Věštění budoucnosti nejen z karet

Věštění budoucnosti je disciplína, která zajímá lidstvo odedávna. Důvodů, proč my lidé tolik toužíme nahlédnout do dnů příštích je nespočet. Jednak je to zvědavost, která je přirozená, ale je to i strach z toho, co bude následovat. Obvykle řešíme otázky vztahů, lásky, práce, zdraví, financí. Budoucnost je neznámá, ale díky věštbě se můžete na následné události alespoň částečně připravit. Vědět, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, dozvíte se tak také více o sobě a o svých blízkých, kteří naše životy často také velmi silně ovlivňují. Váš osud však máte v rukou jen vy sami, proto berte věštění s odstupem a s chladnou hlavou.

Historie věštění budoucnosti

Prapůvodní kořeny věštění budoucnosti se ztrácí kdesi v dávnověku. První způsoby věštění byly z ohně, z vody, z vrhu kostí zvířat. Jedním z klasických způsobů nahlížení do budoucna byly a jsou samozřejmě hvězdy.  Hvězdná obloha přitahovala lidi od pradávna, astrologie se vyskytuje v starověkých kulturách Persie, Arabského světa, Číny, Aztéků, Mayů apod.

Nejstarší zmínky o věštírně jsou z Dodóny, velice známá je především věštírna ve starém Řecku v Delfách. V minulosti se rovněž setkáváme s věštěním ze snů, vyvoláváním duchů zemřelých předků. Obvyklé bylo i věštění z křišťálové koule, různých druhů karet a podobně.

Věštba z karet

Věštění z karet je známé a oblíbené. Druhů karet, ze kterých se věštilo a věští je nepřeberné množství. Mezi klasické věštecké karty patří karty mariášové, karty cikánské, tarot. Dnes oblíbenými a hojně používanými jsou věštba z karet andělských, osho zen tarot a spousta dalších. Nelze jednoznačně říct, které karty jsou pro věštění nejvhodnější. Každé z nich jsou orientovány trochu jiným směrem a podávají odpovědi na otázky zaměřené do současnosti, do blízké nebo vzdálenější budoucnosti.

Mariášové karty dokáží odpovědět na kratší časový úsek. Tento typ výkladu je vhodný pro řešení různých druhů nejasností, ať už v lásce, vztazích, zaměstnání.

Andělské karty pomohou podpořit komunikaci s vašimi anděly, obohatí váš duchovní růst.

Cikánské karty mají dlouhou a ne zcela jasnou historii. Hodně se používaly ve 14. - 15. století. Vyobrazení na cikánských kartách jsou velmi realistická a často poskytují poměrně přímočarou a jasnou odpověď.

Tarotové karty přinášejí poznání a pochopení životních souvislostí. Pomáhají rozpoznat, kterým směrem v životě se nadále ubírat a poskytují rovněž hluboký vhled do psychiky jedince.

Historie věštby z karet

Podle legendy vzniklo věštění z karet v Číně, kde vznikl první papír, nebo pochází karetní věštění z Egypta. Nejčastěji prováděli výklad z karet cikáni, kteří pravděpodobně přivezli tento zvyk do Evropy. Ve středověku bylo věštění oblíbeno i mezi šlechtou, postupně se však dostalo do rozporu s církevním učením. Tyto rozpory vyvrcholily taženími proti čarodějnicím, čímž byla tradice karetního věštění utlumena a pozapomenuta. Renesanci v ohledu věštby z karet na sebe nechala čekat až do doby po francouzské revoluci. V této době se objevila slavná francouzská kartářka madame Lenormand (dodnes se můžeme setkat s věštěním z karet, které se nazývají Lenormandky).

Výklad z tarotových karet

V současnosti existuje velké množství variant tarotu – setkat se můžeme s tarotem ženským, bylinným, osho zen tarotem, kouzelným, pohádkovým…  Klasická tarotová sada obsahuje 78 karet.  Z nich je 22 trumfů, tzv. velkých arkán – velká tajemství života a 56 arkán malých – malá tajemství života. Slovo arkána pochází z latinského pojmu arkánum, který znamená tajemství. Velká arkána, která je jádrem  tarotu, popisuje formou symbolických obrazů lidské typy charakteru, základní vzorce chování a životní stadia, kterými lidé během svého pozemského bytí procházejí. Zobrazují životní pouť člověka a etapy vývoje. Symbolika karet odráží archetypální síly a zkušenosti lidstva uložené v kolektivním nevědomí, které mohou určovat osud člověka. Podrobnostmi archetypální životní cesty, kterou odhalují karty velkých arkán, se zabývá sada zbývajících 56 karet malých arkán.

Velká arkána obsahuje tradičně následující karty:

Blázen Symbolizuje bezstarostnost, věčné dítě v nás, dotaz na tajemství žití, svobodnou vůli.  Může symbolizovat také zmatek v citech a neschopnost učinit pevné rozhodnutí.
Mág Je symbolem síly, vůle k rozhodnutí, naznačuje moc a schopnosti. Mág je silnou zralou osobností, schopným hybatelem věcí, znamená konec zpochybňování sebe samého i svých činů.
Velekněžka Představuje ženskost a ženskou sílu a moc, intuici, schopnost nahlédnout pod povrch věcí. Znamená bystrost a vnímavost.
Císařovna Symbolizuje matku zemi, přírodu.  Je symbolem lásky, hojnosti, sexuálního spojení a síly. Tvůrčí a aktivní ženský přístup. Symbolizuje rovněž zralost a dospělá omezení.
Císař Proaktivní mužský princip a síla. Vládce, který tvoří a inspiruje. Císaři jsou vlastní schopnosti disciplíny a moci zvládat nejen sám sebe, ale i druhé.
Velekněz Představuje moudrost, vnímání, inspiraci. Karta představuje laskavého vládce.
Milenci Symbolizuje napojení, ale i přílišnou závislost. Může být symbolem kolísání – mezi ctností a hříchem, bezpečím a vzrušením, duchovním a materiálním. Naznačuje čas se rozhodnout.
Vůz Touha dosáhnout cíle, znamená i vzpouru, touhu po pohybu, dynamice, změně.
Spravedlnost Nejvyšší řád Universa, symbolizuje spravedlnost a vyváženost, moudrost směřování v životě.
Poustevník Hledá pravdu a smysl života, samota dává člověku možnost vnímat vnitřní vlastní impulzy, obrácení dovnitř k sobě dává možnost nalezení sebe sama.
Kolo štěstí Symbolizuje změny a radost ze života, rytmus, běžné životní změny. Znamená možnosti a hru šancí.
Síla Je symbolem odvahy, energie, odvahy a statečnosti využít svých vlastních sil.
Viselec Zřeknutí se, symbolizuje překážky, sebeobětování se. Působí jako smrt, ale ve skutečnosti jen naznačuje blízkost změny, která může být pozitivním momentem, znovuzrozením, zlepšením.
Smrt Symbolizuje znovuzrození a transformaci, ukazuje neočekávané a hluboké změny.
Mírnost To je spolupráce, důvěra, rovnováha.  Mírnost je jednou z nejšťastnějších karet celého tarotu, symbolizuje pochopení, trpělivost a skromnost.
Ďábel Představuje všelijaká pokušení. Peníze, úspěch, poživačnost, smyslnost. Je varováním, že v okolí tazatele jsou negativní a špatné vlivy avšak je v jeho moci je nyní odstranit a vydat se na správnou cestu.
Věž Je symbolem změny a probuzení, schopnost nahradit zastaralé novým a lepším.
Hvězda Představuje proudění energie a získávání dostatku informací, je světlem a nadějí.
Měsíc Symbolizuje představy, předtuchy a touhy. Připomíná nám, že každá situace má dvě strany zjevnou a skrytou.
Slunce Představuje život, radost, hluboké poznání a pravdy, nové objevy a vynálezy. Dává informaci, že štěstí je na cestě.
Soud Symbolizuje změnu a osobní růst, období hodnocení a možnosti změny.
Svět Karta svět je spojením všech vlivů a energií, jež nás obklopují, je komplexním pohledem na bytí a dění, symbolizuje uzavírání kruhu.Malá arkána obsahuje 56 karet, které se dále dělí do čtyř oddílů podle barvy na mince, meče, poháry a hole.

Některé možnosti výkladu tarotu:

  • Jedna karta – Karta dne – Táhnete si ze zamíchaného balíčku a následně rozloženého před sebe jednu kartu, která symbolizuje dnešní den.
  • Výklad na tři karty – V duchu nebo i nahlas položte otázku, na kterou hledáte odpověď a ze zamíchaného a rozloženého balíčku vytáhněte tři karty, které vám více osvětlí a otevřou vhled do situace. První karta tvoří základ otázky, klíčový bod, ze kterého vyjdete. Druhá karta symbolizuje průběh události. To, jakým směrem se situace bude nadále vyvíjet. Třetí představuje vyhlídky, a jak situace dopadne.
  • Vytažení otočené karty – Pokud si vytáhnete kartu, která je otočená "hlavou" dolů, pak to znamená varování v dané oblasti a karta má význam opačný oproti svému klasickému významu.

Věštba pomocí kyvadla

Kyvadlo je jednoduchá, ale účinná pomůcka. Nějakou dobu sice trvá, než se podaří naladit souhra mezi kyvadlem a jeho majitelem, ale podaří-li se to, stane se vám dobrým pomocníkem.  Kyvadlo může být křišťálové, růžencové, skleněné, mosazné a další, bývají různých tvarů. Pokud nevlastníte kyvadlo, ale věštění tímto způsobem byste přece jen chtěli alespoň vyzkoušet, pak vám postačí i rovnoměrný prstýnek připevněný na šňůrce.

Než začnete kyvadlo používat, je vhodné jej vyčistit od negativních energií, nejlépe proudící vodou v přírodě. S kyvadlem věštěte u stolu, kde si můžete pohodlně opřít ruce o lokty a nohama se dotýkat celými chodidly země. U otázek, na které postačí odpověď ano/ne, si nejprve určete pohyb kyvadla (např. ANO – pohyb zepředu dozadu, NE – pohyb do stran, točení ve směru a proti směru hodinových ručiček apod.). Loket si opřete o stůl a kyvadlo uchopte za provázek do ruky mezi palec a ukazováček. Uvolněte se, zklidněte a položte otázku. Pro rozvinutější otázky používejte předem připravený kruhový diagram s možnostmi odpovědí.  Po ukončení věštění kyvadlo opět očistěte a uložte do látkového šátku nebo sáčku.

Věštba pomocí run

Tento typ věštění pochází od Vikingů. Runy nesloužily jen k věštění, ale byly vyrývány i na různé předměty denní potřeby, byla jim připisována magická moc. Každá runa je symbol, značící danou informaci a nesoucí určitou energii. Pomocí run lze získat odpověď na otázku, informuje nás o současném stavu a donutí nás zamyslet se nad svými budoucími kroky. Runové znaky jsou pravděpodobně odvozené z etruského písma. Runy se tradičně vyráběly ze dřeva nebo z kamenů.

O dalším způsobu věštby budoucnosti se dočtete v článku Čtení z ruky.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 5763x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Co vlastně na věštění říká Bůh? Bůh věštění zakázal. Přeje si, abychom se celým srdcem navrátili k němu a jemu svěřili své starosti. Nemáme chodit pro rychlou radu k ďáblovi, Bůh skrze karty nemluví, nemluví skrze to, co zakázal. Má své originální způsoby nám dávat odpovědi a jeho odpovědi přijdou v pravou chvíli. Zapomeňme na věštění a hledejme… celý příspěvek


Doporučujeme k tématu

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

SWEET CHESNUT Kaštanovník jedlý (30)…

Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do…

Cena: 275 Kč

STAR OF BETHLEHEM Snědek chocholikatý (29)…

Po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní…

Cena: 275 Kč

SCLERANTUS Chmerek roční (28) Bachovy…

Při problémech s rozhodováním mezi dvěma danými možnostmi, při střídání…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte