Afirmace - síla vlastní myšlenky

Afirmace - síla vlastní myšlenky

Slovo „afirmace" pochází z latiny a jeho význam je "posílit, posilování". Afirmace se řídí duchovním stanoviskem, že život funguje zevnitř ven. Pokud se zaměříme na naše přednosti a pozitivní vlastnosti, pak nám afirmace pomůžou udržet naše vědomí nasměrované k vlastním cílům.

Čtěte také:

Začínejte i končete každý den s úsměvem! Afirmace pro lepší zdraví, peníze i vztahy

Afirmace jsou vnitřně vyslovené myšlenky, na které se naladíme. Vyjadřují naše touhy, přesvědčení, přání. Afirmacemi měníme chod událostí ve svůj prospěch nebo neprospěch.

Afirmace a podvědomí

Ve slovníku najdeme jakožto význam slova afirmace ve smyslu - ujištění, přitakání a tvrzení nebo přesvědčení. Každý z nás používá slova, kterými hodnotí sebe sama, svoje okolí a svoji situaci, rovněž svůj vzhled, činy i nálady. Nezřídka se stává, že tato hodnocení pronášíme ve špatné náladě a jsou negativní, nevědomě je pak používáme proti sobě a poškozujeme sebe sama.

Naše podvědomí je úložištěm informací, které zaznamenává všechno, o čem přemýšlíme a co říkáme, ukládá jak pozitivní sdělení, tak i ta negativní. Podvědomí si pak pro nás připravuje takové zážitky a situace, které jsme mu vložili.

Když se vědomě rozhodneme k tomu, vkládat do něj samá pozitivní a laskavá tvrzení, s optimistickým nádechem, pak nám naše podvědomí začne vytvářet a přinášet samé pozitivní situace a prospěšné zážitky. Pronášíme-li cíleně ty správné a pozitivně laděné afirmace, pak se naše vědomí přeprogramuje a pomůže nám soustředit se na naši vlastní sílu a na schopnosti tvořit si život podle našich přání. Moc afirmací je velice silná, ať už si to uvědomujeme a připouštíme, nebo ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země, trvá nějaký čas, než vyrostou do celé svojí krásy.

Změna k lepšímu nemusí být vždy obtížná, jedna či dvě pozitivní myšlenky každý den a časem bude Váš život veselejší, zářivější a spokojenější.

Někdy jsou krátké afirmace těmi nejúčinnějšími, lze je totiž opakovat neustále dokola.

„Čemu věřím, tím se stávám"- Vaše přesvědčení se uloží v podvědomí a vy podle nich začnete žít a fungovat,  aniž byste si to uvědomovali. Pokud však negativní myšlenku odmítnete a nahradíte si ji upřímnou pozitivní afirmací, pak můžete ve svém životě začít tvořit pozitivní změnu.

Jak afirmace fungují?

Každá myšlenka, na kterou pomyslím, která proběhne naší hlavou, stejně tak každé slovo, které vyslovíme, je afirmací. Stává se, že příliš často používáme nevědomky negativní přesvědčení, slova a afirmace a neuvědomíme si při tom, jak dalece tato přesvědčení ovlivňují náš život. Jsme to především my sami, kteří určujeme, jaké naše myšlenky budou. Když takovouto afirmaci vyslovíte poprvé, nestane se vlastně nic, ale časem, jak ji začnete opakovat, vkládáte do ní stále více energie a ona roste. To platí jak pro negativní, tak pro pozitivní úvahy.

Afirmace je jako semínko, které zasadíte do země a Vaše podvědomí jej začne vnímat. Stejně jako je tomu u rostliny, i naše myšlenka potřebuje čas, aby vyrostla do celé své krásy. Čím častěji budete afirmaci opakovat, tím rychleji bude růst. Je také třeba, abyste v takovouto afirmaci měli důvěru, pokud důvěra chybí, pak to zřejmě fungovat nebude. Pokud jste si tohoto všimli, pak si raději vyberte afirmaci novou, jinou, takovou, která obsahuje výroky, které jsou pozitivní a kterým jste schopni uvěřit a jste s nimi plně v souladu. Afirmování je také o trpělivosti, chce to cvik a chvíli to trvá, než začne účinkovat a změny se začnou dít.

Pozitivní afirmace Vám pomohou vnést do života něco nového a lepšího, pomohou Vám zbavit se toho, co je již ve Vašem životě nevyhovující. Afirmaci si můžete i prozpěvovat, nebo si je někde napsat a nechat na viditelném místě, např. na ledničce, monitoru, nočním stolku, v koupelně apod.

Účelem tvoření a užívání afirmací je, vytvořit si lepší život. Takovéto afirmace by pro Vás rozhodně neměly být trestem nebo nepříjemností.

Jaké afirmace pro sebe zvolit?

Jsou vlastně dvě hlavní možnosti, jak afirmovat. První možností a cestou je, použít afirmace, které už vymyslel někdo jiný nebo si vytvořil svoje vlastní na míru.

V případě první možnosti si můžete pořídit knihu s afirmacemi, afirmační karty nebo dát na doporučení blízkého.

Pokud si chcete začít tvořit afirmace vlastní, pak existují různá doporučení, jak na to, a určitě je vhodné se nejprve s afirmacemi seznámit z různých zdrojů. Afirmace totiž musí být vytvořeny ve správné podobě a být skutečně pozitivní.

Jak si vytvořit vlastní afirmace?

Vytváření si vlastních afirmací může být zábavné. Jedná se o proces, během kterého se spouští vlastní proměny a Vy získáváte postupně nový pohled na sebe sama, na svůj vlastní život. Nastoupíte na cestu sebepoznání, kde můžete potkat různé podoby Vašeho já, uvědomit si, co nechcete a zjistit, co vlastně v životě chcete a vyslovit to nahlas. Díky afirmacím budete rozvíjet svůj potenciál a svoji tvořivost, nebojte se zapojit fantazii a stát se tvůrcem svého života.

 • dopřejte si dostatek času, proces vytváření afirmací může trvat i několik týdnů
 • buďte trpěliví
 • udělejte si čas sami na sebe, v klidu se posaďte doma s dobrým čajem nebo si zajděte na procházku do přírody
 • zcela se uvolněte, zvolna dýchejte, zavřete oči a nechte odplynout všechny rušivé myšlenky
 • až otevřete oči, zkuste si napsat, čeho se chcete zbavit, ujasněte si, co nechcete, abyste mohli zjistit, co chcete, po čem toužíte a co si skutečně přejete
 • potom si napište seznam: „Co chci"
 • ze zapsaných položek si vyberte ty, které Vás nejvíce oslovují a pak začněte na jejich základě tvořit afirmace
 • každou takovouto afirmaci, kterou si vytvoříte, si několikrát nahlas zopakujte a prociťte ji, zkuste také vnímat, jak na Vás působí
 • pokud s afirmací nejste spokojení, modifikujte ji tak, aby pro Vás byla příjemná a přijatelná
 • když budete mít afirmaci vytvořenou, můžete si napsat na papír, případně i dozdobit ilustracemi
 • afirmaci či seznam afirmací si umístěte tak, abyste je stále měli na viditelném místě
 • každý den si afirmaci opakujte

Při vytváření afirmací nezapomeňte že:

 • afirmace má být vždy pozitivní
 • afirmace pronášejte v první osobě
 • vyhýbejte se v afirmaci všem předponám - ne (místo nechci být nemocná, raději jsem zdravá)
 • afirmujte v přítomném čase
 • jasně formulujte záměr
 • nevkládejte do afirmace podmiňovací způsob ani slova typu kéž by, doufám, snad, mohlo by
 • afirmacím se otevřete a říkejte je s nadšením
 • jakmile máte afirmaci vytvořenou, začněte ji používat
 • vnímejte si, co říkáte a jak to říkáte

Jak pronášet afirmace:

 • několikrát se zhluboka nadechněte
 • afirmaci vyslovte každé ráno a večer a je-li to možné, pak i častěji
 • naučte se afirmaci zpaměti a vyslovujte ji poté pokaždé, když se objeví nějaké pochybnosti
 • představujte si vyřešení situace, které se afirmace týká
 • představujte si sebe sama jako šťastného, zdravého a bohatého jedince
 • buďte vděčni za všechny, byť nepatrné, krůčky, za jakékoli zlepšení Vaší situace, za jakoukoli změnu ve Vašem životě

Může se Vám také stát taková situace, že Vaše fyzické tělo bude na vytvořenou afirmaci reagovat tak, že se Vám vytvoří tlak v žaludku, stáhne se Vám krk a podobně. Tyto projevy se pokuste přijmout, nechat projít a uvědomit si, že tyto projevy Vám ukazují právě na místa, kde máte blokovanou energii.

Tyto projevy nejsou nijak neobvyklé a Vaše tělo Vám jimi naznačuje, jak byste je mohli očistit. Afirmaci pak můžete nahradit jinou afirmací, či se pokusit se s prvotní afirmací ztotožnit, sžít.

Zvolte si radost a spokojenost v životě

Fotolia_55204515_XSKaždý den máte možnost se rozhodnout, zda budete šťastný či nešťastný. Takovéto rozhodnutí se rodí ve Vaší mysli. Když si zvolíte lásku, úspěch, štěstí a prosperitu, budete spokojenější a celkově se budete cítit více tak, že držíte život ve svých rukách. S pozitivními afirmacemi bude každý Váš den šťastnější a spokojenější než byl ten předchozí.

Zkuste si také uvědomit, jaká byla Vaše poslední myšlenka před usnutím a jaká první ráno. Jsou to afirmace či slova, která přispívají ke kvalitě Vašeho života?

Každá naše myšlenka, která nám proběhne mozkem, každé slovo, které vyslovíme, stává se vlastně jakousi afirmací – informací o rozpoložení naší mysli a o tom, co bude následovat. Pokud máte například špatnou práci, pak si říkáte „Nenávidím, že tady musím pracovat.", ale to Vám bohužel novou práci nepřinese. I to, že staré zaměstnání opustíte v naštvanosti a hněvu není příliš moudré, tento afekt si totiž nesete dál a nenávist posouváte do nového místa. To platí zejména dále také o vztazích partnerských, přátelských i pracovních i o Vašem těle.

Krátké a jednoznačné afirmace jsou nejlepší, lze je totiž jednoduše opakovat neustále dokola. Můžete se jimi naladit na nové příležitosti a možnosti, sestavit si z nich krátkou říkanku či popěvek. Pokud afirmaci necháte působit, pomůže Vám nahradit předešlý negativní postoj.

Hlavním účelem afirmací je se osvobodit a vytvořit si nový a lepší život. Afirmace by pro nás neměly znamenat trest ani nepříjemnost. Pronášejte svoje afirmace s otevřeným srdcem, s radostí a plni nadšení. Budou tak účinkovat rychleji. Dávejte si pozor na vše, co říkáte, jsou to také Vaše afirmace, které působí na Váš život.

Příklady některých afirmací

 • Jsem spokojený/á se svým zdravím a tělem.
 • Jsem silný/á a imunní.
 • Cítím se skvěle.
 • Dnes mám báječný den.
 • Jsem plný/á energie.
 • Daří se mi vše, do čeho se pustím.
 • Jsem vděčný/á za své příjmy a hojnost, která se ke mně dostává.
 • Mám úžasné nápady.

Vytvořte pro sebe lepší život

Nesnažte se rychlostí světla přiblížit rychlosti naší doby, snažte se s klidnou hlavou vyhodnotit, jak si vedete. Zkuste pozitivní přístup, nastavte se na vlnu pohody a překvapte sami sebe tím, jak Vám jde práce od ruky. Osvoboďte se od denních starostí a vytvořte si lepší život s programem Kurzování.

Přečtěte si také další články na téma afirmace

Afirmace na peníze

Afirmace pro lepší zdraví a vztahy

Afirmace na úspěch

Afirmace na láskuDiskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

PONDĚLÍ 08. 08. 2022
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v přibývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž…
více o tomto dni
ÚTERÝ 09. 08. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v přibývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť a nehty, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes…
více o tomto dni
STŘEDA 10. 08. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v přibývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť a nehty, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes…
více o tomto dni
ČTVRTEK 11. 08. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v přibývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. …
více o tomto dni
PÁTEK 12. 08. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře, dnes je úplněk. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. Navštivte dnes…
více o tomto dni
SOBOTA 13. 08. 2022
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
NEDĚLE 14. 08. 2022
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni

Vyrobte si lahodný domácí řecký jogurt - snadno a rychle!

nevyrábím, nemám na to čas, koupim si tvarohový jogurt s příchutí čokolády a jsem spokojena

Ochutnejte vlastní mléčné výrobky: Domácí jogurt krok za krokem

nevyrábám, ale kupuji si čokoladové krémové... Jsou top mezi jogurty

Jogurt

jogurty jím jenom bílé a jinak si kupuji pouze čokoladové smetanové krémy, Jsou nejlepší na světe

5 potravin, které spolehlivě podpoří vaše trávení

potřebuji ho spíše stabilizovat a narovnat střevní mikrofloru

operace žlučníku

dobrý den, je pro mě vhodný termín 22.7.2022 k operaci odstranění žlučníku? Jsem naroz...

Depilace - lunární kalendář

Zdravim, myslela jsem ze ubyvajici v kozorohovi je idel. Ted jsem zmatena, muzete tedy shrnout ...

Operace

Dobrý den, úpro všechny operace je nejvhodnější ubývající Měsíc, vyhněte se však d...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

Čakrová svíce Cereus fialová - TRANSFORMACE

Fialová čakrová svíce – transformace, životní změny, léčení…
199 Kč

Masážní olej MUSCLE - pro masáž svalů 250ml Ayuuri

Olej na masáž svalů s rozmarýnem a zázvorem Masážní olej…
346 Kč

NARAYANI krém VICCO 30g

Výborný protizánětlivý preparát, proti bolestem svalů a…
289 Kč

NO DOL krém na svaly a klouby ESI 100ml

Krém s glukosaminem a MSM na bolest a ztuhlost kloubů Krém…
212 Kč

Náramek s perlou ROVNOVÁHA

Náramek pro ochranu, sebevědomí, klid a harmonii. Pomáhá…
340 Kč

Důvěra ve vztahu: Jak ji vybudovat a čím ji můžete ztratit?

Důvěra ve vztahu je základním pilířem pro jeho šťastné, dlouhodobé a zdravé fungování. A je potřeba na ní neustále pracovat. Nerozvine se totiž hned a můžete ji velmi snadno ztratit nerozvážnými životními kroky...

Zahradní fontána je hit! Jak ji vybrat?

Zahradní fontána neplní jen jakousi estetickou funkci. Má mnohem více účelů, které jistě docení zejména milovníci relaxace nebo různého zvířectva. Vybrat tu vhodnou mezi mnoha produkty na trhu může být pořádným...

Toxické přátelství: Jak jej poznat a na co si dát pozor?

Přátelství je v našem životě velice důležité. Dá se říci, že naši přátelé jsou jako rodina, někdy i mnohem víc. Můžeme si s nimi o čemkoliv povídat, můžeme se jim svěřit a můžeme je i požádat o pomoc, pokud pot...

Phubbing: Závislost na mobilním telefonu ničí vztahy, přátelství i život

Phubbing je poměrně nový fenomén. Takzvaní phubbeři si více než lidí, se kterými tráví čas, všímají svého mobilního telefonu. A dá se říct, že jejich okolí je vlastně v tu chvíli ani nezajímá. Phubbing je novod...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Mrkvová přesnídávka s bramborem a pórkem

Začněte tím, že si oloupete mrkve a brambory. Poté zeleninu společně s pórkem omyjte, nakrájejte na kousky a vložte do hrnce. Také přidejte trochu vody a vařte do změknutí. Následně zakápněte malým množstvím ol...

Kočka na vodítku aneb Je skutečně nutné tyto mazlíčky venčit?

Někomu může přijít úsměvná už jen představa, že by měla být kočka na vodítku. Tato zvířata jsou totiž většinou brána jako samostatná. Obzvlášť na vesnicích se pak kočičí mazlíčci promenádují ulicemi zcela svobo...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Grilovací koření, které dodá masu ten správný říz aneb 5 domácích receptů

Grilovací koření nechybí v kulinářské výbavě leckteré rodiny. Zejména pak v letních měsících se stává doslova hitem! Bez něj si totiž mnozí z nás nedokážou představit grilovaná masa nejrůznějších druhů. Vsaďte ...

Miluju léto!

Jsem se tu dlouho neukázala - možná je to proto, že žiju poměrně v hektice a buď pracuju nebo jsem ve společnosti manžela a přátel. Léto je v naší komunitě dost náročný společensky ale taky pracovně. Nemyslim tim žádnou sektu :), ale hasiče. Naši kluci se obzvlášť v těchto vedrech moc nezastaví - jezdí kropit uprchlíky, děti na akcích anebo hasí nějaký hrůzy - ale to zaplať pánbůh není tak často.