Vzdělávací program Začít spolu – alternativa ke klasickému vzdělávání

PR článek

20181203_082442Vzdělávací program Začít spolu

Klasický způsob vzdělávání dětí na mateřských a základních školách je stále nejrozšířenější, má však řadu nevýhod. V České republice existují i školy, které zohledňují individuální potřeby žáků a výuku zajišťují podle alternativních vzdělávacích programů, například podle programu Začít spolu, který je u nás realizován od poloviny 90. let. Mezi takové školy patří i Základní a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem, která podle tohoto programu vyučuje již od školního roku 2006/2007. V čem se od klasické výuky liší a jaké jsou její přednosti?

Důraz na individuální přístup k dětem

Pokud narazíte na mateřskou či základní školu, která zajišťuje vzdělávání podle programu Začít spolu, počítejte s individuálním přístupem ke každému žákovi. Program je totiž koncipován tak, aby vytvářel podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, stejně tak s různými potřebami podpory i pomoci.

Dítě je chápáno jako tvůrce svého vzdělání a má možnost se na něm do určité míry samo podílet. Nedílnou součástí je také dobrý vztah s rodiči. Rodič je totiž chápán jako vítaný partner školy, který s ní úzce spolupracuje. Pedagogové pak působí jako průvodci dětí na jejich cestě za vzděláním, jsou jim oporou zdrojem zpětné vazby.

V čem se vzdělávací program liší od klasického modelu vzdělávání

Abychom pochopili vzdělávání podle zmiňovaného alternativního vzdělávacího programu v praxi, obrátili jsme se na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, která vyučuje podle tohoto programu již několik let. Jak tedy jeden den ve třídě vypadá?

Ranní kruh

Den začíná tzv. ranním kruhem, což je místo pro společné setkávání, kde se odehrávají různé aktivity. Délka denního kruhu trvá obvykle 10 až 20 minut podle druhu vykonávaných aktivit a potřeb dětí. V rámci tohoto bloku se mohou děti podělit o své zážitky z předešlého dne, vyjádřit své pocity, udržovat různé rituály. Tato úvodní část dne je skvělou příležitostí pro motivaci k tématu, o kterém se budou děti učit. Ranní kruh slouží zejména k usnadnění přechodu z domova do školy a k získání motivace na aktivity, které se budou konat během dne.

Integrovaná tematická výuka

Po ranním kruhu následuje integrovaná tematická výuka v délce jedné vyučovací hodiny. V této části dne děti pracují samostatně, ve dvojicích či malých skupinách. Pomocí různých metod a didaktických her si osvojují a procvičují učivo. Třída pracuje na společném zadání a rozvíjí znalosti z českého jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy, prvouky, ale také cizího jazyka.

Půlhodinová přestávka

Po tematické výuce následuje 30minutová přestávka, během které si děti odpočinou a naberou dostatek síly pro další vzdělávání. Volný čas mohou trávit venku nebo uvnitř budovy školy. Konkrétně ve škole v Louňovicích pod Blaníkem mají děti k dispozici i společenské hry či knihy.

Práce v centrech aktivit

Po velké půlhodinové přestávce čeká děti 60minutová práce v centrech aktivit, kde mají připravené úkoly související s tématem projektu, které aktuálně řeší. Dítě navštíví každý den jiné centrum a během stanoveného času řeší zadané úkoly. Každé centrum má svůj název a může se obměňovat, obvykle se jedná o centrum čtení a psaní, centrum matematiky, centrum objevů či výtvarný ateliér. Děti vzájemně spolupracují a rozdělí si role. Vzdělávací aktivity jsou stanové tak, aby vedly k přemýšlení i praktické činnosti.

Hodnotící kruh

Den ve třídě ve společném kruhu začíná i končí. V závěrečném hodnotícím kruhu děti prezentují svou práci a vyměňují si zkušenosti. V hodnotícím kruhu se aktivně zapojuje i učitel, který dětem předává cennou zpětnou vazbu a doporučení, chválí je či děkuje za pomoc. Děti se rozloučí a společně uzavřou jeden školní den.

Výuka probíhá s využitím různých vzdělávacích metod

Aby byla výuka podle zmíněného vzdělávacího programu efektivní, musí pedagogové využívat různé metody výuky. Základní a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem pak jako nástroje k naplňování cílů základního vzdělávání využívá metody projektového vyučování, genetickou metodu čtení, výuku matematiky dle profesora Hejného či vedení osobního portfolia.

  • Projektové vyučování – komplexní vzdělávací metoda, která je založena na propojení praxe a teorie. Žáci se věnují projektům na téma, které je důležité pro jejich každodenní život. Uplatňuje se při tom individuální i kolektivní práce.
  • Genetická metoda čtení – spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve přehláskuje slovo, pak ho přečte dohromady, takže slova spojuje bez slabikování.
  • Výuka matematiky podle prof. Hejného – komplexní metoda výuky matematiky, která se řídí 12 základními principy. Děti objevují matematiku sami a s radostí, pracují se schématy v hlavě a staví na vlastních zážitcích.
  • Vedení osobního portfolia – žáci si vedou osobní portfolio, díky kterému mohou prezentovat výsledky své práce. Dítě se může kdykoliv podívat, jak řešilo konkrétní problém. Používá vlastnoručně vyrobené encyklopedie a pomůcky. Osobní portfolio slouží i pro rodiče, kteří si tak snadno udělají přehled o tom, čím se dítě aktuálně zabývá a co řeší.

Zaujala vás forma alternativního způsobu vzdělávání a chtěli byste se o něm dozvědět více? Podrobnější informace najdete na internetových stránkách zmiňované školy. Škola je otevřená veřejnosti, po předchozí domluvě může kdokoliv strávit část v hodinách a nasát přátelskou atmosféru.


Stáhnout v PDF
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte