Pránická výživa neboli breathariánství - životní styl, který vyžaduje hodně pevnou vůli

Pránická výživa neboli breathariánství - životní styl, který vyžaduje hodně pevnou vůli

Breathariánství je způsob života, kdy nemusíte přijímat žádné potraviny. Na jídle jste nezávislí, žijete z prány a ze Světla, proto "pránická výživa" nebo "pránická strava". Pro vědu je podstata tohoto fenoménu nepochopitelná a tudíž nepřijatelná. Je však mezi námi spousta lidí, kteří se snaží dokázat, že takovýto způsob života je možný a že se jedná o jedinečnou realitu.

Čtěte také:

Jak držet půst, aby upevnil zdraví

Pránická výživa je fenomén známý již po tisíce let. Dříve však tento přístup k životu byl výsadou pouze pár jogínů, v dnešní době se ale dostává stále více do popředí zájmu.

Jednoduchý návod, jak na to, neexistuje. Je to dlouhá a vlastně nikdy nekončící cesta vlastního vývoje a sebezdokonalování.

Hlavními výhodami breathariánství je jakési celkové zjednodušení, nebo lépe řečeno zprůhlednění života člověka, duchovní povznesení jedince až proniknutí do podstaty Vesmíru, zbavení se nemocí, získání více času, jasnějšího myšlení a podpora intuice. Základní učebnicí pro každého, kdo chce přejít na pránickou výživu, je kniha Životní styl bez jídla Joachima M. Werdina. Propagátorem breathariánství v České republice je francouz Henri Monfort a dlouhodobý "půstař" Pavel Mácha.

Bez dlouhodobě trénovaného poctivého půstu a zásadní změny myšlení se k breathariánství ale nikdo zřejmě nedostane. Je to složitá cesta, ale i dle mínění propagátorů breathariánství velká naděje pro mírumilovný život lidstva.

Vitariánská strava

V rámci přechodu k breathariánství se, co se stravy samotné týká, doporučuje nejprve přechod na vitariánskou stravu. Vitariánství je českým názvem pro raw vegan - stravovací směr, který upřednostňuje syrovou veganskou stravu bez tepelné úpravy. Základem jídla a pokrmů je pak syrové ovoce, syrová zelenina, ořechoviny, semena, klíčky a také panenský olivový olej. Ze stravy je kompletně vyloučeno maso, mléčné výrobky, mléko, veškeré obiloviny, krom některých výjimek i luštěniny, med a rafinované cukry. Důvody přechodu na vitariánskou stravu mohou být různé. Jedním z takovýchto důvodů je například snaha o návrat k přírodě a k přirozenému bytí. Zdravotní obtíže mohou být z velké části způsobeny naším civilizačním způsobem života, který je člověku nepřirozený. Úpravou stravovacích návyků se tito lidé tedy snaží o návrat k přirozenému řádu danému nám přírodou.

Potraviny se neupravují a konzumují se v takové formě, v jaké k nám z přírody přišly. Zahřátím potravin na vyšší teploty se navíc ničí enzymy, které potraviny přirozeně obsahují. Tyto enzymy jsou v potravinách běžně přítomny a umožňují nám snadné trávení potravin, pokud je tepelnou úpravou potravy zbavíme, pak je tělo nuceno si je vytvářet samo, čímž dochází k zatěžování organismu. Vitariáni důvěřují schopnostem našeho organismu rozhodovat se o svých potřebách nejlépe a neřídí se tedy žádnými tabulkami nebo pravidly.

Prvním krokem při přechodu na změnu stravy je detoxikace organismu. Tato detoxikace se může projevovat ale i nepříjemnými stavy, celkovou slabostí, vyrážkami, točením hlavy, bolestmi hlavy i depresemi. Největším úskalím při přechodu na vitariánskou stravu je psychická závislost na tepelně upraveném jídle. Jedná se o naše zažité zvyky, obvykle je obtížné zbavit se závislosti na pečivu. Je vhodné proto přechod nečinit ze dne na den, ale nechat tělo pomalu si na nové zvyklosti přejít.

Fotolia_24633731_XS

Breathariánství

Breathariánství neboli bretharianismus je směr založený na tvrzení, že lidé nepotřebují k životu jídlo (dle některých názorů ani pití). Podle tohoto učení se lidé mohou živit výhradně pránou či slunečním zářením.

Obdobný směr se vyskytuje v rámci křesťanství, dle tzv. inedie není třeba jíst ani pít nic jiného než eucharistii.

Lidem, kteří žijí nezávisle na jídle se říká breathariáni, solariáni, wateriáni nebo pranariáni. Obvykle přecházejí nejprve na vegetariánskou stravu, poté na vitariánství a liquidariánství, což je přijímání pouze zeleninových a ovocných šťáv. Už jenom vyloučením vařené stravy dojde k rozběhnutí samočistícího mechanismu v těle. Organismus se detoxikuje od škodlivých látek a toxinů, kterými se tělo po celá léta zanášelo. Takovýto přechod nebývá pro mnoho lidí právě snadný, jsme velmi zvyklí na náš zaběhlý způsob stravování, takováto strava je však mrtvá, bez energie.

Breathariáni jsou přesvědčeni o tom, že fyzickou stravu ke svému žití přijímat nepotřebují, stačí jim vesmírná energie - prána a energie slunce, země a přírody. Narozdíl od konzumentů fyzické potravy se známí breathariáni obvykle těší plnému zdraví a cítí i spokojenost se svým životem. Jejich duševní síly se navíc znásobují a rozšiřuje se jim vědomí a hranice vnímání. Breathariánství ale není jen o "jídle", jde o celkovou změnu lidské osobnosti, nazírání na svět, zbavení se závislostí a tím získání netušené svobody.

Breathariánem se může stát každý. Přechodu na pránickovou výživu předchází obvykle dvouletá příprava a celý cyklus přechodu je zakončen cyklem 21 dní, během kterých se člověk vzdá fyzického jídla a buňky svého těla "přesvědčí" o tom, že jídlo nepotřebuje, je k tomu však zapotřebí dodržet některé podmínky. Pokud by podmínky nebyly dodrženy, může člověk i zemřít.

Úspěšný přímý přechod bez přípravných fází na tento způsob života není sice nemožný, ale je málo pravděpodobný.

Jedním z problémů, které dosažení stavu plného breathariánství brání, nemusí být ani tak hlad nebo neschopnost žít bez potravy, ale senzorická chuťová deprivace. Zejména pro lidi, kteří mají velmi dobře vyvinutou chuť, je toto obtížné. Z tohoto pohledu se jeví jako příhodná cesta semibrethariánství nebo semipranariánství, kdy je malé množství potravy přijímáno kvůli chuťovým vjemům a ne kvůli příjmu energie.

Fotolia_48279185_XSCo je to vlastně prána?

Prána je sanskrtské slovo a znamená dech. Kořen slova -prá- vystihuje postatu proudění nebo plnění. Dle hinduismu je prána obsahem všeho a představuje všechny proudy vitálních energií. Energie proudí tělem člověka a ovlivňují psychiku i fyzický stav těla. Prána tedy představuje jakousi základní životní energii, kterou potřebuje ke svému fungování každý živý organismus. Prána je životní síla, která proniká vším a je ve všem, může být jak dynamická, tak i statická. Člověk ji získává dechem, potravou, vzduchem, sluncem a jinými způsoby.

Život bez potravy – pravda nebo podvod?

Brethariánství je spojeno s velmi pokročilou technikou způsobu hospodaření s životní energií člověka. Lidé, kteří ke svému životu nepotřebují jídlo tvrdí, že žijí z prány nebo ze slunce. Brethariánství bylo v minulosti výsadou a výsledkem duchovní praxe východních asketů, avšak v dnešní době je poměrně populární naukou a o praxi tohoto životního přístupu se zajímají dnes lidé na všech kontinentech. Zároveň se ale breathariánství stává také terčem kritiky a skeptických náhledů na možnosti takového fungování člověka po delší dobu bez pevné stravy.

Současné vědecké teorie z oblasti výživy a výživových směrů mají jednoznačně za to, že tito lidé by při delším praktikování takovéhoto stylu života museli zemřít hlady nebo dehydratací. Lidé, kteří se považují za breathariány navíc málokdy praktikují tyto techniky pod lékařským nebo jiným dohledem, proto důkazy o jejich dodržování života bez stravy prakticky chybí.

Z čistě vedeckého pohledu jakýkoliv dlouhotrvající půst vede k vyhladovění organismu, dehydrataci a následné smrti. Tělu začnou chybět uhlovodany, tuky a proteiny, které jsou jedinými energetickými zdroji našeho těla. Ačkoliv se již někteří breathariáni podrobili lékařským testům, tyto výsledky nebyly pro vědu nijak přesvědčivé.

Existuje však několik možných vysvětlení toho, jak je možné, že si tělo vystačí bez jídla. Jedním z nich je předpoklad, že tělo se adaptuje a sníží svoji potřebu přijímaných kalorií. Dle tohoto možného vysvětlení by se vlastně jednalo o proces podobný, jako nastává u hibernujících a přezimujících zvířat. Předpokládá se, že tělo se po cca 30 dnech půstu adaptuje a dojde k zpomalení metabolismu a tělesné potřeby člověka se tak redukují na minimum a pocit hladu není přítomen. Dalším možným vysvětlením života bez potravy je přijímání životní energie z kosmických zdrojů. Za tyto zdroje se považuje slunce, země, voda, rostliny, zvířata i jiné lidské bytosti. Z těchto všech zdrojů jsou těmi nejsilnějšími právě slunce a vzduch. Podobně, jako je růst rostlin závislý na fotosyntéze, tím pádem i na slunci, tak u přijímání energie ze slunce lidmi dochází zřejmě k něčemu podobnému. Je dosti možné, že i lidská aura hraje v tomto procesu příjímání nějakou roli v přísunu takovéto energie do těla člověka. Dalšími možnými vysvětleními může být i odlišná genetická dispozice člověka nebo natolik efektivní zužitkování energie a její recyklace v těle, že potřeba potravy je skutečně významně snížena.

Diskuse k článku

 • Milan cihlar

  22:47 9. 3. 2018 0
  Dávno věda prokázala , že lidské tělo vydá do okolí energii o hodnotě víc jak 15tisíc kcal. To nelze docilit pojídaním pouze hmotné stravy, přesto ale se zdá že nám teoreticky stačí cca 2000kcal. Jenže jeden důlezItý fakt je že podvedomě jste prijali a v sugerovali fakt že vám to stači a ostatné si telo bere samo z vaší spokojenosti ala z pocitu " mám všeho dostatek" . Když věda priˇjde stim že vám stači i 500kcal tak to dáte do podvedomi a budete mit vseho dostatek.. Tohle by pochopil kazdy kdoby trochu sledoval sve telo a ne tabulky ..
 • BŮH

  23:28 29. 8. 2017 0
  Trhám se smíchy na kusy, když se dívám jak mé nevědomé ovečky se oblbují tím, že si myslí, že ví jak funguji :-)))
 • Vlad

  22:09 29. 8. 2017 +10
  "Buňky" jsou jenom energie, a tu nelze nijak vytvořit ani zničit. Může se jenom změnit.
 • Pavel

  09:18 15. 7. 2017 +2
  Peter: "bunky tela jednoducho pochopia ze budu vyzivovane pranou a nie fyzickou stravou" :D :D :D Tak to by mě zajímalo, jak buňky pochopí, že nepotřebují cukry a další látky během látkové výměny v těle, díky které jsou udržovány na živu. Ony buňky nic chápat ani nemůžou, jsou to jednoduché biologické "stroje" ... je to jako napsat, že váš benzínový motor při dostatečně dlouhém provozu nasucho pochopí, že může jezdit i ze vzduchu, nebo aspoň z vody :D :D :D
 • Peter K.

  13:29 2. 12. 2016 +5
  Teoreticky clanok s uplne chybnym zaverom. Ziadna hybernacia a podobne nezmysly, bunky tela jednoducho pochopia ze budu vyzivovane pranou a nie fyzickou stravou. Nejde o ziadnu hladovku ale o zmenu sposobu vyzivovania tela. Netreba ani 2 rocnu pripravu, to je tiez nezmysel. Zitie zo slnka nie je pretarianstvo ani pranicka vyziva, to mate tiez pomylene trosku..

Lunární kalendář

STŘEDA 22. 09. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
ČTVRTEK 23. 09. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
PÁTEK 24. 09. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
SOBOTA 25. 09. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
NEDĚLE 26. 09. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 27. 09. 2021
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
ÚTERÝ 28. 09. 2021
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni

Důvěra ve vztahu je důležitá. Jak ji efektivně vybudovat?

Důvěra ve vztahu je jakýmsi základním pilířem. Bez ní není možné, aby partnerství správně fungovalo. Zjednodušeně řečeno, jedná se o loajalitu vašeho protějšku vůči vám a naopak. Důvěra znamená zachování osobní...

Dlouhodobý stres a jeho vliv na tělo i duši

Dlouhodobý stres anebo také jinak řečeno chronický, je pro tělo i duši oproti tomu krátkodobému škodlivý. Může tedy negativně ovlivnit celý váš život. I přesto, že je lidský organismus stavěný na odolnost vůči ...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Ještě krmíte psa klasickými granulemi? Přečtěte si, proč si pes zaslouží změnu

S některými zvyky vašeho psa nic nenaděláte. Třeba, že se vždycky vyválí v té nejméně voňavé kaluži, nebo že si ke hře vybere vaše nejoblíbenější boty. Co ale můžete ovlivnit, je způsob jeho stravování. Ne nada...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Připravit pomalu tažený vývar není žádný kumšt. Dejte na rady babiček!

Pomalu tažený vývar připravovaly naše babičky s jistou pravidelností. A dokázal vskutku postavit na nohy kdejakého maroda. Také se stal základem chutných polévek, které dodají tělu potřebné vitamíny a minerální...

Už jsem pod čepcem...

Počítám to, a je to přesně deset dní, co jsem pod čepcem neboli už jsem provdána. A jsem provdána za muže nejlepšího, nejúžasnějšího, božského. Prostě je to moje životní láska a věřím, že je to na furt. No a taky se hlásim vám všem, že jsem...přežila!