Pálení žáhy a refluxní choroba jícnu

img
24. 10. 2013 Přečteno: 15346x

Pálení žáhy odborně zvané pyróza není choroba, ale příznak celé řady onemocnění. Vůbec nejčastější je refluxní choroba jícnu, která je způsobená návratem žaludečních šťáv do jícnu tzv. gastroezofageální reflux. Je hodně častým onemocněním, až 7% naší populace mívá obtíže denně, dalších 14% nejméně 1x týdně. V případě, že agresivní šťávy způsobují v dolní části jícnu zánětlivé známky, označuje se nemoc jako refluxní ezofagitida (zánět jícnu). Dlouhodobé dráždění buněk jícnové sliznice žaludeční šťávou může vyvolat i nádorové bujení. Pálení žáhy se objevuje i u akutních a chronických zánětů žaludku (gastritid), žaludečních vředů nebo nádorů jícnu.

Anatomie

Jícen je asi 25 cm dlouhá trubice spojující hltan se žaludkem. Do dutiny břišní prochází skrze otvor v bránici a ústí do žaludku v místě zvaném kardie (česlo). Stěna jícnu je silná asi 3 - 4 mm a má tři typické vrstvy. Nejdůležitější je slizniční vrstva - světle růžové sliznice krytá odolným dlaždicovým epitelem (podobně jako kůže). V místě zvaném gastroezofageálníjunkce přechází epitel jícnu ve žlázový epitel sliznice žaludku. Přechod má podobu klikaté ostré čáry a je zřetelný i barevně. Právě toto místo je náchylné k působení kyselých žaludečních šťáv, může zde docházet k zánětlivým i nádorovým změnám. Svalová vrstva se podílí na posunu sousta směrem do žaludku. V horní části je svalovina příčně pruhovaná, ovládaná naší vůlí. V dolní polovině je postupně nahrazována hladkou svalovinou, která je na vůli nezávislá a pracuje pomaleji. Je tak zajištěn pomalý přechod polykaného sousta do žaludku, aby se nepoškodila jemná žaludeční sliznice. V oblasti přechodu jícnu do žaludku se nachází funkčně důležitý dolní jícnový svěrač, který uzavírá kardii a zabraňuje pronikání kyselého obsahu žaludku do jícnu. Povrchová vrstva jícnu spojuje jícen s okolními strukturami.

Jak se tvoří žaludeční šťáva

Žlázový epitel žaludeční sliznice denně vytvoří 3 - 4 litry žaludečních šťáv obsahujících kyselinu chlorovodíkovou a trávicí enzymy (pepsiny a lipázu). Aby byla žaludeční šťáva kyselá a mohly fungovat trávicí enzymy, musí se tvořit dostatek kyseliny chlorovodíkové. Vyvolání sekrece je spouštěno nervovými vlákny, dále speciálními bílkovinami gastrinem a  histaminem, který funguje přes H2-receptory (v tomto místě působí antisekreční léky blokátory H2-receptorů). Vlastní sekreci kyselých vodíkových iontů (H+) zajišťuje protonová pumpa, proti které působí nejúčinnější léky blokátory protonové pumpy.

Příčiny refluxní choroby jícnu

pálení žáhyRefluxní choroba jícnu vzniká při nadměrném návratu žaludečního obsahu do jícnu. Důležitá je zejména kyselost obsahu (tedy jeho pH) a doba působení. Nejčastější příčinou jsou poruchy motility. K nim se řadí snížené napětí (tonus) a častá relaxace dolního jícnového svěrače. Rovněž zpomalené vyprazdňování žaludku usnadňuje vznik refluxu. Dalším významným zhoršujícím faktorem je tzv. hiátová hernie neboli brániční kýla. Jedná se o častou anatomickou odchylku, při které se horní část žaludku přesune z dutiny břišní do hrudní a navíc se rozšíří. Intenzitu ovlivňují i zevní faktory jako léky snižující tlak dolního jícnového svěrače (nitráty, některá antihypertenziva), skladba jídelníčku a stravovací návyky, kouření, alkohol, zvedání těžkých břemen, těhotenství nebo potraviny jako káva či čokoláda. 

Pálení žáhy je jedním z příznaků

Potíže mohou být u refluxní choroby jícnu velmi různorodé. Mezi typické jícnové příznaky patří pálení žáhy až u 80% nemocných, říhání a návrat žaludečních šťáv. Méně typické příznaky z oblasti jícnu zahrnují:

 • poruchy polykání
 • bolest při polykání
 • bolesti na hrudi
 • pocit na zvracení
 • zvýšené slinění
 • zápach z úst
 • pouze ojediněle se objevuje zvracení a bolesti v nadbřišku

Gastroezofageální reflux může způsobovat zdánlivě nesouvisející potíže – chronický kašel,chrapot, recidivující záněty hrtanu a středouší, pocit chronického dráždění v krku, astma nebo zvýšenou kazivost zubů.

Průběh refluxní choroby jícnu a komplikace

Refluxní choroba jícnu nejvíce postihuje dolní část jícnu. Vlivem dlouhodobého agresivního žaludečního obsahu se sliznice zvýšeně překrvuje, na povrchu se objevují zánětlivé změny jako drobné krvácivé praskliny (eroze). Těžší formy zánětu jsou charakterizovány tvorbou plochých slizničních vředu. Aby se sliznice stala více odolnou, hojněji se tvoří vazivová tkáň, stěna jícnu začíná fibrotizovat. Při dlouhotrvajícím pálení žáhy může dojít přestavbě slizničních buněk v dolní části jícnu, jež se stanou náchylnější k tvorbě vředu, těžkých zánětlivých změn a počínajícího nádorového bujení. Jedná se opřednádorový stav označovaný Barretův jícen, na jehož základě vznikne s vysokým rizikem karcinomu jícnu. Riziko vzniku je 30 - 40x větší než v běžné populaci. Ohroženou skupinou jsou starší muži, kuřáci s mnohaletým pálení žáhy. Další komplikací je vznik vředů vedoucí při zhojení k zúžení jícnu. Těžší refluxní ezofagitida se může projevovat krvácením do trávicího traktu

Diagnostika při dlouhodobém pálení žáhy

Pokud vás delší dobu obtěžuje pálení žáhy, neváhejte s vyhledáním odborné pomoci. Chorobami trávicího traktu se zabývá gastroenterolog. K endoskopickému vyšetření jícnu se používá trubice se světelným a optických systémem, pomocí které lékař prohlédne stěnu jícnu, bioptickými kleštěmi může odebrat vzorek podezřelé sliznice či provést některé léčebné úkony např. při krvácení z vředů nebo jícnových varixů. Jedná se o téměř stejný přístroj jako gastroskop, rovněž vyšetření probíhá identicky. Pacientovi ležícímu na boku lékař zavede endoskop dutinou ústní do jícnu. Dávicímu reflexu se zabrání umrtvením hrdla před zavedením endoskopu. Celé vyšetření trvá zhruba 20 - 30 min, je nebolestivé, ale bohužel nepříjemné. Největším přínosem tohoto vyšetření je možnost odebrat vzorek sliznice, jež pak mikroskopem prohlédne patolog. Pokud zjistí, že slizniční buňky jsou již změněny, je doporučeno pravidelné endoskopické sledování, aby se včas odhalil zvrat do karcinomu jícnu.

endoskopické vyšetření

Přesnou diagnostiku gastroezofageálního refluxu umožňuje 24-hodinová pH-metrie a manometrie. Pod RTG kontrolou se zavede elektroda do jícnu, kde snímá celý den pH (kyselost) a tlakové změny v dolní části jícnu. Kromě objektivního změření kyselosti prostředí umožní i korelaci s pacientovými potížemi. Toto vyšetření může být často nespecifické. Navíc je omezeně dostupné, proto se využívá jen u pacientů s atypickými potížemi bez nálezu zánětlivých změn v odebrané biopsii.

Rentgenovým vyšetřením kontrastní látkou se gastroezofageální reflux neprokáže. Má význam pouze při zhodnocení charakteru a velikosti hiátové hernie nebo při posouzení délky stenózy (zúžení) jícnu.

Léčba při pálení žáhy

Při pálení žáhy je v první řadě nutné upravit stravovací návyky. Přísná dieta většinou není nutná, vyhýbejte se však jídlům, o kterých víte, že vám pálení žáhy způsobí. Důležité je uspořádání jídla během dne. Jezte 5 - 6x denně menší porce a poslední jídlo před ulehnutím konzumujte alespoň 3 hodiny předem. Vyhněte se hlavnímu velkému jídlu večer po celodenním lačnění. Omezte kouření, pití kávy a alkoholu. Z režimových opatření má význam omezení činnosti zvyšující nitrobřišní tlak – nošení těžkých břemen. Jestliže je pálení žáhy nejhorší vleže v noci, zkuste si zvýšit polohu horní části postele (ne jenom hlavu). Pokud je však příčinou vašich potíží porucha dolního jícnového svěrače, jeho snížený tonus nebo porucha vyprazdňování žaludku, samotná režimová opatření většinou nestačí. Mají ale velký význam při snižování dávky udržovací medikamentózní terapie a prevenci recidivy potíží.

Medikamentózní léčba je založena na podání antisekrečních léků, které sníží kyselost žaludečních šťáv. Existuje několik skupin léků, ale nejúčinnější z nich jsou blokátory protonové pumpy - Nolpaza, Helicid, Controloc, Lomac, Apo-ome, Omeprazol, Ortanol, Apo-panto, Lanzul, Lanzoprazol. Ideální je lék užít ráno nalačno před prvním jídlem ke snížení tvorby kyseliny během dne i výkyvům mezi jídly. Večerní dávka by se měla podávat pouze u převažujících nočních potížích. Prvenství této lékové skupiny spočívá v rychlejším nástup hojení zánětlivých změn, výborné snášenlivosti s minimálními nežádoucími účinky, vyšší schopnost udržet onemocnění v klidovém stádiu a snížení počtu komplikací.

Slabší antisekreční účinek mají blokátory H2-receptorů např. Ranital, Ulcosan, Quamatel, Famotidin, Famosan, jejichž užití je limitováno menší účinností a poklesem efektu léku při dlouhodobém užívání. Vznikne jakoby návyk, který oslabí účinek, a k dosažení stejného účinku by se musely podávat stále větší dávky (podobně fungují i některé drogy jako pervitin).

Motilitu trávicího ústrojí podporují prokinetika. Účinek mají zejména při poruchách vyprazdňovaní žaludku, schopnost potlačit gastroezofageální reflux nemají. Proto se užívají v kombinaci s blokátory protonové pumpy. Nejčastěji se užívá Ganaton. Účinek prokinetické léčby je významný zejména u dětských pacientů, u dospělých je efektivita léčby omezená.

Pro krátkodobou úlevu od pálení žáhy si řada nemocných kupuje antacida. Anacid, Rennie, Acix, Maalox, Talcid a další jsou volně v lékárně prodejné. Tyto přípravky však nezabrání návratu potíží a nedokážou zhojit zánětlivé změny, ani zabránit vzniku nádoru jícnu.

Chirurgická léčba se uplatňuje u nemocných s nedostatečným efektem kombinace medikamentózní léčby a režimových opatření, při anatomických odchylkách zejména velké hiátové hernii. Operuje se laparoskopicky i klasicky břišním řezem. Operační zákrok se označuje jako fundoplikace. Jejím principem je obalení uvolněné dolního jícnu přilehlou částí žaludečního těla a sešití vytvořené manžety před jícnem. Fundoplikace může být úplná (obalení v rozsahu 360°), tehdy se jedná o Nissen-Rossetihofundoplikaci. Nebo částečná hemifundoplikace, kdy je jícen obalen v rozsahu asi 240°. Velká hiátová hernie se řeší repozicí hernie, odstraněním kýlního vaku, zúžením jícnového otvoru v bránici a fixací žaludku k břišní stěně nebo bránici. 

Při léčbě Barretova jícnu je kladen důraz na potlačení kyselé sekrece blokátory protonové pumpy. Přesto u 10 - 20% pacientů nelze standardně podávanými léky léčit zánětlivé změny a zabránit postupu nádorové přestavby buněk. Tehdy se využívá ablace (sejmutí) změněného epitelu laserem, argonovou plazmou, elektrokoagulací nebo endoskopicky (přímá endoskopická mukosektomie). Chirurgická léčba spočívá v odstranění jícnu.

Prevence pálení žáhy

Preventivní opatření spočívají v dodržování správné životosprávy:

 • Jezte pravidelně lehkou a dobře stravitelnou stravu
 • Omezte tučná a kořeněná jídla
 • Každou porci jídla obohaťte o zeleninu
 • Sladká jídla nahraďte ovocem
 • Nekuřte
 • Omezte konzumaci alkoholu, kávy a čokolády

zeleninové saláty 

Doporučení při pálení žáhy

Pokud vás trápí pálení žáhy, změňte svoje stravovací návyky – jezte malé porce 5 - 6x za den. Poslední večerní jídlo konzumujte 3 - 4 hodiny před ulehnutím a vyhýbejte se těžko stravitelným jídlům, omezte kouření a konzumaci alkoholu. Při krátkodobých potížích vám přinesou úlevu antacida. Jestliže máte potíže dlouhodobě, režimová opatření nikterak nepomohla, obraťte se na gastroenterologa. Ten vám nasadí účinnější léky, doporučí další režimová opatření a bude spolu s vámi sledovat vývoj potíží. Při přetrvávání potíží neodmítejte endoskopické vyšetření jícnu. Je sice nepříjemné, ale jako jediné ukáže, jaké důsledky má gastroezofageální reflux na váš jícen, zda je léčba účinná, případně odhalí počínající nádorové změny. A pro každé nádorové onemocnění platí, že čím dříve je odhaleno, tím jsou lepší léčebné možnosti a kvalita života. 

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…