Nevěra je značným zásahem do vztahu. Jak se vyrovnat s nevěrou a jít dál?

Nevěra je značným zásahem do vztahu. Jak se vyrovnat s nevěrou a jít dál?

Je pochopitelné, že i takovéto chování může být pro druhého partnera emočně zraňující. Avšak co s úskalím patologických žárlivců? Pro takového člověka může být důvodem k žárlivosti i sebemenší a naprosto nevinná záminka.

Proč k nevěře dochází?

Důvody k nevěře mohou být různé. Nevěry se vyskytují v nespokojených vztazích, ale mohou se objevit i v pohodových vztazích, kde motivem k nevěře je třeba jen touha po dobrodružství, důvody sexuální, pracovní, krize z důvodu věku a mnohé další.

Dlouhodobá nespokojenost může být klasickým důvodem k nevěře. Může pramenit z různých podnětů, ať je to nespokojenost s kvalitou komunikace, sexuální nesoulad, přílišné prosazování zájmů jednoho partnera na úkor toho druhého, nebo právě naopak přílišné přizpůsobování se partnerovi. I žárlivost může být spouštěčem nevěry.

Prevence nevěry z důvodu nespokojenosti ve vztahu

Abychom dlouhodobé vztahy zvládali, je třeba dodržovat některá pravidla. Je třeba dávat najevo svá přání a respektovat rovněž přání našeho partnera. Ve zdravém vztahu se lidé nemusí ani příliš přizpůsobovat a ani se prosazovat na úkor druhého, respektují se a vycházejí si vstříc. Vztah hodně ovlivňuje i to, co jsme viděli doma, u našich rodičů.

Odhalení nevěry

Odhalení nevěry je jedním z nejbolestivějších okamžiků v životě. V první řadě je to šok a hned po něm přichází na řadu pořádná újma na sebevědomí. Vyrovnat se s takovouto situací není vůbec nic jednoduchého. Nechte emocím volný průběh, jednejte co nejpřirozeněji, jak to v právě danou chvíli cítíte, až prvotní reakce pominou, nezůstávejte sama. Tato fáze rozchodu bývá nejnáročnější. Mluvte o svých pocitech a nestyďte se za ně, nevyjádřené emoce Vás dřív nebo později totiž dostihnou.

Pokud se kvůli nevěře Váš partner rozhodl odejít, pak se ujistěte, zda svoje rozhodnutí myslí opravdu vážně a je konečné. Rozchod je déletrvající proces, a je třeba se s ním smířit. Je potřeba se také dohodnout na praktickém vypořádání záležitostí. Požádejte o pomoc blízké, není dobré v této fázi zůstávat sám/sama. Po rozchodu není schopen člověk racionálního a kritického uvažování, a tak se pomoc nezaujatého člověka hodí.

Zkusit to spolu znovu i po nevěře?

Někdy je situace složitá a není zcela jisté, zda vztah po nevěře ukončit, nebo ne. Než podniknete neuvážené kroky, je dobré zvážit následující pro a proti...

Pro pokračování vztahu

 • Chybovat je lidské

Pokud se druhý kaje, celá situace ho očividně mrzí a nechce o Vás přijít ani po provalené nevěře, pak je nasnadě vzít si čas na rozmyšlenou. Zvažte, proč se partner nevěry dopustil. Pokud cítíte, že je vina na celé situaci i na Vaší straně, pak je dobré jít do sebe a společně najít východisko.

 • Krátkodobé zahoření není důvodem k obětování celého dlouhého vztahu

Někdy je důvodem nevěry nuda ve vztahu, touha po dobrodružství, hledání rozptýlení a vzrušení v náručí jiné osoby. Stalo-li se něco takového, pak hledejte společně způsob, jak stereotyp a nudu rozptýlit. Vytvořte nějaké události, na které se oba budete těšit, společné aktivity dodají vztahu zase energii.

 • Nevěra jako motivace pracovat více na vztahu

Nevěra může zapůsobit jako motivátor, abyste oba na vztahu trochu víc zapracovali. Věnujte se více jeden druhému, plňte si sny a přání, dělejte spolu nové věci. Vztahy se vyvíjejí a je třeba na nich pracovat.

Proti pokračování vztahu

 • Opakování nevěry

Vyskytne-li se ve vztahu nevěra, pak je pravděpodobné, že se může opakovat. Není radno takovouto situaci bagatelizovat. Dlouhodobá nespokojenost ve vztahu se dříve nebo později projeví opakovanou nevěrou. Než se utápět v neperspektivním a nespokojeném vztahu, pak je lepší odejít. Zvažte proto uvážlivě všechny okolnosti vztahu a stávajícího postoje, vztahu k Vašemu partnerovi nebo partnerce.

 • Pomsta

Jakkoliv se snažíte se předem dohodnout, že na celý incident zapomenete, někteří lidé zkrátka nedokážou celou záležitost jen tak přejít. Pokud pozorujete, že ve Vás touha po pomstě jen žhne, pak si raději dejte s nevěrným partnerem chvíli pauzu a vemte si dostatek času na rozmyšlenou. Dopřejete si tak možnost udělat rozhodnutí, které bude to nejlepší pro Vás.

 • Narušení důvěry

Nevěra může být zásadním zásahem do vztahu dvou lidí a může mít fatální důsledky. Dočasná vztahová izolace je v takovémto případě rozhodně dobrým řešením, kontakt omezte na minimum a dopřejte si čas si vše v klidu promyslet. Nevíte-li si sami rady, poraďte se s odborníkem, ten Vám dá zdravý nadhled a pomůže k rychlejšímu posunu tím správným směrem, který pro Vás bude tím nejlepším řešením situace.

Jak nevěře účinně předejít?

1. Komunikace

Jednou z nejčastějších příčin potíží ve vztahu je právě špatná komunikace mezi partnery. Pokud komunikuje pouze jeden, pak je velice složité učinit oba partnery šťastnými. Ten více komunikující se cítí přehlížen, má pocit, že není pro druhého dostatečně důležitý a potřebuje se ujišťovat, že vše je v pořádku. Nekomunikující má však pocit, že je neustále atakován a nemá klid. V takovémto případě se mnoho párů dostává do komunikačního kolečka... Dávejte si pozor na to, jakým tónem svoje emoce sdělujete a namísto křiku a obviňování, které nikdo nemá rád, mluvte především o svých pocitech. Takováto forma komunikace je mnohem účinnější.

2. Rozvíjejte Váš vztah

Rutina a stereotyp se po čase vkrade do každého vztahu, sama o sobě není špatná, ale to co je ohrožující, je nudný stereotyp. Pokud se jeden z páru začne až moc nudit, je to často základnou pro nevěru. Podnikejte proto spolu nové věci, inspirujte se u kamarádů a známých, naplňte Váš život romantikou a energií, kterou si budete užívat oba.

3. Sexuální soulad

Od samého počátku je sex důležitou součástí vztahu. Dlouhodobá nespokojenost se sexuálním životem často končí nevěrou. Pokud mezi partnery nefunguje vzájemná přitažlivost, tak jde o situace, která je minimálně na zvážení, pokud mezi Vámi chemická přitažlivost nikdy nefungovala a ve vztahu jste například jen z rozumu, pak tam ani nikdy nebude a podvědomě budete stále hledat cestu ven. Pokud mezi Vámi vzájemná přitažlivost funguje, pak je vše na dobré cestě. I na sexuální oblasti je však třeba průběžně pracovat.

4. Důvěra ve vztahu

Důvěra ve vztahu se buduje postupně. Pevné základy jsou důležité a ani později se nevyplácí usnout na vavřínech. Je-li však vztah založen na dobrých základech, pak se Vám nebude chtít jej ničit kvůli někomu, kdo půjde zrovna náhodou okolo.

Fotolia_76572018_XS

Typy nevěry

 • Jednorázová

Zde obvykle dlouhodobé city nehrají žádnou roli, tyto tzv. bokovky jsou jen jakýmsi úletem vzniklým shodou okolností. Pro někoho jde skutečně o jednorázovou záležitost, pro jiného je to tak trochu životní styl, kdy se jednorázové úlety opakují, ale pokaždé s jiným protějškem.

 • Dobrodružství

Jde o typ kontaktu, ve kterém si partner uspokojuje svoje touhy po vášni, zamilovanosti a dobývání protějšku. Toto vzplanutí obvykle po nějaké době přirozeně slábne.

 • Paralelní vztah

V takovémto případě jde o nevěru se značnou citovou angažovaností a riziko rozpadu původního vztahu je v tomto případě rozhodně nejvyšší. Nevěrný partner se ale obvykle velice složitě a těžce rozhoduje, komu dát přednost a není neobvyklé, že dojde k situaci, kdy oběma partnerům dojde trpělivost současně, opustí jej a ten zůstává sám. Ani legalizování původně mileneckého vztahu není zárukou spokojenosti.

Jak poznat nevěru?

Nevěrníka často prozradí zasněné pohledy a bezdůvodně blažené úsměvy, naopak třeba nervozita a nereagování na otázky. Podezřelý může být i zvýšený zájem o svůj vzhled, zvýšená spotřeba parfémů a pořizování si dražších značek, než bylo dříve obvyklé. Nevěrníka může prozradit i netypické a nápadné chování, pokud jde o emaily a telefonickou komunikaci:

 • časté psaní sms
 • psaní sms tak, aby na displej nebylo vidět
 • vypínání zvuku v mobilu
 • noční sms a telefonáty
 • při telefonování odchází partner/ka mimo doslech
 • měnění hesel v počítači
 • apod.

Projevem může být i netypické chování v sexu, četnost frekvence sexuálních styků s partnerem může být snížená, ale i zvýšená. Jednoznačnou indicií jsou i záhadně se objevující věci - dárky, jejichž původ není možné uspokojivě objasnit a v neposlední řadě jsou to projevy náklonosti na veřejných místech, následky viditelné po líbání nebo sexu atd. Čím více indicií, tím vyšší pravděpodobnost výskytu nevěry, pozor ale na sms od „rádobyvtipálků" a na referování od nespolehlivých zdrojů. Za změnou chování partnera však můžou stát i mnohé jiné příčiny, než nevěra. Nebuďte tedy ve svých závěrech unáhlení, i když pojmete podezření.

Jak se vyrovnat s nevěrou

Pokud se oba partneři rozhodnou nevěrnou epizodu jednoho z nich překonat a zůstat nadále spolu, pak je pravděpodobně čeká i několikaměsíční fáze, než se vztah může vrátit do jakéhosi normálu. Nevěra ve vztahu dokáže zasáhnout mnohé oblasti společného života. Na odhalení nevěry reaguje organismus šokem, mezi projevy patří pláč, poruchy termoregulace – tedy pocení a zimnice, vnitřní napětí, úzkosti a strachy. Partner cítí beznaděj a bolest, přichází i další projevy akutního stresu, tedy bušení srdce, třes, sucho v ústech, nevolnosti a poruchy spánku. Odhalení nevěry je obdobím, které se nese v duchu výrazných a rychle se měnících emocí, ty se často jen náročně ovládají, paniku a beznaděj může střídat nenávist a agrese. Objevují se pocity ponížení, ztráty důvěry a dosavadních jistot, přítomnost partnera ve společném bytě je nesnesitelná, stejně tak ale i jeho nepřítomnost.

Obzvláště ženy pak mívají obrovskou touhu dozvědět se všechny detaily partnerovy nevěry. Chtějí vše pochopit, tyto informace jim však k ničemu dobrému nejsou a navíc působí emoční zranění ještě poměrně dlouhou dobu poté. Hovory na téma nevěra zbytečně neprodlužujte. Trvá-li rozhovor déle než půl hodiny, snažte se domluvit na tom, že budete pokračovat jindy. Přespříliš dlouhé rozhovory vedou namísto k řešení k výčitkám, obviňování a sebeobviňování.

Nezvládáte-li prozatím hovory o vzájemném vztahu a jeho budoucnosti, pak se snažte alespoň řešit to, co je tady a teď. Pro takovýto čas jsou vhodné aktivity, při kterých sice budete spolu, ale nebudete muset příliš komunikovat. Návštěva kina či divadla nebo společné sledování filmu v televizi je v takovýto čas zdá se ideální. Ze všeho nejdůležitější je trpělivost. Ke zlepšení nedojde, pokud v něj nebudete věřit.

Chcete-li ve vztahu pokračovat, pomohou Vám vzpomínky na společnou minulost, během které jste vybudovali a prožili mnoho hezkého. V příštích dnech, týdnech, měsících či letech se mohou objevit záblesky, které Vám partnerovu nevěru mohou bolestivě připomínat. Je dobré vytvořit si systém, jak tyto vzpomínky zvládat. Někomu pomůže samota, jinému zas pobyt ve společnosti, někdo se pustí do úklidu nebo cvičení.

Jsou v zásadě 4 hlavní strategie, které provázejí období po nevěře

 1. Zůstáváte spolu a vztah je zdravý, oba partneři pracují na zvládání svých pocitů, dívají se společně do budoucnosti a nezraňují se.
 2. Zůstáváte spolu, ale vztah je nezdravý, cítíte se osamoceni a ubližujete si, nepříjemné pocity jsou stále přítomny.
 3. Zdravý rozchod, který probíhá citlivě a s ohledem na všechny zúčastněné. Rozcházející se partneři se netrestají za svoje chyby a vedou v rámci možností spokojený a plnohodnotný život, i když už ne spolu.
 4. Nezdravý rozchod se pozná tak, že ani po rozhodnutí k rozchodu vzájemné zraňování se neskončilo.

Vraťte do vztahu harmonii

Porušení věrnosti může nabývat mnoha podob. Pokud však chceme zapomenout na předešlé neshody a budovat společné soužití nadále, musíme vztahu věnovat péči a energii. Se zážitkovými workshopy Vám pomůžeme osvojit si postupy a strategie, díky kterým bude Váš vztah harmoničtější a bude se posouvat správným směrem. Spojte Vaši intuici s pevně uchopitelnými technikami a vytvořte si vztah Vašich snů.

Diskuse k článku

 • Matej

  13:04 28. 3. 2018 +1
  a jak to dopadlo??
 • Liza

  21:09 27. 3. 2018 +7
  jo,tak to jsem si právě zažila.. odhalila jsem nevěru, první verze byla mlžení a lhaní,že to není pravda a ještě jsem z toho všeho vyšla já jako ta špatná.. po měsíci jsem to nevydržela, zeptala se té holky a ta mi to potvrdila.. prosil o druhou šanci, že mi to vysvětlí.. tak jsem si ho vyslechla, jenže to byla zase jen další lež.. po 3měsících jsem z něj teprve dostal (snad) pravdivou verzi.
 • Redakce - Spektrum zdraví

  09:58 2. 1. 2018 -2
  Dobrý den Jane,
  děkujeme za sdílení Vašeho příběhu. Ať vám to se ženou vyjde, přejeme hodně štěstí a vzájemného pochopení.
  Za Redakci SZ Anička
 • Darina Avtov

  16:02 31. 12. 2017 +4
  Zly maik mas pravdu ale pravda boli daleko hur.Me byl manzel neverny vim o ven mluvim
 • Jan

  05:51 31. 12. 2017 +8
  Možná ještě horší než klasická nevěra je ta, kterou si člověk zavinil sám. Cca před třičtvrtě rokem jsem změnil práci za mnohem náročnější a absolutně se přestal partnerce věnovat.. Ta mě prosila, abych se jí opět začal věnovat, často mi říkala, že mě k životu potřebuje..často plakala a trpěla. Nakonec skončila na antidepresivech, o čemž já jsem nevěděl. Byl jsem k ní jako hluchý a slepý a nejenom to...choval ksem se neuvěřitelně hnusně...jako bych to ani nebyl já. Přitom jsem věděl a vím, že ona společně s naší malou dcerkou byla, je a vždy bude to nejkrásnější a nejúžasnější, co mě v životě potkalo. Včera jsem zjistil, že si před cca třemi týdny našla přítele. Hodného kluka, který se jí věnuje, naslouchá jí, plní její potřeby. Až nyní si zpětně vybavuji ty chvíle, kdy mě prosila o pomoc a já se o ní vůbec nezajímal. Brečím, trpím, neuvěřitelnê to bolí...ale vím, že si to zasloužím. S tím druhým to ukončila, i když si myslím, že jeho miluje a mě už ne. Dostal jsem druhou šanci. Jestli se to povede? Nevím.. Ale já nyní udělám všechno pro to, abych jí udělal opět minimálně tak šťastnou, jako byla před mou změnou zaměstnání. Už nikdy nedopustím, aby byla kvůli mě nešťastná. Proč to sem píšu? Ne vždycky je na vině ten, kdo je nevěrný..
  H.
 • Petra.M

  06:40 29. 12. 2017 -1
  Ahoj všichni.. Právě prožívám těžké období kdy se mi partner přiznal, ze je mi nevěrný už asi měsíc. Měli jsme spolu menší krizi: partner hodně pracuje pak má sport a pak až jsem já s roční dcerkou kterou neumí ani pořádně pohladit a věnovat se ji. Probíhali hádky, nemluvili jsme spolu a on to vyřešil takhle.. Doma měl veškerý komfort z mojí strany.Nechápu jak někdo může podvest?! Nejhorší je, ze neví jestli chce mě a dcerku nebo milenku. Připadá mi, ze je mu vše jedno protože se tak chová . Odešla jsem. Jen díky rodině a přátelům se držím. Hrozně to bolí když toho člověka porad milujete.. Musím se smířit s tím, že už je vlastně konec.
 • Zly Mike

  13:54 30. 8. 2017 +31
  Představte si, že Vám je partner nevěrny, vytušíte to, a zeptáte se. Začne mlžit a lhát, že všechno je jinak a veškeré vaše indicie zpochybňovat, často způsobem který sám vyvolává další podezření. Spíte vedle něj a nemůžete si být jisti. Pokud teda vůbec jste schopni usnout. Neštve vás to? Je vám nevěrný a ještě z vás dělá blbce. Hnus že?
  Naprosto nechápu, jak můžete zraňovat člověka, kterého milujete, podruhé a takovým potupným způsobem.
  Když máte koule na nevěru, mohli byste mít taky odvahu to přiznat. Jde o vyjádření úcty k druhému. Dáte mu prostor se vyjádřit a rozhodnout se. Zatloukání je naopak hluboká neúcta.
  Argument, že přiznání vztahu ublíží, či jej rozbije...
  . No, ta to jste mohli myslet předem, ne? A co teprve, když si váš milý opatří pořádný důkaz. Hledat ho bude. To si pište. Po tom všem mlžení se může cítit těžce ponížen, protože zatímco on vám věnuje čas a stará se, tak vy se k němu stavíte nejhůře ze všech vašich známých. To není láska, je to neúcta.
  A proto rada zatloukat, je ta nejhorší, jakou můžete dát.
  Plýtváte navíc časem svým i partnerovým, protože váš vztah s takovým přístupem dlouho nevydrží.
 • Peťan

  14:33 20. 4. 2017 +1
  velka diskuse i s dlouhymi prinbehy zajimavymi se v kommenzarich pod timto clankem https://www.spektrumzdravi.cz/jak-se-vyrovnat-s-rozchodem
 • Petr Z.

  23:52 19. 4. 2017 +3
  U takového článku bych očekával bouřlivou diskusi plnou emocí, zkušeností, "babských" i "chlapských" rad.
  Jaká škoda... :-)
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

STŘEDA 26. 01. 2022
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
ČTVRTEK 27. 01. 2022
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
PÁTEK 28. 01. 2022
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v ubývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž nohou,…
více o tomto dni
SOBOTA 29. 01. 2022
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v ubývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž nohou,…
více o tomto dni
NEDĚLE 30. 01. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 31. 01. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
ÚTERÝ 01. 02. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře, dnes je novoluní. Něco si přejte, přání se o novoluní plní. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nepřetěžujte…
více o tomto dni

5 tipů, jak na nadměrné pocení nohou v zimě

Věděli jste, že jedna noha dokáže za den vyprodukovat až 2 dl potu bez ohledu na roční období? Obzvláště v zimě, kdy nohy tzv. nedýchají, protože jsou velkou část dne zavřené v pevné botě, se tak v tomto vlhkém...

Nevěra z pohledu žen a mužů aneb Jak to bylo tehdy a jak je dnes?

Nevěra bývá velmi častým problémem v partnerských vztazích. Není žádnou novinkou, že ženy a muži na ni nahlíží rozdílným způsobem. Jedno je však jisté, většinou předznamenává nalomení důvěry mezi dvěma lidmi. J...

Barvy v interiéru volte uvážlivě. Mají značný vliv na psychiku

Barvy v interiéru působí na duši člověka velmi intenzivně. Obvykle je člověk vybírá dle svých osobních preferencí a možná tak trochu vypovídají i o jeho povaze. Introverti mohou inklinovat k tlumenějším a uklid...

Skutečně může modré světlo z elektroniky způsobit nespavost či bolesti hlavy?

Modré světlo je všude kolem nás. Jde o typ světla, který produkují LED obrazovky počítačů, notebooků, telefonů nebo televize. Modré světlo dokonce produkují i úsporné žárovky nebo zářivky. Co to tedy přesně je ...

Nesplněná vánoční přání aneb Když Ježíšek nepřinese dětem to vytoužené

Nesplněná vánoční přání se mohou na první pohled jevit jako příkoří milovaným dětem, jenže psychologové se na věc dívají jinak. Někdy mohou být dokonce jakýmsi výchovným „darem“, který vaše ratolesti ochrání do...

Přátelství podle horoskopu aneb S kým si budete nejlépe rozumět?

Přátelství podle horoskopu se může zdát na první dobrou jako určitý paradox, jenže ať chcete nebo ne, i na výběru kamarádů se může z části podílet astrologie. Samo sebou si své nejbližší vybíráte podle osobních...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Solná jeskyně může pomoci s mnoha zdravotními problémy. Proč ji navštívit?

Solná jeskyně nabídne příjemné a ozdravné prostředí. Pouhých 45 minut pobytu v ní je prý srovnatelných se třemi dny na zahraniční dovolené u moře. Působení léčivé soli se však můžete vystavovat kdykoliv jen chc...

Chcete mít zdravá záda a pevné břicho? Zaměřte se na core neboli střed těla

V posledních letech přišlo do módy takzvané core cvičení. Nejde však o žádnou převratnou novinku. Jen o pojmenování středu těla. Ten je klíčový pro správné držení těla, stabilizaci páteře a rovněž i pro ploché ...

Moc podvědomí: Příběhy, které vás mohou inspirovat k životní změně

Moc podvědomí je vskutku závratná. Jenže málo lidí si tento fakt uvědomuje. Lapeni jsou do svých dávných strachů a marně se jich snaží zbavit. Proč je tak složité přeprogramovat naši nevědomou mysl? A kam až vá...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Staročeské palačinky na sladký i slaný způsob

Staročeské palačinky se nijak významně nelišily od těch současných moderně pojatých. Používané suroviny na těsto bývaly stejně rozmanité, jako dnes. Většina z nich však pocházela z domácích zdrojů. Například ka...

Jedu v rychlíku a ten nestaví...

Taky máte někdy pocit, že jedete v rychlíku a ten prostě nestaví? Tak přesně tohle prožívám teď já. Vzala jsem pozici šéfredaktorky, před pár měsíci a vlastně mě to baví. Jenže... mám pocit, že prostě jedu jako fretkomyš a vůbec nestihám svůj vlastní život. Asi budu muset začít přibržďovat, jinak mě jebne, přátelé... Voni jsou prej svátky? Já si kvůli tý hromadě práce ani nevšimla...