Poruchy menstruačního cyklu

img

Nepravidelnosti menstruačního cyklu jsou častým problémem žen v reprodukčním věku. Příčinu mohou mít nejen v závažných chorobách pohlavních orgánů, ale také v hormonálních poruchách či interním onemocnění. Proto je důležité abnormální krvácení nepodceňovat a řádně vyšetřit.

Reprodukční cyklus ženy

V organismu ženy probíhají cyklické změny související s dozráváním a uvolněním vajíčka a přípravou na těhotenství. Ve vaječnících probíhá tzv. ovariální cyklus, který je úzce spojen s menstruačním cyklem charakterizovaným opakujícími se změnami děložní sliznice.

Menstruační cyklus

Menstruační cyklus je řízen hormony tvořenými ve vaječnících, estrogeny a progesteronem. Zahrnuje čtyři po sobě jdoucí fáze. V první fázi je narostlá děložní sliznice odplavena menstruační krví. Ve druhé fázi menstruačního cyklu, probíhající pod vlivem estrogenů, se buňky děložní sliznice (vazivové buňky i děložní žlázky) množí. Ve třetí fázi se pod kontrolou progesteronu stává sliznice prosáklejší, její buňky se zvětšují hromadícím tkáňovým mokem. V poslední fázi dojde ke křečovitému stahu cév vyživujících sliznici, tvoří drobné krevní výrony, které nakonec způsobují odlučování svrchních vrstev sliznice menstruační krví.

Ovariální cyklus

Ovariální cyklus má tři fáze. V první preovulační (neboli folikulární) probíhá zrání folikulů, „měchýřků" chránících vajíčko. Jeden z nich zaujme dominantní pozici a uzraje jako Graafův folikul. Celý proces probíhá pod kontrolou luteinizačního a folikulostimulačního hormonu tvořených v adenohypofýze. Buňky folikulů pak produkují estrogeny. Asi 14. den proběhne ovulace, praskne Graafův folikul a vajíčko se uvolní z vaječníku. Na začátku postovulační (luteální) fázi se prasklý folikul přeměňuje ve žluté tělísko produkující progesteron. Pokud nedojde k oplození vajíčka, žluté tělísko asi 8. den zaniká, tím ustane tvorba progesteronu, což se projeví menstruačním krvácením.

Poruchy menstruačního cyklu a jejich příčiny

Menstruační cyklus se označuje jako menorhea. Trvá od prvního dne menstruačního krvácení do prvního dne toho následujícího. Optimální délka je 28 dní +/- 3 dny. Menstruační cyklus může být zkrácený či prodloužený. Menstruační krvácení může být silné, slabé či zcela nepřítomné. Kromě toho se může objevit krvácení z dělohy nezávislé na cyklu.

Amenorhea

Nepřítomnost menstruačního krvácení se označuje jako amenorea. V určitých fázích života ženy je přirozená, v dětství, těhotenství, při kojení a po menopauze. V naší populaci přichází první menstruace (menarche) mezi 10. – 15. rokem života, průměrný věk je 12,5 roku.

Pokud dívka nedostane první menstruaci do 15 let, jde o primární amenoreu. Může být způsobená vrozenou vývojovou vadou pohlavních orgánů, chromozomální poruchou (Turnerovým syndromem) či endokrinní příčinou s nadměrnou tvorbou mužských pohlavních hormonů.

Výpadek menstruačního krvácení na dobu delší než 3 měsíce se nazývá sekundární amenorea. Může mít příčinu v nedostatečné tvorbě estrogenů.

Nepřítomnost menstruačního krvácení může být způsobena i tím, že krev neodtéká z rodidel (tzv. kryptomenorea). U dívek je příčinou chybění otvoru v panenské bláně, v dospělém věku může dojít k ucpání děložního kanálu po operačním výkonu na děložním čípku.

Poruchy rytmu menstruačního cyklu

Pokud menstruační cyklus trvá déle 35 dní, označuje se jako oligomenorea. Bývá spojena s nepravidelným uvolněním vajíčka z vaječníku (ovulací), prodlouženou folikulární fází nebo přetrváváním žlutého tělíska. Zkrácení cyklu pod 22 – 25 dní se nazývá polymenorea.

Poruchy intenzity a délky menstruace

Nadměrně silné menstruační krvácení se nazývá hypermenorea. Intenzita krvácení se obvykle posuzuje počtem použitých vložek za den (více než 5). Prodloužení menstruačního krvácení přes 7 dnů se označuje jako menoragie.

Silné a dlouhé krvácení bývá způsobeno organickými příčinami - polypy děložní sliznice, chronickým zánětem sliznice nebo jejím nepravidelným odlučováním. Dále mohou být na vině nezhoubné nádory děložní svaloviny (myomy), nefunkční svalovina při zmenšené děloze či přítomnost žláznaté děložní sliznice v děložní svalovině (adenomyóza). Mezi funkční poruchy patří nepravidelné odlučování děložní sliznice zapříčiněné anovulačním cyklem, kdy nedojde k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku. Nadměrné působení estrogenů způsobí výraznější nárůst děložní sliznice bez posílení její stavby (vlivem progesteronu) a při mírném poklesu estrogenní hladiny se sliznice odloučí tzv. dysfunkčním krvácením. Nadměrně silné krvácení mohou způsobit interní choroby - poruchy krevního srážení, některá jaterní a ledvinná onemocnění a užívání léků na ředění krve (antikoagulační léčba Warfarinem).

Slabé menstruační krvácení, tzv. hypomenorea, bývá způsobena odlišnou strukturou a cévním zásobením děložní sliznice. Její příčinou je nedostatečná funkce vaječníků s nízkou produkcí estrogenů, porucha uvolnění zralého vajíčka z vaječníku (anovulace) a nefunkční žluté tělísko. Slabé krvácení může být způsobené zvazivovatěním děložní sliznice, její destrukcí nebo necitlivostí na estrogeny. K zániku bazální vrstvy, nezbytné pro další obnovu děložní sliznice, může dojít po revizi děložní dutiny (vybavení obsahu děložní dutiny kyretou) po porodu či potratu nebo rozsáhlém slizničním zánětu.

Přídatná krvácení

Mimo menstruační cyklus se mohou objevit slabá krvácení způsobená ovulací, předcházející nebo navazující na menstruaci. Mají charakter špinění.

Ovulační krvácení probíhá v polovině cyklu a může být provázeno bolestí v podbřišku a zvýšenou poševní sekrecí. Je způsobeno reakcí děložní sliznice na změnu hormonálních hladin provázející ovulaci.
Premenstruační a postmenstruační krvácení bývá způsobeno hormonálními nebo organickými změnami – slizničními polypy, myomy, záněty, zmenšenou dělohou či nitroděložním tělískem.

Metroragie

Nepravidelné krvácení, které nerespektuje cyklus a je různé intenzity, se označuje jako metroragie. Nejčastěji se objevují v období po nástupu menstruace (menarche) a po přechodu (menopauze). Kromě toho může provázet různě závažná onemocnění jako zhoubný nádor děložní sliznice nebo čípku, slizniční polypy, děložní myomy, potrat či mimoděložní těhotenství.

Menstruační kalendář

Diagnostika poruch menstruačního cyklu

Při změně délky, charakteru či intenzity menstruačního krvácení se nechejte vyšetřit u svého gynekologa. Je třeba vyloučit závažná, zejména zhoubná onemocnění, která se změněným krvácením mohou rovněž projevit.

Gynekolog se vás bude nejprve ptát na údaje o menstruačním cyklu, jeho délce, trvání a intenzitě i datum poslední menstruace. Poté provede zevní vyšetření břicha, vnitřní gynekologické vyšetření pohmatem a vyšetření pochvy a děložního čípku pomocí zrcadel (tzv. kolposkopií). Její součástí je jednou ročně odběr vzorku z děložního čípku k cytologickému vyšetření, které slouží jako preventivní (screenigové) vyšetření karcinomu děložního čípku.

Nezbytnou součástí diagnostiky poruch menstruačního cyklu je ultrazvukové vyšetření. Provádí se sondou zavedenou do pochvy, což umožňuje lepší zobrazení struktury a tloušťky děložní sliznice, vaječníků. Jestliže se nezjistí příčina poruchy, stanovují se hladiny jednotlivých hormonů, provádí se funkční testy s aplikací hormonů.

Někdy je nutné přistoupit k invazivním metodám jako je endoskopické vyšetření děložní dutiny tzv. hysteroskopie. Provádí se v celkové anestezii těsně po skončení menstruace. Lékař zavede do pochvy zrcadla jako při běžném gynekologickém vyšetření, přichytí děložní čípek, postupně roztáhne děložní kanál, aby jím mohl zavést endoskop. Děložní dutinu napustí speciální tekutinou umožňující její prohlédnutí. Během výkonu odebere vzorek sliznice děložního hrdla a těla k mikroskopickému (histologickému) zhodnocení.

U mimopohlavních poruch je nutná spolupráce s lékaři jiných oborů, hematologem při poruchách krevního srážení, endokrinologem při hormonálních poruchách či internistou u jaterních a ledvinných onemocnění.

Léčba poruch menstruačního cyklu

Terapie poruch menstruačního cyklu je hormonální, symptomatická i operační v závislosti na typu poruchy.

 • Hormonální léčba poruch menstruačního cyklu

Hormonální terapie je zpravidla metodou první volby, je nejrozšířenější. Při nepřítomnosti menstruačního krvácení, ale narostlé děložní sliznici se do svalu jednorázově aplikuje Agolutin nebo po dobu 10 dní užívá perorálně Provera. Ke krvácení dojde do 2 – 3 dnů.

K úpravě délky menstruačního cyklu a při nadměrně silném krvácení se ve druhé polovině cyklu se podávají syntetické hormony napodobující účinek progesteronu Agolutin, Duphaston nebo Provera či syntetické gestageny s estrogenní aktivitou jako Norethisteron. Další možností je kombinovaná hormonální antikoncepce Jeanine, Marvelon, Novynette, Lindynette, Minesse nebo Yadinne.
Jestliže chce žena otěhotnět a má anovulační cykly (nedozrává při nich vajíčko), k navození ovulace se podává Clomhexal nebo Clostilbegyt.

 • Symptomatická léčba nadměrného krvácení

Na silné krvácení mohou u mladých dívek příznivě účinkovat antifibrinolytika a hemostatika. Antifibrinolytika omezují nespecifický účinek proteolytických (bílkoviny odbourávajících) hormonů. Rozpad bílkoviny omezující rozpouštění krevních sraženin (α2-antiplazminu) podporuje krvácení. Používá se Exacyl nebo Pamba. Pro zmírnění krvácení se aplikují hemostatika, nejčastěji Dicynone.

Nesteroidní protizánětlivé léky mohou svým účinkem na metabolismus prostaglandinů snižovat krevní ztráty při menstruačním krvácení. Z široké škály těchto léků se často používá Ibuprofen, Ibalgin, Diclofenac, indometacin, piroxicam. Méně nežádoucích účinků mají úzce působící nimesulid. Léky je důležité začít užívat přibližně 2 – 3 dny před začátkem krvácení, aby došlo k maximálnímu účinku.

 • Operační léčba nadměrného menstruačního krvácení

Pokud není konzervativní hormonální a symptomatická terapie účinná, volí se operační léčba. Při volbě invazivní metody se vždy bere v úvahu věk ženy a její plánovaná těhotenství.

Během hysteroskopického výkonu se může provádět odstranění slizničních polypů, myomů i nevratné odstranění děložní sliznice pomocí tepelné energie (ablace děložní sliznice). Při poslední zmiňované metodě je sliznice definitivně zničena a není možné znovu otěhotnět.

Odstranění myomu (myomektomie) se podle lokalizace provádí během hysteroskopického, laparoskopického nebo běžného chirurgického výkonu.

 • Léčba dysfunkčního krvácení

Léčba dysfunkčního krvácení má dvě fáze – zástavu krvácení a prevenci opakování. Zástava krvácení se provádí syntetickými progesterony se zřetelným estrogenním účinkem. Podává se Norethisteron nebo Orgametril po dobu 10 dní. Po dobrání nastane za 2 – 3 dny krvácení. Je možné podat kombinaci progesteronu a estrogenu i nitrosvalově.

K prevenci opakování se ve druhé polovině cyklu podávají syntetické hormony napodobující účinek progesteronu Agolutin, Duphaston nebo Provera či syntetické gestageny s estrogenní aktivitou jako Norethisteron nebo kombinovaná hormonální antikoncepce. Další možností je zavedení intrauterinního tělíska uvolňující progesteron.

 • Podpůrná léčba

U žen v reprodukčním věku podstupující chemoterapii se podávají syntetické hormony napodobující účinek hormonu tvořeného v hypofýze (gonadoliberinu). Podávání Synarelu, Zoladexu Depot, Dipherelinu, Decapeptylu Depot vede k potlačení tvorby estrogenu, menstruační cyklus se kompletně zablokuje. Tím se zabrání nadměrným krevním ztrátám při děložním krvácení vyvolaným poruchou krevního srážení vlivem chemoterapie.

Doporučení a prevence poruch menstruačního cyklu

Poruchám menstruačního cyklu nelze nijak zabránit. Po operačním výkonu na děložním čípku, konizaci či amputaci (odstranění tkáně děložního čípku podezřelé ze zhoubného bujení) může dojít k ucpání děložního kanálu v oblasti hrdla. Je důležité myslet na termín předpokládané menstruace, a pokud se nedostaví, navštívit svého gynekologa. V dutině děložní nahromaděná krev a odloučená sliznice může způsobit vzestup teploty, bolesti břicha a reflexní kontrakci břišních svalů, tedy typické příznaky náhlé příhody břišní.

Každá žena by si měla vést menstruační kalendář, do kterého si zaznamenává datum menstruace, délku a sílu krvácení, bolesti v podbřišku či přítomnost poševního výtoku. Pečlivě vedený menstruační kalendář může vás nebo vašeho gynekologa upozornit na možné poruchy či změny menstruačního cyklu.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • nina
  30. 3. 2020 16:44
  Dobrý den.
  Základem je řešit to co nejdříve...doporučuji kouknout sem http://www.ginnova.cz/poruchy-menstruace-a-gynekologicka-endokrinologie/
  Může se hodit
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…