvičení během menstruace prospěšné nebo byste měla zůstat spíše v klidu?

Známe to všechny velmi dobře. Jakmile přijde menstruace, do ničeho se nám nechce, jsme unavené a často i bez energie. I když to bude znít zvláště, tak správný a vhodný pohyb během menstruace napomůže vyplavován...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Jaké druhy koček se hodí do bytu?

Ne všechny druhy koček jsou vhodné k pořízení do bytu. Možná si prvně můžete pomyslet, že kočka je vlastně skladný čtyřnohý mazlíček, a tak se vejde všude. Zapomínat byste však neměli i na to, jaký typ tohoto z...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nepečený koláč v pěti skvostných variacích. Zamlsejte si!

Nepečený koláč budete mít připravený během několika málo minut. Pohostíte jím přímo královsky nejen vzácnou návštěvu, ale také svou milovanou rodinu. Pustit se do jeho výroby může i cukrář amatér. Není na tom n...

Už jsem pod čepcem...

Počítám to, a je to přesně deset dní, co jsem pod čepcem neboli už jsem provdána. A jsem provdána za muže nejlepšího, nejúžasnějšího, božského. Prostě je to moje životní láska a věřím, že je to na furt. No a taky se hlásim vám všem, že jsem...přežila!