Mentální anorexie

img
Přečteno: 5674x

Latinsky se mentální anorexie nazývá anorexia nervoza. Slovo orexis pochází z řeckého slova, které znamená chuť, předpona an značí zápor. Dalo by se přeložit v podstatě jako nechuť a nervosa tedy plynoucí z psychického onemocnění. Jde tedy o duševní nemoc, při které dochází k odmítání jídla a řadí se do velké skupiny poruch příjmu potravy. Je třeba si uvědomit, že jde o závažné onemocnění, které v těžkých případech končí smrtí. Nejde však jen o nějaké diety. Mentální anorexie je porucha opravdu psychická, protože dotyčný je přesvědčený o tom, že je tlustý a to nehledě na to, jak jeho tělo vypadá. Nemocní mají naprosto zkreslené představy o svém těle a nejsou schopni mít na chorobu nadhled.

Je třeba mentální anorexii odlišit od pouhého zdravého životního stylu nebo nechutenství, které je spojené s jiným onemocnění. Typicky bývá nechutenství u různých nádorových onemocnění, kdy v těchto případech pacienti opravdu trpí nechutí k jídlu, rychle zhubnou během poměrně krátkého časového úseku. Toto hubnutí je ale způsobeno metabolismem a náročností nádorových buněk na energii, příčinou není úmyslné odmítání potravy. Naopak takto nemocní by se chtěli najíst, rádi by i přibrali, ale nemohou.

Výskyt mentální anorexie

183837518_44727db3f9Bohužel v dnešní moderní době se jedná o relativně časté onemocnění, u nás v České republice se vyskytne u zhruba pětiset žen za rok. Nejzávažnější na tomto onemocnění je, že se vyskytuje u mladých dívek, nejčastěji ve věku čtrnáct až osmnáct let, ale výjimkou už nejsou ani mladí muži nebo děti. U dívek se vyskytuje přibližně v 90 - 95 procentech, u chlapců pak pouze ve 4 - 6 procentech. Kupodivu jsou zmínky o mentální anorexii známy už od starověku. Již v antické době se o ní zmiňoval Galén a později také Hippokrates. Ovšem největšího rozvoje začala dosahovat ve 20. století, v období, kdy začala být veřejnost atakována kultem vyhublých modelek a hereček. Mladé dívky začaly toužit vypadat jako jejich vzory, ačkoliv jejich tělesná konstituce k tomu geneticky nebyla zcela uzpůsobena.

Příčiny vzniku mentální anorexie

Jasná příčina mentální anorexie jasná není. Předpokládá se, že působí několik činitelů, odborně řečeno etiologie je multifaktoriální. Určitý význam má genetická predispozice, neboli dědičná výbava jedince. Častokrát se jedná o osoby, které jsou méně odolné vůči stresu. Většinou se za nemocí objeví i skryté faktory v rodině. Například perfekcionalističtí rodiče, kteří mají na své dítě přehnané nároky. Takže děti se snaží vyhovět jejich představám a chtějí vypadat dokonale, přičemž dnes je všude propagováno, že štíhlost rovná se krása a úspěch. Někdy jde o strach z dospělosti, kdy dívky odmítají s přerůstajícím věkem změny svého těla a chtějí pořád vypadat jako dítě. Mnohdy jde o pocit méněcennosti, kdy si nemocní myslí, že pokud zhubnou, vše se změní.

Samozřejmě je třeba zmínit tlak společnosti a hlavně médií. Když se dnes podíváme do jakéhokoliv časopisu, vykukují na nás vychrtlé modelky bez ženských tvarů a bohužel jsou považovány za současný trend krásy. Nejde však jen o modelky, ale také herečky. Stačí se podívat na typické seriály pro mladé, kde jsou všichni perfektně štíhlí, krásní a úspěšní. V dnešní době je štíhlost spojována nejen s krásou, ale také s úspěchem a štěstím. Anorektičky touží po naprosté dokonalosti, chtějí se zalíbit okolí. Jsou přesvědčené, že láska je podmíněná, je třeba si ji zasloužit zvýšeným úsilím, výborným chováním, skvělými výsledky i zevnějškem. Anorektičky bývají posedlé disciplínou, mívají potřebu mít naprostou kontrolu nad situací.

Třeba ještě podotknout, že mentální anorexií trpí nejčastěji velmi inteligentní lidé. Další rizikovou skupinou jsou mladí sportovci, kteří pro své dobré výsledky potřebují štíhlou postavu. Onemocnění je velmi často spojováno s gymnastkami, baletkami, u mužů se pak objevuje u skokanů na lyžích nebo u cyklistů. Mladí sportovci jsou často velmi ctižádostiví, tvrdě na sobě pracují a touží po úspěchu, pro který jsou ochotni nejíst a všemožně tělo přesvědčovat o plnosti žaludku.

Projevy mentální anorexie

Jak už bylo řečeno, nemocní se nedokážou na své tělo podívat objektivně. Trpí chorobným pocitem, že jsou tlustí nehledě na to, jak moc zhubnou. Jsou to vtíravé myšlenky, kterých se nelze vůbec zbavit. Dotyčný je naprosto posedlý touto představou. Mentální anorexie může začít zcela nevinně pouhou úpravou jídelníčku. Jenomže to nestačí a nemocný se postupně začne čím dál tím více vyhýbat jídlu. Navíc je u mentální anorexie typická zvýšená aktivita, kdy nemocný i přes nedostatek energie neustále cvičí.

hubnutí - zenaOnemocnění si nejprve nemusíme vůbec všimnout. Mnohdy si to uvědomíme, až když zjistíme, že jsme vlastně dotyčnou osobu už dlouho neviděli jíst nebo že se neustále vyhýbá situacím, kde by musela jíst. Podezřelé je hlavně to, když jsou výmluvy, proč nejíst, promyšlené. To upozorňuje na to, že odpověď byla plánována dopředu. Na druhou stranu jsou nemocní často úplně posedlí jídlem a rádi o něm mluví, mnohdy se jim o něm i zdá. Mladé anorektičky jsou velmi dobré kuchařky, jídlo rády připravují, pročítají kulinářské časopisy a vlastně se celý jejich život točí kolem jídla, i když samy se ho téměř nedotknou. Velmi často nemocní upozorňují na své nedostatky. Nebo naopak se snaží své tělo skrýt ve volných šatech.

Někdy se nemocní snaží nahradit jídlo nadměrným pitím vody nebo zkouší různé normálně nepoživatelné věci jako náhradu jídla. Například bylo zveřejněno, že některé modelky žvýkají papír, aby měly pocit sytosti a nepřibraly. Stejně využívají k zaplnění žaludku vatu nebo dokonce hygienické tampóny, které se po nasáknutí vodou roztáhnou a zaplní na nějaký čas žaludek. Pokud se dívka s anorexií nají, mívá silné výčitky, které kompenzuje buď přehnaným cvičením nebo se pokusí vyzvracet. Není výjimkou ani používání projímadel nebo diuretik. Projímadla urychlí průchod potravy trávicím traktem, takže obsah nemá dostatek času, aby byl tráven a přeměněn na živiny tělu potřebné. Diuretika naopak zbavují těla vody, nemocní si tak sníží rychle hmotnost. Některé dívky také zneužívají další léky jako jsou léky pro léčbu nedostatečné činnost štítné žlázy, aby si urychlily celkový metabolismus.

Diagnostika mentální anorexie

Nutné je objektivně posoudit vzhled a hmotnost těla, stav výživy apod. Jako specifický ukazatel slouží BMI neboli body mass index. BMI je číslo, které vypočítáme podělením hmotnosti výškou v metrech na druhou. Normální hodnota by se měla pohybovat mezi 18,5 a 25. Pokud poklesne pod 18,5 už je to podváha a mělo by to pro nás být alarmující. Diagnostikovat mentální anorexii může většinou až kombinace vyšetření a pohovor s psychologem, případně psychiatrem. Někdy může jít o kombinaci poruch nebo přechod jedné nemoci v druhou (velmi často mentální anorexie přechází v bulimii, kdy nemocní jídlo vyzvracejí po požití).

Komplikace mentální anorexie

Z počátku onemocnění se jedná pouze o psychickou poruchu, ale postupně dochází i k celkovému poškození zdravotního stavu. Pokud dojde k významnému poklesu váhy, jsou nemocní unavení, apatičtí, často jim bývá zima. Schází jim vitamíny a minerály, postupně atrofují, oslabují svaly.

Srdečně-cévní komplikace

U většiny dochází ke zpomalení tepové frekvence, tedy počtu úderů srdce za minutu, tím se snižuje i bazální metabolismus. Bazální metabolismus zajišťuje energii pro orgány a základní životní funkce. To znamená, že tělo se snaží uskromnit a spotřebovat méně energie. Bývá nižší krevní tlak a tím pádem je větší sklon k závratím, točení hlavy a omdlení. Objevují se ale taky poruchy srdečního rytmu, chlopní i samotného srdečního svalu. V nejtěžším případě může dojít k srdečnímu selhání.

Plíce a dýchání

Oslabeny mohou být i dýchací svaly, což vede k plytčímu a méně kvalitnímu dýchání, může dojít i k selhání dýchání.

Ledviny

Dochází také k poruše funkce ledvin a s tím souvisí i minerálová nerovnováha.

Trávicí trakt

Vzhledem k tomu, že střevo a žaludek nejsou dostatečně stimulovány k aktivitě, dochází k jejich oblenění (zpomalení funkce). To se projevuje při jídle bolestmi až křečemi břicha. Bývá i nepříjemné nadýmání a zácpa. Tu nemocné řeší projímadly a dostávají se do bludného kruhu.

Kostní komplikace

V mnohem mladším věku než je obvyklé, dochází také k osteoporóze, tedy prořídnutí kostí. Tím pádem výrazně stoupá riziko zlomenin.

Hormonální změny

Skoro vždy vznikají hormonální poruchy. Ty způsobují u žen a dívek amenoreu, tedy zástavu menstruace. U dívek, které ještě menstruaci neměly, přichází buď později nebo vůbec. U dětí se pak opožďuje i puberta, která je také velmi důležitá v normálním přirozeném vývoji.

Nervová soustava

Z neurologických komplikací se vyskytují svalové slabosti, křeče. V těžších případech mohou být i stavy zmatenosti, poruchy vidění nebo ztráta vědomí. Bývají poškozeny také nervy, což se projevuje slabostí končetin až jejich úplným znecitlivěním.

Kožní projevy

Vzhledem k tomu že nemocní nemají žádný podkožní tuk, ztrácí schopnost termoregulace a bývá jim neustále zima. Kůže mentálních anorektiků bývá suchá, šupinatá a málo pružná, protože se z ní vytrácí kolagen. Díky neustálému pocitu chladu se na ní objevují chloupky i v místech, kde za normálních okolností nebývají.

U dětí se zmíněné komplikace objevují ještě dříve a ve větším rozsahu. Navíc dochází ke zpomalení až zastavení růstu.

Mentální anorexie a těhotenství

V důsledku poruch menstruace je většinou pro ženu s mentální anorexií mnohem těžší otěhotnět. Často preferují umělé oplodnění. Také jejich těhotenství a porod bývají mnohem častěji komplikovány. Žena nemá dostatek potřebných živin pro správný vývoj dítěte. Děti bývají malé a mnohdy nedonošené s různými vadami nebo infekcemi.

anorexie

Léčba mentální anorexie

Léčba mentální anorexie probíhá na psychiatrických odděleních, u lehčích případů formou ambulantních kontrol. V případě komplikací je nutná spolupráce s lékaři dalších odborností. Nejprve bývá hlavní zodpovědnost na zkušeném personálu, který kontroluje stravovací návyky, ale také denní režim pacientů. Umí také zvládat případné výkyvy nálad nebo třeba agresivní chování.

Postupně se musí pacienti sami naučit přebrat zodpovědnost a získat náhled na své onemocnění. Jídelníček je nastaven tak, aby váhový přírůstek tvořil zhruba půl kilogramu za týden. Stravování je nastaveno vždy na míru danému pacientovi, je také hlídáno nadměrné cvičení a zvracení. Hlavním nástrojem léčby je ovšem psychoterapie. Je nutné hledat hlubší příčiny, proč vůbec onemocnění vzniklo, odhalit podstatu věci, aby léčba mohla být úspěšná. Bývá to psychoterapie individuální, ale také rodinná.

Často se používá kognitivně behaviorální terapie. Zjednodušeně lze říct, že tato metoda identifikuje a následně mění porušené představy, myšlenky a chování. Pacient se naučí potlačit nutkavé nesprávné myšlenky. Nakonec je třeba nemocného i jeho blízké poučit o dalších krocích před propuštěním. Psychologická léčba je doplněna přípravky ke zvýšení chuti, případně antidepresivy nebo jinými psychoterapeutiky.

Pokud je stav nemocného život ohrožující, je třeba hospitalizace na jednotce intenzivní péče a postupné doplnění nutných živin a minerálů s kontrolou základních životních funkcí. Je třeba zmínit, že léčba je často velmi svízelná, pacienti se velmi často vracejí a potíže se opakují. V poměrně vysokém procentu i přes veškerou lékařskou pomoc končí onemocnění fatálně smrtí nebo po případně invaliditou s postižením orgánů.

Mentální anorexie - preventivní opatření

Onemocnění na první pohled může vypadat nevinně, ale mentální anorexie je skutečně velmi nebezpečné onemocnění. Jedná o závažnou poruchu, na kterou je třeba myslet. Týká se hlavně mladých dívek, které jsou pod tlakem společnosti a médií, ale svou roli hrají častokrát také rodiče. Proto je třeba mít zdravé vztahy v rodině, nevyžadovat po dítěti dokonalost, nesnažit se ho neustále porovnávat s nějakým vzorem a budovat zdravé sebevědomí. Také je dobré od malička pěstovat normální stravovací návyky. Jíst racionálně, ale pestře bez nějakých větších omezení, ale na druhou stranu se nepřejídat. Vhodné je zdravý životní styl doplnit také nějakou sportovní aktivitou, nejlépe takovou, kterou si samo dítě vybere a která ho bude bavit. Nutné je, abyste při jakémkoliv podezření na toto onemocnění zavčas vyhledali odbornou pomoc.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…