Jak naučit dítě na nočník

Jak naučit dítě na nočník

Nutit dítě na nočník před jeho prvními narozeninami je vyloženě neurotizováním dítěte. Nemá význam nutit dítě na nočník dříve, než je na to psychicky i fyzicky připraveno.

Čtěte také:

Jak naučit děti uklízet

Podle dnešních názorů psychologů je optimálním věkem pro zahájení nácviku na nočník dva až tři roky věku dítěte. S nácvikem je dobré začít v době, kdy Vás nečekají žádné změny či nové situace. Je třeba vyhradit si čas a být pokud možno co nejvíce v pohodě. Celou situaci Vám také usnadní, pokud s nácvikem můžete začít v průběhu letních měsíců. Situace nácviku se dodržením těchto pravidel usnadní.

Jak zjistit ten pravý čas, kdy už je dítě připravené

Jsou určité signály, které Vám mohou napovědět, že už je pravý čas na to, zahájit nácvik chození dítěte na nočník. Jedním z nápadných projevů například je to, že dítě projevuje velkou nespokojenost, když má špinavou plenku. Má dostatečnou kapacitu močového měchýře a i svěrače jsou dostatečně vyvinuté, aby udržely moč a stolici. To poznáte tak, že vydrží mít suchou plenu po dobu dvou až tří hodin. Dítě není v období odmítání. Dítě už se umí samo svléknout, případně obléknout. Všímáte si, že před vykonáním potřeby do plenky dítě na chvíli pozastaví svoji činnost, případně i vyhledává koutek a soukromí.

Než-li  své dítě začnete učit chodit na nočník, mělo by chápat, co od něj vlastně chcete a také by mělo umět svoji potřebu vyměšovat vyjádřit slovy. Děti potřebují při odvykání plenek hodně pozornosti a podpory. Chlapci se obvykle chození na nočník učí o něco déle než dívky. Buďte trpěliví, za neúspěch dítě nekárejte.

Berte to s nadhledem

Každé dítě se nakonec naučí chodit na nočník a následně i na záchod. Potřebují rodičovskou podporu a pomoc, protože je pro ně samozřejmě těžké pochopit fakt, že to co bylo dobré několik let, není dobré a vhodné nyní, u starších dětí. Někdy rodiče naprosto zbytečně a nešťastně stresují sebe i dítě, tím, že podléhají staromódním názorům, kdy je vhodné, aby už dítě chodilo na nočník. Někdy to mezi maminkami dokonce vypadá, že se jedná o jakýsi druh závodu, kdo bude první. Rada zní: nechte vyhrát ty druhé. Každé z dětí má své individuální tempo vývoje a tedy i dobu, kdy začne samo chodit na nočník.

Existují obtížná období nebo období stresu, kdy byste měli trénink odložit nebo jej brát s rezervou. Takovými obdobími jsou cestování, příchod nového sourozence, přechod ze spaní v postýlce na spaní v posteli, nemoc dítěte nebo stěhování se do nového domu nebo bytu.

Trénink chození na nočník

Fotolia_36418223_XSDítě, se kterým chceme trénovat chození na nočník, by mělo rozumět jednoduchým pokynům, samo vyjádřit potřebu jít na záchod. Pro situace, jako jsou delší procházky, na výlety, do auta a tak podobně, budete ještě muset plenku nějakou dobu použít, i přesto berte nočník s sebou. Je dokonce možné, že dítě si jej i na výletě samo vyžádá.

Dítě seznamte s nočníkem a vysvětlete mu, k čemu se používá. Vyberte místo, kde by mohl stát. Jako první okamžik pro posazení dítěte na nočník se doporučuje ráno po probuzení. Dítě bývá již od narození ráno krmeno a vyprázdnění se po spánku je fyziologická reflexní reakce. Využijte této možné situace pro cvičení vůle a uvědomění si spojitosti nutkání na močení a ovládání svěračů.

Jak dosáhnout kontroly močení

Zpočátku je sezení na nočníku poněkud otrava, dítě nevydrží sedět dlouho. Zkuste dítě zabavit, čtěte mu, prohlížejte si společně obrázky nebo si povídejte. Skvělou motivací pro tyto situace jsou knížky, kde zvířátka nebo děti sedí na nočníku. Můžete si vypomoci i puštěním vody, tekoucí voda vyvolává močení. Nechte dítě na nočníku pít z hrnečku a vůbec ho podporujte v pití. Úmysl posadit dítě na nočník, nebo ho dovést k nočníku oznamujte vždy stejnou větou.

Dodržujte rutinu a za úspěch dítě umírněně pochvalte, nikdy jej za případné nehody a neúspěchy nenapomínejte a nezlobte se na něj. Důležité je také nekomentovat úspěchy či nehody dítěte před kamarádkami a ostatními lidmi, Dítě je mnohdy více vnímavé, než si můžeme v danou chvíli uvědomit a tato situace ho může zahanbovat. Také štítivě nekomentujte to, co dítě vykonalo, mohlo by si tyto komentáře vztahovat na sebe. Na občasné nehody, zvláště v nočních hodinách mají nárok děti do pěti let.

Následky nevhodných rodičovských reakcí

Nevhodné rodičovské reakce mohou mít negativní následky a úspěch nácviku závisí krom dalších faktorů právě i na přístupu rodičů. Rodiče, kteří používají povzbuzení a pochvalu v ten správný čas, pomáhají dětem k lepším výsledkům, děti se pak cítí schopné a produktivní. Trestat děti za nehody, či je snad dokonce zesměšňovat a zahanbovat je krajně nevhodné a krátkozraké. Špatné zacházení rodičů v této citlivé oblasti a období může vést k narušené osobnosti.

Jak vybrat ten správný nočník

5538693694_bc6f2bcebe_mDůležité je, aby byl nočník pohodlný a stabilní. Neposazujte dítě na nočník ihned po tom, co jej přinesete domů, nechte jej, aby se nenásilně stal součástí Vaší domácnosti. Při nákupu je dobré mít dítě sebou a změřit rozměry tak, aby Vašemu dítěti vyhovoval.  Je dobré nechat i dítě, aby s výběrem pomáhalo, ale poslední slovo ve výběru by měl mít rodič. Pro chlapce vybíráme modely s mírně nadzdviženým předkem, aby nedocházelo k nehodám. Důležitým kritériem je praktičnost nočníku. Je vhodné koupit takový model, který je skladnější, tak abychom jej mohly používat i pro cestování. Vyberte také takový druh nočníku, který se pohodlně drží a lze ho bez potíží vylévat.

Moderní nočníky, které různě blikají, svítí, hrají a podobně jsou dnes často na trhu k dostání. Letos se dokonce na trhu objeví i nočníky s přídatným zařízením podobné populárnímu Ipadu tzv. iPotty. Jejich hlavním úkolem je udržet děti na nočníku co nejdéle. Tomu odpovídá i vybavení – barevný design, odolný kryt displeje i vhodné aplikace.  Některým rodičům tyto moderní vymoženosti vyhovují, ale je faktem, že některé děti se zvuků a hudby z nočníku naopak děsí. Pak můžeme mít o spoustu dalších potíží vystaráno, když budeme vylekané dítě několik dalších dní, ne-li týdnů přesvědčovat, aby se posadilo na klasický nočník.  Důležitým faktem je, že takovýto, o efekty obohacený nočník, i přes to, že si ho dítě oblíbí, může posléze stěžovat přechod na běžnou toaletu. Ta totiž žádné famfáry a světla nenabízí. Klasický nočník se tedy z tohoto pohledu jeví vhodnější.

Tipy a triky pro rychlejší a lepší nácvik

 • Buďte důslední, rozhodněte se pro určitý den, kdy s nácvikem začnete a ten dodržte.
 • Oblékejte dítěti takové oblečení, aby se snadno svlékalo. Svlékání před vylučováním je rovněž důležitá činnost, kterou se musí naučit.
 • Začněte s nácvikem ráno, nikdy ne odpoledne nebo až večer.
 • Posaďte dítě na nočník kdykoliv, když vidíte, že chce konat potřebu. Pokud to nepoznáte, pak volte dvouhodinové intervaly.
 • Sezení na nočníku by nemělo trvat déle než pár minut.
 • Pokud dítě projeví zájem o obsah nočníku, nezlobíme se na něj ani ho nepeskujeme,  je to přirozené.
 • Je vhodné dítěti vše vysvětlit, s nápodobou nám mohou pomoci také plyšáci a panenky, které na nočník usadíme pro nápodobu.
 • Nezapomínáme na spojité hygienické návyky, jako je utírání zadečku a mytí ručiček.
 • Dokonalé zvládnutí této činnosti obvykle trvá kolem tří měsíců.
 • Nestresujte zbytečně sebe ani dítě, chození na nočník se dřív nebo později naučí každé zdravé dítě.

Poruchy z následku tlaku na brzké „odplenkování“

Fotolia_41059097_XSDítě začne chodit na nočník, ale v pozdějším věku se najednou začne opětovně pomočovat. V takovém případě musíte znovu nasadit plenky a začít od začátku s nácvikem až ve chvíli, kdy je dítě již připravené. Používejte svoji citlivost a intuici pro odhadnutí té pravé chvíle. Dítě si z důvodu nátlaku na brzké chození na nočník může vypěstovat velice nepříjemnou obsesivní poruchu. Tato porucha se může objevit i ve zralejším věku a nazývá se syndrom dráždivého měchýře. Projevuje se neustálou potřebou vymočit třebas i ten nejmenší obsah měchýře, zejména ve stresujících okamžicích, jako před písemkou, před zkouškou, při stresech v práci.

Stále se počůrává

Na občasnou nehodu s počůráním se mají děti nárok do čtvrtého až pátého roku svého věku. Více než 10% dětí se ještě mezi 2 – 4 rokem v noci pomočuje. Většinou je to způsobeno nevyzrálostí koncentrační schopnosti ledvin, menší kapacitou močového měchýře a nedostatečnou kontrolou a koordinací jeho vyprazdňování. Takovéto potíže je ale každopádně lepší nepodceňovat a pro jistotu konzultovat s Vaším dětským lékařem.

Pomočování dětí, třebas i jen ve spánku, je nutné řešit po pátém roce života dítěte. Pomočování lze částečně předcházet správným režimem příjmu tekutin a močení.

Enuréza – noční pomočování

Enuréza je porucha schopnosti udržet moč u osob, které by měly již močení být schopny kontrolovat.  Jedná se o noční mimovolný únik moči u dětí starších pěti let. Tento problém není obvykle spojen s žádnou psychologickou nebo psychiatrickou poruchou, ani funkční nebo anatomickou poruchou močového měchýře. Takovéto potíže však bývají pro rodiče i dítě nepříjemností, které se mohou stát i zdrojem pocitů méněcennosti dítěte.

Léčba probíhá na základě upravení režimových opatření a upravení pitného režimu. Používá se také farmakologická léčba.

Neléčené noční pomočování je příčinou psychických problémů dítěte. Negativně ovlivňuje sebevědomí dítěte, pomočování je provázeno pocity viny, hanby, ztrátou sebeúcty. Děti, které pomočování trápí, tuto situaci řadí mezi jednu z nejvíce stresujících v životě.

Dítka s takovýmito potížemi se bohužel často stávají terčem posměchu svých vrstevníků.  To vede k tomu, že se straní společnosti, izolují se, pociťují před ostatními rozpaky. Často i před vlastními sourozenci. Obavy z nepříjemností vedou k neúčastem na výletech, táborech, školách v přírodě a podobně.

léčbě enurézy je tedy nutné přistupovat aktivně a léčbu započít co nejdříve po odhalení těchto potíží.

Diskuse k článku

 • lenka

  14:19 18. 2. 2013 0
  Máte prosím někdo zkušenosti s bezplenkovou metodou?

Lunární kalendář

ČTVRTEK 06. 05. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
PÁTEK 07. 05. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
SOBOTA 08. 05. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
NEDĚLE 09. 05. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 10. 05. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
ÚTERÝ 11. 05. 2021
býk
Měsíc putuje ve znamení Býka, dnes je novoluní. Něco si přejte, v novoluní se přání plní. Udělejte si očistný den. Pozor na nachlazení, chraňte si…
více o tomto dni
STŘEDA 12. 05. 2021
býk
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni

Zdraví a krása

Je libo mandle? 6 pádných důvodů, proč byste je měli jíst

Mandle patří k nejoblíbenějším ořechům na světě. Skvěle chutnají, jsou zdravé a bohaté na cenné látky. Dají se jíst “jen tak” nebo si z nich můžeme připravit spoustu dobrot. Slaných i sladkých. Dejte si s námi!...

Láska a vztahy

Partner má dítě z předchozího vztahu

Vztah dvou lidí je výzvou samo pro sebe. Pokud do vztahu vstoupí děti, dostává vztah naprosto nové rozměry. Pokud navíc jeden z partnerů má dítě z předchozího vztahu, pak má vztah skutečně speciální příchuť. Na...

Bydlení, zahrada

Týká se vás daň z nemovitosti? Blíží se termín platby, nezapomeňte na to!

Daň z nemovitosti se týká všech, kteří nemovitost vlastní. Nebo ji v minulém roce nabyli, prodali či darovali. Ani v takovém případě se letos povinnému papírování a řešení daní nevyhnete. Přitom termín, do kter...

Těhotenství, děti

Co pořídit, když čekáte miminko?

Příchod miminka v životě rodiny mnohé změní. A to nejen po psychické stránce a získání nových rolí. Do domácnosti přibude řada fyzických věcí, které tam jednoduše dříve nebyly. Některé pomůcky jsou potřebné, ji...

Psychologie

Smutek jako součást našeho života? Zkuste to změnit

Smutek je něco, co v životě nechceme, Avšak provází nás prakticky od narození až do smrti. Do života nám vstupují radostné i smutné události, které většinou relativně intenzivně prožíváme. Což je naprosto normá...

Ezoterika

Astromedicína: Jak funguje spojení astrologie a medicíny?

Astrologie není jen věda o tom, jak číst z hvězd. Pod tímto názvem se skrývá mnohem víc. Například i léčení pomocí astrologie čili astromedicína. Dokonce nám může pomoci některé naše zdravotní potíže rozkrýt a ...

Academy

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Wellness

Domácí pěna do koupele přispěje k dokonalé relaxaci

Domácí pěna do koupele je produkt levný a stejně tak efektivní, jako ten kupovaný. Během jeho přípravy se zabavíte v dlouhé chvíli a zpříjemníte si den aromatickými éterickými olejíčky. Ostatně můžete si vyrobi...

Fitness

Jak se zbavit bolesti za krkem? Pravidelně zařazujte tyto cviky

Bolesti za krkem dokáží náš den pořádně prodloužit. Paradoxem zůstává, že za bolesti za krkem si zpravidla můžeme sami. Jak se vyhnout nepříjemnému a bolestivému omezení našeho pohybu? Začněte tím, že si pohyb ...

Rozvoj osobnosti

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Recepty

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Mazlíčci

Americký mini kůň je přítulný a aktivní společník, který pomáhá zvládat stres

Americký mini kůň je přítulným společníkem, kterého si oblíbíte hned na první pohled. Jeho roztomilý vzhled a povaha vás učaruje. Především v Americe patří mezi vyhledávané mazlíčky. Pomáhá překonávat stres, dí...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Blogeři

Nějaký ty filozofický pindy aneb zamyšlení nad bytím a nebytím

Při příležitosti prvního máje jsem se rozhodla, že vás opět obšťastnim svýma filozofickýma pindama (jak říkával kdysi můj otec). Dneska to bude jen takový malý zamyšlení nad mym bytim a nebytim. Je to s tvrdym y, takže buďte v klidu, nikdo mě nijak nikdy netejral. Bych se ani nenechala, slíznul by to zpátky! Sice se na mě dá dříví štípat, ale všechno má svý hranice, že jo.