Kýla

img
09. 12. 2013 Přečteno: 26233x

Břišní kýla vzniká vysunutím orgánů břišní dutiny do peritoneálního vaku otvorem ve stěně břišní. Kýly mohou být vrozené nebo získané. Kýlu má 5% české populace, z nichž nejčastější jsou tříselné (75%), dále pupeční (10%) a stehenní kýly (8%). Tříselné kýly jsou téměř výhradně u mužů, pupeční a stehenní převažují u žen. Viditelné jsou kýly zevní, procházejí břišní stěnou. Mohou se však vyskytnout i vnitřní kýly v dutině břišní.

Anatomie

Břišní stěna je tvořena několika vrstvami – kůží, tukovým podkožním vazivem, fasciemi (tenká pevná blána obalující svalstvo), svalovou vrstvou a peritoneem. Peritoneum (pobřišnice) je tenká blána, která pokrývá orgány uložené v dutině břišní i její stěnu. Pevnost a pružnost břišní stěny je dána speciální úpravou 3 vrstev plochých postranních břišních svalů nad sebou, v každé vrstvě probíhají svalová vlákna odlišným směrem. V některých částech stěny břišní je výše uvedená stavba určitým způsobem redukovaná, a proto je snížená její pevnost a pružnost. Jsou to místa, kde břišní stenu tvoří pouze vazivo (pupeční jizva), méně svalových vrstev nebo jsou zde kanály a otvory ve stěně břišní (tříselný kanál).

Čtěte také:

Střevní neprůchodnost

Místo, kterým kýla prostupuje břišní stěnou, označujeme jako kýlní branka. Vlastní kýla je tvořena kýlním vakem, který obsahuje peritoneum a kterýkoliv orgán z dutiny břišní, nejčastěji část tlustého nebo tenkého střeva.

Příčiny vzniku kýly

Na vzniku kýl se podílí řada faktorů, jednak vrozených a jednak získaných. Vrozené faktory jsou dány vývojem orgánových soustav, zvláště pokud je vývin nedokonalý nebo odchylný. Například mužské pohlavní žlázy během vývoje sestupují z dutiny břišní do skrotálního vaku (šourku) tříselným kanálem, který se po sestoupení uzavře. Pokud nedochází k úplnému uzavření, může v budoucnosti u muže vzniknout tříselná nebo skrotální kýla. Vrozené oslabení břišní stěny je místě pupeční jizvy (lidově pupíku), kterou procházejí cévy k placentě během nitroděložního vývoje plodu a tím zajišťují výživu plodu v děloze. Po porodu se sice pahýl pupečníku zatáhne a vznikne pupík, ale břišní stěna zde zůstane oslabená. Další oslabení je v místě bílé čáry (linea alba), což je pruh pevného vaziva uprostřed přední stěny břišní mezi mečovitým výběžkem a sponou stydkou. V bílé čáře se setkávají postranní břišní svaly.

Na vzniku získané kýly se podílejí stavy spojené se zvýšeným nitrobřišním tlakem: zácpa, těhotenství, zvedání těžkých břemen, chronický kašel nebo obtížné močení při zvětšené prostatě. Mohou se uplatnit i úrazy břišní stěny.

Typy kýly

Vrozené kýly jsou přítomné již při narození, vznikají chybným nebo odchylným vývojem. Získané kýly vznikají v dětství nebo dospělosti. Jestliže lze obsah kýlního vaku vrátit zpět do dutiny břišní, označuje se kýla jako volná. To, že nelze volně reponovat obsah kýly do dutiny břišní, může být způsobeno srůsty vytvořenými mezi vakem a jeho obsahem, vzniká tak kýla nereponibilní. Důležité je, že nejsou přítomné známky střevní neprůchodnosti jako:

 • porucha odchodu střevních plynů a stolice
 • křečovité bolesti břicha
 • zvracení

Nebezpečná je uskřinutá kýla, která nelze vrátit zpět. Uskřinutá kýla může být pouze krátkodobě při zvýšeném svalovém napětí a následném přeplnění vaku břišním obsahem při tělesné námaze. Jsou-li přítomné známky střevní neprůchodnosti, je nutná akutní operace.

Kýla - příznaky

U malé kýly jsou příznaky nenápadné – pocit tlaku v místě kýly při kašli nebo zvedání břemene. Větší kýly činí nositeli větší potíže, bolesti i mimo dobu zátěže. Při mechanickém dráždění pobřišnice a střeva v kýlní brance mohou vznikat tlakové a křečovité bolesti v celém břiše nebo ve zdánlivě nesouvisejícím místě břišní stěny.

Pokud máte kýlu a objeví se u vás křečovité bolesti břicha se zástavou odchodu plynů a vyprazdňování stolice a zvracení, neprodleně vyhledejte lékaře, protože pravděpodobně došlo k uskřinutí kýly. Kýla se nevrací zpět, je bolestivá, napnutá a větší než obvykle. Pokud dojde i k uskřinutí nervů a cév vyživujících střevní stěnu mohou se objevit i příznaky šoku jako zrychlené dýchání, bušení srdce, dušnost, malátnost a pocit na omdlení. Při odložení operace může dojít k prasknutí střeva v kýlním vaku se vznikem zánětu (flegmóny), což může být i život ohrožující stav. Kýla je výrazně bolestivá na pohmat, oteklá, zarudlá a postižený má zvýšenou teplotu.

Tříselná kýla

Tříselné kýly vznikají ve stěně břišní nad tříselným vazem. Rozlišujeme přímou a nepřímou tříselnou kýlu. Přímá tříselná kýla prochází přímo přes břišní stěnu vrozeným oslabením břišní stěny. Je vždy získaná. Nepřímá tříselná kýla se tlačí stěnou břišní šikmo, prostupuje tříselným kanálem. Je častější u mužů, protože tříselný kanál je u mužů širší. Z tříselného kanálu může kýlní vak prostupovat dále až do skrota - šourku (skrotální kýla) nebo u žen do zevních pysků (labiální kýla). Může být získaná i vrozená (při sestupu varlat do šourku).

Pupeční kýla

Pupeční kýla je častější u žen a u osob s jaterní cirhózou a ascitem (tekutinou v dutině břišní). Je v místě pupku nebo vedle něj. Možnost uskřinutí je vysoká, proto se doporučuje pupeční kýlu včas operovat. V důsledku hormonálních změn v těhotenství se u žen rozšiřuje pupeční jizvy, což je příčinou častějšího výskytu této kýly v ženské populaci. Rovněž u kojenců po narození je výskyt této kýly častý při nedokonalém vytvoření pupeční jizvy. V prvních týdnech života se menší branka často stáhne. To je možno podpořit bandážováním s tampónem vloženým do pupku pod náplasťový obvaz.

Stehenní kýla

Stehenní kýly vznikají ve stehenním kanále – otvoru mezi vazy v třísle, kudy procházejí cévy a nervy do stehna. Jsou častější u žen, což se vysvětluje zvětšením průměru vstupu do stehenního kanálu vlivem městnání v žíle během těhotenství. U stehenních kýl mají ženy rovněž potíže s vyprazdňováním a močením, může se objevit krev v moči. Nebezpečí z uskřinutí kýly je vysoké, protože branka je úzká. Je nutné časné operační řešení.

Kýla v jizvě

V místě operační rány mohou rovněž vznikat kýly. Rány jsou predisponujícím místem z důvodu místních: při prodlouženém hojení s hnisáním rány, při zavádění drénů (trubička, kterou odchází sekret vznikající v místě hojení orgánů z dutiny břišní, jeho nahromadění v dutině břišní by vedlo k druhotné infekci), při zvýšeném nitrobřišním tlaku vlivem pooperační poruchy peristaltiky střev. Z celkových příčin má podíl nedostatečná výživa po operaci nebo poruchy imunitního systému. Kýly mohou být velmi rozsáhlé, což je důvod, proč se operují co nejdříve. Při rozsáhlých kýlách vzniká velký defekt v dutině břišní a k jeho zacelení je nutné použít plastové síťky.

Kýla - diagnostika

Určení diagnózy není obtížné. Zevní kýly jsou viditelné pouhým okem. Je důležité, jestli se kýla vrací zpět. V dnešní době je stanovisko, že by každá kýla měla být odoperována. Čím dříve, tím lépe. Při menší kýle je nižší riziko komplikací během i po výkonu, rovněž méně recidiv. Pokud jsou přítomné známky střevní neprůchodnosti, což potvrdí rentgen břicha ve stoje, a kýla je uskřinutá, je nutná akutní operace.

Fotolia_20188225_XS

Terapie při kýle

Nejjednodušším způsobem léčení je repozice kýly zpět do dutiny břišní. Úspěšná může být zejména v prvních hodinách po příhodě. Nikdy ji nelze provádět násilně, protože by mohlo dojít k poškození střeva. Repozici usnadňuje podání léků proti bolesti, teplá vodní lázeň a uvolnění břišní stěny. Právě pro riziko komplikací by měl repozici provádět zkušený lékař. Jedná se pouze o dočasné řešení, brzy by mělo následovat řešení operační.

Účinná léčba je pouze operační. Dříve používané konzervativní léčení v podobě kýlních pásuje dnes odborníky zavrženo, nevyloučí možnost uskřinutí kýly. Nošení kýlního pásu se doporučuje jen výjimečně u starých lidí se závažným srdeční a plicním onemocnění, u kterých je operační výkon tak rizikový, že by operaci nemuseli přežít.

Operační léčba může být plánovaná nebo urgentní (akutní) při uskřinuté kýle. Většina kýl se operuje klasicky řezem (laparotomicky), tříselná kýla se může provádět i laparoskopicky. Při operačním výkonu se kýla uvolní rozšířením kýlní branky, zruší se kýlní vak, obsah se vrátí zpět do dutiny břišní a krček se uzavře stehem. Konečnou fází je steh nebo plastika kýlního kanálu nebo branky. Důležité je posouzení orgánů, které byly ve vaku uskřinuty, při jejich poškození se musí provést resekce části střeva. U velkých kýl nebo recidiv se ke zpevnění břišní stěny používají plastové síťky. Jejich úkolem je nahradit defektní tkáň břišní stěny nebo posílit důležitou vrstvu plastiky. Plastová síťka jako cizorodý materiál vytváří zvýšené riziko infekce s prodlouženým hojení rány. Dále může při rekonstrukci rozsáhlých kýlách dojít ke zmenšení obsahu břišní dutiny, což vede ke zvýšení nitrobřišního tlaku se zvýšením bránice a druhotně ke zmenšení dechové kapacity.

Po operaci dojde k zacelení kožní jizvy během jednoho týdne. Pevnost břišní stěny se obnovuje nejméně půl roku. Po vymizení bolestivosti operační rány je možný běžný denní režim, ale těžší fyzické zatížení a sport je vhodný až po 3 - 4 měsících.

Kýla - doporučení

Každá kýla by měla být odoperována, a proto operaci neodkládejte. Vystavujete se riziku, že kýla uskřine a vy pak bude muset operační výkon podstoupit akutně. A je samozřejmé, že každý akutní výkon je zatížen vyšším rizikem komplikací než výkon plánovaný, operace malé kýly je menší zátěží pro organismus než operace kýly rozsáhlé.

Vzniku kýly můžete předcházet snížením nitrobřišního tlaku. Nezvedejte sami těžká břemena, vždy si někoho vezměte na pomoc. Důležitá je i prevence zácpy, léčba chronického kašle nebo medikamentózní či operační léčba zvětšené prostaty.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Marek Windcour
  9. 7. 2015 17:52
  nic jineho me nenapada, nez vyhledat jineho lekare, dokud Vam nekdo nepotvrdi, ze to s Vami zkusi, kdyz na tom budete trvat a prijmete realna rizika operace kyly ve Vasem veku. Muj znamy take trvla na svem, tak hledal az nasel lekare, ktery do toho sel, ale neslo o kylu ale problemy s klouby a… celý příspěvek
 • Tomáš Jelínek
  8. 7. 2015 19:45
 • Tomáš Jelínek
  8. 7. 2015 19:41
  Mám tříselnou kylu delší dobu.Když jsem cht+l jít na
  operaci byl jsem lékařkou odmítnout,co má dělat_
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…