Zánět spojivek

img

Zánět spojivek, latinsky pak konjunktivitidaje velmi nepříjemné onemocnění. Může být způsobeno mnoha vlivy a může probíhat jako lehké zarudnutí nebo může vygradovat až v těžký zánět oka.

Spojivka

Spojivka neboli latinsky tunica konjunktiva je sliznice, která pokrývá vnitřní stranu víček a částečně povrch oka. Prostor, který se nachází mezi okem a víčkem, nazýváme spojivkový vak. Vzhledem k tomu, že spojivka je tenká a elastická, umožňuje pohyb oka. Jsou v ní uloženy také buňky imunitního, obranného systému, takže slouží jako ochranná bariéra před vstupem škodlivých látek do oka. Dále se v ní tvoří hlen, který je součástí slzného filmu.

Spojivka je dobře prokrvená drobnými cévami, které bouřlivě reagují na jakékoliv podráždění, a proto dochází k jejímu zrudnutí. Je velmi citlivá, protože je bohatě inervována. Proto jsou také jakékoliv záněty nebo podráždění velmi bolestivé. Do oblasti slzného vaku vyúsťují slzné vývody a u vnitřního koutku vytváří takzvané slzné jezírko, odborně lacus lacrimalis. V tomto místě se shromažďují slzy.

Zánět spojivek - příznaky

Jak už bylo popsáno výše, spojivka reaguje na jakékoliv podráždění bouřlivě a vzhledem k bohatému prokrvení a nervovému zásobení jsou projevy pro nemocného velmi nepříjemné a bolestivé. Hlavním příznakem zánětu je překrvení spojivky. Projevuje se zarudnutím, které mívá světle červenou barvu. Pokud je zbarvení tmavé až do fialova, svědčí o současném postižení hlubších struktur oka. Častokrát se objevuje také otok víček. Naproti tomu u chronického zánětu nemusí být zarudnutí spojivek tolik výrazné. Dalšími typickými potížemi bývají pocit něčeho cizího v oku, bolest, která může být pálivá nebo řezavá. Nemocní mívají pocit těžkých víček a hlavně u alergických zánětů bývá navíc také svědění. Oko může slzet nebo z něj může vytékat hlenovitý nebo hnisavý sekret podle typu zánětu spojivek.

Zánět spojivek - příčiny vzniku

Příčin vzniku zánětu spojivek existuje velká řada, podle příčiny, díky které onemocnění vzniká, rozlišujeme několik typů zánětů spojivek, neboli latinsky konjunktivitid.

Virové konjunktivitidy

Mezi vůbec nejčastější typy konjunktivitid patří virové. Pro tyto záněty spojivek je charakteristický rychlý nástup, častokrát z plného zdraví. Potíže bývají výrazné, hlavně bolest, pocit cizích tělísek v očích. Pacienti popisují jakoby pocit písku pod víčky. Oko většinou slzí nebo z něj vytéká čirý sekret. Spojivky bývají zarudlé a celé víčko oteklé. Mezi nejčastější původce patří adenoviry. Ty se velmi snadno šíří populací a to buď přes dýchací cesty nebo sekretem z očí, který se může přenést například ručníkem nebo i blízkým tělesným kontaktem. Člověk bývá infekční, tedy schopen přenést virus na další osoby asi 12 dnů. Samotné onemocnění může trvat až 6 týdnů. Na tento typ zánětu neexistuje žádná konkrétní léčba. U očního lékaře se provádí výplach spojivkového vaku.

Příznivě působí kapky s protizánětlivým účinkem. Doma si nemocní mohou udělat chladivé obklady, které tlumí bolest a zmenšují otok víček. Vzhledem k tomu, že se adenoviry velmi lehce přenáší, je nutné dodržovat určitá pravidla. Nemocný by si neměl šahat prsty do očí, ale používat kapesník. Pokud už si do očí sáhne, pak by si měl umýt ruce. K utírání je vhodné používat ručník, který bude jen jeho a nejlépe na jedno použití. Samozřejmě je dobré se v době největší nakažlivosti vyvarovat blízké kontaktu s dalšími osobami. V této době by nemocný také neměl chodit na bazény a koupaliště nejenom kvůli nakažlivosti, ale také kvůli vlastní léčbě.

Herpes simplex (kerato) konjunktivitida

Jedná se opět o zánět způsobený viry. Tento virus je nebezpečný tím, že se může rozšířit na další části oka. Objevuje se hlavně u pacientů, kteří mají opar na rtech nebo jinde na těle. U této infekce ale existuje specifická léčba a to pomocí acyklovirové masti, kterou předepíše lékař. U tohoto typu onemocnění vznikají drobné puchýřky na povrchu oka, rizikem je poškození rohovky a částečná ztráta zraku. Proto by se onemocnění nemělo brát na lehkou váhu a při každém výsevů puchýřku (týká se i puchýřků mimo oko) byste měli dbát zvýšené hygieny, případně navštívit lékaře.

Alergické konjunktivitidy

Vzhledem ke svému umístění je spojivka a spojivkový vak neustále vystavena působení zevního prostředí. Pro alergický zánět spojivek je typické svědění, pálení, mírné zarudnutí, výrazné slzení, pocit cizího tělesa v oku a opět otok víček. Často bývá sdružena s dalšími onemocněními, které souvisí s alergickými reakcemi, jako je například senná rýma, bronchiální astma nebo třeba atopický ekzém. Alergický zánět spojivek se může vyskytovat sezónně, typicky v jarních a letních měsících, kdy bývá vyvolán pyly. Nebo může být přítomen celoročně, kdy vyvolávající příčinnou mohou být například roztoči, prach nebo třeba srst zvířat. Vždy je třeba hlavně zjistit, co potíže vyvolává. Musí tedy dojít ke spolupráci očního lékařem s alergologem, který provede testy, kterými určí alergen. Jakmile víme příčinu, je důležité se tomuto vyvarovat. K léčbě se používají antihistaminika, tedy protialergické léky, které mohou být podávány celkově ve formě tablet nebo přímo do oka. V těžších případech je možná léčba kortikosteroidy, které jsou sice velmi účinné, ale mají také spoustu nežádoucích účinků jako například vznik zeleného zákalu.

Zánět spojivek způsobený léky

Některé záněty mohou vznikat také působením léků. Mohou to být například některá antibiotika aplikována do oka nebo třeba kapky na snížení nitroočního tlaku. Vždy je třeba se poradit s lékařem a změnit léčbu.

Gigantopapilární konjunktivitida

Je to speciální typ zánětu spojivek, který se objevuje u lidí, kteří nosívají kontaktní čočky a to hlavně měkké kontaktní čočky. Předpokládá se, že u těchto nemocných dochází k poškrábání povrchu oka a navíc může přispívat alergie na materiál čoček a na nečistoty, které se nošením na čočky usazují. Většinou se projevuje až po několika měsících a letech nošení čoček. Projevuje se hlavně po jejich vyndání, kdy oči svědí, jsou zarudlé. Po ránu mohou být oči jakoby slepené hlenem. Častokrát pacientům nedělá dobře pohled do světla. Vždy je třeba navštívit očního lékaře, který jednak aplikuje léky do oka ke zmírnění potíží a také určí, zda je možné dál pokračovat v nošení kontaktních čoček a hlavně jakých. Většinou nebývají takové problémy u čoček dobře propustných pro vzduch. Samozřejmě i tak by mělo být jejich nošení omezené.

Atopický zánět spojivek

Tento typ zánětu je typický u pacientů, kteří trpí atopickým ekzémem. S výskytem na kůži se objevuje atopický zánět spojivek. Jde o dlouhodobé onemocnění, které se projevuje ztluštěním víček, které mohou být tmavé až fialové s prasklinkami. Nebezpečné je hlavně tím, že se mohou tvořit jizvy a srůsty. Zánět se může rozšířit i na rohovku, což je velmi nebezpečné, protože v nejtěžším případě může dojít až k úplné ztrátě zraku.

Expoziční konjunktivitidy

V tomto případě se nejedná o infekční zánět spojivek. Není tedy způsoben žádnými mikroorganizmy. Jde o časté onemocnění, kdy je spojivka podrážděna různými fyzikálními a chemickými činiteli. Často to bývá prach, různé chemikálie jako třeba rozpouštědla, kyseliny a podobně. K expoziční konjunktivitidě někdy dochází také při prochladnutí, ve větrném počasí nebo třeba na horách, kdy je oko podrážděno silným odrazem slunce od sněhu. Samozřejmě může vzniknout také proniknutím různých líčidel do oka. Některé chronické, dlouhodobé záněty mohou vzniknout také používáním silných kapek po delší dobu než je určeno lékařem.

K léčbě je v první řadě nutné odstranit vyvolávající příčinu. Pokud se do spojivkového vaku dostaly nějaké nečistoty nebo cizí tělíska, je nutné je odstranit a vypláchnout. Dále je vhodné použít oční kapky, které jsou běžně k dostání v lékárně. Takovýto typ zánětu by se měl vcelku rychle zklidnit. Pokud se tak nestane, je třeba vyhledat lékaře.Vyvolávající příčiny tohoto typu konjunktivitidy je spousta. Hlavní je tedy odhalit proč k onemocnění došlo a dále se tomuto vyvarovat. Nezdržovat se příliš v prašném a větrném prostředí. Dále bychom se měli chránit před slunečním zářením brýlemi s odpovídajícím ochranným faktorem a to hlavně ve vyšších nadmořských výškách.

Bakteriální konjunktivitidy

Přesto že je spojivka neustále vystavena působení různých mikroorganizmů, jsou bakteriální konjunktivitidy odpovědny pouze za přibližně pět až deset procent všech zánětů spojivek. Podle průběhu je dělíme na akutní s rychlým nástupem a chronické, tedy probíhající dlouhodoběji. Projevy bakteriální konjunktivitidy většinou začínají překrvením a zarudnutím oka s otokem víček. Typická je hnisavá sekrece. Většinou se zánět rozšíří i do druhého oka. Jde o potenciálně velmi nebezpečné onemocnění, protože se může šířit dále a poškodit i hlubší struktury oka. Mnohdy bývají zduřelé také uzliny na krku a v oblasti tváře. Nejčastějšími původci bakteriálních zánětů spojivek bývají pneumokoky, stafylokoky astreptokoky. Při akutní bakteriální konjunktivitidě se potíže objeví najednou, většinou ráno po probuzení, kdy oči bolí, jsou slepená víčka hnisavým sekretem. Pacienti popisují také pálení a dráždění. U chronických, dlouhodobých zánětů nejsou příznaky tak výrazné. Často bývají spojeny s ucpáním slzných kanálků nebo vadami víček, například když spodní víčko nepřiléhá těsně k oku. Záněty většinou samy odezní, ale v lékárně je možné zakoupit různé dezinfekční kapky, které hojení usnadní. Pokud jde o těžší onemocnění je třeba podávat léčbu antibiotickou, ať už formou kapek do oka nebo tablet.

Chlamydiová konjunktivitida

Chlamydiová konjunktivitida je vyvolána mikroorganizmem zvaným chlamydia trachomatis. Je nejčastější příčinou vzniku zánětu spojivek u novorozenců. Je zrádná hlavně v tom, že se na ni většinou přijde pozdě a nereaguje na léčbu antibiotiky. Může pacienta trápit i několik měsíců. Příznaky jsou opět podobné jako u dalších typů bakteriálních zánětů jako je bolest, zarudnutí, hnisavá sekrece a zduřelé uzliny. Chlamydia způsobuje také pohlavní infekce. Proto je onemocnění časté u novorozenců, kteří se nakazí během porodu a také u mladých sexuálně aktivních lidí, kdy infekce může být přenesena z infikovaných genitálií, kde nemusí mít ani žádné příznaky. Je tedy nutné na toto myslet a přeléčit také genitální infekci včetně sexuálního partnera.

Zánět spojivek u dětí

Zánět spojivek u dětí může vzniknout již při porodu, jak bylo popsáno výše. Ale často se také objevuje později. U novorozenců totiž nejsou úplně rozvinuty slzné kanálky, jejichž vývoj pokračuje do třetího měsíce. Právě toto bývá častou příčinou opakovaných infekcí spojivky, protože spojivkový vak není správně promýván a vzniká tak prostředí, které je k různým infekcím náchylnější. Opět se většinou volí lokální léčba v podobě kapek podle typu infekce.

Fotolia_22734979_XS

Zánět spojivek - léčba

Léčba zánětu spojivek je vždy velmi individuální a záleží na příčině vzniku zánětu (viz výše). Pokud vás trápí bolest, pálení nebo řezání oka se zarudnutím, případně výtok z oka, je vždy dobré se poradit s lékařem, který doporučí vhodnou léčbu. Pokud je vaše oko pouze podrážděné světlem, prachem apod., většinou stačí oko vypláchnout vlažnou vodu. Na omytí zaschlého hnisu je vhodná kosmetická vatička namočená v převařené vodě nebo ve fyziologickém roztoku, a nebo samozřejmě asi nejklasičtější borová voda. Je dobré také udělat jemnou masáž krouživými pohyby od koutku oka až ke kořenu nosu.

Co se týká přírodní léčby zánětu spojivek, jednou z nejoblíbenějších metod a asi i nejúspěšnějších metod je obklad ze světlíku. Jednu lžíci byliny dáme do vroucí vody a povaříme pět minut. Do přecezené tekutiny poté namáčíme gázu, kterou přiložíme na pět až deset minut na víčka. Další možností je odvar z jitrocelu, který se přikládá na víčka několikrát denně. Pokud lékař usoudí, že je zánět spojivek třeba rychle léčit, může přistoupit k antibiotickým kapkám nebo mastem, antivirotikům případně celkové antibiotické léčbě.

Zánět spojivek - diagnostika

Existuje velké množství příčin vzniku zánětu spojivek, proto je často velmi nesnadné diagnostikovat jasnou příčinu. Pokud jde jen o lehký zánět, lze příčinu pouze odhadovat. Pokud má lékař podezření na vážnější příčinu (bakteriální zánět, herpetický zánět apod), je vhodné provést po konzultaci s vámi pečlivé oční vyšetření. Je potřeba oko prohlédnou z vnějšku, zkontrolovat reakci zorniček, případně kvalitu vašeho zraku. V případě hnisavého i jiného výtoku je možné odebrat vzorky a vyšetřit je mikrobiologicky, zda jde o bakteriální zánět spojivek. Odebráním anamnézy lze často dojít ke správné příčině (lékař zjistí, že nosíte kontaktní čočky, že jste měli úraz oka, že jste měli herpetickou infekci a přenesli jste si ji na spojivku apod).

Prevence vzniku zánětu spojivek

Nejdůležitější je, aby jakémukoliv kontaktu s okem předcházelo a poté také znovu následovalo pečlivé umytí rukou. Je jasné, že pokud vám spadne v přírodě kousek smítka do oka a oko si promnete, nemusí to hned znamenat těžký zánět spojivek. Pokud ale víte, že vaše oči jsou citlivé, dbejte zvýšené hygieny. Preventivně je možné při podráždění využít očních kapek, umělých slz, borovou voda k výplachu. Pokud je příčina vzniku zánětu spojivek způsobena viry nebo bakteriemi, případně chlamydiemi, vzhledem k tomu, že někteří původci se lehce přenáší, je nutné dodržovat určitá pravidla. Nemocný by si neměl sahat prsty do očí, ale používat kapesník. Pokud už si do očí sáhne, pak by si měl umýt ruce. K utírání je vhodné používat ručník, který bude jen jeho a nejlépe na jedno použití. Samozřejmě je dobré se v době největší nakažlivosti vyvarovat blízkému kontaktu s dalšími osobami. V této době by nemocný také neměl chodit na bazény a koupaliště nejenom kvůli nakažlivosti, ale také kvůli vlastní léčbě.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…