Mor

img
20. 10. 2020 Přečteno: 1223x

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuje jen jedno konkrétní infekční onemocnění způsobené bakterií Yersinia pestis. Bakterie je gram negativní tyčka. Jelikož je mor smrtelné onemocnění s typickými příznaky a v minulosti (hlavně ve středověku) ukončilo život mnoha lidem, lidově se nemoci říkalo také černá smrt. Onemocnění kromě člověka postihuje také savce zvířecí a nalezneme ji v těle blech, které jsou přenašečem onemocnění.

Historicky první doložená epidemie moru propukla v roce 541 v Konstantinopoli. Nákaza se do města pravděpodobně dostala z Egypta nebo z Etiopie. Na vrcholu epidemie podle záznamů zemřelo až 5000 lidí denně a nemoc usmrtila asi 25 procent všech obyvatel. Vlny epidemie se šířily v Evropě také v 6., 7. a 8. století. Dnes můžeme říct, že se onemocnění morem v Evropě a taktéž v České republice prakticky nevyskytuje. Celosvětově je ale stále hlášeno z amerického kontinentu, z Asie i z Afriky. Pro upřesnění se mor objevil v roce 2013 na Madagaskaru nebo v roce 2015 v USA. Původce nemoci se ale již nevyskytuje ve zvířecích populacích v Evropě, ani v Austrálii.

Příčiny vzniku moru

Mor je způsoben bakterií Yersinia pestis. Tato bakterie se vyskytuje v těle hlodavců, kteří jsou nejčastějšími rezervoáry bakterie. Dále je pak infekce přenášena blechami, které parazitují na těchto hlodavcích (myši, krysi, zající, veverky, chipmankové, prérijní psi). Díky hlodavcům a blechám bakterie moru přežívá v životním cyklu. Jak již bylo zmíněno, v Evropských podmínkách se mor prakticky nevyskytuje, ale v Americe, Asii a Africe stále přežívá v zalesněných a travnatých oblastech, kde můžeme najít různé druhy hlodavců. Masožravá zvěř se může morem nakazit při pojídání jiných nakažených zvířat. Co se člověka týká, k přenosu nemoci může docházet několika způsoby. Asi nejčastějším způsobem je kousnutí blechou. V obdomí morové epidemie mezi zvířaty mnoho savců uhyne a blechy přenašečky vyhledávají další zdroje krve, kterou se živí. Lidé, nejčastěji turisté, kteří se pohybují v zasažených oblastech, se mohou po kousnutí blechou nakazit. Domácí mazlíčkové (psi a kočky) mohou také blechy zavléct do domácností. Existují také údaje o nakažení člověka kočkami (veterináři a majitelé koček). Další možností nákazy pro člověka je kontakt s kontaminovanou tkání nebo tělními tekutinami. Tato možnost se asi nejčastěji týká lovců (myslivců), kteří zpracovávají maso ulovených zajíců a jiné nakažené zvěře. Morem nakažený člověk může infekci roznášet také kapénkami, které vykašlává v případě morového zápalu plic. Tento způsob přenosu ale vyžaduje blízký kontakt s nakaženým a je to jediný známý přímý typ přenosu z člověka na člověka. Údaje ze Severní Ameriky tvrdí, že takový typ přenosu se naposledy objevil v roce 1924, ale je velmi pravděpodobné, že v rozvojových zemích Afriky a Asie se s přenosem z člověka na člověka kapénkami můžeme stále setkat. 

Příznaky a průběh moru

V minulosti mor neboli černá smrt stála za smrtí tisíců lidí. Ačkoliv v dnešní době existuje levná a velmi účinná léčba, onemocnění v případě neléčení symptomů má stále vysokou úmrtnost a ta se pohybuje mezi 30-100 %. Inkubační doba je asi 3-7 dní, což znamená, že se první příznaky objeví v tomto rozmezí po nakažení nemocí. Typickým prvním příznakům patří únava, horečka, bolesti svalů a kloubů, zvracení, nevolnost a zimnice. Mor se pak dále může projevovat v několika různých klinických formách. První formou je tak zvaný dýmějový mor neboli bubonická forma. Tato forma je nejčastějším typem moru u člověka a je způsobená kousnutím blechou. Yersinia pestis vstupuje do lidského těla v místě kousnutí a cestuje rychle do prvních lymfatických uzlin, kde se množí. Typické jsou mízní uzliny v tříslech a podpaží. Lymfatické uzliny se zvětší a proběhne zánětlivá reakce. Uzliny jsou na dotek oteklé, tuhé a bolestivé a nazývají se buba. Pokud se infekce zhoršuje, uzliny se mohou provalit na povrch těla jako abscesy. Infekce se také může rozšířit dále po těle. Tato forma se nepřenáší z člověka na člověka. Druhým typem  je tak zvaný septický mor. K septickému stavu dochází, pokud se z lymfatických uzlin bakterie roznesou krevním řečištěm do celého těla. Tato forma moru může vzniknout jako komplikace bubonického moru nebo nakažením z infikované tkáně nebo tělní tekutiny zvířat. Bakterie se do těla dostanou například prasklinkami v kůži, záděry a jinými drobnými poraněními. Nemocná osoba mívá horečku, zimnici, celkovou únavu, bolesti břicha a stav se zhoršuje až do septického šoku. Nemocnému hrozí celkový kolabs, krvácení do kůže a vnitřích orgánů, nekrózy. Kůže a tkáně může odumírat a zbarvuje se do černa. Typicky černají prsty na rukou a nohou a špička nosu. Celkový stav mívá rychlý průběh a nemocný běz léčby umírá. Třetí formou moru je plicní mor neboli pneumonická forma. Tato forma je vzácnější než předchozí dva typy, ale na rozdíl o nich má mnohem vyšší virulenci. Typicky vzniká šířením infekce z bubonické formy (z lymfatických uzlin) do plic. Ke klasickým příznakům patří horečka, bolest hlavy, slabost, kašel, bolest na hrudi, dušnost a někdy také krvavé sputum (vykašlaný hlen). Nemocná osoba může produkovat kapénky obsahující bakterie Yersenie pestis a šířit nemoc na dalšího člověka, který ze vyskytuje v jeho bezprostřední blízkosti. Tato forma je velmi závažná a pravděpodobně fatální. Úmrtnost se odhaduje na 90-100 %, pokud není včas zahájená léčba. Zánět plic vede k respiračnímu selhání a šoku. Mor je velmi závažné život ohrožující onemocnění. Jakékoliv příznaky je nutné brát velmi vážně a léčba by měl být zahájena okamžitě, aby bylo předejito komplikacím nebo dokonce smrti.

Diagnostika moru

Základem diagnostiky moru je zjištění informace o pohybu člověka v typických endemických oblastech (východní Amerika, Afrika-Kongo, Madagaskar a některé asijské země). Nejčastějším příznakem je přítomnost rány po kousnutí blechou a otok místních lymfatických uzlin. Plicní a septická forma bohužel nemusí mít tolik jasné příznaky a diagnostika moru může být komplikovanější. Většinou napomůže odběr vzorků krve, sputa (vykašlaného hlenu) či vzorek infikované mízní uzliny. Vzorky jsou zaslány do laborateře k testování, které pak vede k zahájení správné léčby. V případě plicní formy nemoci je možné provést rentgenový snímek hrudníku nebo CT (počítačová tomografie). Snímky by měly odhalit zánět plicní tkáně.

Léčba moru

Ačkoliv je mor vážné až smrtelné onemocnění, existují účinné možnosti léčby. Yersinia pestis je gram negativní bakterie, která je citlivá k několika druhům antibiotik. Pro úspěšné nekomplikované vyléčení je ale důležité léčbu zahájit co nejdříve. K příkladům účinných antibiotik patří chloramfenikol, aminoglykosidová antibiotika nebo chinolony (streptomycin, gentamicin, doxyciklin nebo ciprofloxacin). Léčba antibiotiky by měla být zahájena okamžitě, jelikož se udává, že zdržení léčby o pouhých 24 hodin zvyšuje riziko vážných komplikací a dokonce i smrti. V případě plicní formy nemoci se často k antibiotické léčbě přidává kyslíková terapie, někdy také umělá plicní ventilace a tekutinová terapie infuzemi. Stejně tak septická forma nemoci vyžaduje další podpůrnou léčbu.

Prevence moru

Pro některá místa výskytu moru je v dnešní době dostupné preventivní očkování. Vakcinace ale byla například ve Spojených státech amerických zastavena a probíhá výzkum a vývoj nové vakcíny. K prevenci moru je tedy důležité postupovat jinak. V oblastech výskytu se doporučuje předcházet dobrým životním podmínkám pro hlodavce v okolí domovů, práce a rekreačních oblastech. Odtsraňují se křoviska, hromady kamenů, odpadky, skrátka všechno, co by mohlo lákat hlodavce. Lovcům či myslivcům se důrazně doporučuje, aby používali ochranné pomůcky jako jsou gumové rukavice, pokud zpracovávají maso divoké zvěře. Uhynulá zvířata by se měla odklidit podle místních pravidel. Udává se, že používání repelentů během tůr, kempování a obecně pobytu v přírodě pomáhá snížit riziko kousnutí blechou. Prostředky obsahující DEET nebo permethrin se aplikují přímo na pokožku nebo v případě permethrinu na obuv a oblečení. Co se týká prevence u domácích mazlíčků, kteří mohou blechy přinézt z venku do bytů, opět se doporučuje používat speciální přípravky proti blechám a pravidelně psi a kočky kontrolovat a to ne jen pro přítomost blech, ale také sledovat jejich celkové zdraví, jelikož především kočky, ale také psi mohou morem onemocnět. Pokud se domácí mazlíčci pohybují volně v endemických oblastech, neměli by spát ve stejné místnosti s majiteli a už vůbec ne ve stejné posteli. Preventivním opatřením je také izolace osob, které přišly do kontaktu s nemocnou osobou nebo také preventivní užívání antibiotik. K dalším důležitým preventivním krokům patří informování obyvatelstva v endemických oblastech. Je důležité lidem sdělit, že se v jejich okolí vyskutují nakažená zvířata nebo testované blechy, které obsahovaly Yersenii pestis a zdůraznit doporučení, jak nakažení morem předcházet. Zdravotní pracovníci by neměli nikdy holýma rukama sahat na hnisavá ložiska lymfatických uzlin a důležité je také nošení roušek a dalších ochranných prostředků v případě plicní formy nákazy.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…