Zenová meditace léčí tělo i duši

Zenová meditace léčí tělo i duši

Vznik zen buddhismu

Jedná se o odnož mahájánového buddhismu, který vznikl v 5. století v Číně. Mistři raného zenu nezanechali žádné písemné památky o něm, neboť byli proti jakémukoliv písemnému předávání znalostí. Je a byl chápán jakožto učení, které se předává beze slov, přímo od mysli k mysli, respektive od srdce k srdci, bez nutnosti znalosti a studia textů buddhismu. Zen se stal pravděpodobně reakcí na období, kdy se v rámci buddhismu začaly stavět obrovité chrámy a svatyně, bohatě zdobené obrazy, sochy, a byla vyžadována přesná znalost Buddhových slov. Podstatou zenu je naopak absolutní prázdnota. Meditace na tichém místě usiluje o dosažení této prázdnoty.

Pro svoji zaměřenost na nitro, meditaci a klidné prostředí, je učení zenu chápáno jakožto protipól dnešní uspěchané a povrchní společnosti, kontrast konzumu. Proto zřejmě nabývá čím dál tím větší popularity i v zemích na americkém kontinentě i v západní Evropě.

Filozofie zen buddhismu

Jak už bylo výše napsáno, podstatou této filozofie je dosažení absolutní prázdnoty. Zaměřuje se na pochopení života „tady a teď“. Žijeme v tomto okamžiku, v tuto chvíli! Musíme mít vlastní tělo i ducha. Všechno by mělo být na správném místě a správným způsobem, pak všechny problémy a potíže pominou. Je také důležité k veškeré naší činnosti zaujmout ten správný postoj, tu správnou pozici. To je pravé učení zenu.

Pro zen je charakteristické okamžité probuzení bez nutnosti projít přípravnými stádii. Tento princip existoval i v Indii, uvádí se tedy, že existují jak postupný, tak náhlý způsob probuzení. První případ znamená čištění zkažených výronů či projekcí mysli. Druhý případ je cestou okamžitého obrácení se do hlubin vědomí, pak dojde k odvržení dualistických představ. Zen znamená udržování mysli „nevím“ vždy a všude. Nakonec se Tvá mysl „nevím“ stane úplně čistou. Když pohlédneš na oblohu, je jen modrá. Když uvidíš strom, je jen zelený. Tvá mysl je jako čisté zrcadlo. Takováto mysl je mysl začátečníka.

Meditace na tichém místě usiluje o dosažení prázdnoty a klidu mysli. Je intuitivním prostředkem pochopení dharmy – takovéto niterné, vnitřní vcítění, prožití pravdy samotné, je považováno za důležitější, než rozumové studium. Techniky a způsob meditace přechází z mistra na žáka osobním předáváním vhledů.

Meditace “zazen“

Zen znamená docílit čisté mysli a používat ji. Jak tuto mysl správně používat? Proměň ji v mysl velké lásky, v pomoc dalším lidem. Nejedná se o nemožný plán. Když dosáhneš za pomoci meditace čisté mysli, mysl „nevědění“ zesílí a ty přesto nebo právě proto budeš schopen pochopit skutečnou pravdu, podstatu věcí. Uvidíš svět kolem sebe takový, jaký je. Vše, co uvidíš, ucítíš, uslyšíš. Vše, čeho se dotkneš, se stane pravdou, ne pouhým myšlením. Tvoje myšlení bude jako zrcadlo a v pravou chvíli odrazí skutečnou situaci. Prvotní přirozenost v sobě nemá protiklady, slova nejsou potřebná, pravda je právě taková. Lidé ulpívají na svých názorech, ale co na tom? Vždyť názor každého člověka je jiný. Jak můžeš tvrdit, že Tvůj názor je lepší, než názor jiného člověka? Jedná se o pouhou iluzi. Pokud chceš pochopit pravdu, musíš se odpoutat od svých myšlenek, podmínek, situací a názorů. Takto odpoutaná mysl je čistá, nemá žádný vnitřek ani vnějšek. Je právě taková, jaká je.

Zen buddhismus

Vyznavači zenu zdůrazňují nalezení pravdy skrze „probuzení“. Nalezení pravdy probíhá zpravidla formou meditace „zazen“ a zpravidla vsedě. Nejobvyklejší pozicí pro zenovou meditaci je tzv. lotosový květ, tedy pozice, kdy má sedící svoje nohy zkřížené a přeložené přes sebe, ruce položeny v klíně, levá v pravé a palce jsou propojeny. Páteř je naprosto rovná od kostrče až po zadní část hlavy. V takovéto pozici sedí adept naprosto nehnutě. Oči má meditující zavřené nebo upřené na místo cca 6 metrů přímo rovně před sebou v úhlu 45° k podlaze. Tělo by však nemělo být ztuhlé, v pozici by mělo být dosaženo souladu v napětí i uvolnění. Ramena, hrudník a břicho jsou zcela uvolněné, dýchání tak může být přirozené. Během „zazenu“ by měla být věnována pozornost všem detailům pozice i dýchání.

Je doporučováno sedět na kulatém polštáři, tak je pozice stabilizována pomocí kolen, které jsou v kontaktu s podložkou. Tím je docíleno správné pozice pánve. Se správnou polohou pro meditaci Vám může nejlépe pomoci zkušenější praktikující. Během „zazenu“ je rovněž důležité dýchání. Dech je klidný a vyrovnaný. Má pomalý a přirozený rytmus. Výdech je dlouhý a hluboký, mistři zenu jej někdy přirovnávají k bučení krávy. Nádech je o něco kratší než výdech a probíhá automaticky. Tělo tak krásně nabírá sílu a čerstvá, okysličená krev proudí do mozku.

Postoj naší mysli přichází samovolně, bezproblémově při hluboké meditaci. Myšlenky a obrazy vyplývají z našeho nevědomí. Pokud nejsou osobní myšlenky rozvíjeny (necháváme je odplout), pak se objevuje vědomí za myšlením. Jedná se o návrat k původní přirozenosti naší mysli.

Zazen ovlivňuje celou lidskou bytost, pravidelnou praxí prohloubíme chápání našeho vlastního života. Nejlepším stavem je, přesunout tuto jednotu mysli i do našeho dennodenního života. Mysl zůstává propojena s přítomností, okamžikem tady a teď. Klidná mysl se zbavuje komplikací, kalkulací a strachů. Mizí egoismus, čímž se i vztahy s ostatními stávají jednodušší, více transparentní. Objevuje se soucit i moudrost. Zazen je dospělá forma našeho života, skutečná svoboda a opravdové štěstí.

Zenová meditace léčí a vypomáhá od chronické bolesti

Podle některých výzkumů pravidelně prováděná zenová meditace snižuje vnímání bolesti. Dokonce i příjem léků může být omezen pravidelnou zenovou meditací. Meditační praktiky jsou vhodné pro všechny, ale nejlepší a nejpřínosnější výsledky jsou zaznamenávány u osob vyššího věku, u kterých přirozeně dochází k snižování hustoty mozkové kůry a tento stav lze právě zenovou meditací znatelně vylepšit.

Zenová zahrada – místo pro klidnou relaxaci

Zenová zahrada je místem pro meditaci. Zdroj foto: WikipedieZenová zahrada je místem pro tichou a klidnou relaxaci, meditaci, místem, kde je možné se zastavit a uklidnit se po celém dni, plném stresu. Je to místo, kde by všechno mělo být v harmonii, nikde by ničeho nemělo být příliš mnoho nebo příliš málo. Harmonie a vyrovnanost je něco, co nám v dnešním světě často chybí.  Zenová zahrada se někdy nazývá také „suchá zahrada“, vytváří stylizovanou mini krajinu, kamínky, mech, hrabaný štěrk, vše je pečlivě složeno. Takovýto typ zahrady by měl dodržovat určitá pravidla. Její příprava je složitější, zato následná péče je již jednoduchá a příjemná. Pokud nemáte prostory pro zenovou zahradu, pak si můžete vyrobit nebo i koupit malou stolní zenovou zahrádku, kterou si pak můžete také upravovat a aranžovat, dle Vaší libosti. Mini zenová zahrada se většinou aranžuje v dřevěném boxu, ale někdy třeba i v keramické misce.

V celé japonské zahradní tvorbě a tradici se odráží úcta k přírodě a přírodním silám. Zenový buddhismus oprošťuje zahradu od jakýchkoliv rušivých prvků, písek nebo štěrk je pod vlivem živlů v neustálém pohybu. Nahrazuje prvek vody a symbolizuje tak tok našich myšlenek. Kameny v zahradě umístěné vyjadřují jistotu, oporu a stálost. Zenová zahrada se stává klidným a vlastně i mystickým místem.

Jak vytvořit zenovou zahradu

V zenové zahradě se objevují následující materiály, krom rostlin a květin či bonsají jsou to především: kámen, písek, dřevo a bambus.

Umění tvorby zahrad bylo a je v Japonsku stále řazeno na úroveň malířství, básnictví a architektury. Písek i štěrk nabízejí krásné kreativní možnosti. Jistě si pamatujeme ten pocit, kdy jsme si jako malí hráli na písku a už tehdy jsme si jistě všímali jeho tvárnosti a pomíjivosti. Z písku si dítě tvoří svůj svět, ale stejně tak může i dospělý. Písek nám nabízí možnosti stát se umělci, tvořit své dílo na základě naší fantazie. Při tvorbě zenové zahrady hraje písek důležitou roli. Pro svoji velkou poddajnost vodě se však někdy ve venkovních zahradách nahrazuje spíše drceným štěrkem.  Důležitým prvkem zenové zahrady jsou kameny. V tradiční zenové zahradě se používal vždy lichý počet kamenů, minimálně kameny tři. Často se používá rozložení tři plus jeden kámen nebo tři plus pět. Kameny v zenové zahradě podněcují představivost, iniciují intuitivní vhled a slouží jakožto prostředek očisty duše na cestě k osvícení. Kameny v zenové zahradě by měly být jen položeny, nikoliv zabořeny.

Principy tvorby zenové zahrady

Každá zenová zahrada má své pevně dané hranice, pole je ohraničeno buď dřevěným rámem, kameny, plotem či stěnou domu. Zahrada má nejčastěji obdélníkový tvar. Důležitým momentem je celá kompozice zahrady. Takové zahrady jsou vytvářeny pro oko diváka, který si je prohlíží z pevně daného místa. Zahrada je dokonalá, když už není co odstranit. Vše, co je nadbytečné, bylo odstraněno.

Nejprve si stanovte místo v zahradě, které se Vám líbí a jaké máte k dispozici, mějte na paměti, že klasické zenové zahrady měly obdélníkový tvar. V dnešních moderních zahradách je přípustný i ovál nebo atypický tvar. Vyznačený prostor si vyčistěte a odplevelte a zkuste jej zarovnat, co nejlépe to jde. Pokud nelze vytvořit perfektní rovinu, je možné některé nerovnosti následně překrýt kameny. Kameny střední velikosti nebo tematickou sošku vyberte jako hlavní motiv zahrady. Posléze rozprostřete lichý počet kamenů po zahradě takovým způsobem, aby ty větší byly vzadu a menší vpředu. Tím zahradu opticky zvětšíte.

Zenová zahrada

Na povrch nově vznikající zenové zahrady položte netkanou látku, která zabrání růstu plevele, upravte ji tak, aby pokrývala i místa kolem rozmístěných kamenů. Na ni nasypte štěrk s malými kamínky nebo preferovanější písek do výšky dvacet až čtyřicet centimetrů podle rovnosti povrchu. Zahrada slouží k relaxaci, a tak si vyznačte pouze jeden nebo dva chodníky k místu, kde budete často sedávat.

Ty nejzákladnější zenové zahrady skutečně tvoří jen písek či štěrk a kameny, ale pro estetický dojem ještě mezi kameny můžete položit lichý počet japonských keřů, bonsají, bambusů nebo jiných stromků. Správná zenová zahrada nemá být příliš barevná, protože barvy rozptylují ty, kteří se chtějí věnovat meditaci.

Meditace a relaxace Vás naučí čerpat energii a zvládání každodenního stresu s větším nadhledem a lehkostí. Elementy v zahradě vytváří harmonii a energetickou vyváženost.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

ČTVRTEK 28. 10. 2021
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
PÁTEK 29. 10. 2021
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
SOBOTA 30. 10. 2021
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
NEDĚLE 31. 10. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 01. 11. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
ÚTERÝ 02. 11. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
STŘEDA 03. 11. 2021
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v ubývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte žádná…
více o tomto dni

Sonický kartáček vám usnadní péči o dutinu ústní

Technologie mohou usnadnit všechny aspekty života, včetně péče o ústní dutinu. I zubní lékaři používají k preventivní péči a čištění různé přístroje, jako jsou rentgeny a rotační kartáčky. Moderní pomocníci se ...

Manželská krize se může dostavit kdykoliv. Jak ji společně zvládnout?

Manželská krize přichází z čista jasna a ohrožuje soužití dvou lidí. Může ji způsobit náhlý a aktuální problém anebo i ten, který se táhne po několik let. Podle odborníků nelze očekávat, že bude manželství vždy...

Sonický kartáček vám usnadní péči o dutinu ústní

Technologie mohou usnadnit všechny aspekty života, včetně péče o ústní dutinu. I zubní lékaři používají k preventivní péči a čištění různé přístroje, jako jsou rentgeny a rotační kartáčky. Moderní pomocníci se ...

Odpočinek a znamení zvěrokruhu: Jak relaxujete podle hvězd?

Odpočinek je nedílnou součástí života. Díky němu lidé nabírají novou energii a síly, které jsou nezbytné pro jakoukoliv mentální i fyzickou činnost. Relaxujete často anebo se v tomto ohledu zanedbáváte? Více mo...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Domácí hydratační koupel dodá vaší pokožce opět zdravý vzhled

Domácí hydratační koupel se v podzimních a zimních měsících stává čím dál více aktuální. Pokožka má totiž v chladném počasí tendence k značnému vysušování. Avšak i přesto, že použijete do celotělové lázně vyživ...

Je cvičení během menstruace prospěšné nebo byste měla zůstat spíše v klidu?

Známe to všechny velmi dobře. Jakmile přijde menstruace, do ničeho se nám nechce, jsme unavené a často i bez energie. I když to bude znít zvláště, tak správný a vhodný pohyb během menstruace napomůže vyplavován...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Psí plemena, která jsou ideální k malým dětem

Ne všechna psí plemena jsou vhodná do rodiny s malými dětmi. Někteří psi totiž mohou mít sklony k větší nervozitě, která se nezřídka kdy projeví agresivním chováním. Dobrou zprávou ale je, že klidných a přátels...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nepečený koláč v pěti skvostných variacích. Zamlsejte si!

Nepečený koláč budete mít připravený během několika málo minut. Pohostíte jím přímo královsky nejen vzácnou návštěvu, ale také svou milovanou rodinu. Pustit se do jeho výroby může i cukrář amatér. Není na tom n...

Když se zastavíš...

Zamejšleli jste se někdy nad tim, proč tu na světě vlastně jste? Dumali jste nad tim, co tu chcete dokázat, kam chcete směřovat? Je to o zastavení se a uvědomění si těchto věcí... V dnešní uspěchaný době tohle málokdo umí. Jede se v jednom módu řadu let a najednou je mu jasný, že čas už nevrátí. Vrásky přibydou, tělo zchřadne a vy začnete bilancovat.