img

Mužská a ženská energie: Síla v nás

Výchova, dětství a naše energie

Vlivem výchovy se nám pak utvářejí hodnoty, které jsou formovány různými pohledy a hodnotícími soudy ze stran našeho okolí. Přibývají nám různé zkušenosti ve vztazích, ve kterých uplatňujeme to, co jsme se naučili, to co nám bylo ukazováno jako správné, hodící se a chtěné, co vytváří „ideální model nás". Pod touto tíhou se v nás nejednou zrodilo zklamání, deprivace, frustrace a negativní soudy a pochybnosti o nás samotných, o naší vlastní síle. Došlo možná i k narušení úcty k sobě samému, k životu, k ostatním a celému světu a my jsme se naučili spíše se přizpůsobovat tomu, co se od nás očekává a chce. Přestali jsme se řídit tím, co cítíme, co si přejeme a chceme v naši přirozenosti a k čemu ve svém životě směřujeme.

Říká se, že ženy od své podstaty mají blíže k vesmíru a jeho energiím. Je to dané ženským předurčením, stát se matkami, dát život. Muži jsou zase hnací sílou a určujícím směrem pro ženy, vedou a pomáhají dávat životu vznik. Předurčením mužů je přitom ochraňování.

Ženská energie

Ženy svoji energii a sílu mohou v mnohém vnímat skrze menstruační cyklus. Ženy jsou cyklické, procházejí jednotlivými fázemi cyklu a zajímavostí je, že nejčastěji obvykle ženy menstruují kolem období, kdy je měsíc v úplňku a novu. Měsíc je vlastně ženským elementem (úplněk = cyklus bílého měsíce a nov = cyklus rudého měsíce), který je také cyklický. V každé fázi menstruačního cyklu, dochází k propojení s ženskou energií a její prací. Ženy svoji životní energii mají uloženou v oblasti pánevní, tam, kde se fyzicky nacházejí jejich vaječníky. Zobrazovány jsou jakožto trojúhelník, to znamená, že jsou schopny být více napojeny na vesmírnou energii, jdou od jednoho bodu k druhému ve větších provázanostech a souvislostem, jsou schopny více pojmout. Práce s touto energií je však individuální.

Fáze menstruačního cyklu a energie ženy

  • Energie panny = preovulační fáze

S energií panny se pojí zahajování nových projektů, jde o období, které patří pouze ženě samotné. Je v tento čas osvobozená od rozmnožovacího cyklu, patří pouze sobě. Žena se v tomto čase stává sebejistou, společenskou a schopnou se bez problémů vypořádávat se všedními těžkostmi a starostmi. Je mnohem více odhodlaná, ambiciózní, soustředěná a ve své práci je toho schopna více dosáhnout. Sexualita ženy je nyní neotřelá a svěží a tato fáze se stává obdobím zábavy a radosti. V celém vzezření ženy se zračí nadšení z vnějšího světa.

  • Energie matky = ovulační fáze

Energie matky s sebou přináší produktivitu již existujících projektů. Jde o období, kdy ženy jsou stále vyzařující, avšak na jiné frekvenci, než v období neovulačním. Období energie matky je období, kdy se žena přestává tolik zabývat sama sebou, protože je výrazně více připravena na nesobeckost mateřství. Vlastní touha a potřeby jsou nyní pro ženu těmi méně důležitými. Více se v této fázi zaměřuje na péči o druhé, vyzařuje z ní láska a soulad. Sexualita ženy rozkvétá v zakoušení hluboké lásky a sdílení s druhými. Více na lidi působí jako magnet a lidé se k ženě obvykle obracejí o pomoc a podporu.

  • Energie kouzelnice = při uvolnění vajíčka, když ještě nedošlo k jeho oplodnění

Energie kouzelnice je obdobím nespoutané tvořivosti. Je to období, kdy si žena prožívá svoji vnitřní stránku a uvědomuje si tajemství přírody a své souznění s ní, avšak také se v tomto čase poněkud špatně soustředí a zmenšuje se její ochota zabývat se každodenními, běžnými záležitostmi. Naopak v tento čas silně vzrůstá její schopnost snění a zlepšuje se její intuice. Sexualita ženy je v této době velmi intenzivní a má až magickou moc. Žena si dobře uvědomuje, jak tato moc působí na muže, takže energie mohou být velmi vášnivé.

  • Energie báby = samotná menstruace

Energie báby během samotné menstruace znamená období introspekce, neboli otočení a hodnocení sebe sama. Období samotné menstruace je z hlediska energie ženy obdobím, kdy se žena vzdaluje od běžného světa, kdy je třeba spát a snít, má energii intuitivní povahy, ale neprezentuje ji navenek s výjimkou zásadních vizí. Více reaguje na své sny, je součástí přírody a intuitivně rozpoznává její zákonitosti. Hledá odpovědi na problémy a učí se přijmout jak svoji minulost, tak i nejistotu přicházející budoucnosti. Její sexualita kvete jako během úplňku, ale namísto toho, aby žena vydávala svou energii fyzickým způsobem, posiluje pohlavnost především její duchovní stránku.

V každé fázi cyklu má žena v sobě podíl temných i světlých energií. Mezi jednotlivými fázemi neexistují pevné hranice, nýbrž jedna energie plynule přechází v druhou.

Mužská energie

Mužským elementem je Slunce. Slunce je energetické, budící život, zářící a silné. Pokud se jeho síla přežene, může být až agresivně ničící. Muži byli vnímání jako učitelé moudrosti oplývající pevnou vůlí, rozhodností a rozvážností, odhodláním k výkonu a povinnosti. Jsou těmi, kteří disponují fyzickou silou, ale zároveň ovládají umění láskyplného ochránce. Muži mají také svou sílu uloženou v oblasti pánevní, je to dáno jejich pohlavím, že muži většinou směřují k jednomu cíli a jednomu směru, bodu. Potřebují vynaložit velmi soustředěnou energii na svůj cíl, dosažením jednoho cíle a uzavřením tohoto úkolu, se pak se mohou věnovat něčemu dalšímu plně a přítomně, jinak působí velmi roztržitě.

Muži často bývají považovány za „velké děti". Mužům jde nezřídka především o uznání, o úctu a pocit přijímání okolí, to by jako malí měli dostat nejdříve od svého otce, jakožto prvního a také velmi důležitého muže v jejich životě či od skupiny jemu blízkých mužů. Dříve naplnění těchto přirozených potřeb zastupovaly rituály zasvěcení a překonání překážek, strachu a podobně. Muži museli být sami se sebou a museli se spolehnout jen na sebe a zpracovat, co prožili sami. Tato hloubka poznání zkušenosti šla tichým sdílením z muže na muže, nepotřebovali k tomu slova, prostě věděli. Sdílení ticha je pro muže mnohem silnější než slova, potřebují se navrátit do nitra k sobě, v tom jim v dnešní době mohou být nápomocné partnerky, tím, že si vzájemně ve vztahu projevují úctu, podporují se a dávají si vzájemně také dostatečný prostor.

Splynutí mužské a ženské energie

Ženy a muži, to je pletenec protikladných elementů, doplňující přirozený celek života. Učíme se jeden od druhého, učení se je o vzájemné úctě, o toleranci, o lásce, porozumění, přátelství, sdílení a využití toho nejlepšího, co v nás je. S velkou tolerancí pak můžeme přijmout to, co nás dělá jedinečnými. To jsou právě i naše nedostatky, se kterými se rovněž učíme pracovat. Hluboké učení a znalosti, které v nás dřímají, často zcela plně v našich životech nevyužíváme. Nejednou zapomínáme na to, že vrátit do období dětí, hravosti, kdy jsme žili s lehkostí, může být velice osvobozující. Každý z nás si přeje žít plněji a šťastněji, s lehkostí a radostí v propojení s ostatními lidmi, zvířaty a rostlinami. Přejeme si mít pevné zázemí, stabilní práci a dostatek financí.

V dnešní době je mnoho žen a mužů uvědomělejších, snaží se na sobě pracovat a usilují o plné využití všech sil a energií, uložených v naší hluboké paměti. Vzájemné propojení a posilování této síly dochází přes intimní styk, je mnoho směrů, které pracují na kvalitnějším a hlubším prožitku ze sexu, protože už nejde jen o plození potomků, ale také o napojení na druhého a propojení se vzájemně i se silami vyššími. Dochází tak k hlubokým prožitkům na mnoha úrovních, jak v každém jednotlivci, tak v hloubce partnerského vztahu a dál v přenosu do dalších vztahů. Jde zároveň o uvědomění si živočišné síly a práce s ní a využití jí pro náš rozvoj.

Tantra vs. mužská a ženská energie

Jde o uvědomění si nejen toho dobrého, ale i toho ničivého, co je pro nás hnací silou a tvořivou energií. Podle starobylé tantrické tradice, se celý vesmír rodí z extatického kosmického sjednocení Mužského principu (+) a Ženského principu (-). To se na lidské úrovni zrcadlí v podobě vzájemné lásky a souznění. Je to pro nás nepřímé pozvání k prozkoumání vytříbeného a transfigurativního rozměru sexuality. Tomu, kdo se tantrou zabývá do hloubky, je zjevné, že je v ní vysoce ceněn význam sexuální síly, jakožto základního potenciálu naší bytosti a motoru veškerého života na naší planetě. Lze vytušit její nezřídka nečekaný význam pro duchovní život.

Duchovnost a sexualita nejsou v nejmenším rozporu, provádí-li se dokonalá kontrola sexuálního potenciálu. Bylo by scestné plýtvat energií a ztrácet čas potlačováním sexuální energie, když je mnohem inteligentnější a prospěšnější počínat si podobně, jako je tomu v bojových uměních, která využívají sílu protivníka, a využít tak prospěšně a tvořivě síly k probuzení vyšších aspektů bytosti a tak k urychlení duchovní evoluce. Tantrajóga může být přesně tím, co moderní člověk ke svojí rovnováze potřebuje. Kterákoliv harmonicky rozvinutá a svého sexuálního potenciálu si plně vědomá žena je (ve srovnání s mužem) mocným kosmickým prostředníkem, může skrze svou intuici dosáhnout mnohem rychleji Nejzazší Skutečnosti.

Žena v sobě, nezřídka aniž by to vůbec tušila, chová sexuální sílu, kterou lze kompletně sublimovat prostřednictvím transmutace a blahodárného zaměření plodivé síly tak, aby se díky tomu žena cítila čím dál tím blíže Stvořiteli. Prostřednictvím tantrické milostné zkušenosti dosahuje člověk odlišného pohledu na sexualitu, která není bezuzdná, jako je tomu v případě takzvané sexuální volnosti, ale ani puritánská. Rozumí se mimo období zimy, která jsou obdobími sexuálního klidu. Pohlavní styky v zimě jsou podle tantrajógy škodlivé jak pro ženy, tak pro muže. Také podle tradiční čínské medicíny jedna soulož v zimě vyčerpává organismus stejně jako sto souloží v létě. Odlišné energie ženy a muže, jež jsou navzájem v sobě hluboce zakořeněny a v svých projevech do sebe pevně zaklesnuty, nevyvolávají příjemné stavy jen při pohlavních stycích, nýbrž reagují vždy, jsou-li žena a muž spolu. Vyšší frekvence sexuálních fantazií u mužů souvisí zřejmě s vyšší hladinou mužského hormonu testosteronu, kterého mají ženy v těle podstatně méně. Tento pohlavní hormon totiž určuje hladinu takzvané sexuální apetence, tedy síly sexuální potřeby. Ovšem i u žen existuje období, ve kterém jsou zahlceny myšlenkami na milování. Je to období zamilovanosti a sexuální fantazie žen jsou v něm stejně časté jako u mužů. 

Mužské a ženské sexuální fantazie

Mužská sexualita je právě díky silnější hormonální determinaci více biologicky založená, ženská je pak především vztahová a citová, podmíněná různými psychologickými faktory. Proto se v mužských sexuálních představách vyskytují spíše scény spojené přímo s tělesným kontaktem, zatímco ženské masturbační fantazie bývají bohatší a ve formě jakéhosi příběhu, kde se vyskytují milované osoby. Právě u žen pak erotické fantazie mohou pomoci i v rámci terapie sexuálních dysfunkcí. Zvláště u anorgastických žen (tedy těch, které nejsou schopny dosáhnout vyvrcholení) je důležité zapojení sexuálně vzrušivých představ při masturbačním nácviku. Je mnoho filozofických směrů, přístupů a principů, ze kterých si můžeme volit, vznikají různá společenství, ve kterých dochází k podpoře a rozvoji jednotlivců a spojení v jeden celek a napojení na vyšší síly a plnohodnotného cítění soucitu se všemi živými bytostmi.

Diskuse k článku

  • mitliki

    19:39 11. 3. 2014 0
    opravdu jasně informativní výklad, děkuji.

Láska a vztahy

Dárek pro přítele? Žádný problém!

Dny v kalendáři neúprosně ubíhají a vy stojíte před nelehkým úkolem – vybrat dárek pro přítele. Samozřejmě ho chcete co nejvíc potěšit a ukázat mu, jak vám na něm záleží, jenže to lze jen těžko vyjádřit obyčejn...

Těhotenství, děti

Už vás unavuje distanční výuka? Poradíme, jak si stereotypní dny zpestřit

Distanční výuka se týká téměř všech dětí v Česku, tedy krom prvních a druhých ročníků. A vzhledem k tomu, že jde už o dlouhodobou záležitost bez vidiny světlejších zítřků, začíná to děti i rodiče unavovat. Ubíj...

Academy

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Řemesla

Řemesla dávno zapomenutá: Věděli byste, co dělal hacník a marketiér?

Řemesla byla v dávných dobách mimořádně ceněna. Do této kategorie spadá ohromný počet specializací, přičemž některé byly zachovány až do dnešních dob. S příchodem jednadvacátého století sice nedošlo k úplnému v...

Fitness

Cviky na krásné ruce podporují funkčnost těla

Tělo, které vás poslouchá je zpravidla i to, které dobře vypadá. Nestačí „jen“ držet dietu, aby zmizela tuková tkáň, je třeba také posílit svalstvo. V tom spočívá kouzlo, jež dělá pěknou postavu. Zpravidla se s...

Rozvoj osobnosti

Terapie smíchem: Cesta ke zdravému vnímání reality a získání nadhledu

Smích léčí, říká se. A možná je na tom hodně pravdy. Je až překvapivé, že pohroma, která zachvátila planetu se zaměřuje právě na dýchání a plíce, tedy symbol naší radosti a svobody. Nenechte se obrat o prostřed...

Mazlíčci

Zubní kámen u psa – jaká je prevence a jak na odstranění?

Zubní kámen netrápí jen lidi, ale také psy. Zejména malá plemena psů nebo plemena s krátkým čenichem jsou na něj velmi náchylná. Odstranění zubního kamene u psa je prevencí nejen zápachu z tlamy, ale také řady ...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Staročeské okénko

Míváte studené končetiny? Díky těmto babským radám se zase ohřejete

Studené končetiny mohou potrápit z různých příčin. Častěji je mívají dámy. Vliv má samozřejmě na prokrvení těla nejen teplota okolního prostředí, ale také styl života, nebo dlouhodobé působení stresu. Chladné r...

Blogeři

Na sídlišti nám to mečí

Od tý doby, co chodim v pravidelnejch intervalech ven se psem, vnímám čím dál víc maličkosti kolem nás. Sídliště teda máme ultra hnusný, samý vodpadky všude, lidi jsou prasata... Člověk aby měl voči i na prdeli, aby mu hafik nesežral nějakej hegeš... Je to smutný, že si člověk po sobě neni schopen uklidit. Jak by to bylo krásný všude, kdyby bylo uklizeno. Nikde žádnej igeliťák, zbytky jídla a lejna zvířat.