Zelený zákal neboli glaukom

img
21. 02. 2014 Přečteno: 4986x

Glaukom se lidově nazývá zelený zákal. Toto pojmenování pochází z řeckého slova glaukos, což v překladu znamená "barva moře". Obecně je glaukom souhrnný název pro skupinu onemocnění, které mohou vést k poškození zrakového nervu. Jde o relativně časté onemocnění, převážně u starších lidí. Nejvíce se vyskytuje ve věku nad 65 let, ale vzácností není vznik zeleného zákalu ani v mladším věku. Onemocnění je velmi závažné, protože je jednou z nejčastějších příčin slepoty. Choroba je ve většině případů chronická, probíhá dlouhodobě a ke ztrátě zraku dochází postupně. Ovšem při včasném rozpoznání a správné léčbě lze zachovat uspokojivý zrak dlouhou dobu nebo i trvale.

Příčiny vzniku zeleného zákalu

Příčiny vzniku glaukomu mohou být různé, ale nejčastěji se objevuje v souvislosti se zvýšeným nitroočním tlakem. Nitrooční tlak je dán tlakem tekutiny uvnitř oka, která je důležitá jednak pro své fyzikální vlastnosti k tvorbě obrazu, ale také k látkové výměně a výživě. Neustále musí být zachován vyvážený poměr mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny. Udržení tlaku uvnitř oka na správných hodnotách je důležité pro zachování tvaru oka a pro správnou funkci všech struktur. Normální hodnota se pohybuje v rozmezí 10 až 20 mm rtuťového sloupce. V dětském věku můžou být hodnoty nižší, ale postupně s přibývajícím věkem se zvyšují.

Pokud je nitrooční tlak příliš vysoký, utlačuje optický tedy zrakový nerv, který je tímto poškozen. Porucha závisí jednak na výši tlaku a také na délce trvání tohoto stavu. Zrakový nerv, latinsky nervusopticus, je optický nerv, který je velmi důležitou součástí v procesu vidění. Obraz, který vzniká v oku, přenáší zrakový nerv do mozku, kde je dále zpracován. Bez správné funkce optického nervu je tedy vidění narušeno a v nejtěžším případě vzniká až slepota. Ale jak již bylo řečeno, příčin vzniku glaukomu je více. Jsou to jednak onemocnění oka, například nitrooční nádor nebo zánět, odchlípení sítnice nebo třeba stavy po úrazech oka. Ale tato choroba může vznikat také spolupůsobením jiných onemocnění. Nepříznivě působí cukrovka nebo třeba skleróza či kornatění cév. Také některé léky mohou mít u predisponovaných jedinců škodlivý účinek, jedná se hlavně o kortikoidy, které při delší době užívaní způsobují právě zvýšení nitroočního tlaku.

Rizikové faktory vzniku glaukomu

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je určitě vysoký nitrooční tlak. Jak bylo popsáno výše, vznik glaukomu může s tímto faktorem souviset, ale nemusí. 80% pacientů s vysokým tlakem uvnitř oka nemá poškozený zrakový nerv. Velmi závisí také na výkyvech tlaku během dne, čím větší jsou odchylky, tím větší je nebezpečí vzniku zeleného zákalu. Svou roli hraje také kouření a psychický stres. Obojí zvyšuje nitrooční tlak. Obecně také platí, že s postupujícím věkem roste riziko onemocnění. Důležitý je také fakt, zda se glaukom vyskytl v rodině.

Zelený zákal existuje také v dětském věku, vyskytuje se i od narození. Tyto formy glaukomu jsou dědičné. Udává se, že asi 50% pacientů s tímto onemocněním má tuto chorobu v rodině. Větší riziko vzniku glaukomu má černošská populace, přičemž se u nich vyskytuje také v časnějším věku. Rizikovým faktorem je také ženské pohlaví. I při stejných hodnotách nitroočního tlaku jako je u mužů, onemocní ženy častokrát dříve. Co se týče kolísání nitroočního tlaku, zátěžovými obdobími jsou pro ženy menopauza a těhotenství. Také lidé s refrakčními vadami jsou více ohroženi. Mezi refrakční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Dalšími rizikovými faktory mohou být diabetes mellitus neboli cukrovka, onemocnění štítné žlázy, poruchy krevní srážlivosti nebo cévní choroby. Neméně důležitým faktorem je výše krevního tlaku a správné krevní zásobení struktur oka.

Fotolia_45146054_XS

Projevy a příznaky glaukomu

Glaukom je velmi zákeřné onemocnění hlavně v tom, že dlouhou dobu nemusí mít pacienti žádné potíže. Často se na onemocnění přijde, až když je zrakový nerv nenávratně poškozený. Proto jsou velmi důležité pravidelné oční lékařské prohlídky, hlavně ve věku nad 45 let. Prvními příznaky bývají pouze drobné výpadky v zorném poli, které nemocný nemusí ani příliš vnímat. Projevují se jako černé tečky nebo fleky v pozorovaném obraze. Onemocnění ovšem posupuje a poruchy vidění jsou zřetelnější a pacient je začne vnímat. Glaukom zpočátku postihuje hlavně periferní vidění, zorné pole se tedy zužuje. Zorným polem se rozumí oblast, kterou je člověk schopen přehlédnout při přímém pohledu. Při jeho zužování tedy vidí nemocný po okrajích černo a s postupem glaukomu mu neustále ubývá normální obraz.

Podle průběhu můžeme rozlišit několik typů glaukomu. Chronický glaukom je vůbec nejčastější. Vzniká plíživě v průběhu několika let. Postupně dochází k poškození zraku, které už není návratné. Ovšem čím dříve se na onemocnění přijde, tím dříve se začne s léčbou a zabrání se tak dalšímu zhoršování. Akutní glaukom vzniká náhle, může se objevit až záchvat. Projevuje se hlavně krutou bolestí oka, která se může šířit, takže mnohdy si pacient není ani jistý, jestli vůbec vychází z oka. Dále bývá častá nevolnost až zvracení, v ojedinělých případech může dotyčný úplně omdlít. Vždy dochází ke zhoršení zraku, k mlhavému vidění nebo až k úplné ztrátě zraku. Oko i víčko bývají zarudlé. Toto je opravdu velmi akutní stav, který vyžaduje včasnou léčbu, jinak hrozí trvalé, nevratné poškození zraku. Speciálním typem je forma kongenitální, tedy vrozený glaukom. Na onemocnění se většinou přijde již v prvních třech měsících života.

Zelený zákal - diagnostika

Důležité je, aby člověk, který začal pozorovat jakékoliv poruchy zraku, ihned navštívil očního lékaře. Na pravidelné oční prohlídky by měli chodit také lidé, u nichž se vyskytuje některý z výše zmíněných rizikových faktorů, i když prozatím nepozorují žádné problémy. Glaukom by měl být diagnostikován na základě komplexního vyšetření. Většinou lékař začíná anamnézou, tedy dalo by se říct určitým osobním dotazníkem, kdy zjistí potíže nemocného, výskyt zeleného zákalu v rodině, další nemoci a užívané léky.

Fotolia_38691189_XSMezi základní vyšetření patří zjištění zrakové ostrosti. Toto vyšetření zraku si asi vyzkoušel každý, jedná se o známé čtení osvětlené tabule s písmeny či znaky. Ostrost zraku lze určit také speciálním přístrojem. Podrobněji lze oko prohlédnout pomocí štěrbinové lampy, což je v podstatě mikroskop se světlem. Nepostradatelné je pro diagnostiku glaukomu měření nitroočního tlaku. Provádí se tak, že do otevřeného oka je fouknutý vzduch a pomocí speciálního přístroje se snímá, jak moc deformuje povrchovou vrstvu oka. Čím více je poddajná, tím nižší je nitrooční tlak. Důležité je také určení zrakového pole. Tomuto se říká perimetrie. Jedná se o počítačové vyšetření, kdy pacient sleduje po fixaci svého pohledu, tedy upřeném pohledu do určitého místa, body v periferii a tlačítkem zmáčkne počet bodů, které vidí. Toto počítač zpracuje a vytvoří mapu zrakového pole, kde jsou viditelné případné výpadky. Specializovanějším vyšetřením je OCT, což znamená oční koherentní tomograf. Jde o přístroj, který pomocí laserového paprsku vyšetří přímo sítnici a zrakový nerv. Testů je celá řada, vždy je na lékaři, které zvolí za vhodné.

Léčba zeleného zákalu

K léčbě zeleného zákalu jsou využívány hlavní tři metody. Medikamentózní způsob léčby zeleného zákalu, tedy pomocí léků, dále laserová léčba zeleného zákalu a chirurgická léčba. Vzhledem k tomu, že zvýšený nitrooční tlak je nejvýznamnějším rizikovým faktorem, je léčba zaměřena převážně na jeho snižování, ale také na zlepšení průtoku krve okem a ochranu zrakového nervu. Mezi používané látky patří například takzvané betablokátory, sympatomimetika a inhibitory karboanhydrázy. Existují také kapky do oka sloužící k snížení nitroočního tlaku.

Pokud se nitrooční tlak nepodaří snížit pomocí léků, je možné přistoupit k laserovému zákroku, kdy se lékař pomocí paprsku pokusí usnadnit proudění tekutiny uvnitř oka. Účinek je většinou spíše dočasný, používá se tedy jako metoda podpůrná, kombinuje se většinou s kapkami nebo léky. Poslední možností je operační chirurgická léčba. Provádí se pouze v lokální, tedy místní anestezii, používány jsou mikrochirurgické nástroje a celý zákrok probíhá pod mikroskopem. Metod je více, častou je takzvaná filtrující operace, kdy je vytvořena komunikace mezi nitrem oka a podspojivkovým prostorem, kam je při zvýšeném tlaku odváděna nitrooční tekutina.

Prevence glaukomu

Jako u všech onemocnění je hlavní vyvarovat se nebo co nejvíce omezit rizikové faktory zeleného zákalu. Samozřejmě věk nebo třeba pohlaví neovlivníme. Ale jak již bylo řečeno, nepříznivě působí další onemocnění jako například cukrovka. Měli bychom se tedy snažit o její co nejlepší kompenzaci, ať už pomocí léků či diety. Určitě bychom se měli pokusit o dodržování zdravého životního stylu, protože ateroskleróza cév nebo třeba kolísání krevního tlaku mohou zelený zákal také ovlivnit. Nepříznivým rizikovým faktorem je také nadměrná psychická zátěž a stres. To znamená, že bychom si měli najít čas na psychohygienu a relaxaci. Vhodné je najít si k odbourání psychického napětí nějakou sportovní aktivitu.

Jednoznačně bychom se měli snažit co nejvíce omezit kouření nebo nejlépe s ním úplně přestat. U zeleného zákalu se bez lékařského vyšetření a další odborně vedené léčby neobejdeme, ale můžeme ji ještě podpořit správně zvolenou stravou. Velmi prospěšně působí borůvky, které obsahují velké množství vitaminu C, antioxidantů a také železa. Známé jsou účinky mrkve díky vysokému obsahu vitamínů A, B a flavonoidů. Méně se mluví o dalších přírodních produktech, které rovněž působí preventivně na ochranu zraku. Je to například kustovnice, klanopraška čínská nebo světlík lékařský.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…