Objevte tajemství a sílu mantry

Objevte tajemství a sílu mantry

Mantry Vás mohou stimulovat k větší psychické i fyzické aktivitě, motivovat k činnostem a také omlazovat. Mantra probouzí energii, mají posvátný a harmonizující obsah. Jaká je naše mysl, taková je naše duše. Budeme-li se v myšlenkách obracet k dobru, lásce, prožívání radosti ze života a ke štěstí, pak se stanou naší součástí a budeme je zažívat v každém dni svého života. Je jen na nás, jakým směrem se rozhodneme naši energii zaměřit. Právě mantra člověku může často připomínat, že je na duchovní cestě, a tím urychlovat duchovní vývoj. Mantra také může sloužit jako cvičení na soustředění.

Slovo mantra je definováno větou: Mananat trayate iti mantrah = Skrze rozjímání osvobozuje. Mantry vznikají v různých jazycích, nejstarší a zřejmě nejpoužívanější mantry jsou v sanskrtu.

Historie mantry

Použití a účinek manter byl popsán již ve starověku, konkrétně se s informacemi o mantrách setkáváme v indických Védách a po tisíce let byly předávány od mistra k mistru. Využívání manter znali nejen mystikové z Východu, ale také se s jejich popisem a účinky setkáváme ve Starém Egyptě, v Tibetu, zmiňovány jsou i v pramenech raného křesťanství a náboženství islámu.

Zřejmě nejznámější mantrou je zvuk ÓM. Slabika ÓM je nejmocnější mantrou. Hinduistické nauky učí své žáky, že z této posvátné slabiky vzešly všechny zvuky ve vesmíru. ÓM je jakýmsi vesmírným motorem, prvotní vibrací vesmíru. Tato slabika je velice často i součástí dalších manter. Mantra v buddhismu je velmi důležitou součástí meditace, poukazuje na dokonalé vlastnosti mysli. Mnoho manter je tajných a předává je láma při iniciaci. Mantry jsou také chápány jakožto jakési ochranné zvuky, které zamezují tomu, aby se v mysli uchytily negativní myšlenky a dojmy.

Mantry tesané do kamene

Mani kameny“ jsou typické pro tibetský buddhismus. Mantry jsou tesané do kamene a Tibeťané z nich staví velké modlitební zdi. I rytí těchto kamenů je jistou formou meditace a můžete se s nimi setkat především v oblasti Himalájí. A proč se jim říká „mani“? Je to díky mantře „Om mani padme húm“, která, avšak nejen ta, na nich bývá tesaná. Tato mantra patří mezi nejznámější na světě. Turisté si z těchto oblastí často vozí domů jakožto suvenýr malý kámen s některou vyrytou mantrou.

1139704663_e17b67e71c_z

Vlastnosti mantry

Mantra může být svými vlastnostmi rozličná: hrubá, silná, jemná, něžná. Některé zvuky, které v tomto případě nazýváme mantrami, rezonují hluboko v nervovém systému a v mysli zanechávají stopu. Postupnou praxí a častějším užíváním mantry zjistíte, že má na nervový systém zcela nepochybný efekt, jak vibruje skrze nervy a šíří se vnitřním prostorem Vašeho těla, ovlivňuje je Vás zevnitř i navenek. Mantra může být chápána také jako krátká modlitba.

Opakováním mantry člověk rozvíjí určité vlastnosti, fungují jakožto dobrá obrana proti depresivním stavům a skepsi a její opakování, zpívání, ať už nahlas nebo v duchu uklidňuje mysl a člověk může pomocí těchto cvičení dosahovat vyšších stavů mysli, vědomí a štěstí. Mantry pomáhají dosáhnout stavu osvícení, rozvíjí božské vlastnosti. Mantra osvobozuje a pomáhá dosáhnout cílů nesobeckým způsobem.

Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvenčí. Zkuste slovo vnímat jako nositele tradic a vtělení ducha, zdroj síly a skutečnosti, která se děje. Účinek mantry není závislý na striktním plnění počtu opakování, ale na skutečnosti, jak soustředěně, oddaně a radostně mantru opakujeme. Uvědomte si také, co v mantře vyslovujete, držte se významu a zpětně jí naslouchejte. Nebuďte netrpěliví, vlažní a nesoustředění, o mantře nepochybujte. Teprve po bdělém usilování se mohou dostavovat nové vnitřní prožitky a naplňování významu mantry. Jakákoliv recitace manter by měla být vědomá, nikoliv mechanická.

Jednotlivé mantry v různých jazycích a různých tradic

Toto jsou mantry, se kterými se můžeme setkat v písemné podobě, existuje ale velké množství manter, které předává mistr svým žákům, a v psané podobě se s nimi nesetkáme.

ÓM

óm-symbolVelmi široce používaná mantra a to buď samostatně, nebo jako součást jiných manter. Je dobře známa v hinduistické a buddhistické tradici. Znali jí však také indiánští šamani i keltští druidové. Je královskou mantrou. Ponořením do této mantry se dostáváme do samotného středu svého bytí, pročišťujeme celé své nitro. Označuje se jakožto prazákladní vibrace vesmíru. Její prozpěvování navozuje pocity klidu, očištění a prozření. Prozpěvování této silné mantry ve skupině navozuje harmonii a souznění mezi účastníky setkání.

Om mani padme húm

 • buddhistická mantra soucitu, je užitečná proti všem rušivým emocím, proti stavům mysli, které přinášejí utrpení

OM – odstraňuje pýchu, je symbolem moudrosti

MA – odstraňuje pocity žárlivosti a navozuje soucit, je symbolem soucítění s druhými lidmi, všemi tvory a planetou i Vesmírem

NI – uvolňuje připoutanost, očišťuje touhu

PA – odstraňuje nevědomost a ignoranci, vytváří vyrovnanost

ME – odstraňuje chamtivost, vede nás k blaženosti

HUNG – odstraňuje hněv a odvádí nás ze světa paranoie, podporuje kvalitu soucitu

Nam Myoho Renge Kyo

 • mantra, která napomáhá odstraňovat špatnou karmu

NAM – oddání se lotosové sútře, nalezení útočiště v buddhismu, znamená příčinu a následek

MYOHO – vyjadřuje zákonitosti života, vztah mezi životem a smrtí ve spojení s osvíceným Buddhou, snažíme se dosáhnout stavu osvícení, znamená mystický zákon

RENGE – lotosový květ – zobrazuje nedokonalost Buddhy jako člověka izolovaného od reality života, buď v klášteře nebo jinde

KYO – vyjadřuje oddanost – jde o vibraci našeho hlasu, který je velmi důležitý pro buddhistickou praxi, recitací této mantry můžeme ovlivnit situace i lidi kolem sebe

Óm Šanti Óm (Om Shanti Om)

SHANTI – znamená mír, vnitřní mír a zvuk mantry ÓM celý účinek zesiluje

Hevenu Shalom Alechem (Hevenu Šalom Alejchem)

 • Jedná se o hebrejskou mantru, kterou se přeje soužití v klidu, míru, lásce a zdraví. Její význam je – přinášíme Vám mír nebo také nebeský mír všem.

Shima Shima Shima Shima Shima

 • Indiánská mantra. V jazyku kmene Hopi znamená toto slovo láska.

Karmapa čeno

 • Mantra se odříkává, aby se odstranilo utrpení a abychom dosáhli dobra pro všechny bytosti.

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

 • Říká se jí Maha mantra. Setkáváme se s různými překlady, kdy základním jest význam ve smyslu božích jmen.

Kṛṣṇa = všepřitažlivý, Hare = volání po kršnově božské energii, Rama = nejvyšší blaženost

 • Či volnější překlad, se kterým se často setkáme v hnutí Hare Kršna, je: Radho Kršno, zaměstnejte mne v oddané službě.

Se Hei Ki

 • mantra mentálního uzdravování

Om Namah Shivaya

 • Očišťující mantra, která uvolňuje a harmonizuje, říká se jí mantra vykoupení.

Patneem Manoraman Dehi Manovrittanusaarineem (Patním Manoraman dehí manovritanusariním)

 • Mantra pro nalezení životní partnerky, “Požehnej (obdař) mě nádhernou manželkou.” Mantra slouží k nalezení životního partnera, nebo k prohloubení již existujícího vztahu.

Sat patim dehi paramešvara (Satpatím Déhí Paraméšvárá)

 • Mantra slouží k nalezení životního partnera, nebo k prohloubení již existujícího vztahu. “Požehnej (obdař) mě nádherným manželem.”

Energie dobré ženy je neomezená. Když je oddaná svému muži, může jej zachránit od samotné smrti a změnit běh dějin. Když oba partneři sdílejí nesobeckou lásku k sobě navzájem a k nejlepším aspektům svých duší, jejich manželství se stane zázrakem a vztah samotný přinese osvobození od karmy.

Dhanjavad, dhanjavad, dhanjvad, ananda (Dhanjavád, dhanjavád, dhanjavád ánanda)

 • Mantra pro radost z vděčnosti, pro odpuštění, znamená „Požehnané díky, požehnané díky, požehnané díky, blaženost…“ Vděčnost přináší okamžitou pozitivní změnu v chemii těla, kterou začíná proces léčení a odpuštění.

Radha Raman

 • Symbolizuje intenzivní touhu duše po absolutním spojení s Bohem. Vchází z tradice Rádhá a Kršny, kteří jsou ztělesněními lásky, vášně a oddanosti.

tibet

České mantry

 • Tvé srdce, tvé srdce tepe ve mně. Má Země, Země má Země
 • Země, má Země, cítím, jak silně buší tvé srdce ve mě
 • Lásko Bože lásko, Lásko Bože lásko, Lásko Bože lásko, Lásko Bože lásko
 • Ať mi láska, kterou cítím, nikdy v srdci nezchladne, ať se můžu brouzdat kvítím, ať v mých stopách nevadne. Co mě tíží, co mě pletlo, ať sebou dál nenosím, na mé cestě září světlo o nic víc teď neprosím.
 • Vším čím jsem, ať k prospěchu je všem
 • Jsem Láska – Jsem Láska – Jsem Láska

Formy manter

S mantrami se můžeme setkat v nejrůznějších formách, jednou z nich je duchovní píseň. Ve formě písně se pročišťuje vědomí, pozvedají se city a inspirováni jsou jak posluchači, tak zpívající.  Posvátné mantry ve formě slov působí léčivě a obrodně. Vibrace mantry působí blahodárně a harmonicky na fyzické tělo. Jistou formou mantry je modlitba. Modlitba je rozmluva s Bohem, která nám pomáhá řešit problémy, cítit boží přítomnost, rozvíjet duchovnost i víru v sebe sama. Spirituální mantra je taková mantra, kterou předává mistr svému žáku ústní formou. Mantra je „duší“ meditace.

Mantry a doporučení

Nikdo Vám nedá přesný recept, kolikrát a jak často máte mantru opakovat. Záleží také na tom, jakou mantru používáte a čeho chcete dosáhnout, nejlepší ale asi je, nechat se řídit vlastním pocitem a intuicí. Opakování a dennodenní užívání mantry samozřejmě zesiluje její účinek. Chceme-li plně vycítit vibrace mantry, pak se soustředíme do svého srdce a ponoříme se do stavu podobného meditaci. Rytmus pak ovlivňuje a zklidňuje činnost těla.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

STŘEDA 26. 01. 2022
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
ČTVRTEK 27. 01. 2022
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
PÁTEK 28. 01. 2022
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v ubývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž nohou,…
více o tomto dni
SOBOTA 29. 01. 2022
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v ubývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž nohou,…
více o tomto dni
NEDĚLE 30. 01. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 31. 01. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
ÚTERÝ 01. 02. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře, dnes je novoluní. Něco si přejte, přání se o novoluní plní. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nepřetěžujte…
více o tomto dni

5 tipů, jak na nadměrné pocení nohou v zimě

Věděli jste, že jedna noha dokáže za den vyprodukovat až 2 dl potu bez ohledu na roční období? Obzvláště v zimě, kdy nohy tzv. nedýchají, protože jsou velkou část dne zavřené v pevné botě, se tak v tomto vlhkém...

Nevěra z pohledu žen a mužů aneb Jak to bylo tehdy a jak je dnes?

Nevěra bývá velmi častým problémem v partnerských vztazích. Není žádnou novinkou, že ženy a muži na ni nahlíží rozdílným způsobem. Jedno je však jisté, většinou předznamenává nalomení důvěry mezi dvěma lidmi. J...

Barvy v interiéru volte uvážlivě. Mají značný vliv na psychiku

Barvy v interiéru působí na duši člověka velmi intenzivně. Obvykle je člověk vybírá dle svých osobních preferencí a možná tak trochu vypovídají i o jeho povaze. Introverti mohou inklinovat k tlumenějším a uklid...

Skutečně může modré světlo z elektroniky způsobit nespavost či bolesti hlavy?

Modré světlo je všude kolem nás. Jde o typ světla, který produkují LED obrazovky počítačů, notebooků, telefonů nebo televize. Modré světlo dokonce produkují i úsporné žárovky nebo zářivky. Co to tedy přesně je ...

Nesplněná vánoční přání aneb Když Ježíšek nepřinese dětem to vytoužené

Nesplněná vánoční přání se mohou na první pohled jevit jako příkoří milovaným dětem, jenže psychologové se na věc dívají jinak. Někdy mohou být dokonce jakýmsi výchovným „darem“, který vaše ratolesti ochrání do...

Přátelství podle horoskopu aneb S kým si budete nejlépe rozumět?

Přátelství podle horoskopu se může zdát na první dobrou jako určitý paradox, jenže ať chcete nebo ne, i na výběru kamarádů se může z části podílet astrologie. Samo sebou si své nejbližší vybíráte podle osobních...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Solná jeskyně může pomoci s mnoha zdravotními problémy. Proč ji navštívit?

Solná jeskyně nabídne příjemné a ozdravné prostředí. Pouhých 45 minut pobytu v ní je prý srovnatelných se třemi dny na zahraniční dovolené u moře. Působení léčivé soli se však můžete vystavovat kdykoliv jen chc...

Chcete mít zdravá záda a pevné břicho? Zaměřte se na core neboli střed těla

V posledních letech přišlo do módy takzvané core cvičení. Nejde však o žádnou převratnou novinku. Jen o pojmenování středu těla. Ten je klíčový pro správné držení těla, stabilizaci páteře a rovněž i pro ploché ...

Moc podvědomí: Příběhy, které vás mohou inspirovat k životní změně

Moc podvědomí je vskutku závratná. Jenže málo lidí si tento fakt uvědomuje. Lapeni jsou do svých dávných strachů a marně se jich snaží zbavit. Proč je tak složité přeprogramovat naši nevědomou mysl? A kam až vá...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Staročeské palačinky na sladký i slaný způsob

Staročeské palačinky se nijak významně nelišily od těch současných moderně pojatých. Používané suroviny na těsto bývaly stejně rozmanité, jako dnes. Většina z nich však pocházela z domácích zdrojů. Například ka...

Jedu v rychlíku a ten nestaví...

Taky máte někdy pocit, že jedete v rychlíku a ten prostě nestaví? Tak přesně tohle prožívám teď já. Vzala jsem pozici šéfredaktorky, před pár měsíci a vlastně mě to baví. Jenže... mám pocit, že prostě jedu jako fretkomyš a vůbec nestihám svůj vlastní život. Asi budu muset začít přibržďovat, jinak mě jebne, přátelé... Voni jsou prej svátky? Já si kvůli tý hromadě práce ani nevšimla...