Česká jména znamenají sílu, krásu i odvahu. Zjistěte, jaký význam má to vaše!

 česká jména2Jaký je význam vašeho jména?

Říká se, že jméno znamená osud. Každé jméno s sebou totiž nese svůj jedinečný význam. Zatímco některá česká jména, jako je třeba Magdaléna, vznikla podle názvů měst, jiná vznikla od slov síla, krása anebo věrnost. Význam jmen je často starý už celá staletí. Přečtěte si, jak je na tom vaše jméno.

Mužská a ženská česká jména a jejich význam

Česká jména: Jiří

Jméno Jiří se u nás těší velké oblibě. Česká jména mají často kořeny v řečtině a jméno Jiří není výjimkou. Pochází ze slova géorgos, spojení slova země, které se řekne a práce, řecky ergón. Géorgos byl někdo, kdo pracoval v zemědělství, jako rolník, vinař s vlastní vinicí nebo pěstitel. Druhou možností je staroslovanský původ. Jurkij znamená obratný či hbitý.

 • Mezi nejznámější nositele jména Jiří patří například Jiří z Poděbrad, Jiří Voskovec anebo Jiří Trnka.
 • Svatý Jiří byl vojákem v Římské říši, který byl za svou víru umučený. Lidová legenda praví, že svatý Jiří zabil draka.
 • Jiří slaví svátek 24. dubna

Česká jména: Jan

Jan sice patří mezi česká jména převzatá z němčiny, ale jeho původ je v hebrejštině. Jochánán v ní znamená úsloví „Bůh je milostivý.“ Janové jsou proto považováni za dar Boží, tedy opravdu důležité a cenné.

 • Mezi nejznámější české Jany z historie patří Jan Hus, Jan Žižka anebo Jan Amos Komenský. Z novodobější historie je to Jan Neruda anebo Jan Zrzavý.
 • Známých svatých Janů bylo hned několik. Třeba apoštol Jan, Jan Nepomucký či Jan Pavel II.
 • Jan slaví svátek 24. června

Česká jména: Petr

Petr patří mezi další česká jména pocházející z řečtiny. Petr doslova znamená „skála.“ Petrům se přisuzuje stálost, tvrdost a skálopevnost.

 • Známými Petry jsou třeba Petr Parléř, Petr Nárožný anebo Petr Kolář.
 • Svatý Petr byl apoštol. Jménem Petr mu začal říkat Ježíš proto, že bude skálou, na které postaví církev. Později byl svatý Petr prvním papežem.
 • Petr slaví svátek 22. února, 29. června

Česká jména: Josef

Význam jména Josef je netradiční. Hebrejsky znamená Bůh ti přidá, anebo Bůh ti dá následovatele. Josefa má provázet Boží požehnání a pomoc. Tradičně ho nosil některý z vysokých izraelských patriarchů.

 • Známí Josefové jsou významná česká jména jako Josef Lada, Josef Abrhám anebo Josef Mánes.
 • Svatý Josef byl manželem Panny Marie, matky Ježíše Krista.
 • Josef slaví svátek 19. března

Česká jména: Ondřej

Ondřej patří mezi další česká jména s kořeny v řečtině. Jméno Ondřej odkazuje ke slovu mužný. Je obdobou slova Andréios. Ondřejové jsou tak silní, mužní a stateční.

 • Mezi známé české Ondřeje patří Ondřej Vetchý, Ondřej Neff anebo Ondřej Sekora.
 • Svatý Ondřej byl apoštol, bratr svatého Petra a zemřel jako mučedník.
 • Ondřej slaví svátek 30. listopadu

česká jména1Tradiční česká mají různý význam.

Česká jména: Marie

Marie patří mezi komplikovanější význam jmen. Může totiž odkazovat hned k několika spojením. První z nich je egyptský milovaná Bohem, druhý ze sanskrtu ničitelka, třetí hebrejský ze slov drsný, hořký, čtvrtý aramejský kapka moře, paní anebo krásná. Mariím se přisuzuje krása a důstojnost.

 • Známé české Marie jsou například Marie Motlová, Marie Brožová anebo Marie Doležalová.
 • Svatá Marie byla matkou Ježíše Krista a je nejvyhledávanější světicí.
 • Marie slaví svátek 12. září

Česká jména: Jana

Význam jmen Jana a Jan je totožný. Proto i tato ženská obdoba znamená hebrejsky Bůh je milostivý, anebo smilovat se. Jany tak můžeme považovat za významné, cenné a za opravdový Boží dar.

 • Známé Jany jsou třeba Jana Brejchová, Jana Mařasová anebo Jana Hlaváčová.
 • Asi nejznámější svatou Janou je Jana z Arku. Jako mladé děvče dokázala vést vojska Francie proti Anglii a ukončit stoletou válku. Za to, že tvrdila, že jí vedl Bůh, byla upálena.
 • Jana slaví svátek 24. května

Česká jména: Barbora

Barbora pochází z řečtiny. Slovo barbaros znamená cizinec anebo také brepta. Dalším výkladem může Barbora být jako někdo, komu nejde příliš dobře rozumět. Přečtěte si lidové pranostiky, spojené s tímto jménem. 

 • Mezi známé Barbory patří Barbora Špotáková, Barbora Hrzánová anebo Barbora Kodetová.
 • Svatá Barbora byla mladou dívkou, která žila v době římského pronásledování křesťanů. Protože se nezřekla své víry, nechal ji její otec umučit.
 • Barbora slaví svátek 4. prosince

Česká jména: Magdaléna

Jméno Magdaléna je odvozené od města Magdala. Toto starověké město se nacházelo v Izraeli, Magdaléna má proto hebrejský původ. Jeho název můžeme přeložit jako věž. O Magdalénách se říká, že jsou strážnou věží svým blízkým.

 • Mezi známými Magdalénami najdeme Magdalénu Koženou, Magdu Vašáryovou anebo bývalou americkou ministryni zahraničních věci Madeleine Albright, která má české kořeny.
 • Asi nejznámější svatou nositelkou tohoto jména je Marie Magdaléna. Ježíš ji osvobodil od démonů a ona se tak stala jeho věrnou podporovatelkou.
 • Magdaléna slaví svátek 22. července

Česká jména: Kateřina

Kateřina patří mezi obsáhlejší význam jmen. Může pocházet od názvu řeckého města Aikaterine anebo od řeckého slova hekateros, které by jménu dávalo význam ta, která dosahuje svého cíle. Další možností je římské slovo kathará značící čistost nebo cudnost. Jiná verze nabízí původ ve jméně řecké Hékaté, bohyně magie a cest. Egyptsky by Kateřina znamenala korunu anebo hebrejsky radost či píseň.

 • K českým nositelkám patří Kateřina Neumanová, Kateřina Hrachovcová či Kateřina Brožová.
 • Asi nejznámější světicí je Kateřina Sienská. Starala se o chudé, nemocné a zasazovala se o sjednocení církve.
 • Kateřina slaví svátek 25. listopadu

Česká jména: Adam

Význam jmen jako je Adam, je různorodý. Může znamenat člověka jako takového, ale i půdu či zemi. Řadí se mezi česká jména s hebrejským původem. Odvozuje se od slova ádám, tedy člověk anebo adamá, v překladu země.

 • Známými nositeli tohoto jména je tenista Adam Pavlásek, skotský ekonom Adam Smith anebo rapper ze skupiny Chaozz a Prago Union Adam Svatoš.
 • Patronem Adamů je svatý Adam, podle biblického příběhu ho Bůh stvořil jako prvního člověka na zemi.
 • Adam slaví svůj svátek na Štědrý den, 24. prosince.

česká jména_mužiJméno Adam se řadí mezi česká jména s hebrejským původem.

Česká jména: Alena

Alena patří mezi česká jména, jejichž původ není zcela jasný. Pravděpodobně pochází z hebrejského jména Magdaléna anebo řeckého jména Helena. V takovém případě je Alena nositelkou světla v temnotách anebo strážnou věží pro své blízké. Další možností je odvození od mužského jména Alan s hebrejským původem. Pak je význam jmen Alan i Alena svornost.

 • Mezi nejznámější Aleny patří modelka Alena Šeredová, herečky Alena Antalová, Alena Mihulová a Alena Vránová.
 • Svatá Alena byla belgickou princeznou. Obrátila se ke křesťanství, ačkoli byl její otec proti. Nechal ji vyvléct vojáky z kostela. Při zásahu Alena utrpěla zranění, kvůli kterému později zemřela.
 • Alena slaví svátek 13. srpna.

Česká jména: Eliška

Eliška se řadí mezi význam jmen spojený s náboženstvím. Dá se vykládat, jako přísahám na svého Boha anebo Bůh je má přísada. Řadí se mezi česká jména s hebrejským původem. Je odvozené od starodávného jména Elíšéwah.

 • Jméno Eliška nosila řada významných historických osobností. Například Eliška Rejčka, Eliška Přemyslovna nebo Eliška Pomořanská. Ze showbyznysu můžeme znát Elišku Bučkovou anebo Elišku Balzerovou.
 • Protože mají česká jména Eliška a Alžběta stejné kořeny, mají společné patronky. Alžběta Durynská byla německou princeznou. Věnovala se péči o chudé a nemocné. Když v Německu vypukl mor, rozprodala všechny své cenné šperky a oblečení. Vše co měla, věnovala nemocným.
 • Svátek má Eliška 5. října.

Česká jména: Tereza

Význam jmen Tereza anebo Terezie je spojený s ochranou, mořem a teplem. Patří mezi česká jména s řeckým původem. Pravděpodobně vzniklo jméno Tereza jako odvozenina od názvu ostrova Thera v Egejském moři anebo ostrovu Therasia blízko Sicílie. Řecky znamená téresis ochranu či záštitu. Slovo theros zase horko, léto a teplo.

 • Slavných Terez je celá řada. Patří mezi ně topmodelka Tereza Maxová, herečky Tereza Voříšková a Tereza Kostková.
 • Patronek Terez je více. Například svatá Terezie z Ávily byla Španělkou, které se zjevoval Ježíš Kristus. Řadí se mezi čtyři svaté ženy, které papež určil jako učitelky církve.
 • Svátek mají všechny Terezy 15. října.

Česká jména: Pavel

Nositelé jména Pavel jsou skromní a pokorní. Pavel patří mezi česká jména odvozená z latiny, jméno vzniklo asi ve starém Římě. Pochází ze jména Paulus, což kromě skromnosti znamená také označení pro drobný anebo nepatrný.

 • Slavní Pavlové jsou například skladatel a herec Pavel Vondruška, básník Pavel Kohout herec Pavel Liška anebo fotbalista Pavel Nedvěd.
 • Svatý Pavel byl Říman, který nejprve křesťany zabíjel. Měl ale vidění, ve kterém se mu zjevil Ježíš Kristus. Pavel se obrátil a stal se křesťanem. Prosazoval lásku a pokoru a jeho spisy se staly součástí Bible.
 • Pavel má svátek 29. června.

Česká jména: Martin

Martin má původ v latině. Spojuje se s římským bohem války Marsem. V překladu tak Martin znamená zasvěcený bohu války. Význam jmen Martin, ale i Martina, tak můžeme vyložit jako bojovník anebo válečník.

 • Jméno Martin patří mezi velmi oblíbená česká jména, která nosí i slavné osobnosti. Herci Martin Dejdar, Martin Stropnický, hokejista Martin Hašek anebo americký bojovník za lidská práva Martin Luther King.
 • Svatý Martin byl římským vojákem. Podle legendy dal mrznoucímu žebrákovi půlku svého pláště. Pak se mu zjevil Kristus s půlkou pláště. Martin se nechal pokřtít, stal se poustevníkem, biskupem a pomáhal chudým
 • Martina oslavujeme 11. listopadu, kdy svatý Martin přijíždí na bílém koni. 

 česká jména_muži2Jméno Martin je spojováno se svatým Martinem, který 11.11 přijíždí na bílém koni.

Česká jména: Tomáš

Tomáš patří mezi česká jména s velmi starým původem. Pochází z aramejštiny, slovo tóma v tomto jazyce znamená dvojče anebo blíženec. Takový význam jmen propůjčuje Tomášovi schopnost být blízký každému srdci.

 • Slavných Tomášů je celá řada. V Bibli najdeme nevěřícího Tomáše, z českých rodáků je to pak podnikatel Tomáš Baťa, prezident Tomáš Garrigue Masaryk, herec Tomáš Matonoha a režisér Tomáš Vorel.
 • Významným svatým byl Tomáš Akvinský. Byl filozof a teolog, který se zařadil mezi učitele církve.
 • Všichni Tomášové slaví svůj svátek 7. března.

Česká jména: Anna

Anna patří mezi nejoblíbenější česká jména. Původně křesťanské jméno má kořeny v hebrejštině. Anna znamená milá, jemná, laskavá anebo milostivá či milostiplná.

 • Anny se proslavily v řadě oborů. Známe herečky jako je Aňa Geislerová anebo Anna Polívková, zpěvačku Annu K., tenistku Annu Kurnikovovou a královny Annu Jagelonskou a Annu Přemyslovnu.
 • Svatá Anna byla maminkou Panny Marie. Přispívala na chudé i na církev. S manželem nemohli mít děti, za které se usilovně modlili. Nakonec navzdory svému vysokému věku otěhotněla.
 • Anna slaví svátek 26. července.

Česká jména: Eva

Význam jmen, která jsou starobylá, je většinou velmi působivý. Mezi takové patří i Eva. Je doslova dárkyní života. Pochází z hebrejského chájá, co znamená žít. Od tohoto slova se odvodilo chawwá, tedy živá. Eva znamená živá, životadárná anebo matka života.

 • Česká jména jako Eva se u nás těší velké popularitě. Mezi známé patří zpěvačka Eva Pilarová, operní zpěvačka Eva Urbanová, herečka Eva Holubová anebo modelka Eva Herzigová.
 • Patronkou všech Ev je první žena, která byla kdy stvořená. Svatou Evu stvořil podle biblického příběhu Bůh z Adamova žebra. Eva dovršila stvoření světa a stala se matkou všech lidí.
 • Evám k svátku popřejeme na Štědrý den, 24. Prosince.

Česká jména: Hana

Česká jména jako je Hana, patří k oblíbeným nejen u nás, ale i ve světě. Podle hebrejštiny pochází Hana ze slov jahve, což znamená Bůh a channá, česky milost anebo smilovat se. Hana je proto milostivá a milosrdná. I arabský význam jmen uvádí Hanu, zde znamená blažená anebo šťastná. V japonštině znamená Hana květina.

 • Mezi významné Hany patří například zpěvačky Hana Zaňáková, jinak Lucie Bílá, Hana Zagorová anebo Hana Hegerová. Známe i herečky Hanu Maciuchovou anebo Hanu Vágnerovou.
 • Hany mají stejné patronky, jako nositelky jména Anna. Nejznámější svatou Annou byla matka Panny Marie, která se léta modlila za narození dítěte. Zjevil se jí anděl, který jí předal poselství, že až přijde správný čas, narodí se jí dcerka.
 • Hana slaví svátek 15. srpna.

Jaká další česká jména bychom měli doplnit?


Stáhnout v PDF

Přečteno: 3550x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Prosím, o přidání jména Markéta, Ludmila, Lukáš a František a Jaroslav.

Dobrý den, prosím o doplnění jmen: Iveta,Vojtěch, Adéla, Marek

Dobrý den,

děkujeme za náměty na jména. Až budeme v dohledné době článek rozšiřovat, určitě rádi tato jména začleníme :-)

Pěkný den všem našim čtenářům, Redakce

Dobrý den, prosím o doplnění jmen: Ladislav, Libuše, Antonín, Julie, Natálie, Anežka, Jakub. Děkuji.

Dobrý den, prosím o doplnění jmen Antonín, Ctirad, Ludmila a Dagmar. Předem mnohokrát děkuji. :-)

Ještě bych Vás poprosila o význam jména Kryštof. Na to jsem zapomněla.

Prosím o jméno Dominik ,Simony

Není pravda, že by nejznámější světicí byla Kateřina Sienská. Tou nejznámější, kterou měl v oblibě i Otec vlasti, byla Kateřina Alexandrijská a podle ní se slaví svátek 25.11. Tak nějak se církvi zdálo, že zastiňuje další svaté toho jména, tak ji v… celý příspěvek

a prosím taky Alenu :)

Taky se přimlouvám za Alenky :-)

Prosím o doplnění Eliška, Terezka, Adam, děkuji. :)

Dobrý den Eliško,
díky za komentář :-) Další jména vč. vámi uvedených brzy doplníme :-)

Pěkný den, Redakce


Doporučujeme k tématu

Kolekce čajů v pap. kazetě ČERVENÉ…

Vánoční edice 96 sáčků, 12 příchutí, každá po 8 sáčcích  Červené…

Cena: 378 Kč

Vánoční čaj dárková krabička OZDOBY,…

12 prémiových čajů v hedvábných pyramidkách a 4 různé příchutě Balení…

Cena: 179 Kč

Vonný olej VOŇAVÝ ADVENT 10ml

Vánoční parfémová syntetická kompozice do aromalampy Voňavý advent –…

Cena: 83 Kč

Dětský vánoční čaj JÍZDA NA SANÍCH

Limitovaná vánoční edice - 40 sáčků Balení obsahuje: 40 sáčků v dóze,60…

Cena: 155 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte