Presbyopie

img
06. 10. 2016 Přečteno: 1883x

Vlivem stárnutí čočky se po zhruba 40. roce života snižuje schopnost zaostřit na blízký předmět (tzv. akomodace). Vzniká tak vetchozrakost, odborně presbyopie. Ztráta schopnosti akomodace je nezávislá na oční vadě, ale její projevy se mohou podle refrakční vady lišit.

Stavba oka

Lidské oko je velmi složitý párový orgán uložený v kostěné očnici. Mezi nejdůležitější části oka patří rohovka, čočka a sítnice.

Rohovka je průhledná vrstva, kterou pronikají paprsky dovnitř oka, a zároveň se sama podílí na lomivosti paprsků na sítnici (stálou velikostí okolo 40 dioptrií). Má tvar segmentu koule, který se svou konvexitou vyklenuje dopředu. Svými okraji navazuje na bělima a společně tvoří zevní vrstvu oka.

Sítnice je tenká blána vystýlající dutinovou stranu oční koule. Obsahuje vlastní smyslové ústrojí – čípky a tyčinky, které umožňují vnímání barev a světla. Nejvíce čípků se nachází ve žluté skvrně, která představuje místo nejostřejšího vidění. Právě sem se optické struktury snaží lámat světelné paprsky.

Mezi rohovkou a sítnicí jsou průhledné a čiré struktury, které propouštějí světelné paprsky. Nejdůležitější z nich je bikonvexní (dvojvypuklá) čočka velká asi 10mm, jež soustřeďuje paprsky tak, že dopadají na sítnici. Na povrchu čočky je tenké, pevné pouzdro a vláknitá kůra čočky, která chrání jádro čočky. Čočka má schopnost měnit svoje zakřivení pomocí řasnatého svalu akomodací. Optická mohutnost neakomodované čočky je 20 dioptrií.

Co je to akomodace?

Akomodace je schopnost oční čočky měnit svoji optickou mohutnost v závislosti na vzdálenosti pozorovaného předmětu. Stažením (kontrakcí) kruhovitých vláken řasnatého svalu a uvolněním závěsného aparátu se zvětší zakřivení přední plochy čočky a oko zaostří do blízka. Na zaostření do blízka se podílí i šíře zornice a konvergence obou očí, kdy se jejich optické osy sbíhají při pohledu na blízký předmět.

Při narození je schopnost akomodace oka největší, dosahuje až 30 dioptrií. S věkem se postupně snižuje přibližně o 0,25 dioptrií za rok a po 65. roce života je akomodace prakticky nulová. Schopnost akomodace může kolísat i během dne.

Při úplně uvolněné akomodaci je daleký bod viděn v nekonečnu. Nejbližší bod, na který oko dokáže zaostřit, označujeme jako blízký bod. Rozsah akomodace od blízkého po daleký bod, ve kterém oko vidí předměty ostře, se definuje jako akomodační šíře oka.

Jakým způsobem probíhá akomodace?

Oční čočka má tvar bikonvexní čočky (spojky). Její průměr se pohybuje mezi 9 a 10 mm. Rozměry čočky se při akomodaci mění v souvislosti se změnou její optické mohutnosti. Optická mohutnost neakomodované čočky mladého dospělého se pohybuje okolo 20 dioptrií.

Na zaoblený okraj čočky se připojují vlákna závěsného aparátu čočky, jimiž se na čočku přenáší účinky řasnatého svalu (musculus ciliaris). Při stažení kruhovitě probíhajících vláken řasnatého svalu se tah závěsného aparátu zmenší a čočka se svou vlastní pružností vyklene. Zvětší se tak její optická mohutnost a čočka se přizpůsobí vidění do blízka. Jestliže stáhnou paprsčitě probíhající vlákna řasnatého svalu, závěsný aparát je napjatý a čočka se oploští. Její optická mohutnost klesá a oko vidí dobře do dálky.

Vývoj presbyopie

S přibývajícím věkem se mění nejen vlastnosti čočky, ale také se snižuje funkce řasnatého svalu. Klesá akomodační šíře a oko není schopno vidět do blízka. Nejprve se zhoršuje vidění na blízko při slabším osvětlení. Po 40. roce života se blízký bod posune o více než 20 cm dál. To se projeví tzv. „prodlužováním ruky“, kdy si člověk při čtení oddálí text, posune se pracovní vzdálenost. Při dlouhodobé práci na blízko se objevují bolesti a únava očí, zamlžování vidění a bolesti hlavy tzv. astenopické potíže.

Presbyopie u krátkozrakého jedince

Krátkozraký člověk (myop) po 40. roce života najednou při čtení brýle odkládá. Presbyopickou korekci potřebuje později a při krátkozrakosti – 3,0 dioptrie a více vidí do blízka stále dobře.

Presbyopie u dalekozrakého jedince

Presbyopie se u dalekozrakého člověka (hypermetropa) projevuje dříve, protože oko značnou část akomodačního úsilí spotřebuje na zlepšení vidění do dálky a zaostřit bližší předměty již není schopno. Pro komfortní vidění musí zůstat asi jedna třetina akomodační šíře nevyužita. Dioptrie do blízka postupně zesilují.

Presbyipie - diagnostika

Pokud jste starší 40 let, špatně vidíte do blízka nebo při čtení musíte text držet dál od těla, nechejte se vyšetřit u očního lékaře (oftalmologa) nebo nelékařského specialisty na zrakové funkce (optometristy).

Nejprve se vás bude ptát na vaše potíže, choroby, kterými trpíte, a oční i celková onemocnění ve vaší rodině. Dále provede celkové oční vyšetření. Zrakovou ostrost vyšetří do blízka i do dálky pomocí optotypů, vyšetřovacích tabulek, ze kterých budete číst písmena nebo číslice od největších k nejmenším.

Zraková ostrost do blízka se vyšetřuje pomocí optotypů umístěných do vzdálenosti 35 cm při dostatečném světelném osvětlení. K vyšetření se používají čtecí tabulky, nejčastěji Jägerovy tabulky. Velikost vady se vyjadřuje v plusových dioptriích.

Léčba presbyopie

Korekce presbyopie se zpravidla provádí konzervativními metodami - brýlemi nebo kontaktními čočkami. Trvale lze vetchozrakost odstranit nitrooční operací Prelex. A nejmodernější metodou v léčbě presbyopie je Raindrop neboli Dešťová kapka kombinující laserový a chirurgický výkon.

Korekce presbyopie

Ke korekci presbyopie se používají brýlové nebo kontaktní čočky. Cílem korekce je dosáhnout toho, aby při pohledu do blízka zůstala polovina akomodační šíře zachována jako rezerva. Určení správné korekce závisí na počtu dioptrií do dálky, velikosti vady do blízka, věku, charakteru běžné denní činnosti či zaměstnání a běžné pracovní vzdálenosti.

Hodnoty dioptrií u presbyopie jsou závislé na věku. Ve 40 letech jsou 0,25 – 0,5 dioptrií, přičemž se volí lehké podkorigování. Po 45. roku života se adice zvyšuje o 0,25 – 0,5 dioptrií ročně až ke 3 dioptriím v 50 letech.

Zpravidla se současně zhorší i vidění na střední vzdálenosti a do dálky, takže je nutné pořídit několik brýlí s různými brýlovými čočkami a střídat je. Mnohem výhodnější jsou brýle s multifokálními (víceohniskovými) čočkami, jež kombinují čočky s různou optickou mohutností. Umožňují tak ostré vidění na všechny vzdálenosti.

Presbyopie a operační léčba

Presbyopii lze trvale odstranit nitrooční operací Prelex, při které je původní lidská čočka vyjmuta z oka a nahrazena umělou multifokální nitrooční čočkou. Po operaci vidí oči ostře na všechny vzdálenosti, tudíž nepotřebují další korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami. Tato metoda je vhodná pro presbyopii všech stupňů, od počínající presbyopii, až po plně rozvinutou formu. Doporučuje se zejména u osob s vysokou dioptrickou vadou a genetickou zátěží šedým nebo zeleným zákalem.

Výkon se provádí ambulantně bez anestezie, oko je pouze znecitlivěno kapkami. Celý zákrok trvá asi 15 minut a je bezbolestný. Již druhý den pacient na operované oko normálně vidí. Výkon nehradí pojišťovna, jeho cena je okolo 30 000Kč za jedno oko.

Dešťová kapka

Novinkou v léčbě presbyopie je metoda Raindrop neboli Dešťová kapka. Dešťová kapka je mikroskopický hydrogelový implantát o průměru 2 mm a tloušťce 30 mikrometrů tvořený z 80 % vodou. Vkládá se pod povrch oční rohovky po odříznutí tenké lamely rohovky pomocí laseru. Tento malý implantát drobně upraví zakřivení rohovky a zlepší vidění do blízka. Výkon se provádí jen na jednom oku - nedominantním, které člověk používá pro vidění do blízka. Po neuroadaptaci vidí pacient oběma očima výborně do dálky i na blízko. Cena výkonu je okolo 45 000 Kč.

Presbyopie a prevence

Vzniku presbyopie nemůžete zabránit. Její zhoršování však můžete zpomalit dodržováním správné pracovní vzdálenosti při čtení, psaní nebo práci do blízka již v mladším věku. Nezapomínejte na dostatečné osvětlení pracovní plochy a vyvarujte se větší únavy očí.

Doporučení

Jestliže vám je přes 40 let a začnete hůře vidět na čtení, nechejte se vyšetřit u očního lékaře nebo optometristy, který zvolí správnou velikost brýlové korekce presbyopie. Nevybírejte si brýle v supermarketech či drogeriích pouze na základě subjektivního zlepšení vidění do blízka.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…