Bolest zad

img
Přečteno: 5893x

Bolest zad patří mezi velmi časté potíže. Snad skoro každý se s těmito problémy setkal. Uvádí se, že alespoň jednou se vyskytly bolesti zad až u 80% populace. Častokrát se jedná pouze o špatné návyky, sedavé zaměstnání nebo přetížení, ale mnohdy může bolest zad signalizovat závažné až život ohrožující onemocnění.

Stavba páteře a její funkce

Páteř má 3 základní funkce:

Čtěte také:

Jóga pro zdravá záda vám pomůže zmírnit bolest zad už za 7 dní

  • chrání míchu
  • umožňuje pohyb
  • je v podstatě nosným pilířem těla

Páteř tvoří jeden celek se zádovými a břišními svaly. Pro správné držení těla je tedy nezbytné správné fungování všech těchto jednotek. Páteř je tvořena obratli, které jsou navzájem spojeny vazivem a meziobratlovými klouby. V předozadním rozměru by měla být rovná, v bočném dvakrát esovitě prohnutá. V krční a bederní oblasti je prohnuta dopředu, tvoří tak lordozu a v hrudním úseku se prohýbá dozadu, tak vzniká kyfoza. Mezi jednotlivými obratlovými těly jsou ploténky neboli disky. V mládí jsou ploténky měkké, gelovité, s postupem času ztrácejí vodu a dochází tak k jejich snižování a praskání.

Příčiny bolesti zad

1. Bolest zad ze špatného držení těla

Chybné držení těla patří do velké skupiny onemocnění zvaných posturální vady. Jde o velmi aktuální problematiku, v dnešní moderní době se hovoří až o pandemii. Většinou vzniká porucha již v dětství a tyto návyky se pak přenáší do dospělosti a způsobují bolest zad. Jsou určité odchylky dané geneticky. Některé děti se rodí s vadami páteře, například skoliozou. Ale dále se jedná o zevní, ovlivnitelné příčiny. Je to hlavně:

  • nedostatek pohybu
  • nerovnoměrně rozvržená fyzická aktivita
  • nepřirozený pohyb s přetěžováním určité partie

Při vadném držení těla se objevují hlavně dvě odchylky od normálního stavu, a to kloubní decentrace a svalová dysbalance. V ideálním případě jsou síly působící na kloubní plochy rovnoměrně rozloženy, pokud tomu tak není, mluvíme o kloubní decentraci. Svalová dysbalance znamená nerovnováhu svalových skupin. Některé svaly mají tendenci se zkracovat, jiné naopak ochabovat. Začátek je třeba ve většině případů hledat v dětství, proto by se s léčbou mělo začínat v časném věku. Typicky se vadné držení těla i u dětí projevuje pohloubenou lordozou, tedy prohnutím bederní páteře, zvýšenou hrudní kyfozou, nahrbením, přednusenem ramen a hlavy. To vše způsobuje špatné rozložení sil, které působí na páteř a klouby.

Celý systém je propojen, to znamená, že jakákoliv nerovnováha se přenáší na celá záda, bolest zad může vyzařovat i do oblasti hlavy nebo rukou a nohou. Nejprve je porucha pouze funkční, při které nemusí mít dotyčný potíže, ale postupně se vytváří změny na páteři, špatné postavení kloubů a svalová dysbalance a v tomto stadiu už bolesti bývají. Bolest zad v tomto případě působí varovně, upozorňuje na to, že některé části zad jsou nadměrně zatěžovány, je způsobena hlavně změnou napětí v postižených částech.

bigstock-young-man-in-office-with-compu-29935619

2. Bolest zad z nedostatku fyzické aktivity nebo nevyváženého pohybu

Pohyb má nezastupitelný význam v životě člověka. Je vykonáván podpůrně pohybovým aparátem a probíhá podle fyzikálních zákonů. Pohyb je řízený jednak nervovými centry v míše a složitější pohyb pak v mozku. Pohybové chování je dáno částečně geneticky, je tedy zakódováno v naší dědičné informaci a velmi ovlivněno je také prostředím, ve kterém jedinec vyrůstá.

Fyzickou aktivitou je tělo stimulováno k vyššímu metabolismu, tedy látkové výměně, odstraňování toxických látek z těla, zlepšení srdeční činnosti, zvýšení aktivity plic a celkově k zlepšení fyzické kondice. Nedostatek pohybu způsobuje změny, které se projevují úbytkem svalové hmoty, zkracováním vazů a svalů. Způsobuje ale také změny v kostech, konkrétně osteoporózu, tedy jejich řídnutí a tím pádem větší náchylnost ke zlomeninám. Snížená fyzická aktivita spolu s nadměrným trávením času ve strnulých pozicích například v práci, autě nebo při počítači ale také při přetěžování určité partie opět vedou ke špatnému držení těla a všem výše zmíněným důsledkům tohoto stavu.

S fyzickou aktivitou úzce souvisí obezita. Zvýšená tělesná hmotnost nadměrně zatěžuje svaly a páteř. Navíc bývají u těchto osob povoleny břišní i zádové svaly, což opět vede ke špatné stabilizaci páteře a nerovnoměrnému rozložení sil.

Bolesti zad se často objevují nebo zhoršují také při prochlazení. Proto je dobré se dostatečně oblékat a vyvarovat se promoknutí. Nepříznivě působí také psychický stres, který bývá hlavně u pacientů s dlouhodobými potížemi a samozřejmě zdravotnímu stavu pacienta nepřispívá.

3. Bolest zad způsobená výhřezem ploténky

Mezi časté příčiny bolesti zad patří výhřez meziobratlové ploténky. Ploténka je umístěna mezi obratlovými těly a proto, že je měkká a pružná umožňuje pohyb páteře. Pokud ovšem dojde k jejímu vyhřeznutí, posunutí mimo páteř může tlačit na míchu nebo nervy, které z míchy vychází. Díky tomuto útlaku vznikají velké bolesti zad, které se podle místa vzniku mohou šířit do rukou, nohou nebo třeba i do hlavy. V těžších případech může vzniknout až porucha citlivosti a oslabení nebo úplná neschopnost pohybu končetin. Pokud dojde k útlaku nervů, které vedou k močovému a trávicímu ústrojí, může dojít k potížím s vyprazdňováním a močením. Toto už je urgentní stav, který vyžaduje operaci.

K diagnostice jsou používány zobrazovací metody, jako je rentgen, CT a magnetická rezonance. Vždy je nutné neurologické vyšetření, aby se určila tíže postižení. Zda je nebo není stav na operaci rozhoduje neurolog spolu s neurochirurgem. Pokud stav operaci nevyžaduje, jsou podávány léky proti bolesti a na uvolnění a vhodná je také dlouhodobá rehabilitační léčba.

4. Bolest zad vlivem degenerativních změn

Degenerativní změny jsou trvalé a vyvíjí se s postupem věku. Jsou to různé kostěné výrustky, poškozené drobné obratlové klouby, ale také posuny obratlů a snížení meziobratlových plotének. To vše vede k dráždění okolních struktur a k bolesti zad. Takto může také docházet k útlaku nervů a míchy s podobnými příznaky, jako byly popsány výše. K diagnostice se opět používají zobrazovací metody. V některých případech je možná operace, ale většinou je spíše využívána konzervativní, rehabilitační léčba.

5. Bolest zad ze zlomenin a nádorů obratlů

Zlomeniny obratlů jsou také velmi bolestivé. Vznikají buď po úrazu nebo spontánně, pokud je obratel poškozen nádorem, zánětem nebo je kostní struktura porotická, prořídnutá. Zlomenina bývá dobře patrná na rentgenu, podrobněji pak při CT vyšetření páteře. Pokud dojde k posunu úlomků a hrozí riziko útlaku, je třeba páteř operačně stabilizovat. Pokud je postavení úlomků a obratlového těla správné, je možná léčba konzervativní.

Závažným stavem jsou nádory. Mohou být kostní, vznikající přímo v obratli nebo metastázy jiného zhoubného nádoru v těle. Bývají velmi bolestivé, špatně reagující na léčbu bolesti a často dochází ke zlomeninám obratlů. V takovém případě je nutná onkologická léčba a v případě zlomenin stabilizace.

Diagnostika u bolestí zad

Pokud trpíte bolestmi zad, je potřeba vyhledat neurologa, který vaše potíže zdiagnostikuje a navrhne vám řešení vašich potíží. Jako u každého onemocnění je základem správně odebraná anamnéza, kdy je třeba zjistit, kdy se potíže objevily, v jaké lokalitě, zda jsou spojeny s určitou činností nebo denní hodinou, zda už jste se dříve s bolestmi zad léčili, zda netrpíte nějakým dalším onemocněním (osteoporóza, onkologické onemocnění, jiné interní onemocnění), zda neužíváte nějaké léky apod.

Nastoupí podrobné neurologické vyšetření, zjištění vaší pohyblivosti a neurologických reflexů apod. Dalším krokem jsou zobrazovací metody, jako je rentgenové vyšetřetí, počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR) nebo scintigrafie kostí, které mohou odhalit změny struktur a okolí. Pokud je zjištěno, že opravdu určitý útlak struktur je, možné je vyšetřit postižené svalstvo EMG vyšetřením (eletromyelografie) a dalšími metodami. Tyto jsou ale asi nejčastější.

Léčba bolestí zad

Závažnější stavy, jak bylo zmíněno výše, je třeba řešit operačně. Další možností je léčba medikamentozní, tedy pomocí léků. Ty mají ovšem u bolestí zad pouze omezený účinek. Samozřejmě pomůžou v akutních stádiích, ale bohužel neléčí příčinu bolestí. Využívány jsou léky tlumící bolest, od slabších, které mají také protizánětlivý účinek jako například Brufen až po silnější opiáty jako třeba Dolsin nebo Fentanyl. K uvolnění svalstva jsou používána takzvaná myorelaxancia. Častokrát jsou k léčbě přidána také antidepresiva a anxiolytika, která snižují napětí a úzkost a také ovlivňují bolest zad. Ovšem toto je léčba sloužící k překonání největší bolesti, neřeší však příčinu.

Vzhledem k tomu, že ve velké části případů se jedná hlavně o špatné pohybové stereotypy a vadné držení těla, a na to navazující poruchy kloubů a svalová dysbalance, je těžké si představit lék, který by tuto poruchu napravil. Proto pokud to stav nemocného dovoluje, je základem komplexní rehabilitační léčba. Jednou z hlavních metod je kinezioterapie, tedy léčba pohybem, při které se pacient naučí, jak správně provádět běžný pohyb.

Dále jsou s nemocným prováděny cviky, které jsou určeny podle daného problému. Pacient je nejprve vyšetřen lékařem a fyzioterapeutem a podle nálezu je pak pohybová terapie vypracována na míru dotyčnému. Dnes existuje spousta cvičebních metod, které jsou vypracovány na neurofyziologickém podkladě a vždy je třeba vybrat z nich tu nejvhodnější pro pacienta. Při cvičení mohou být využívány také různé pomůcky, například míče nebo lana. Novinkou je takzvaný redcord, což je systém závěsných lan a popruhů, do kterých je pacient zavěšen a ve kterých následně pohyb provádí. Napomáhá protažení a posílení svalů, uvolnění blokád páteře a zlepšení celkové stability. Příznivě působí také masáže, ať už uvolňující nebo třeba reflexní.

 Fotolia_6820770_M-u

Využívána je i termoterapie, při které se působí na bolestivou část teplem, které má uvolňující účinek. Termoterapie se může využít také jako příprava před dalším cvičením nebo masáží. Hydroterapie je metoda, která využívá příznivý účinek vody. Může být aplikována sprchou, při podvodní masáži, ve formě vířivé koupele nebo při cvičení v bazénu. Při pohybu v bazénu musí svaly překonávat tlak vody a tím dochází k jejich posílení, ale zároveň je ulehčena práce kloubům, které nenesou takovou váhu a nejsou tedy zatěžovány. Ve vířivce dochází jednak k masáži, uvolňování svalstva a zároveň působí také teplo. Elektroléčba využívá elektrickou energii, která potlačuje bolest, způsobuje rozšíření cév a tím tedy prokrvení tkání. Stimuluje svalstvo a napomáhá také k uvolnění ztuhnutých svalů. Princip magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole na organizmus. Vzhledem k tomu že pulzní magnetické pole působí na nervové spoje, které vedou bolestivé vjemy do centrální nervové soustavy, působí protibolestivě. Také způsobuje rozšíření cév, lepší prokrvení a prohřátí tkání. Má také protizánětlivý účinek a zmenšuje otok.

Prevence bolestí zad

Hlavní je vyvážená fyzická aktivita v přiměřené míře již od útlého věku. Vyvarovat bychom se měli dlouhému sezení u počítače nebo televize, a pokud už je to nutné, pak bychom měli mít správnou židli a stůl, abychom mohli sedět vzpřímeně. Vhodný je také zdravý životní styl jako prevence obezity.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…