Anémie

img
14. 05. 2014 Přečteno: 9966x

Anémie (z latinského slova anaemia) je symptom, který se objevuje u některých patologických stavů. Zjednodušeně lze říct, že to není onemocnění jako takové, ale objevuje se jako příznak - symptom u různých onemocnění. Anémie je stav, kdy z různých důvodů dochází ke snížení koncentrace hemoglobinu v krvi pod hodnotu určenou pro dané pohlaví a daný věk. Anémie se běžně označuje jako chudokrevnost a dle příčiny vzniku má pak další pod označení (makrocytární anémie, sideroplastická anémie, perniciózní anémie atd.).

Hemoglobin (zkratkou označován Hb) je laicky označován jako krevní barvivo. Ve skutečnosti jde ale o bílkovinu (protein) obsaženou v červených krvinkách (erytrocytech), která je schopná na sebe vázat kyslík. Hemoglobin obsahuje železo, které je nezbytné pro jeho správné fungování. Hemoglobin na sebe naváže kyslík v plicích, ten roznáší po celém těle, kde ho pak v místech potřeby uvolní. Hemoglobin ale nenese pouze kyslík, je nosičem i dalších plynů, jako je oxid uhličitý. Ten výměnou za kyslík z orgánů přenese do plic a my ho pak vydechujeme. Hladina hemoglobinu v krvi je jednoduše vyšetřitelná ze vzorku krve. Normální hodnota pro dospělého člověka je 130 - 160 g/l. Jako snížená se hodnota objeví z různých příčin. Jednou z nich je snížený počet červených krvinek nebo například zmenšení velikosti červených krvinek. Další možností je snížená hladina železa.

Příčiny vzniku anémie

Jak už bylo řečeno, anémie vzniká z mnoha příčin a dle těchto příčin je pak možné anémii klasifikovat:

Sideropenická anémie

Je celosvětově nejčastějším typem anémie. Soudí se, že postihuje více než 500 miliónů lidí. Zatímco v moderních oblastech světa jako je Evropa, Severní Amerika nebo Austrálie její výskyt postupně klesá, v rozvojových státech Afriky nebo Asie sideropenickou anémií stále trpí více než 50% obyvatelstva. Sideropenická anémie postihuje častěji ženy než muže. Tento typ anémie je totiž způsoben nedostatkem železa a projeví se pak sníženou syntézou hemoglobinu a na to navazuje snížený počet červených krvinek. K anémii pak vedou opakovaná těhotenství žen, která nedodávají tělu dostatek železa. Příčinou nedostatku železa v potravě je nevhodné složení stravy (nedostatek masa) a v některých zemích jsou příčinou také parazité.

Další možností vzniku sideropenické anémie je špatné vstřebávání železa, ke kterému dochází při poruše vstřebávání živin jako je celiakie (alergie na lepek). V neposlední řadě k sideropenické anémii dochází při ztrátě krve (tím i železa) a to u žen menstruačním krvácením, po porodu nebo obecně při krvácení ze zranění, krvácením do zažívacího traktu při nádorech, žaludečním vředu, polypech apod., dále při užívání léků k ředění krve a tím vzniku krvácení (aspirin). Tento typ anémie je jednoduše zjistitelný z krevního vyšetření a léčba spočívá ve zvýšeném přísunu železa a v případě masivního krvácení náhradou krve krevní transfuzí.

Aplastická anémie

Aplastická anémie znamená chudokrevnost, která má původ v nedostatečné tvorbě červených krvinek v kostní dřeni. Nejde pouze o nedostatečnou tvorbu červených krvinek, ale i o sníženou tvorbu krevních destiček a bílých krvinek. K aplastické anémii může opět docházet z různých příčin. Anémie může být vrozeným problémem, kdy u novorozeného dítěte nefunguje správně tvorba krvinek v kostní dřeni. Onemocnění je často dědičné. Aplastická anémie může ale být i získaná, kdy během života dochází k útlumu tvorby krvinek. K tomu může dojít bez známých příčin nebo užíváním některých léků (chloramfenikol), ozářením radiaktivním zářením nebo různými chemikáliemi (pesticidy, těžké kovy). Aplastická anémie je také pozorována jako reakce na některá virová onemocnění (hepatitida - žloutenka, EB virus). Další možností vzniku je vedlejší účinek při léčbě nádorových onemocnění chemoterapií nebo ozařováním. Velmi často se příčina vzniku aplastické anémie vůbec nezjistí. Jednou z metod léčby tohoto typu je transplantace kostní dřeně.

Anémie u chronických onemocnění

Anémie se objevuje v případě dlouhodobých zánětů kdekoliv v těle, při selhání ledvin, kdy dochází ke snížené tvorbě hormonu erytropoetinu (jde o hormon, který podporuje vznik červených krvinek). Anémie se objevuje u nádorových onemocnění (leukémie), u revmatoidní artritidy, hemofilie, revmatické horečky a dalších onemocnění. Pokud trpíte některým z těchto onemocnění, je třeba si vznik anémie uvědomovat a řešit ho.

Anémie z nedostatku vitamínu B12 (kobalamin) nebo kyseliny listové

Tento typ anémie je také poměrně častý. Vitamín B12 a kyselina listová jsou důležité látky pro krvetvorbu. Jelikož je typickým příznakem této anémie zvětšení červených krvinek, užívá se také označení megaloblastická anémie. Dalším příznakem této anémie je vyhlazení povrchu jazyka nebo vyhlazení sliznice střeva. Snížená hladina vitamínu B12 může být v případě sníženého příjmu tohoto vitamínu ve stravě nebo jeho snížené vstřebávání. Ke správnému vstřebávání tohoto vitamínu je nutný tzv. vnitřní faktor, který je tvořen v žaludku. Proto pokud dojde k odstranění žaludku při vážném onemocnění nebo při silném zánětu žaludku, netvoří se tento faktor, nedochází tak ke vstřebávání vitamínu B12 a vzniká anémie. Ke špatnému vstřebávání vitamínu B12 ve střevě může také docházet při celiakii.

Perniciózní anémie

...má velmi blízko k předchozímu typu anémie. Anémie vzniká tak, že dochází k autoimunitnímu zánětu žaludku, který brání tvorbě vnitřního faktoru. Nedostatek vnitřního faktoru způsobí snížené vstřebávání vitamínu B12 a tím opět dochází k anémii (megaloblastická s velkými červenými krvinkami).

Hemolytická anémie

Při hemolytické anémii dochází ke zvýšenému rozpadu červených krvinek. (hemolýza = rozpad erytrocytů, červených krvinek). Krvinky běžně každý den umírají a tvoří se opět nové. V tomto případě je ale umírání červených krvinek v převaze. Z různých příčin dochází k jejich zvýšenému rozpadu a kostní dřeň na tuto ztrátu neumí včas reagovat a netvoří dostatek krvinek jako náhradu. Zvýšené rozpadání se může být způsobeno vrozenou poruchou tvorby červených krvinek (srpkovitá anémie, talasémie) nebo získaně při nedostatku vitamínu E, autoimunitním zánětu, kdy tělo samo krvinky likviduje, při předávkování vitamínu K, v případě umělé chlopně (umělá chlopeň mechanicky zvýšeně rozbíjí krvinky), toxiny (jedy hmyzu, hadů), užíváním léků atd. Jelikož u hemolytické anémie dochází ke zvýšenému rozpadu krvinek, ty se pak mohou dostávat do moči a mohou způsobovat růžové až červené zabarvení moče. Zvýšený rozpad krvinek zvyšuje hladinu bilirubinu a může docházet ke vzniku žloutenky nebo až vzniku žlučových kamenů.

s173371455875457060_p14_i1_w500

Anémie - příznaky

Anémie má většinou poměrně pomalý nástup. Asi každý z nás by zmínil jako první příznak bledost. Při anémii dochází k nedostatku hemoglobinu (krevního barviva) v krvi a tím pak dotyčný působí velmi bledým dojmem. Bledé jsou také sliznice nebo nehtová lůžka. K dalším typickým příznakům patří únava, malátnost a dušnost. Při nedostatku hemoglobinu dochází ke snížené vazbě kyslíku a tím i nedostatku kyslíku v krvi. Dochází také ke zrychlení srdeční frekvence. Typické je také motání hlavy, mdloby, pocit zimy, studené končetiny. Dále lámání nehtů, padání vlasů. Ve vážných případech nebo u starších nemocných může dojít až k srdečnímu selhání s příznaky infarktu myokardu (svíravá bolest na hrudi vyzařující do levé končetiny, ramena nebo brady).

Vyšetření - diagnostika anémie

Podezření na anémie můžete získat v případě výše zmíněných příznaků. V tomto případě je pak dobré navštívit lékaře, který vás důkladně vyšetří (poslech srdce a plic) a odebere vzorek krve. Vyšetření krve může anémii rychle odhalit. Z krve se zjišťuje krevní obraz, což je počet červených krvinek, hematokrit (poměr plazmy a červených krvinek), koncentrace hemoglobinu a obsah hemoglobinu v červených krvinkách. Dále je možné zjistit velikost samotných červených krvinek. Při anémii pak podle velikosti červených krvinek anémii dělíme na makrocytární (zvětšená velikost krvinek), mikrocytární (malé krvinky), normocytární (normální velikost krvinek). Zjistit je možný i obsah dalších bílkovin jako je ferritin nebo transferin. Podle veškerých krevních parametrů je pak možné odhadnout příčinu anémie. Při pochybnostech nebo podezření na hemolytickou anémii či aplastickou anémii je možné provést další vyšetření jako je odběr moči (u hemolytické anémie se mohou objevit válce v moči) nebo odběr kostní dřeně (při aplastické anémii je možné zjistit, zda se netvoří poute erytrocyty ale také další elementy, zda nejde o leukémii apod.). Možné je také stanovin hladinu vitamínu B12 v krvi, kyseliny listové. Při podezření na krvácení je možné vyšetřit žaludek a střeva nebo provést tzv. PET vyšetření, které může odhalit krvácení nebo zvýšené ztráty krvinek ve slezině nebo v jiných místech těla.

dieta-podle-krevnich-skupin_1600x900ms

Léčba anémie

Způsob léčby anémie vždy záleží na typu anémie neboli příčině vzniku. V případě sideropenické anémie, kde je příčinou nedostatek železa, se jednoduše podávají preparáty obsahující železo. Denní příjem tohoto prvku by se pro zdravého dospělého člověka měl pohybovat v rozmezí 200 - 300 mg/den. Hodnota je pak vyšší pro těhotné ženy nebo pro ženy menstruující, které mívají vyšší ztráty krve. Pro děti se pak hodnota vypočítává dle aktuální hmotnosti dítěte (asi 5 mg železa/1 kg hmotnosti dítěte/den). Pokud se chcete vyvarovat uměle připraveným přípravkům obsahující železo, vhodná je pak konzumace potravin obsahující zvýšené množství železa. K těm patří především červené maso, luštěniny, houby, ořechy, játra nebo sója. Důležité je vědět, že železo se mnohem lépe vstřebává v kombinaci s vitamínem C, proto některé přípravky obsahují s železem také vyšší množství vitamínu C. V případě přirozené stravy nezapomeňte na dostatečný příjem ovoce a zeleniny.

V případě nedostatku vitamínu B12 nebo při perniciózní (megaloblastické) anémii je nutno přihlížet na příčinu anémie. Pokud jde o onemocnění žaludku, nepřítomnost vnitřního faktoru a další příčiny, kdy je vitamínu B12 dostatek, ale nefunguje jeho vstřebávání, je nutné B12 doplňovat uměle injekčně do svalu. Pokud pouze chybí vitamín B12, je nutné ho stejně tak doplnit buď injekčně v tabletách nebo přirozeně ve stravě. Nejčastěji se vitamín B12 užívá v kombinaci další skupiny vitamínu B (B6) jako B komplex, jde o vitamín rozpustný ve vodě, proto je jeho doplnění jednoduché. V potravě se přirozeně vyskytuje v zelenině, droždí, játrech nebo vejcích.

Léčba anémie způsobené vysokou ztrátou krve je pak náhrada krve transfuzí. Často je nutná komplexní léčba na oddělení hematologie v případě aplastické anémie, někdy se neobejde bez transplantace kostní dřeně.

Léčba jednoduchých typů anémie trvá asi 3 měsíce. Po této době je vhodné opět zkontrolovat krevní obraz. Pokud je léčba úspěšná, většinou se hodnoty normalizují během 6 - 8 týdnů užívání železa. Vhodné je dostatečně doplnit zásoby a upravit životosprávu tak, aby už ke ztrátám nedocházelo. Některé léčivky jako echinacea podporují tvorbu červených krvinek. Taktéž kopřiva se používá k léčbě chudokrevnosti. Pampeliška, hořec nebo jetel luční pak napomáhají organismu využít železo z potravy i z doplňků.

Prevence vzniku anémie

Vždy záleží na daném typu onemocnění a příčině vzniku anémie. Základem je vždy zdravý životní styl s dostatečným příjmem živin, minerálů a vitamínů. Nesmíme zapomínat na potraviny bohaté na železo, vitamín C a vitamín B a kyselinu listovou. V případě velkých krevní ztrát při menstruaci je vhodná konzultace u gynekologa, který provede důkladné vyšetření (vyšší krvácení mohou způsobovat myomy, nádory nebo vyšší sliznice dělohy atd.) Přípravky s železem je vhodné užívat až po konzultaci s lékařem a je nutné myslet na to, že v době užívání může být stolice i moč tmavě zbarvená. Stejně tak konzumaci B12 je vhodné konzultovat s lékařem, aby nedošlo k převitamínování. Nezapomínejte na konzumaci luštěnin, vnitřností, vajec, ořechů či sóji. V jídelníčku by nemělo chybět maso, pokud jste ale vegetarián či vegan, lze železo poměrně dobře doplňovat i v rostlinné podobě. Nutná je pestrá strava, tak aby byly zastoupeny rovnoměrně všechny živiny, minerály a vitamíny.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…