Afirmace - síla vlastní myšlenky

Afirmace - síla vlastní myšlenky

Slovo „afirmace" pochází z latiny a jeho význam je "posílit, posilování". Afirmace se řídí duchovním stanoviskem, že život funguje zevnitř ven. Pokud se zaměříme na naše přednosti a pozitivní vlastnosti, pak nám afirmace pomůžou udržet naše vědomí nasměrované k vlastním cílům.

Čtěte také:

Začínejte i končete každý den s úsměvem! Afirmace pro lepší zdraví, peníze i vztahy

Afirmace jsou vnitřně vyslovené myšlenky, na které se naladíme. Vyjadřují naše touhy, přesvědčení, přání. Afirmacemi měníme chod událostí ve svůj prospěch nebo neprospěch.

Afirmace a podvědomí

Ve slovníku najdeme jakožto význam slova afirmace ve smyslu - ujištění, přitakání a tvrzení nebo přesvědčení. Každý z nás používá slova, kterými hodnotí sebe sama, svoje okolí a svoji situaci, rovněž svůj vzhled, činy i nálady. Nezřídka se stává, že tato hodnocení pronášíme ve špatné náladě a jsou negativní, nevědomě je pak používáme proti sobě a poškozujeme sebe sama.

Naše podvědomí je úložištěm informací, které zaznamenává všechno, o čem přemýšlíme a co říkáme, ukládá jak pozitivní sdělení, tak i ta negativní. Podvědomí si pak pro nás připravuje takové zážitky a situace, které jsme mu vložili.

Když se vědomě rozhodneme k tomu, vkládat do něj samá pozitivní a laskavá tvrzení, s optimistickým nádechem, pak nám naše podvědomí začne vytvářet a přinášet samé pozitivní situace a prospěšné zážitky. Pronášíme-li cíleně ty správné a pozitivně laděné afirmace, pak se naše vědomí přeprogramuje a pomůže nám soustředit se na naši vlastní sílu a na schopnosti tvořit si život podle našich přání. Moc afirmací je velice silná, ať už si to uvědomujeme a připouštíme, nebo ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země, trvá nějaký čas, než vyrostou do celé svojí krásy.

Změna k lepšímu nemusí být vždy obtížná, jedna či dvě pozitivní myšlenky každý den a časem bude Váš život veselejší, zářivější a spokojenější.

Někdy jsou krátké afirmace těmi nejúčinnějšími, lze je totiž opakovat neustále dokola.

„Čemu věřím, tím se stávám"- Vaše přesvědčení se uloží v podvědomí a vy podle nich začnete žít a fungovat,  aniž byste si to uvědomovali. Pokud však negativní myšlenku odmítnete a nahradíte si ji upřímnou pozitivní afirmací, pak můžete ve svém životě začít tvořit pozitivní změnu.

Jak afirmace fungují?

Každá myšlenka, na kterou pomyslím, která proběhne naší hlavou, stejně tak každé slovo, které vyslovíme, je afirmací. Stává se, že příliš často používáme nevědomky negativní přesvědčení, slova a afirmace a neuvědomíme si při tom, jak dalece tato přesvědčení ovlivňují náš život. Jsme to především my sami, kteří určujeme, jaké naše myšlenky budou. Když takovouto afirmaci vyslovíte poprvé, nestane se vlastně nic, ale časem, jak ji začnete opakovat, vkládáte do ní stále více energie a ona roste. To platí jak pro negativní, tak pro pozitivní úvahy.

Afirmace je jako semínko, které zasadíte do země a Vaše podvědomí jej začne vnímat. Stejně jako je tomu u rostliny, i naše myšlenka potřebuje čas, aby vyrostla do celé své krásy. Čím častěji budete afirmaci opakovat, tím rychleji bude růst. Je také třeba, abyste v takovouto afirmaci měli důvěru, pokud důvěra chybí, pak to zřejmě fungovat nebude. Pokud jste si tohoto všimli, pak si raději vyberte afirmaci novou, jinou, takovou, která obsahuje výroky, které jsou pozitivní a kterým jste schopni uvěřit a jste s nimi plně v souladu. Afirmování je také o trpělivosti, chce to cvik a chvíli to trvá, než začne účinkovat a změny se začnou dít.

Pozitivní afirmace Vám pomohou vnést do života něco nového a lepšího, pomohou Vám zbavit se toho, co je již ve Vašem životě nevyhovující. Afirmaci si můžete i prozpěvovat, nebo si je někde napsat a nechat na viditelném místě, např. na ledničce, monitoru, nočním stolku, v koupelně apod.

Účelem tvoření a užívání afirmací je, vytvořit si lepší život. Takovéto afirmace by pro Vás rozhodně neměly být trestem nebo nepříjemností.

Jaké afirmace pro sebe zvolit?

Jsou vlastně dvě hlavní možnosti, jak afirmovat. První možností a cestou je, použít afirmace, které už vymyslel někdo jiný nebo si vytvořil svoje vlastní na míru.

V případě první možnosti si můžete pořídit knihu s afirmacemi, afirmační karty nebo dát na doporučení blízkého.

Pokud si chcete začít tvořit afirmace vlastní, pak existují různá doporučení, jak na to, a určitě je vhodné se nejprve s afirmacemi seznámit z různých zdrojů. Afirmace totiž musí být vytvořeny ve správné podobě a být skutečně pozitivní.

Jak si vytvořit vlastní afirmace?

Vytváření si vlastních afirmací může být zábavné. Jedná se o proces, během kterého se spouští vlastní proměny a Vy získáváte postupně nový pohled na sebe sama, na svůj vlastní život. Nastoupíte na cestu sebepoznání, kde můžete potkat různé podoby Vašeho já, uvědomit si, co nechcete a zjistit, co vlastně v životě chcete a vyslovit to nahlas. Díky afirmacím budete rozvíjet svůj potenciál a svoji tvořivost, nebojte se zapojit fantazii a stát se tvůrcem svého života.

 • dopřejte si dostatek času, proces vytváření afirmací může trvat i několik týdnů
 • buďte trpěliví
 • udělejte si čas sami na sebe, v klidu se posaďte doma s dobrým čajem nebo si zajděte na procházku do přírody
 • zcela se uvolněte, zvolna dýchejte, zavřete oči a nechte odplynout všechny rušivé myšlenky
 • až otevřete oči, zkuste si napsat, čeho se chcete zbavit, ujasněte si, co nechcete, abyste mohli zjistit, co chcete, po čem toužíte a co si skutečně přejete
 • potom si napište seznam: „Co chci"
 • ze zapsaných položek si vyberte ty, které Vás nejvíce oslovují a pak začněte na jejich základě tvořit afirmace
 • každou takovouto afirmaci, kterou si vytvoříte, si několikrát nahlas zopakujte a prociťte ji, zkuste také vnímat, jak na Vás působí
 • pokud s afirmací nejste spokojení, modifikujte ji tak, aby pro Vás byla příjemná a přijatelná
 • když budete mít afirmaci vytvořenou, můžete si napsat na papír, případně i dozdobit ilustracemi
 • afirmaci či seznam afirmací si umístěte tak, abyste je stále měli na viditelném místě
 • každý den si afirmaci opakujte

Při vytváření afirmací nezapomeňte že:

 • afirmace má být vždy pozitivní
 • afirmace pronášejte v první osobě
 • vyhýbejte se v afirmaci všem předponám - ne (místo nechci být nemocná, raději jsem zdravá)
 • afirmujte v přítomném čase
 • jasně formulujte záměr
 • nevkládejte do afirmace podmiňovací způsob ani slova typu kéž by, doufám, snad, mohlo by
 • afirmacím se otevřete a říkejte je s nadšením
 • jakmile máte afirmaci vytvořenou, začněte ji používat
 • vnímejte si, co říkáte a jak to říkáte

Jak pronášet afirmace:

 • několikrát se zhluboka nadechněte
 • afirmaci vyslovte každé ráno a večer a je-li to možné, pak i častěji
 • naučte se afirmaci zpaměti a vyslovujte ji poté pokaždé, když se objeví nějaké pochybnosti
 • představujte si vyřešení situace, které se afirmace týká
 • představujte si sebe sama jako šťastného, zdravého a bohatého jedince
 • buďte vděčni za všechny, byť nepatrné, krůčky, za jakékoli zlepšení Vaší situace, za jakoukoli změnu ve Vašem životě

Může se Vám také stát taková situace, že Vaše fyzické tělo bude na vytvořenou afirmaci reagovat tak, že se Vám vytvoří tlak v žaludku, stáhne se Vám krk a podobně. Tyto projevy se pokuste přijmout, nechat projít a uvědomit si, že tyto projevy Vám ukazují právě na místa, kde máte blokovanou energii.

Tyto projevy nejsou nijak neobvyklé a Vaše tělo Vám jimi naznačuje, jak byste je mohli očistit. Afirmaci pak můžete nahradit jinou afirmací, či se pokusit se s prvotní afirmací ztotožnit, sžít.

Zvolte si radost a spokojenost v životě

Fotolia_55204515_XSKaždý den máte možnost se rozhodnout, zda budete šťastný či nešťastný. Takovéto rozhodnutí se rodí ve Vaší mysli. Když si zvolíte lásku, úspěch, štěstí a prosperitu, budete spokojenější a celkově se budete cítit více tak, že držíte život ve svých rukách. S pozitivními afirmacemi bude každý Váš den šťastnější a spokojenější než byl ten předchozí.

Zkuste si také uvědomit, jaká byla Vaše poslední myšlenka před usnutím a jaká první ráno. Jsou to afirmace či slova, která přispívají ke kvalitě Vašeho života?

Každá naše myšlenka, která nám proběhne mozkem, každé slovo, které vyslovíme, stává se vlastně jakousi afirmací – informací o rozpoložení naší mysli a o tom, co bude následovat. Pokud máte například špatnou práci, pak si říkáte „Nenávidím, že tady musím pracovat.", ale to Vám bohužel novou práci nepřinese. I to, že staré zaměstnání opustíte v naštvanosti a hněvu není příliš moudré, tento afekt si totiž nesete dál a nenávist posouváte do nového místa. To platí zejména dále také o vztazích partnerských, přátelských i pracovních i o Vašem těle.

Krátké a jednoznačné afirmace jsou nejlepší, lze je totiž jednoduše opakovat neustále dokola. Můžete se jimi naladit na nové příležitosti a možnosti, sestavit si z nich krátkou říkanku či popěvek. Pokud afirmaci necháte působit, pomůže Vám nahradit předešlý negativní postoj.

Hlavním účelem afirmací je se osvobodit a vytvořit si nový a lepší život. Afirmace by pro nás neměly znamenat trest ani nepříjemnost. Pronášejte svoje afirmace s otevřeným srdcem, s radostí a plni nadšení. Budou tak účinkovat rychleji. Dávejte si pozor na vše, co říkáte, jsou to také Vaše afirmace, které působí na Váš život.

Příklady některých afirmací

 • Jsem spokojený/á se svým zdravím a tělem.
 • Jsem silný/á a imunní.
 • Cítím se skvěle.
 • Dnes mám báječný den.
 • Jsem plný/á energie.
 • Daří se mi vše, do čeho se pustím.
 • Jsem vděčný/á za své příjmy a hojnost, která se ke mně dostává.
 • Mám úžasné nápady.

Vytvořte pro sebe lepší život

Nesnažte se rychlostí světla přiblížit rychlosti naší doby, snažte se s klidnou hlavou vyhodnotit, jak si vedete. Zkuste pozitivní přístup, nastavte se na vlnu pohody a překvapte sami sebe tím, jak Vám jde práce od ruky. Osvoboďte se od denních starostí a vytvořte si lepší život s programem Kurzování.

Přečtěte si také další články na téma afirmace

Afirmace na peníze

Afirmace pro lepší zdraví a vztahy

Afirmace na úspěch

Afirmace na lásku

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

NEDĚLE 13. 06. 2021
rak
Měsíc přibývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 14. 06. 2021
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v přibývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ÚTERÝ 15. 06. 2021
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v přibývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
STŘEDA 16. 06. 2021
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v přibývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 17. 06. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
PÁTEK 18. 06. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
SOBOTA 19. 06. 2021
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni

Nevěra zrcadlem vztahu

Mnoho filozofů říká, že cesta životem je hlavně o hledání. Není tedy divu, že hledáme kde co. Klíče, práci, štěstí, partnera na celý život… Někdy už máme pocit, že jsme to našli, jindy zůstává naše hledání zdán...

Pět důvodů, jak říct ne! Naučte se odmítat, ceníte si tak sami sebe

Skládá se pouze ze svou malých písmen, ale říci NE je někdy to nejtěžší, co můžeme vůbec vyslovit. Jenže slůvko NE může mít velký dopad na vaše vztahy s ostatními a vlastně i na nás samotné. Poradíme vám, jak ř...

Psí horoskop vám napoví, jaký bude váš domácí mazlíček

Psí horoskop předá informace o tom, jaký může mít váš domácí mazlíček charakter. Pokud tedy víte, v jaký den a měsíc se váš pes narodil, zjistíte nevídané věci! Astrologie na tyto živé tvorečky a plnohodnotné č...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Domácí sauna poskytne skvělý relax i dokonalé soukromí

Domácí sauna má nespočet benefitů. Prohřívat tělo si můžete zcela v soukromí svého obydlí a nemusíte platit za vstup. To je však jen začátek. Pokud se budete saunovat pravidelně, významně tím posílíte svůj imun...

Vyrobte si originální patrový květináč. Ozdobí váš balkón nebo terasu

Kaskádový nebo také patrový květináč je teď velmi populární. Samozřejmě si jej můžete jít koupit do obchodu, ale připravte si v tom případě větší sumu peněz. Případně si jej můžete za zlomek ceny sami doma vyro...

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Americký mini kůň je přítulný a aktivní společník, který pomáhá zvládat stres

Americký mini kůň je přítulným společníkem, kterého si oblíbíte hned na první pohled. Jeho roztomilý vzhled a povaha vás učaruje. Především v Americe patří mezi vyhledávané mazlíčky. Pomáhá překonávat stres, dí...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Některý ženský jsou vodporný mrchy, pardón!

Dneska si zas nebudu brát moc servírky a taky možná budu trochu sama proti sobě, ale musim se prostě vyjádřit k vodpornýmu chování některejch ženskejch. Tímto nechci házet všechny do jednoho pytle... jsou i vohrožený druhy, který jsou fakt hodný. Je jich ale málo.