Benzodiazepiny a jejich rizika

Benzodiazepiny a jejich rizika

Mohou být za určitých okolností v mezních situacích dobrým služebníkem, ale vzhledem k tomu, že se jedná o léky, na které může snadno vzniknout také závislost, je třeba vždy dávat velký pozor a neužívat benzodiazepiny, pokud máme jinou možnost se s problémem vypořádat. Je tedy důležité vnímat benzodiazepiny jako léky, které sice někdy mohou pomoci, ale také často velmi, velmi ublížit.

Čtěte také:

Přírodní antidepresiva zklidní tělo i mysl

Co jsou to benzodiazepiny

Benzodiazepiny jsou laickou veřejností často zaměňovány za antidepresiva, o antidepresiva se však nejedná. Benzodiazepiny jsou léky, které patří do dvou velkých skupin medikamentů. Zaprvé benzodiazepiny řadíme mezi léky proti úzkosti (antixiolytika) a dále mezi léky na spaní (hypnotika). Jejich chemická struktura je založena na spojení benzenového a diazepinového kruhu.

Benzodiazepiny jsou obvykle užívány ve formě tablet. Zejména při jejich zneužití ale může docházet také k jiným formám užití, jako je nitrožilní aplikace nebo šňupání.

Které léky patří mezi benzodiazepiny a co obsahují

Nejznámějšími léky obsahující benzodiazepiny předepisovanými českými lékaři jsou například Lexaurin, Neurol, Diazepam, Xanax, Rivotril nebo Oxazepam. Do benzodiazepinů řadíme třeba také dříve vyráběné Valium.

Tyto léky obsahují vždy některou z účinných benzodiazepinových látek, opět můžeme jmenovat například bromazepam, tetrazepam, oxazepam nebo alprazolam a další. Z laického hlediska lze říci, že pokud ve složení svého léku objevíte koncovku některé látky obsahující „-zepam“ nebo „-zolam“, zpozorněte.

S čím mohou benzodiazepiny pomoci

Benzodiazepiny používají k odstranění úzkosti, strachu, neklidu, blouznění, halucinace, nespavosti nebo také epilepsie. Lékaři je často předepisují pacientům například po nějakém traumatizujícím zážitku, jako je smrt blízké osoby, vážné vztahové problémy nebo jiné emočně náročné situace.

Kdy lékaři benzodiazepiny předepisují:

 • úzkost              

 • strach

 • neklid

 • blouznění

 • halucinace      

 
 • nespavost

 • epilepsie

 • závislost na alkoholu

 

 


Mezi základní účinky benzodiazepinů totiž můžeme zařadit vyvolání těchto efektů:

 • anxiolytický efekt = odstraňují úzkost, strach a snižují psychické napětí

 • hypnostický efekt = centrální utlumení, navozuje útlum, ospalost

 • sedativní efekt = dochází k celkovému zklidnění

 • myorelaxační efekt = uvolňuje svaly a svalové napětí

 • antikonvulzivní efekt = uvolňuje svalové křeče

V literatuře se často uvádí výhoda benzodiazepinů, kterou je specifická účinnost. To znamená, že na určitou poruchu je obvykle vhodný konkrétní benzodiazepin. Jako další výhodu je pak možné brát rychlost, se kterou se při užití benzodiazepinového léku dostavují účinky. Obvykle se tak stane již přibližně po 15 minutách od polknutí tablety.

Možné výhody bezodiazepinů

 • specifická účinnost

 • rychlost, se kterou se účinky dostavují

 • řešení akutních problémů

Stinná stránka užívání benzodiazepinů – na co si dát velký pozor

 Zde bychom měli uvést minimálně několik vykřičníků. Užívání benzodiazepinů je totiž bezesporu spojeno s řadou rizik.

Snadná závislost na benzodiazepinech

Nejen, že tyto léky bývají často nadužívány, ale poměrně velmi snadno na u nich dochází k vyvolání tolerance, fyzické závislosti a při vysazení abstinenčního syndromu.Pacient se mnohdy ani nenaděje a zjistí, že si vlastně život bez benzodiazepinů už ani příliš neumí představit. Závislost na benzodiazepinech je však srovnatelná se závislostí na opiátech!

Benzodiazepinové medikamenty totiž nejsou určeny k dlouhodobému užívání. Ještě před tím, než začne pacient léky brát, by měl se svým lékařem pečlivě zkonzultovat a jasně časově vymezit dobu, po kterou bude benzodiazepiny brát a také samozřejmě určit dávkování.

Krátkodobými i dlouhodobými nežádoucími účinky užívání benzodiazepinů jsou více ohroženy starší osoby. Nesmí se také užívat v těhotenství, u novorozenců způsobují abstinenční příznaky.

Benzodiazepiny Lexaurin, Diazepam nebo NeurolPředávkování benzodiazepiny

Jako téměř každým medikamentem, i benzodiazepiny se lze předávkovat. A to bohužel poměrně snadno. Při předávkování benzodiazepiny způsobují nebezpečné kóma. Na druhou stranu jsou mnohem méně toxické, než jejich „předchůdci“, barbituráty. Bezprostředně po užití samotných benzodiazepinů dochází k úmrtím zřídka. Mnohem závažnější problém ale nastává, zkombinují-li se s jinými tlumícími látkami.

Když už, tak hlavně s ničím nekombinovat

Benzodiazepiny zesilují účinek všech látek, které mají tlumivý vliv na centrální nervový systém. Nemusí se přitom jednat pouze o léky, ale třeba také o alkohol nebo opiáty. Při mixování s alkoholem nebo dalšími léky tedy vzniká opravdu vážné riziko. Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale při kombinaci benzodiazepinů a jiných látek, zejména alkoholu, je posílen ochromující účinek alkoholu na dýchací centrum v mozkovém kmeni. Hrozí tak extrémní nebezpečí udušení. Hrozí upadnutí do hlubokého spánku nebo také do stavu, kdy není pociťována bolest, a tudíž je zde velké nebezpečí poranění. Benzodiazepiny se bohužel často zneužívají jako drogy a v takovýchto případech dochází hojně k jejich braní v kombinaci s jinými drogami.

Obecná rizika benzodiazepinů

 •  časté nadužívání
 • snadno vzniká závislost
 • nejsou určeny k dlouhodobému užívání
 • užívání by mělo být JASNĚ časově omezeno
 • snížení pozornosti: zákaz řízení motorových vozidel apod.
 • zákaz v těhotenství
 • problematičtější užívání u starších lidí

Benzodiazepiny a pozornost – v žádném případě neřídit!

Lidé na benzodiazepinech nejsou schopni přiměřeně a včas reagovat, tyto léky totiž snižují pozornost. Řízení auta nebo jiných motorových vozidel či jakákoli činnost vyžadující zvýšenou pozornost, je absolutně zakázaná. Z pochopitelných důvodů samozřejmě také není při užívání benzodiazepinů možné například darování krve.

Jak se mohou benzodiazepiny akutně projevit

 • únava
 • neschopnost koncentrace
 • silné zpomalení reakcí
 • mikrospánek
 • utlumení reflexů
 • omezení schopnosti prostorové orientace
 • malátnost
 • vyčerpanost
 • bolesti hlavy

Jak dlouho se benzodiazepiny v těle drží

Nástup účinku většiny benzodiazepinů nastává přibližně po 15 minutách od užití léku. Délka a intenzita tohoto účinků benzodiazepinů pak závisí na druhu léku a samozřejmě také na množství, které bylo užito. Také časové rozpětí účinků u jednotlivých druhů benzodiazepinů různé, obvykle je to 12 až 70 hodin.

V souvislosti s tím je možné benzodiazepiny dělit podle tzv. poločasu vylučování na benzodiazepiny s dlouhým, střednědlouhým a krátkým poločasem vylučování. Poločas vylučování benzodiazepinu přitom znamená dobu, za kterou se z těla obvykle vyloučí polovina množství daného léku. Rozdělení benzodiazepinů podle poločasu vylučování přitom vypadá takto

 • benzodiazepiny s dlouhým poločasem vylučování = nad 18 hodin

 • benzodiazepiny se středně dlouhým poločasem vylučování = rozmezí 12 a 18 hodin

 • benzodiazepiny s krátkým poločasem vylučování = méně než 18 hodin

Benzodiazepiny s krátkým a středně dlouhým poločasem vylučování bývají obvykle upřednostňovány při léčbě nespavosti, benzodiazepiny s dlouhým poločasem vylučování pak při léčbě úzkosti. Právě do této skupiny patří například jeden z nejznámějších léků, Lexaurin.

Fotolia_39682599_XSHistorické okénko

První benzodiazepin byl vyvinut v roce 1955 a na trh jej o pět let později uvedla pod názvem Librium společnost Hoffman-La Roche. V roce 1963 pak stejná společnost představila diazepamový lék s názvem Valium. Příchod benzodiazepinů vedl k poklesu předepisování barbiturátů. S postupem času sice stále stoupá povědomí o nežádoucích účincích benzodiazepinů, avšak jejich předepisování, které má za cíl pacientovi krátkoobě ulevit od úzkosti, nijak významně neklesá.

Mějte se na pozoru

Benzodiazepiny jsou tedy stále nejčastěji předepisovanými psychofarmaky. Některým lidem mohou skutečně pomoci překlenout určité problémy, to však to neznamená, že je opravdu nutně každý potřebuje a neexistuje v některých případech jiné nebo trochu alternativnější řešení problému. Přece jen se jedná svým způsobem o návykové látky, které upravují naše vnímání reality. Vždy je třeba mít na paměti jak případná pozitiva, která nám užívání jakéhokoli léku může přinést, tak ještě více negativa, které mohou léky způsobit. Proto by neměly být předepisovány a následně pacienty konzumovány jako lentilky.Diskuse k článku

 • Martina Roubínková

  19:30 15. 10. 2018 -3
  Nejlepší to radči ani nezačínat užívat, užívala jsem neurol týden, protože mě nesedly antidepresiva, začala jsem z toho chytat záchvaty, lékař mě to musel vysadit a nachvilku dal užívat neurol, ale za týden jsem snížila dávku a potom vysadila, ale na druhý den jsem dostala další záchvaty už to nechcu ani vidět!Někomu to třeba nevadí, ale já už to nechcu ani vidět.....
 • Martin

  21:30 19. 12. 2017 +9
  Bral jsem Diazepam 6 let, na spaní, v rozumné míře, nedovolil jsem, aby se rozvinula tolerance. Poté přišel rok, kdy jsem onemocněl, umřel mi táta, měli jsme nabouraný vztah se ženou, kterou jsem miloval, a v tomto období jsme se i rozešli. Byl jsem na tom špatně fyzicky, přidala se i psychika, byl jsem odeslán k psychiatrovi, který mi řekl, že Diazepam již nesmím dále brát, a dostal jsem antidepresiva, které měly šílené nežádoucí účinky, a to u všech šesti druhů, které mně byly postupně předepsány. Bodejť ne, nebyl jsem a nejsem v depresi, jsem ve stresu a v úzkosti, přestože původ těchto stavů již odezněl. Takže po dvou měsících odcházím od AD, které mně samozřejmě nepomohly, vracím se k Diazepamu, a začnu s psychoterapií.
 • Jardo Binda

  19:52 23. 3. 2017 -3
  Mám s tým veľmi veľa skúseností, a neradim ich vôbec absolútne brat (XANAX, FRONTIN, NEUROL, RIVOTRIL A NIEKEDY BOL AJ NIEKOMU ZNÁMY ROHYPNOL ale ten sa už nevyrába) proste ani jedeno s toho všetko je to v podstate to isté, len to vítaná iná firma, a človek dokáže byť na benzodiazepinoch tak závisí že si to mnohí neviete ani len predstaviť. Ja som užíval dosť dlho alprazolam vlastne (BENZODIAZEPIN) BOLO MI JEDNO ČO, to čo bolo xanax, neurol,.. a ešte +v kombinácii ak niekto poznáte SUBOXONE (V BA máte metadon) proste, fakt môžem byť vďační Bohu že som už na tom fajn, ja som dokázal užiť naraz 15-20 1mg NEUROL spolu so suboxonom ešte zapiť s pálenku a ešte nejaké tie drogy do toho. Ale pointa je že na benzodiazepinoch vzniká strašne veľká závislosť, pokiaľ nemusíte neberte to vôbec, račej sa prinuťťe športovať šport vás 1000% zbaví depresie aj úzkosti :). Nepremenil život liekmi pokiaľ ešte nemusíte viem o čom hovorím, prešiel som si tím sám bolo to peklo (a to mám respektíve o mesiac budem mať 26rokov ) a za tú etapu drogovú som mohol prežiť život krajšie :) Neurolom sa to len začína :) Buďte zdraví...
 • Veronika

  13:43 24. 1. 2017 +11
  Ve všech článcích, co jsem o benzodiazepinech našla, se píše o dlouhodobém užívání. Chtěla bych nabídnout ještě jiný pohled. Trpím sydromem bílého pláště - panického strachu z doktorů, vyšetření a zákroků. U naprosto běžných a normálně bezproblémových vyšetření pociťuji silnou úzkost a trpím panickými záchvaty. Peskování od sestry typu "vždyť to zvládají i děti" a "uklidněte se, nebo nám tu omdlíte" opravdu nepomáhá. Když problém zašel tak daleko, že jsem se nenechala ošetřit, předepsala mi obvoďačka lexaurin, se kterým jsem maximálně spokojená. Neberu ho dlouhodobě, vždy jen jednorázově například před návštěvou zubaře, jsem naprosto v klidu, odpoledne zbytek zaspím a až do další návštěvy lékaře ho nepotřebuji. Vím, že neřeší původní problém, ale v tak specifickém a hlavně jednorázovém případě to snad ani není nutné. Existuje hodně lidí s podobnými problémy, kteří nemají žádné psychické poruchy ani potíže, dokud nemusí podstoupit vyšetření nebo lékařský zákrok. Mnozí tak nejsou schopni chodit ani na pravidelné prohlídky, například k zubaři. Lékaři mají bohužel k tomuto typu úzkosti jen málo pochopení a to celý problém velmi zhoršuje. Myslím, že pro takové případy jsou benzodiazepiny vhodné řešení.
 • sfsffsfsfasfsafsf

  15:08 16. 2. 2016 +6
  zjedol som za den asi 16 diaazepanov 5 mg tabletka za den /kazdu hodinu asi 3 /
  nic si nepametam ale prezil som to :/
  chcem sa opitat aka je toxicita a ci som si nemohol ublizit :/
 • Jana Novotná

  13:47 10. 12. 2015 -2
  Berete-li léky z kategorie benzodiazepiny, tak byste v první řadě neměla ani pomyslet na to, že vůbec usednete za volant. A ne ještě přemýšlet nad tím, aby na to policie nepřišla!!!
 • Eliška

  10:04 10. 12. 2015 -3
  Pokud způsobím autonehodu pod vlivem Benzodiazepinů lze to nějak zjistit z dechu? Jde mi o to zda když nabourám a dýchnu policii, zda to nechají být a já tak budu moci uhradit škodu na autě z pojištění, nebo zda poznají že to bylo pod vlivem prášků a nebudu mít na pojistné plnění nárok. Děkuji za rady.
 • Redakce

  21:10 11. 5. 2015 +4
  Dekujeme Vam "doktore dlaho" za komentar smerem k benzodiazepinum. Mate pravdu. Zivot neni cernobily. Nic v zivote nefunguje podle tabulek a nejlepsich idealnich doporuceni. Urcite nejste sam se svym pohledem na vec. Pokud clovek najde cestu alespon nejak schudnou a je schopen dustojne fungovat treba diky oficialni chemii, kdyz jine moznosti nefungovaly, tak pak je to dobre. Hodne stesti v zivote at mate. A pevne zdravi jak to jen pujde :-).
 • Doktor Dlaha

  11:50 11. 5. 2015 +16
  Chápu, že se snažíte "normální" lidi od používání BD odrazovat, ale my, co jsme nikdy nemohli normálně spát, kvůli úzkosti a panice jsme extrémně trpěli, kdykoliv jsme museli jít mezi lidi (do školy, obchodu, nemocnice či třeba jen s kamarády na pivko nebo koncert) nebo řešit běžné každodenní problémy (nákupy, úřady ...), navíc nám osud nadělil víc bolestí jak fyzických tak psychických, než většině ostatních lidí a do toho máme i diagnózu deprese se sebevražednými myšlenkami, tyhle "lentilky" v kombinaci s antidepresivy moc pomáhají. Takže ono chce říct krom A i to B. Léta jsem zkoušel na své problémy přírodní prostředky, sport a jiné záliby, jelikož jsem byl zásadně proti syntetickým lékům. Došlo to až k tomu, že jsem najel na drogy, i ty tvrdé, které sice pomáhaly, ale vysávaly mi účet a jedny problémy nahradily jinými, stejně závažnými. Za mě tedy - raději budu závislý na benzákách v lékové kvalitě, než na ilegálních polojedovatých drogách nebo riskovat, že jednou prostě na poslední chvíli neuhnu jedoucímu vlaku. Po mnoha letech jsem konečně našel lékaře, který tohle chápe a ačkoliv je opatrný, s předepisováním léků, jenž si tak jako tak mohu sehnat i bez receptu, nedělá žádné drahoty. Cítím se mnohem lépe, ale je to běh na dlouhou trať a já jsem zatím jen odstartoval. Pro ty, co mají jen a pouze problémy s usínáním bych doporučoval kombinaci kozlíku a chmele, těchto přípravků je na trhu spousta, trochu lezou do peněz, narozdíl od BD. Melatonin je údajně také dobrý, ale nepomáhá každému (např. když máte před spaním obsesivní myšlenky jako já:D).
 • Roman Šido

  11:19 24. 9. 2014 0
  Užívám rivotril od devadesátého šestého roku 2mg tři krát denně.Nyní se snažm ho pomalu vysadit.Je to peklo.Jsem v pracovní neschopnosti.Nevím jestli to zvládnu.Kdysi mi pomáhal.Procoval jsem jako řidič z povolání.Vlastně jsem fungoval bez omezení.Před dvěma měsí jsem byl z klukama na pivku.Po probuzení se mi udělalo zlé,že musela
 • Romana K.

  16:34 13. 3. 2013 -4
  Přesně tak, Lexaurin už nikdy více! Dodnes proklínám svoji doktorku, že mi vůbec něco takového dovolila brát. Dnes už jsem starší a "moudřejší", a tak spoustu věcí řeším nejdříve přírodnějšími cestami, než je chemie tohoto typu.
 • Betka

  09:04 4. 3. 2013 -5
  S benzodiazepiny, konkretne Lexaurinem, mam velmi spatne zkusenosti. Kratkodobe mi sice pomohl preklenout spatne zivotni obdobi po velmi bourlive rodinne situaci, ale za ten pocit, kdy je mi vsechno jedno a na leky si zvyknu tak, ze uz to bez nich jde dost tezko, byl hrozny. Z toho ctvrt roku si nepamatuju skoro nic, jen male utrzky. Nemam zadne zazitky, nic, na co bych mohla vzpominat. A to jsem toho s kamarady zazila hodne. Lidi, prosim, radsi se snazte to resit prirodnima cestama a treba psychologama, nez touhle chemii...
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

PONDĚLÍ 22. 04. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
ÚTERÝ 23. 04. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
STŘEDA 24. 04. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, dnes je úplněk. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
ČTVRTEK 25. 04. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
PÁTEK 26. 04. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
SOBOTA 27. 04. 2024
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v ubývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž nohou,…
více o tomto dni
NEDĚLE 28. 04. 2024
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v ubývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž nohou,…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

Centrum Gaudia: Narativní a systemická terapie Praha 3
systemická terapie - kurzy vzdělávání - koučink
Dopravní psycholog PhDr. Adéla Doležalová
Dopravně psychologické vyšetření se…

prací prostředky e shop

tam taky ráda objednávám. Líbí se mi, že je to eshop zamřěený celkově na ekologii a c...

prací prostředky e shop

taky si nemůžu vynachválit tu Tierra Verde :)

Jarní očistná hladovka

Ta kůra, co popisujete je super. Obecně jsem taky příznivcem té veganské diety, jak píš...
Zobrazit všechna témata

Nezapomenutelná žádost o ruku aneb Kde vyslovit „Vezmeš si mě?“

Chcete, aby vaše žádost o ruku měla jistý punc originality a došly vám nápady? Pak pro vás máme hned několik tipů, díky nimž pozdvihnete tak důležitý okamžik života na vyšší úroveň. Svůj způsob si v našem výčtu...

Nanotechnologie v domácnosti: Univerzální úklid s nano houbičkami

V dnešní zrychlené době si často nemůžeme dovolit ztrácet hodiny času nad úklidem. Naštěstí se vývoj rapidně posunul i v oblasti úklidu a přinesl s sebou revoluční pomocníky v podobě nano houbiček. Tito malý, a...

Sociální sítě u dětí: Kdy je povolit a jaká přináší rizika?

Sociální sítě jsou v 21. století tématem číslo jedna. Od jejich vzniku si na ně lidé velmi rychle zvykli, a tak jsou dnes nedílnou součástí mnoha životů. Kde je ale ona zdravá uživatelská míra a existuje nějaká...

Dovolená na jaře? Proč ne! Volno má blahodárný vliv na naše tělo a čistí mozek

Letní dovolená je takový evergreen. Rádi někam vyrazíme a plánujeme si ji často prakticky už zkraje roku. Je vlastně tradice, že vždy v létě někam odjedeme a odpočíváme. Ale co si udělat dovolenou třeba právě t...

Nejlepší sirupy do kávy si vyrobíte sami doma a za pár korun

Pořádně hořkou a poctivou kávu bez příměsí si jistě dá rád každý. Jsou ale dny, kdy si i tu kávu chceme trošku ozvláštnit. A třeba si i trošku více osladit život. V takovém případě přijde jistě vhod sirup do ká...

Věříte v paranormální jevy? Psychologická fakta možná vaše přesvědčení vyvrátí

Proč i v 21. století věří stále tolik lidí na paranormální jevy? Psychologové mají na toto téma jasné vysvětlení, které vás možná ve výsledku překvapí. Nehledejte za ním však nic „duchařského“ ani abnormálního,...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Krémová polévka s krůtím masem a divokou rýží – vhodné pro diabetiky

Ve velkém hrnci (na středním plamenu) rozehřejte olej. Přidejte pokrájené houby (žampiony), celer, mrkev a šalotku. Vše promíchejte a restujte asi 5 minut. Dále vsypte do hrnce hladkou mouku, sůl, pepř a opékej...

Kvasinková infekce u psa: Jak ji rozpoznat a léčit?

Kvasinková infekce u psa bývá poměrně častým problémem. Když se včas a adekvátně neléčí, může se rozšířit a způsobovat nejedny nepříjemné kožní potíže. Ty zpravidla zasahují uši pejska, tlapky, kožní záhyby neb...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Pocit vysvobození

Dneska bych si tu dovolila pár řádek o pocitu vysvobození. Každej si pod tim představí něco jinýho, ale já pod tim vidim jediný - vyjdeme ze svazujících myšlenkovejch okovů, který maj podobu strachu, předsudků, zloby, smutku a bůhví čeho ještě. Tyhle okovy si ostatně nasazuje téměř každej člověk zcela dobrovolně a pak mu dá sakra práci s tim něco udělat - respektive se jich zbavit.