Jak na mšice bez chemie?

Jak na mšice bez chemie?

Mšice z rostlin sají šťávu, čímž je připravují o důležité živiny a oslabují je. Napadané rostliny začnou mít zkroucené nejprve listy, poté začínají být celé deformované a zkroucené, stejně tak i nově vznikající pupeny. Rozsáhlé deformace jsou patrné a dochází k celkovému chřadnutí rostliny. Jsou v podstatě tři cesty, jak účinné proti mšicím bojovat. Jednou z nich je chemické ošetření rostlin, druhou a stále populárnější je zakročení proti mšicím méně invazivními přírodními prostředky a postřiky, třetí možností je nasadit proti nim jejich přirozeného predátora, kterým je třeba slunéčko sedmitečné.

Čtěte také:

Jak na mšice? Nejnovější trendy, které vás mšic zbaví jednou provždy!

O mšicích aneb poznejte svého nepřítele

Mšic je známých přes tři tisíce druhů. V Evropě se však můžeme setkat s „pouhou" necelou třetinou z nich. Žijí v koloniích a většinou jsou zelené barvy, natrefit však můžeme i na druhy žlutě zbarvené, oranžové, červené nebo dokonce dvoubarevné. Dosahují velikosti od jednoho po šest milimetrů. Pokud dojde k jejich přemnožení, samicím narostou křídla a ty se pak vydají na novou rostlinu založit tam novou kolonii.

Tvar těla mšice je většinou hruškovitý. Vzadu je tělo širší než vpředu a na konci zadečku má většina druhů pár trubicovitých orgánů (vypadají jako ocásek, čímž je také bezpečně rozeznáme od podobných hmyzích druhů). Některé mšice jsou pokryty popraškem nebo chomáčkem voskovité látky, kterou vylučují jejich kožní žlázy. Jejich životní cyklus je různorodý a velmi složitý. Rodí se buď z vajíček, která přezimovala, jiné mšice zase rodí živá mláďata bez páření.

Krom sání šťávy z rostlin mohou mšice přenášet na rostliny také různé choroby. Ze zadečku mšice vylučují tzv. medovici. Jedná se o lepkavou, sladkou tekutinu, kterou se živí mouchy, včely a mravenci.
Mšice napadají všechny druhy rostlin. Existují mšice monocyklické, které parazitují pouze na jednom rostlinném druhu a mšice dicyklické, které napadají více rostlinných druhů. Přečtěte si také další tipy, jak na mšice.

Některé druhy mšice

• Mšice zelná

Jedná se o velkého škůdce zeleniny, vyvíjí se na brukvovitých rostlinách, škodí hlavně řepce, hořčici, řepici a košťálové zelenině. Rostlinné šťávy saje ze spodní strany listů, které se pak deformují, žloutnou a usychají. Hlavní škody způsobuje v teplém a mírně vlhkém létě.

• Mšice rybízová

Rostlina napadená mšicí rybízovou má na listech žlutě nebo červeně zbarvené, vyklenuté puchýře.

• Vlnatka krvavá

Napadá především jabloně, pochází ze Severní Ameriky.

• Mšice jabloňová

Žije na jabloních, mišpulích, jeřábech a hlozích. Způsobuje svinování listů, které však zůstávají zelené, nemění svoji barvu.

• Mšice třešňová

Jak už její název napovídá, škodí hlavně na třešních. Druhotně napadá mářinku vonnou, světlík lékařský, rozrazily a svízele. Listy napadané mšicí třešňovou se znetvořují, svinují, tvoří se na nich medovicí hustě polepená hnízda.

• Mšice švestková

Je škůdcem švestek, na listech způsobuje drobné svinování, parazituje též na rákosu.

• Dutilka šroubovitá

Parazituje hlavně na osikách a dalších stromech, svinuje listy do podoby šroubovitých tvarů a deformací.

• Mšice maková

Napadá zejména řepku a další polní plodiny jako mák, mrkev, špenát.

• Mšice chmelová

Je likvidátor chmelu.

• Mšice révokaz

Postrach vinařů, napadá hlavně révu vinnou.

• Korovnice

Druhy mšic žijíc v lese a parazitující na jehličnanech – korovnice smrková, korovnice modřínová, korovnice kavkazská.

• ...a mnohé další druhy

Jak na mšice bez chemie

Nejdůležitější jsou preventivní opatření: Objevíte-li tedy napadenou rostlinu, nejlépe ji odstraňte ze zahrady dříve, než se mšice rozšíří všude. Na zahradě je důležité také pravidelně udržovat pořádek, pravidelně vytrhávat plevely, na kterých se mohou mšice také množit.

Přítomnost mšic můžete krom prohlížení rostlin detekovat také umístěním žlutých lepivých destiček. Mšice z nějakého důvodu žlutou barvu vyhledávají, a pokud na zahradě jsou, brzy se na destičce objeví. Někdy mohou pomoci postřiky z kopřiv vykvašených v sudu. Pokojové rostliny lze postříkat mýdlovou vodou, jarovou vodou, nebo výluhem z cigaretových nedopalků.

Mechanická obrana je účinná nejen proti mšicím, ale i dalším zahradním škůdcům

 • Když na podzim a v předjaří zryjete půdu, ničíte tím přezimující larvy a kukly. Jsou totiž více vystaveny nízkým teplotám a také je jednodušeji sezobou ptáci.
 • Spadané listí a plody odklízejte včas, napadené listy se nikdy nesmí dávat na kompost.
 • Ploštice a housenky lze z porostů rostlin odstranit i postřikováním silným proudem vody.
 • Píďalky, které šplhají na strom naklást vajíčka, můžete zachytit lepicím pásem obtočeným u paty stromu – instaluje se již v září a snímá v březnu.
 • Jednoduchou ochranou vycházejících sazeniček zeleniny před okusem jsou průsvitné perforované kelímky nasazené dnem vzhůru.

Tipy zahrádkářů v boji proti mšicím

 • V blízkosti rostlin, které mšice napadají, vysejeme lichořeřišnice, ty působí jako jejich přirozené lapače.
 • Jestliže na záhon vysejete kopr, ochráníte tak před napadením mšicemi košťáloviny.
 • Mšice nebudou napadat růže, zasejete-li mezi keříky pár paliček česneku.

Kopřivový postřik

Kopřivy natrhejte a vložte do kýble s vodou. Potom nechte kopřivy nejlépe na sluníčku po dobu jednoho týdne kvasit a prohnít (lépe kyblík přikrýt nějakým deklem, aby vás neobtěžoval vznikající zápach). Po jednom týdnu se kopřivy změní v poměrně silně páchnoucí břečku. Postřik lze aplikovat poléváním rostlin z konve, hrnečku a podobně. Efekt bývá obvykle poměrně rychlý. Obdobně je možné připravit postřik proti mšicím z kapradí, pelyňku, kostivalu nebo česneku.

Kopřiva-dvoudomá

Postřik mýdlovou vodou

Postřik připravujeme v poměru jeden díl mazlavého mýdla na padesát dílů vody.

Postřik z vratiče obecného

Vratič obecný je rostlina rostoucí divoce v hojné míře na mezích, u cest, potoků a plotů. Je nápadný svými jasně žlutými květy.

Z vratiče připravujeme výluh nebo hnojůvku:

 • 300 až 500 gramů čerstvých rostlin (případně můžeme použít pouze květy) nebo 30 gramů sušených rostlin přelijeme litrem vroucí vody a necháme vyluhovat.
 • Rostliny můžeme též nechat zkvasit v litru dešťové vody, což ovšem trvá až tři týdny.
 • Roztokem je možné stříkat rostliny, keře a stromy i preventivně.
 • Vratičový koncentrát je možné využít i k úspěšnému boji proti vlnovníku rybízovému, ostružinovému, malinovníku šedému, pilatce běloskvrnné, mšicím, mandelince bramborové a také proti rzím.

Užiteční hmyzí pomocníci v boji proti mšicím

Slunéčko sedmitečné

Slunéčko sedmitečné lidově též zvané beruška je velice rozšířeným druhem. Beruška je známa především svými červenými krovkami, na kterých je sedm černých teček. Hlavu má celou černou. Larva je šedočerná s červenožlutými bradavkami. Stejně jako dospělý brouk je i larva dravá. Asi nejoblíbenější kořistí tohoto brouka jsou larvy mšic. Právě díky tomu je tento brouk na zahradách vítaný. Žije většinou samostatně, jen na zimu se slunéčka shlukují do malých skupinek a skrývají se většinou pod kameny. 

Přečtěte si, jak přilákat na zahradu berušky a udržet si je tam

5631758494_d42bc228bf_zAby právě vaše zahrada byla pro slunéčka atraktivní, předně nepoužívejte chemické látky k hubení mšic a upřednostňujte pestrou skladbu rostlin. Nebojte se třeba vyset na zeleninový záhonek i květiny a bylinky, pestrost mají pomocníci velmi rádi. Dobrým zázemím se pro ně může stát také kousek místa na zahradě, o který se pokuste nestarat. Může to být například kout vzadu u plotu nebo okolo kompostu. Zde můžeme nechat pár větví na hromadě, listí či několik kamenů. Pokud si budeme tohoto malého divokého místa správně nevšímat, bude zde ideální noclehárna a zimoviště naších pomocníků. Podle výzkumu v zajetí sežere jediná larva slunéčka sedmitečného během svého vývoje 90 dospělých mšic a 3000 jejich nymf.

Pestřenky

Pestřenky jsou užitečné mouchy, které pomáhají v boji proti zahradním škůdcům. Na první pohled připomínají svým vzhledem spíše včely nebo vosy, proto se jim také lidově říkává vosičky, ale tento jejich vzhled má vést pouze k zmatení nepřítele a nemusíte se tedy obávat žihadla nebo kousnutí.

Dospělý jedinci jsou vegetariáni a živí se pylem a nektarem rostlin. Avšak larvy pestřenky jsou dravé a živí se především mšicemi, třásněnkami a dalším parazitujícím hmyzem na rostlinách. Larva pestřenky je poměrně nenasytná, dokáže spořádat 200 i více mšic za dva týdny.

Parazitická vosička Aphidius Alemani

Jedná se o černé, štíhlé, v dospělosti asi 2 mm velké vosičky. Samice vosiček kladou svá vajíčka do mšic, uvnitř mšice, která je v důsledku parazitce znehybněna a později zahubena probíhá celý vývoj larvy a kukly vosičky. Parazitované mšice se mění během jednoho týdne na tmavé a jakoby nafouklé jedince. Po dalším týdnu se z nich líhne další generace vosiček, které parazitují na zatím přežívajících mšicích. Jedna samička vosičky parazituje asi 300 mšic. Vosičky lze použít pouze v interiérech.

Zlatoočko

Oblíbenou složkou jídelníčku jsou mšice i pro zlatoočka. Jedná se o nazelenalý hmyz s křehkými křídly a s velkýma zlatavýma očima. Samička klade vajíčka přímo do kolonií mšic a larvy zlatooček pak pojídají mšice ve velkém. Larva pak mšice rychle chytá svými kusadly, ale nepolyká je. Larva má tzv. mimostřevní trávení. Do ulovené mšice vypouští trávicí šťávu a potom vysává zvláštními kanálky v kusadlech rozpuštěnou potravu. Snad aby neztratily příliš mnoho vody na žhnoucím slunci nebo aby byly méně nápadné, pokrývají larvy své tělo kožkami mšic.

Škvor obecný

Je dalším postrachem mšic, škvor jich dokáže spořádat přes stovku během jedné noci. Škvor je také často zařazován mezi škůdce. Je pravdou, že je všežravec a tím pádem má v oblibě i různé části rostlin jako okvětní plátky, lístky, kořínky či ovoce. Při přemnožení může jisté škody na úrodě způsobovat.

Diskuse k článku

 • Jitka

  16:31 24. 5. 2016 +8
  Ničení plevele ani udržování pořádku na zahradě nepomůže. Spíš naopak. Uvedu třeba poměrně známý příklad bez černého. Na něm parazituje mšice bezová, která jiným rostlinám neškodí. A právě na těchto mšicích se mohou odchovat třeba generace slunéček a pestřenek, které v zahradě přirozeně ochrání další keře a rostliny. Vztahy škůdců a jejich nepřátel a vůbec působení nemocí v zahradách jsou velmi komplexní a složité. Kdo nejde víc do hloubky, snadno dělá na první pohled logická, ale v podstatně hloupá opatření. Někdy snad ještě v 18. století zase pro změnu hubili žížaly, protože nevěděli, že půdě prospívají a mysleli si, že škodí.

Lunární kalendář

STŘEDA 19. 05. 2021
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v přibývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 20. 05. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
PÁTEK 21. 05. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
SOBOTA 22. 05. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
NEDĚLE 23. 05. 2021
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 24. 05. 2021
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
ÚTERÝ 25. 05. 2021
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni

Zdraví a krása

V hlavní roli kancelářská židle. Cviky, které vás povzbudí

Slýcháme, že za bolestmi zad, problémy s trávením a bolestí hlavy často stojí také kancelářský styl života. Sedavý způsob naší kondici zkrátka příliš neprospívá. Přesto máme ve své moci zajímavého pomocníka. Ka...

Láska a vztahy

Jak mít šťastný vztah? 5 věcí, na které byste rozhodně neměli zapomínat

Otázku, jak mít šťastný vztah, si klade každý, kdo je v páru. Každý chce být ve vztahu spokojený, ovšem život nepsal scénárista romantického filmu, a tak nás v průběhu času potkávají vzestupy i pády. Jak mezi n...

Těhotenství, děti

Co pořídit, když čekáte miminko?

Příchod miminka v životě rodiny mnohé změní. A to nejen po psychické stránce a získání nových rolí. Do domácnosti přibude řada fyzických věcí, které tam jednoduše dříve nebyly. Některé pomůcky jsou potřebné, ji...

Psychologie

Strach ze zubaře zkuste překonat. Tyto metody mohou pomoci

Strach ze zubaře je dost záludný. Kromě toho, že člověka omezuje, rozhodně nepřispívá k tomu, aby měl chrup pod kontrolou. Pravidelné zubní prohlídky jsou podle odborníků nezbytné, pakliže se chcete vyhnout poz...

Ezoterika

Zdál se vám podivný sen? Prozradíme vám, jak rozklíčovat své sny?

Byl váš dnešní sen z říše nadpřirozena? Zdály se vám sny o pohádkových postavách nebo jste měli ve snu nadpřirozené schopnosti? Občas se můžeme setkat s takzvanými fantastickými, ve kterých se objevují typické ...

Academy

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Wellness

Domácí pěna do koupele přispěje k dokonalé relaxaci

Domácí pěna do koupele je produkt levný a stejně tak efektivní, jako ten kupovaný. Během jeho přípravy se zabavíte v dlouhé chvíli a zpříjemníte si den aromatickými éterickými olejíčky. Ostatně můžete si vyrobi...

Fitness

V hlavní roli kancelářská židle. Cviky, které vás povzbudí

Slýcháme, že za bolestmi zad, problémy s trávením a bolestí hlavy často stojí také kancelářský styl života. Sedavý způsob naší kondici zkrátka příliš neprospívá. Přesto máme ve své moci zajímavého pomocníka. Ka...

Rozvoj osobnosti

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Recepty

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Mazlíčci

Americký mini kůň je přítulný a aktivní společník, který pomáhá zvládat stres

Americký mini kůň je přítulným společníkem, kterého si oblíbíte hned na první pohled. Jeho roztomilý vzhled a povaha vás učaruje. Především v Americe patří mezi vyhledávané mazlíčky. Pomáhá překonávat stres, dí...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Blogeři

Zfetlá nikdy nepracuj aneb proč nezobat antihistaminika, když potřebuješ makat...

Vyrážky, pupínky, fleky...prostě se objeví, když to nejmíň čekáš. Jednou mi takhle naskákaly hnusný červený fleky po obarvení vlasů henou a taky se mi začalo blbě dejchat. Vod tý doby vim, že mě hena může zabít a držim se od ní dál... Jenže dneska se mi vobjevil flek na krku a ruce prostě z ničeho nic. Asi mě někdo uhranul bo co.