Bachovy esence

img

Seznam esencí

Člověk se pokouší ukrýt trýznivé myšlenky a vnitřní neklid za fasádou bezstarostnosti a veselosti, dělá všechno možné pro klid a mír, chce udělat…

Všechny Bachovy esence můžete zakoupit zde..

Užívací lahvičku s vybranými esencemi můžete zakoupit přímo zde. 

S výběrem esencí vám můžeme pomoci. 

 

1 Agrimony  Řepík lékařský za usměvavou tváří ukrývá problémy, vnitřní neklid a mučivé myšlenky, dělá všechno možné pro klid a mír, chce udělat dobrý dojem
2 Aspen Topol-osika nevysvětlitelné obavy a předtuchy, nervozita, noční můry, tajné obavy z hrozného neštěstí, zlé sny, strach z pronásledování, neviditelné moci, pověrčivost
3 Beech  Buk lesní kritický, arogantní, netolerantní k ostatním, pouze on má pravdu, chybí soucit, porozumění s ostatními, soudí druhé, vidí jen slabosti, dělá narážky na gesta
4 Centaury   Zeměžluč neumí říct ne, pasivní, neumí požádat o pomoc, slabá vůle, plachost, podřízenost, bez energie, rychle se unaví, bledý, jeho dobromyslost je využívána, otrok
5 Cerato Rožec nerozhodnost, pochybnosti o svém rozhodnutí, radí se stále s druhými, nevěří své intuici, hledá potvrzení u autorit, napodobuje druhé lidi, působí přihlouple
6 Cherry Plum Slíva třešňová strach ze ztráty sebekontroly, rozumu, zoufalství, před nervovým zhroucením, násilnické sklony, hysterie, cítí se duševně extrémně napěchovaný
7 Chestnut Bud  Poupě jírovce nebo koňského kaštanu opakování stále stejných chyb, (stejné partnery, zaměstnání, potíže, dohady, úrazy.)nezpracoval své zkušenosti a nepoučil se z nich, hned se vrhá do dalších
8 Chicory   Čekanka obecná majetnické sklony, manipulace s lidmi, dogmatičtí, kritičtí, chtějí své blízké stále u sebe, přehnané vměšování, nadměrně požaduje (od rodiny) viz. tchyně
9 Clematis   Bílá lesní réva Denní snílek, nezájem o okolní dění, duchem nepřítomný, snadno usíná, dlouho spí, žije v budouc., zamyšlenost, fantasta, bledý, studené nohy a ruce, ulítává
10 Crab Apple   Plané jablko cítí se poskvrněný, špinavý, puntičkáři, nenávist k vlastní osobě, stydí se za svůj vzhled, v pubertě, posedlost pořádkem, mytím rukou, bojí se bakterií
11 Elm   Jilm Přechodný pocit, že nezvládne svůj úkol, pocity odpovědnosti, která vyčerpává, mnoho práce-zavalenost úkoly, neví kde začít, pochybuje o schopnostech
12 Gentian   Hořec podzimní Předem skeptický, pesimistický, pochybovačný, rychle ztrácí odvahu, sklíčenost, mírné deprese, věci se nedaří, téměř vychutnává pesimimus, malomyslný
13 Gorse Hlodaš velká beznaděj, zklamání a pesimismus, vzdání se, už nic nemá cenu, nic se s tím nedá dělat, rezignace, stagnace, vnitřně unavený, po mnoha neúsp.terapiích
14 Heather   Skotský vřes na sebe zaměřený, potřebuje publikum, nechce být sám, mluví jenom o sobě, zcela sebou zaměstnaný, nechce dávat, jen brát, bez empatie, potřebné malé dítě
15 Holly   Cesmína ostraolistá žárlivost, nedůvěra, hněv a nenávist, závist, vztek, zášť, schází schopnost milovat, škodolibost, pomstychtivost, podezřívavost, vnitřně druhé ponižuje
16 Honeysuckle   Zimolez, kozí list touha po minulém, žije v minulosti a vzpomínkách, nostalgie, stesk, při ztrátě blízké osoby, dětem, kterým se stýská, lítost nad uplynulým
17 Hornbeam   Habr únava, mentální vyčerpání, chybí elán a potěšení, pocit že nezvládne denní zátěž (bez stimulantů), jako po opití, tlak v očích, vstává unavený, bez síly
18 Impatiens   Netýkavka žlázonosná popudlivost, netrpělivost, přestřelující reakce, nervozita, rychle mluví a přemýšlí, vadí jim pomalost, popohání druhé ke spěchu, vysoký vnitřní tlak
19 Larch   Modřín nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, malé sebevědomí, předem čeká neúspěch, váhavý, pasivní, cítí se neužitečný a impotentní, podléhé ostatním
20 Mimulus   Kejklířka skvrnitá STRACHY ze známých věcí, které se dají pojmenovat -ze smrti, nemoci, zkoušky, chudoby, ztráty zaměstnání-koktají, červenají se, plaší, zdrženliví, bázliví
21 Mustard   Divoká hořčice bez zjevných důvodů propadá melancholii, depresi, která nejde setřást, světobol, introvertní, v ulitě smutku, zasmušilost, černota, -samo to pak zmizí
22 Oak Dub Vyčerpaný bojovník co se přesto nevzdá, silný pocit odpovědnosti nutí zdolávat překážky, ale pak sklíčenost, vyčerpanost, neodpočívá, přehlíží únavu, nemoc
23 Olive   Oliva Extrémní únava, úplné vyčerpání, po dlouhé práci, nemoci, přetažením nemůže usnout, "je toho na člověka moc", bylo spotřebováno mnoho energie
24 Pine   Skotská sosna neustálé výčitky svědomí a pocity viny, omlouvá se- i za chyby druhých, sklíčenost, cítí se nehodnotný, méněcenný,   "promiň že jsem se narodil"
25 Red Chestnut   Červený kaštan přehnaná starostlivost a strach o druhé (o děti, partnera..) představuje si, co všechno zlého se mohlo přihodit, spoluprožívá život někoho jiného.
26 Rock Rose Devaterník dvoubarvý Krajně akutní stavy strachu, paniky, hrůzy, teror, pocit bezmoci, hrůzou znehybní, svědci nehod, těžké noční můry, vnitřní panika (kámen v solaru)
27 Rock Water   Pramenitá voda tvrdý na sebe, laťky vysoko, touží po dokonalosti, snaha o perfektnost, asketismus, chybně chápaná spiritualita, násilně se snaží o duchovní vyšší vývoj
28 Scleranthus Chmerek roční nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost, váhavost, výkyvy nálad, působí nespolehlivě, cestovní nemoci, měnící se názory a nálady, pláč-smích, nekoncentrovaný,
29 Star Of Bethlehem  Snědek okoličnatý zažil právě tělesný či duševní šok, trauma-nehody, rozvod, smrt, vyděšení, špatná zpráva, hádka, jobovka (i z dětství) zastřený hlas, ztráta vnímání
30 Sweet Chestnut Jedlý kaštan nejhlubší zoufalství, extrémní mentální úzkost, hluboká beznaděj, nevidí světýlko v tunelu, dosáhl hranice toho, co může snést, temná noc duše, neví jak dál
31 Vervain   Sporýš lékařský snaží se pokaždé prosadit, i když to přesahuje jeho síly, fanatik, pevné zásady, chce předělat svět, přílišná horlivost, chce druhé donutit ke štěstí
32 Vine  Vinná réva silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními, tyran, despota, poroučí, nediskutuje-má vždy pravdu, krajně sebejistý, vnucuje druhým svou vůli
33 Walnut  Vlašský ořech znejistění, ovlivnitelnost a kolísavost v rozhodujících fázích nového začátku v životě, neumí se vymanit z vlivu silné osobnosti, těhotenství puberta, stěh.
34 Water Violet Žebratka bahenní Hrdé stáhnutí se do ústraní, dává přednost samotě, hrdě rezervovaní, pyšní, nedosažitelní, klidní rozvážní, povýšení, pocit izolované převahy, pláče zřídka
35 White Chestnut koňský nebo bílý kaštan Myšlenky krouží nezadržitelně hlavou, člověk se jich nezbaví, vnitřní samomluva, dohady, dialogy
36 Wild Oat sveřep větevnatý Nejasnost ohledně životní cesty, neurčitost v představách o cíli, nenachází své poslání, směr, nevyčerpal talent a schopnosti-z toho flustrace
37 Wild Rose   Planá růže, šípková růže Nezúčastněnost, apatie, rezignace, vnitřní kapitulace a prázdnota, monotónní hlas, nezajímavý společník, poddává se osudu, ztráta radosti ze života, ochablost
38 Willow   Žlutá vrba zatrpklost, vnitřní hněv, "oběť osudu", sebelítost, pesimisti, nepřejí druhým štěstí, "proč zrovna já", samozřejmě přijímá pomoc, necítí se nikdy vinen
39 Rescue Remedy Krizová esence Směs z 6., 9., 18., 26. a 29. esence. Po hrůze a šokujících zážitcích. Před rozčilujícími a napjatými situacemi.

1. Agrimony (Řepík lékařský)

agrimony

Člověk se pokouší ukrýt trýznivé myšlenky a vnitřní neklid za fasádou bezstarostnosti a veselosti, dělá všechno možné pro klid a mír, chce udělat dobrý dojem

2. Aspen (Topol-Osika)

aspen

Nejasné, neurčité úzkosti, nevysvětlitelné obavy a předtuchy, nervozita, noční můry, tajné obavy z hrozícího neštěstí, strach z pronásledování, z neviditelné moci, pověrčivost

3. Beech (Buk lesní)

beech

Kritický, arogantní, netolerantní k ostatním, odsuzuje druhé bez snahy o pochopení, pouze on má pravdu. Chybí soucit a porozumění s ostatními, vidí jen jejich slabosti. Dělá narážky na gesta a jazykové zvyklosti druhých.

4. Centaury (Zeměžluč)

centaury

Neumí říct ne, je pasivní, plachý, chová se podřízeně, neumí požádat o pomoc, má slabou vůli. Jeho dobromyslost je často zneužívána, dělá druhým otroka. Má přehnané reakce na přání jiných, bývá bledý a bez energie, rychle se unaví

5. Cerato (Rožec)

cerato

Nedostatečná důvěra ve vlastní názor, nerozhodnost, pochybnosti o svém rozhodnutí, radí se stále s druhými, nevěří své intuici, hledá potvrzení u autorit, napodobuje druhé lidi

6. Cherry Plum (Slíva třešňová)

Cherry-Plum

Strach před vnitřním uvolněním, strach ze ztráty sebekontroly a ze ztráty rozumu, strach z projevu divokého temperamentu, cítí se duševně extrémně napěchovaný, propadá zoufalství, hysterii, zuřivosti nebo agresivitě

7. Chestnut Bud (Poupě jírovce nebo koňského kaštanu)

Chesnut-Bud

Člověk opakuje stále stejné chyby (stejní partneři, zaměstnání, potíže, dohady, úrazy..) Ještě nezpracoval své zkušenosti a nepoučil se z nich, hned se vrhá do dalších. Své zkušenosti nevyužívá

8. Chicory (Čekanka obecná)

Chicory

Majetnické sklony a vlastnické chování, manipulace s lidmi, dogmatická a přehnaně kritická osobnost, chce mít své blízké stále u sebe, přehnané vměšování, očekává od svého okolí přehnanou pozornost

9. Clematis (Bílá lesní réva)

Clematis

Denní snílek, fantasta, myšlenkami je stále někde jinde, nejeví zájem o okolní dění, je duchem nepřítomný, žije v budoucnosti, bývá zamyšlený, snadno usíná a dlouho spí, bývá bledý, mívá studené nohy a ruce

10. Crab Apple (Plané jablko)

Crab-Apple

Člověk se cítí zevnitř i zvenčí nečistý, poskvrněný, špinavý, infikovaný. Puntičkář. Nenávist k vlastní osobě, stydí se za svůj vzhled. Posedlý pořádkem, mytím rukou, bojí se bakterií. Tato esence je čistící, podává se v pubertě

11. Elm (Jilm)

elm

Člověk má přechodný pocit, že nezvládne svůj úkol, nedorostl své úloze nebo své zodpovědnosti. Pocity zodpovědnosti, která vyčerpává. Pochybuje o svých schopnostech, cítí se zavalený prací a úkoly, neví, kde začít

12. Gentian (Hořec podzimní)

gentian


Předem skeptický, pesimistický, pochybovačný, malomyslný, rychle ztrácí odvahu. Téměř vychutnává svůj pesimismus. Přepadá ho lehká sklíčenost a mírné deprese. Věci se nedaří jak mají.

13. Gorse (Hlodaš)

Gorse


Velká beznaděj, zklamání a pesimismus, vzdání se, pocit, že už nic nemá cenu, že se s tím nedá už nic dělat, rezignace, stagnace, vnitřní únava, například po mnoha neúspěšných terapiích

14. Heather (Skotský vřes)

heather

Člověk zabývající se plně sám sebou, potřebuje stále publikum, nechce být sám, mluví jenom o sobě, nechce dávat, jen brát, je bez empatie, chová se jako malé dítě, neustále vyžadující pozornost

15. Holly (Cesmína ostrolistá)

holly

Žárlivost, nedůvěra, hněv a nenávist, pocity závisti na všech úrovních, vztek, zášť, schází schopnost milovat, škodolibost, pomstychtivost, podezřívavost, vnitřně druhé ponižuje

16. Honeysuckle (Zimolez, kozí list)

honeysuckle

Touha a lítost po minulém, nežije v přítomnosti, ale v minulosti a vzpomínkách, nostalgie, stesk, podává se při ztrátě blízké osoby a dětem, kterým se stýská.

17. Hornbeam (Habr)

hornbeam

Únava, mentální vyčerpání, chybí elán a potěšení, člověk má pocit že nezvládne denní povinnosti (bez stimulantů), stav jako po opití, tlak v očích, ráno vstává unavený a bez síly

18. Impatiens (Netýkavka žlázonosná)

impatiens

Popudlivost, podrážděnost, netrpělivost, přestřelující a překotné reakce, nervozita, člověk rychle mluví a přemýšlí, vadí mu pomalost ostatních, popohání druhé ke spěchu, cítí vysoký vnitřní tlak

19. Larch (Modřín)

larch

Nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, malé sebevědomí, předem očekává neúspěch, váhavý, pasivní, cítí se neužitečný a impotentní, snadno podléhá ostatním

20. Mimulus (Kejklířka skvrnitá)

mimulus

Specifické strachy ze známých věcí, které se dají pojmenovat – ze smrti, nemoci, zkoušky, chudoby, ztráty zaměstnání, před světem apod. Koktavost, červenání se, plachost zdrženlivost

21. Mustard (Divoká hořčice)

mustard

Hluboký smutek bez zjevných důvodů přichází a odchází náhle a bez příčiny, člověk propadá melancholii a depresi, která nejde setřást, je introvertní, uzavřený v ulitě smutku, zasmušilý

22. Oak (Dub)

Oak

Vyčerpaný a sražený bojovník, co se přesto nevzdá a bojuje dále, silný pocit odpovědnosti jej nutí zdolávat překážky, ale pak přichází sklíčenost a vyčerpanost. Neodpočívá, přehlíží únavu nebo nemoc

23. Olive (Oliva)

olive

Extrémní únava těla i ducha, úplné vyčerpání, po dlouhé práci či nemoci, přetažením nemůže usnout, „je toho na člověka moc“, bylo spotřebováno mnoho energie

24. Pine (Skotská sosna)

pine

Sebeobviňování, neustálé výčitky svědomí a pocity viny, stále se omlouvá – i za chyby druhých, sklíčenost, nesmělost, cítí se nehodnotný, méněcenný, říká: “promiň že jsem se narodil“

25. Red Chestnut (Červený kaštan)

red-chesnud

Přehnaná starostlivost a obavy o druhé (o děti, partnera..) člověk si představuje, co všechno zlého se mohlo přihodit, spoluprožívá život někoho jiného

26. Rock Rose (Devaterník penízkovitý)

rock-rose

Krajně akutní stavy strachu, vypjaté pocity paniky a hrůzy, pocit bezmoci, člověk hrůzou znehybní, těžké noční můry, pocit kamene na solaru

27. Rock Water (Voda z léčivých pramenů)

Rock Water

Člověk je na sebe příliš tvrdý, touží po dokonalosti, snaha o perfektnost, asketismus, chybně chápaná spiritualita, násilně se snaží o vyšší duchovní vývoj, v tuhém pronásledování určitých ideálů jsou ostatní osobní potřeby potlačovány

28. Scleranthus (Chmerek roční)

Scleranthus

Nerozhodný ,těkavý, vnitřně nevyrovnaný, nekoncentrovaný, váhavý, mívá výkyvy nálad (pláč-smích), cestovní nemoci, působí nespolehlivě, často mění názory.

29. Star Of Bethlehem (Snědek okoličnatý)

star-of-bethlehem

Zažil tělesný či duševní šok, lhostejno, udál-li se před chvílí, nebo v minulosti – trauma, nehody, rozvod, smrt, vyděšení, špatná zpráva, hádka.. Má zastřený hlas, ztrátu vnímání

30. Sweet Chestnut (Jedlý kaštan)

sweet-chesnut

Nejhlubší zoufalství, extrémní mentální úzkost, hluboká beznaděj, člověk nevidí světýlko v tunelu, má pocit, že už dosáhl hranice toho, co může snést, neví jak dál, prožívá „temnou noc duše“

31. Vervain (Sporýš lékařský)

vervain

Snaží se pokaždé prosadit, i když to přesahuje jeho síly, prchlivý až fanatický, má pevné zásady, chce předělat svět, přílišná horlivost, chce druhé donutit ke štěstí

32. Vine (Vinná réva)

vine

Silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními, tyran, despota, poroučí, nediskutuje – má vždy pravdu, krajně sebejistý, vnucuje druhým svou vůli

33. Walnut (Vlašský ořech)

walnut

Přechodný pocit nejistoty, znejistění, ovlivnitelnost a kolísavost v rozhodujících fázích nového začátku v životě, neumí se vymanit z vlivu silné osobnosti, podává se při důležitých změnách v životě, v těhotenství, v pubertě, při stěhování, při rozvodu..

34. Water Violet (Žebratka bahenní)

water-violet

Hrdé stáhnutí se do ústraní, vnitřní rezervovanost, pocit izolované převahy, pyšné držení se stranou, nedosažitelnost, povýšenost, dává přednost samotě, pláče zřídka

35. White Chestnut (Jírovec maďal)

white-chesnut

Myšlenky krouží neúnavně hlavou, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva, dohady, dialogy, nemůže kvůli tomu usnout

36. Wild Oat (Sveřep větevnatý)

wild-oat

Nejasnost ohledně životní cesty, neurčitost v představách o cíli, nespokojenost, protože člověk nenachází své poslání a směr, nevyčerpal svůj talent a schopnosti

37. Wild Rose (Planá růže)

wild-rose

Nezúčastněnost, apatie, rezignace, vnitřní kapitulace a prázdnota, ztráta radosti ze života, ochablost, člověk má monotónní hlas, poddává se osudu

38. Willow (Žlutá vrba)

willow

Zatrpklost, zahořklost, vnitřní hněv, sebelítost, člověk je pesimista, cítí se jako „oběť osudu“, nepřeje druhým štěstí, říká: „proč zrovna já“, necítí se nikdy vinen, samozřejmě přijímá od druhých pomoc

39. Rescue Remedy

rescue-remedy

Krizová esence rescue-remedy „Kapky první pomoci“. Směs z 6., 9., 18., 26. a 29. esence. Po hrůze a šokujících zážitcích. Před rozčilujícími a napjatými situacemi.

Bachovy kapky s vybranými esencemi můžete zakoupit zde v našem e-shopu

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Zdraví a krása

Vyrobit parfém nemusí být věda. Esenciální oleje mohou hrát prim

Vůně nebo parfém jsou už od dávných věků spojovány s luxusem, nádechem něčeho výjimečného a krásného. Není nic neobvyklého, když se dočteme o vonných olejích na papyrech, starých rukopisech a spisech. Esenciáln...

Bydlení, zahrada

Myši v domě napáchají mnoho škod. Jak se jich zbavit jednou pro vždy?

Myši v domě mohou být velkým problémem. Tato malá stvoření dokážou napáchat v obydlí člověka mnoho škod, a to od prokousaných bytových textilií, peřin, až po znehodnocení některých trvanlivých potravin v kuchyn...

Těhotenství, děti

Dotýká se vás distanční výuka? Tipy, jak může být online výuka příjemnější

Distanční výuka se dětem a studentům nevyhnula ani v novém školním roce. Oproti jarnímu období je nyní online výuka pro děti povinná. I když se ministři a dokonce i učitelé snažili vymýšlet nejrůznější řešení, ...

Životní styl

Život na cestách a jeho kouzlo: Poznejte taje novodobého nomádství!

Život na cestách si lze představit jako nikdy nekončící dobrodružství. A právě tak ho popisují i leckteří jedinci, jež uchvátilo novodobé nomádství. Kdo je to vlastně nomád? Je to obvykle člověk, který touží po...

Psychologie

Síla myšlenky může přispět k léčbě nejrůznějších nemocí

Síla myšlenky dokáže měnit životy, a to doslova. Existuje k tomu i určité vědecké podložení. Svými myšlenkami totiž můžeme ovlivnit fyziologické pochody těla. Nastartovat organismus k uzdravení tak není zcela n...

Zajímavá videa

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Academy

Mor

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuj...

Wellness

Reflexní terapie rukou jako první pomoc při obtížích

Tento druh terapie – reflexologie má využití především u lidí, kteří mají problém s nohama, například bolestivé zranění, nebo mají nohy ohrožené…

Řemesla

Vyrobte si: Medová svíčka snadno, rychle a za pár korun

Medové svíčky jsou velmi oblíbené. Ale jejich pořizovací cena je pochopitelně vyšší. Pro naše zdraví jsou mnohem lepší než parafínové svíčky, za kterými se v pozadí nese odér ropy. Medové svíčky však v obchodě ...

Fitness

Stop výmluvám! Zařaďte ranní protažení

Venku se ochlazuje a k tomu se přidává ranní šedá obloha. Řada z nás má nejen psychický, ale i fyzický problém dostat se z teplé postele a vyrazit do dne alespoň s trochou té energie. Vězte, že posouvání budíku...

Rozvoj osobnosti

Síla slova – jak říci, co opravdu chcete?

Slovo je komunikační prostředek, jež propojuje myšlenkové světy jedinců. Slovo je nástroj, který umožnil mohutný rozvoj naší civilizace. Slovo může být nejen pohlazením, ale i ránou pěstí přímo na solar. Slovo ...

Mazlíčci

Kosti pro psa: Jsou nebezpečné? Jaké kosti může pes dostávat?

Když dítě maluje psa, většinou mu namaluje i kost. Moderní pes však překvapivě příliš kostí nedostává. Život psa se zkrátka změnil úplně stejně jako ten lidský. Moderní doba a jiný způsob žití i stravy se odraz...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…