Šedý zákal

img
05. 12. 2013 Přečteno: 7028x

Šedý zákal neboli katarakta je oční onemocnění, které vzniká určitým zakalením přirozeně čiré čočky, což má za následek omezený průnik světla dopadajícího na sítnici. Zakalení čočky způsobuje rozmazané vidění, které nejde napravit novými brýlemi, barvy jsou zamlžené a pokročilý šedý zákal může způsobit až slepotu. Rozlišujeme dva typu zákalů – získaný a vrozený. Většinu zákalů tvoří zákal získaný. Jedná se o naprosto přirozený proces stárnutí lidské čočky. Ve věku nad 65 let je určitý stupeň zkalení čočky prokazatelný až u 50% populace a nad 75 let je kataraktou postiženo až 70% obyvatelstva. Takovéto onemocnění se označuje jako senilní neboli stařecká katarakta. Menší míru zkalení a žlutavé zabarvení čočky můžeme pozorovat již u mnohem mladších věkových skupin.

Anatomie oka

Oko je velmi složitý párový orgán, který umožňuje vnímání světla, barev a usnadňuje orientaci v prostoru. Mezi nejdůležitější části oka patří rohovka, čočka a sítnice. Rohovka je průhledná vrstva, kterou pronikají paprsky dovnitř oka, a zároveň se sama podílí na lomivosti paprsků na sítnici. Rohovka má tvar segmentu koule, který se konvexitou vyklenuje dopředu, okraji navazuje na bělima. Sítnice je tenká blána vystýlající dutinovou stranu oční koule. Obsahuje vlastní smyslové ústrojí – čípky a tyčinky, které umožňují vnímání barev a světla. Nejvíce čípků se nachází ve žluté skvrně, která představuje místo nejostřejšího vidění. Právě sem se optické struktury snaží lámat světelné paprsky. Mezi rohovkou a sítnicí jsou průhledné a čiré struktury, které propouštějí světelné paprsky. Nejdůležitější z nich je bikonvexní (dvojvypuklá) čočka velká asi 10 mm, která soustřeďuje paprsky tak, že dopadají na sítnici. Na povrchu čočky je tenké, pevné pouzdro a vláknitá kůra čočky, které chrání jádro čočky. Pouzdro není srostlé s hlubšími strukturami, takže se dá při chirurgických zákrocích sloupnout.

Šedý zákal - rizikové faktory

Přestože se jedná o přirozený proces stárnutí lidské čočky, existují určité rizikové faktory, které rozvoj šedého zákalu urychlují. Obecně se vždy na tvorbě katarakty podílí více faktorů:

 • celková onemocnění jako cukrovka, záněty kloubů
 • kožní onemocnění jako atopická dermatitida
 • dlouhodobé užívání některých léků (kortikosteroidů, určitých léků na poruchy srdečního rytmu nebo psychiatrická onemocnění)
 • úraz oka je častou příčinou jednostranné tzv. traumatické katarakty hlavně u mladých pacientů

cataract_eyePoranění, při kterých ostrý předmět proniká pouzdrem čočky, způsobují rozvoj šedého zákalu vždy. Po tupém úderu může vzniknout katarakta v různém časovém odstupu od úrazu. Šedý zákal častěji vzniká po nitroočním zánětu, při chronickém zánětu cévnatky, akutním zeleném zákalu nebo po předchozí oční operaci. Určitou predispozici pro vznik katarakty mají i osoby s těžkou krátkozrakostí. Ze zevních faktorů zvyšuje riziko katarakty dlouhodobá expozice UV-záření. Doporučuje se ochrana očí pomocí slunečních brýlí, které zabraňují průniku 99-100% UV-záření. Zvláště u dětí, protože škodlivý vliv má kumulativní charakter. Dalším rizikovým činitelem je kouření. Je prokázáno, že kouření zvyšuje nebezpečí vzniku katarakty. U těžkých kuřáků, kteří kouří více než 15 cigaret denně, je asi třikrát větší pravděpodobnost vzniku. Naopak snížení rizika vzniku katarakty můžete předejít stravou bohatou na vitamíny skupiny B, vitamín C a E, karoten a železo.

Jak vzniká šedý zákal

Při vzniku zákalu v čočce probíhají chemické změny bílkovin s tvorbou pigmentace, roste obsah vody a mění zastoupení jednotlivých prvků. Tento proces způsobuje zvýšení hmotnosti čočky, zvětšení předozadního rozměru, čočka se stává tvrdší, ztrácí elasticitu a klesá její akomodační schopnost. Akomodace je proces, kdy se mění optická mohutnost oka a tím oko zaostřuje na různě vzdálené předměty. Na optické mohutnosti (schopnosti lomit paprsky do žluté skvrny na sítnici) se podílí rohovka a čočka. Zatímco rohovka má stejnou optickou mohutnost po celý život, čočka má schopnost ji přizpůsobovat změnou svého tvaru. Při zaostření na dálku se čočka musí oploštit, při zaostření na blízko se oboustranně vyklene.

Šedý zákal - příznaky

Šedý zákal se projevuje postupným zhoršením vidění. Existuje několik typů zákalů, z nichž každý má jiné příznaky. U někoho se nejprve zhoršuje vidění do dálky, u jiného do blízka. Další pacienti mají potíže za šera, oproti tomu jiní hůře vidí při jasném osvětlení. Může se objevit pocit „špinavých brýlí" nebo pocit „mlhy před okem". Šedý zákal může vést k významné poruše zraku až ke slepotě.

Šedý zákal - diagnostika

Pokud cítíte, že se vám zhoršuje vidění, dostavte se na vyšetření k očnímu lékaři. Ten může šedý zákal diagnostikovat. Pokud je katarakta již pokročilá, poznáme tento stav podle barvy zornice. Normální zdravá čočka je čirá a zornice má šedočernou barvu. U pokročilé katarakty je čočka zkalená a zornice šedobílá. Jinak se k vyšetření používá oftalmoskop, což je přenosný přístroj, který vypadá jako baterka. Skládá se ze zdroje světla a soustavy čoček. Využívá jevu, při kterém se světlo dopadající pod určitým úhlem na sítnici odráží a vytváří červeno oranžové zbarvení očí tzv. červený reflex. Při zkalení čočky nelze reflex vybavit.

Vrozený šedý zákal

Zvláštním typem šedého zákalu je vrozená forma. Příčinou vzniku vrozené katarakty je v 1/3 případů působení nějakého toxinu v časném stádiu těhotenství. Například pokud žena onemocní infekčním onemocněním jako jsou zarděnky či toxoplazmóza nebo užívá toxické léky. U třetiny vrozených katarakt hraje roli dědičnost, kdy je katarakta součástí celkového postižení dítěte (např. u Downova syndromu). Ve zbylém počtu případů zůstává příčina neznámá. Po narození je v porodnici u každého novorozence vyšetřen červený reflex, aby se vyloučila vrozená katarakta. Včasný záchyt a léčba vrozeného šedého zákalu zamezí zhoršení nebo trvalé ztrátě jeho zraku.

Šedý zákal - kdy se nechat operovat

Šedý zákal lze odstranit pouze chirurgicky. Neexistují žádné kapky, tabletky, mastičky nebo oční cvičení, které by šedý zákal odstranily. Základním důvodem k operaci je významný pokles zrakové ostrosti. Vnímání této skutečnosti je přísně individuální. Vždy závisí na praktických potřebách každého nemocného. Je jasné, že jiné požadavky bude mít ještě pracující podnikatel než důchodce, který značnou část volného času stráví prací na zahrádce, přestože budou stejně staří. Jindy může být indikací k operaci jiné oční onemocnění, jemuž šedý zákal brání k ošetření (například změny na sítnici u pacienta s cukrovkou, tzv. diabetická retinopatie). Ojediněle se šedý zákal operuje z kosmetických důvodů.

Historie léčby šedého zákalu

Pokusy o léčbu katarakty sahají až do starověku, kdy ranhojiči pomocí ostré jehly, kterou vpíchli do oka pacienta, zatlačili zkalenou čočku do zadní části oka. Manipulace skončila, až začal pacient ostřeji vidět. Tato metoda se dosud využívá v některých částech Afriky. Dalším typem operace je odstranění celé čočky i s pouzdrem velkou operační ránou téměř 180° obvodu oka. Oko zůstane bez čočky, zraková ostrost se dosáhne pomocí brýlové korekce. Tato technika se v České republice používala do roku 1990, dnes zcela výjimečně, ale v některých oblastech světa stále převažuje.

Od roku 1991 se u nás používá operační technika, kdy se odstraní zkalené jádro čočky se zachováním převážné části čočkového pouzdra, které poslouží k implantaci nitrokomorové čočky. Nejprve se k tomu využíval speciální nástroj, kterým se jádro vytlačilo ven. Dnes převažuje tzv. fakoemulzifikace, kdy je jádro pomocí ultrazvuku rozmělněno a následně odsáto. Výhodný je zejména malý řez nutný k provedení operace. Zpočátku se implantovaly neohebné tvrdé čočky, později ohebné nitrokomorové čočky z měkkých biomateriálů. Od té doby se operační metody stále zdokonalují.

Současná moderní mikrochirurgie nabízí bezbolestnou operaci šedého zákalu úzkým řezem ultrazvukem s implantací umělé nitrooční čočky.

111611_LaserCataract_640

Současná operační léčba šedého zákalu

Operace šedého zákalu celosvětově patří mezi nejčastější a nejbezpečnější chirurgické zákroky. Podstatou operace je odstranění jádra zkalené čočky a jeho nahrazení umělou měkkou čočkou. Využívá se k tomu mikrořez asi 2 - 2,5 mm, který se nešije. Výsledné vidění je ovlivněné i kvalitou nitrokomorové čočky. Z veřejného zdravotnictví vám pojišťovna zaplatí standardní čočku, která co do funkčnosti plně nahradí čočku zakalenou. Nenahradí však jiné poruchy zraku způsobené stářím (presbyopii) nebo krátkozrakost a dalekozrakost. Od 1. ledna 2013 si může doplatit nadstandardní čočku, která bude mít i jiné schopnosti.

Existují multifokální čočky, které umožňují ostré vidění do blízka i do dálky, a vy již nebudete potřebovat klasické brýle. Dále si můžete nechat implantovat torické čočky, které korigují astigmatismus (porucha zakřivení rohovky, která způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici). Asferické čočky zlepšují vidění za šera nebo při mlze. V naprosté většině případů je oko před operací znecitlivěno lokálně - anestetickými kapkami, takže je výkon zcela bezbolestný, lze provést ambulantní formou. Trvá asi 10 minut. Pouze u dětí, neklidných pacientů nebo alergiků na lokální anestetika se operace provádí v celkové anestezii (narkóze).

Šedý zákal - prevence a doporučení

Vzniku šedého zákalu můžete předcházet vyhýbáním se rizikových faktorů.

 • Investujte do koupě kvalitních brýlí s UV filtrem.
 • Nekuřte a vyhýbejte se prostorám, kde ostatní lidé kouří.
 • Pečujte o své oči, ať si do nich nezanesete infekci.
 • Předcházejte úrazům oka.

Když vás obtíže při vidění začnou významně omezovat, je čas podstoupit operaci.

 

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Hana
  29. 6. 2018 13:29
  Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej šošovky je v CMO plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami:http://cmo.sk/sk/centrum-chirurgie-siveho-zakalu-2
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…