Zenová meditace léčí tělo i duši

Zen buddhismusZen neboli zen buddhismus, zenový buddhismus je jednou z forem buddhismu, rozšířená především v Asii, a to zejména na území Japonska a Jižní Koreje. Má své zastánce i ve Spojených státech Amerických a v Západní Evropě. Kořeny má zen buddhismus v Buddhismu, který pronikl do Číny před dvěma tisíci lety.

Vznik zen buddhismu

Jedná se o odnož mahájánového buddhismu, který vznikl v 5. století v Číně. Mistři raného zenu nezanechali žádné písemné památky o něm, neboť byli proti jakémukoliv písemnému předávání znalostí. Je a byl chápán jakožto učení, které se předává beze slov, přímo od mysli k mysli, respektive od srdce k srdci, bez nutnosti znalosti a studia textů buddhismu. Zen se stal pravděpodobně reakcí na období, kdy se v rámci buddhismu začaly stavět obrovité chrámy a svatyně, bohatě zdobené obrazy, sochy, a byla vyžadována přesná znalost Buddhových slov. Podstatou zenu je naopak absolutní prázdnota. Meditace na tichém místě usiluje o dosažení této prázdnoty.

Pro svoji zaměřenost na nitro, meditaci a klidné prostředí, je učení zenu chápáno jakožto protipól dnešní uspěchané a povrchní společnosti, kontrast konzumu. Proto zřejmě nabývá čím dál tím větší popularity i v zemích na americkém kontinentě i v západní Evropě.

Filozofie zen buddhismu

Jak už bylo výše napsáno, podstatou této filozofie je dosažení absolutní prázdnoty. Zaměřuje se na pochopení života „tady a teď“. Žijeme v tomto okamžiku, v tuto chvíli! Musíme mít vlastní tělo i ducha. Všechno by mělo být na správném místě a správným způsobem, pak všechny problémy a potíže pominou. Je také důležité k veškeré naší činnosti zaujmout ten správný postoj, tu správnou pozici. To je pravé učení zenu.

Pro zen je charakteristické okamžité probuzení bez nutnosti projít přípravnými stádii. Tento princip existoval i v Indii, uvádí se tedy, že existují jak postupný, tak náhlý způsob probuzení. První případ znamená čištění zkažených výronů či projekcí mysli. Druhý případ je cestou okamžitého obrácení se do hlubin vědomí, pak dojde k odvržení dualistických představ. Zen znamená udržování mysli „nevím“ vždy a všude. Nakonec se Tvá mysl „nevím“ stane úplně čistou. Když pohlédneš na oblohu, je jen modrá. Když uvidíš strom, je jen zelený. Tvá mysl je jako čisté zrcadlo. Takováto mysl je mysl začátečníka.

Meditace na tichém místě usiluje o dosažení prázdnoty a klidu mysli. Je intuitivním prostředkem pochopení dharmy – takovéto niterné, vnitřní vcítění, prožití pravdy samotné, je považováno za důležitější, než rozumové studium. Techniky a způsob meditace přechází z mistra na žáka osobním předáváním vhledů.

Meditace “zazen“

Zen znamená docílit čisté mysli a používat ji. Jak tuto mysl správně používat? Proměň ji v mysl velké lásky, v pomoc dalším lidem. Nejedná se o nemožný plán. Když dosáhneš za pomoci meditace čisté mysli, mysl „nevědění“ zesílí a ty přesto nebo právě proto budeš schopen pochopit skutečnou pravdu, podstatu věcí. Uvidíš svět kolem sebe takový, jaký je. Vše, co uvidíš, ucítíš, uslyšíš. Vše, čeho se dotkneš, se stane pravdou, ne pouhým myšlením. Tvoje myšlení bude jako zrcadlo a v pravou chvíli odrazí skutečnou situaci. Prvotní přirozenost v sobě nemá protiklady, slova nejsou potřebná, pravda je právě taková. Lidé ulpívají na svých názorech, ale co na tom? Vždyť názor každého člověka je jiný. Jak můžeš tvrdit, že Tvůj názor je lepší, než názor jiného člověka? Jedná se o pouhou iluzi. Pokud chceš pochopit pravdu, musíš se odpoutat od svých myšlenek, podmínek, situací a názorů. Takto odpoutaná mysl je čistá, nemá žádný vnitřek ani vnějšek. Je právě taková, jaká je.

Zen buddhismus

Vyznavači zenu zdůrazňují nalezení pravdy skrze „probuzení“. Nalezení pravdy probíhá zpravidla formou meditace „zazen“ a zpravidla vsedě. Nejobvyklejší pozicí pro zenovou meditaci je tzv. lotosový květ, tedy pozice, kdy má sedící svoje nohy zkřížené a přeložené přes sebe, ruce položeny v klíně, levá v pravé a palce jsou propojeny. Páteř je naprosto rovná od kostrče až po zadní část hlavy. V takovéto pozici sedí adept naprosto nehnutě. Oči má meditující zavřené nebo upřené na místo cca 6 metrů přímo rovně před sebou v úhlu 45° k podlaze. Tělo by však nemělo být ztuhlé, v pozici by mělo být dosaženo souladu v napětí i uvolnění. Ramena, hrudník a břicho jsou zcela uvolněné, dýchání tak může být přirozené. Během „zazenu“ by měla být věnována pozornost všem detailům pozice i dýchání.

Je doporučováno sedět na kulatém polštáři, tak je pozice stabilizována pomocí kolen, které jsou v kontaktu s podložkou. Tím je docíleno správné pozice pánve. Se správnou polohou pro meditaci Vám může nejlépe pomoci zkušenější praktikující. Během „zazenu“ je rovněž důležité dýchání. Dech je klidný a vyrovnaný. Má pomalý a přirozený rytmus. Výdech je dlouhý a hluboký, mistři zenu jej někdy přirovnávají k bučení krávy. Nádech je o něco kratší než výdech a probíhá automaticky. Tělo tak krásně nabírá sílu a čerstvá, okysličená krev proudí do mozku.

Postoj naší mysli přichází samovolně, bezproblémově při hluboké meditaci. Myšlenky a obrazy vyplývají z našeho nevědomí. Pokud nejsou osobní myšlenky rozvíjeny (necháváme je odplout), pak se objevuje vědomí za myšlením. Jedná se o návrat k původní přirozenosti naší mysli.

Zazen ovlivňuje celou lidskou bytost, pravidelnou praxí prohloubíme chápání našeho vlastního života. Nejlepším stavem je, přesunout tuto jednotu mysli i do našeho dennodenního života. Mysl zůstává propojena s přítomností, okamžikem tady a teď. Klidná mysl se zbavuje komplikací, kalkulací a strachů. Mizí egoismus, čímž se i vztahy s ostatními stávají jednodušší, více transparentní. Objevuje se soucit i moudrost. Zazen je dospělá forma našeho života, skutečná svoboda a opravdové štěstí.

Zenová meditace léčí a vypomáhá od chronické bolesti

Podle některých výzkumů pravidelně prováděná zenová meditace snižuje vnímání bolesti. Dokonce i příjem léků může být omezen pravidelnou zenovou meditací. Meditační praktiky jsou vhodné pro všechny, ale nejlepší a nejpřínosnější výsledky jsou zaznamenávány u osob vyššího věku, u kterých přirozeně dochází k snižování hustoty mozkové kůry a tento stav lze právě zenovou meditací znatelně vylepšit.

Zenová zahrada – místo pro klidnou relaxaci

Zenová zahrada je místem pro meditaci. Zdroj foto: WikipedieZenová zahrada je místem pro tichou a klidnou relaxaci, meditaci, místem, kde je možné se zastavit a uklidnit se po celém dni, plném stresu. Je to místo, kde by všechno mělo být v harmonii, nikde by ničeho nemělo být příliš mnoho nebo příliš málo. Harmonie a vyrovnanost je něco, co nám v dnešním světě často chybí.  Zenová zahrada se někdy nazývá také „suchá zahrada“, vytváří stylizovanou mini krajinu, kamínky, mech, hrabaný štěrk, vše je pečlivě složeno. Takovýto typ zahrady by měl dodržovat určitá pravidla. Její příprava je složitější, zato následná péče je již jednoduchá a příjemná. Pokud nemáte prostory pro zenovou zahradu, pak si můžete vyrobit nebo i koupit malou stolní zenovou zahrádku, kterou si pak můžete také upravovat a aranžovat, dle Vaší libosti. Mini zenová zahrada se většinou aranžuje v dřevěném boxu, ale někdy třeba i v keramické misce.

V celé japonské zahradní tvorbě a tradici se odráží úcta k přírodě a přírodním silám. Zenový buddhismus oprošťuje zahradu od jakýchkoliv rušivých prvků, písek nebo štěrk je pod vlivem živlů v neustálém pohybu. Nahrazuje prvek vody a symbolizuje tak tok našich myšlenek. Kameny v zahradě umístěné vyjadřují jistotu, oporu a stálost. Zenová zahrada se stává klidným a vlastně i mystickým místem.

Jak vytvořit zenovou zahradu

V zenové zahradě se objevují následující materiály, krom rostlin a květin či bonsají jsou to především: kámen, písek, dřevo a bambus.

Umění tvorby zahrad bylo a je v Japonsku stále řazeno na úroveň malířství, básnictví a architektury. Písek i štěrk nabízejí krásné kreativní možnosti. Jistě si pamatujeme ten pocit, kdy jsme si jako malí hráli na písku a už tehdy jsme si jistě všímali jeho tvárnosti a pomíjivosti. Z písku si dítě tvoří svůj svět, ale stejně tak může i dospělý. Písek nám nabízí možnosti stát se umělci, tvořit své dílo na základě naší fantazie. Při tvorbě zenové zahrady hraje písek důležitou roli. Pro svoji velkou poddajnost vodě se však někdy ve venkovních zahradách nahrazuje spíše drceným štěrkem.  Důležitým prvkem zenové zahrady jsou kameny. V tradiční zenové zahradě se používal vždy lichý počet kamenů, minimálně kameny tři. Často se používá rozložení tři plus jeden kámen nebo tři plus pět. Kameny v zenové zahradě podněcují představivost, iniciují intuitivní vhled a slouží jakožto prostředek očisty duše na cestě k osvícení. Kameny v zenové zahradě by měly být jen položeny, nikoliv zabořeny.

Principy tvorby zenové zahrady

Každá zenová zahrada má své pevně dané hranice, pole je ohraničeno buď dřevěným rámem, kameny, plotem či stěnou domu. Zahrada má nejčastěji obdélníkový tvar. Důležitým momentem je celá kompozice zahrady. Takové zahrady jsou vytvářeny pro oko diváka, který si je prohlíží z pevně daného místa. Zahrada je dokonalá, když už není co odstranit. Vše, co je nadbytečné, bylo odstraněno.

Nejprve si stanovte místo v zahradě, které se Vám líbí a jaké máte k dispozici, mějte na paměti, že klasické zenové zahrady měly obdélníkový tvar. V dnešních moderních zahradách je přípustný i ovál nebo atypický tvar. Vyznačený prostor si vyčistěte a odplevelte a zkuste jej zarovnat, co nejlépe to jde. Pokud nelze vytvořit perfektní rovinu, je možné některé nerovnosti následně překrýt kameny. Kameny střední velikosti nebo tematickou sošku vyberte jako hlavní motiv zahrady. Posléze rozprostřete lichý počet kamenů po zahradě takovým způsobem, aby ty větší byly vzadu a menší vpředu. Tím zahradu opticky zvětšíte.

Zenová zahrada

Na povrch nově vznikající zenové zahrady položte netkanou látku, která zabrání růstu plevele, upravte ji tak, aby pokrývala i místa kolem rozmístěných kamenů. Na ni nasypte štěrk s malými kamínky nebo preferovanější písek do výšky dvacet až čtyřicet centimetrů podle rovnosti povrchu. Zahrada slouží k relaxaci, a tak si vyznačte pouze jeden nebo dva chodníky k místu, kde budete často sedávat.

Ty nejzákladnější zenové zahrady skutečně tvoří jen písek či štěrk a kameny, ale pro estetický dojem ještě mezi kameny můžete položit lichý počet japonských keřů, bonsají, bambusů nebo jiných stromků. Správná zenová zahrada nemá být příliš barevná, protože barvy rozptylují ty, kteří se chtějí věnovat meditaci.

Meditace a relaxace Vás naučí čerpat energii a zvládání každodenního stresu s větším nadhledem a lehkostí. Elementy v zahradě vytváří harmonii a energetickou vyváženost.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 9921x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

SWEET CHESNUT Kaštanovník jedlý (30)…

Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do…

Cena: 275 Kč

STAR OF BETHLEHEM Snědek chocholikatý (29)…

Po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní…

Cena: 275 Kč

SCLERANTUS Chmerek roční (28) Bachovy…

Při problémech s rozhodováním mezi dvěma danými možnostmi, při střídání…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte