Střevní neprůchodnost

img
18. 02. 2015 Přečteno: 36979x

Porucha střevní průchodnosti se řadí mezi náhlé příhody břišní. Vzniká náhle, téměř z plného zdraví, má rychlý průběh a bez léčby může ohrozit život postiženého. Střevní neprůchodnost se označuje jako ileus, může postihnout tenké i tlusté střevo. Nejčastěji je způsobena mechanickou překážkou, která zabraňuje střevní pasáži.

Dělení střevní neprůchodnosti

Podle příčiny vzniku rozdělujeme ileus na mechanický, který je způsobený překážkou v lumen střeva, jeho stěně či úplně mimo střevo. Mechanický ileus může také být způsobený otočením trávicí trubice kolem její osy nebo zaškrcením průsvitu střeva. Poruchou funkce nervů zásobujících střevní stěnu je způsobena funkční (neurogenní) střevní neprůchodnost. Buď je střevní stěna nadměrně drážděna (spastický ileus) nebo je ochrnutá (paralytický ileus). Oběhové poruchy břišní stěny jsou příčinou cévního ileu.

Co způsobí střevní neprůchodnost?

Na překážku bránící postupu střevního obsahu reaguje střevo zvýšením střevní peristaltiky se snahou danou překážku překonat. Zesílení peristaltiky trvá různě dlouhou dobu podle toho, kde je překážka umístěna. Čím je překážka blíže konečníku, tím déle zvýšená peristaltika trvá. Nad překážkou střevní obsah městná, střevo se roztahuje, ustává jeho peristaltika, stěna ochabuje, až činnost střeva úplně ustává. Hromadění obsahu nad překážkou způsobí stlačení střevní stěny, a tím i v ní probíhajících žil, které zajišťují zpětné vstřebávání plynů a tekutin. Uzavření tepen, ke kterému díky vyššímu tlaku dojde později, způsobí nedokrvení střevní stěny a snížení její odolnosti. Bakteriální toxiny, rozpadové produkty střevního obsahu a nakonec i bakterie pronikají do břišní dutiny a způsobují zánět pobřišnice (peritonitidu).

Obecné příznaky ileu

Zvýšená střevní peristaltika nad překážkou způsobuje kolikovitou bolest břicha, která s vymizením peristaltiky ustává. Dráždění nervových zakončení může vyvolat trvalou bolest břicha. Dalším příznakem je zvracení, které může být reflexní při lokalizaci překážky blízko žaludku (tzv. vysoký ileus) či uskřinutí střeva nebo později z hromadění střevního obsahu. Čím je překážka lokalizována blíže konečníku, tím později ke zvracení dochází. Zástava odchodu plynů a stolice bývá spíše u nízkých ileů, lokalizovaných blízko konečníku.

Kromě toho se rozvíjejí známky dehydratace organismu způsobené zvracením, prosáknutím střevní stěny, únikem tekutiny do břišní dutiny i městnáním krve v žilním řečišti střeva. Mezi příznaky dehydratace patří pocit žízně, oschlý jazyk, snížení kožního napětím, pocit na omdlení, někdy i zvýšená teplota.

Střevní neprůchodnost - diagnostika

Pokud se u vás objeví kolikovitá bolest břicha, zvracení, neodchází stolice ani plyny, neváhejte s návštěvou svého lékaře nebo se dostavte do nemocnice na chirurgické oddělení. Lékař se vás nejprve zeptá na vaše potíže a poté vás vyšetří.

Při vyšetření vidí vzedmutí břicha, pohmatem zjistí zvýšené napětí břišní stěny a celkově zvýšenou citlivost či bolestivost břicha. Zpočátku fonendoskopem uslyší zvýšenou střevní peristaltiku, která později slábne, až úplně ztichne. Potřesení břišní stěny vyvolá šplíchot tekutiny v roztaženém střevě.

Stanovení diagnózy potvrdí prostý rentgenový snímek břicha ve stoje, při kterém se zobrazí hladinky ve střevě. K objasnění příčiny střevní neprůchodnosti pomůže i ultrazvuk břicha, zvláště při onemocnění žlučníku, žlučových a močových cest, nebo CT vyšetření břicha.

1

 • Mechanický ileus

Mechanický ileus je způsoben uzávěrem střevního průsvitu v lumen střeva, jeho stěně či úplně mimo střevo. Výživa střevní stěny není primárně poškozena. Zvláštní skupinou tohoto onemocnění je strangulační ileus, kdy je střevo sevřeno zvnějšku i s jeho cévami a nervy.

Příčiny mechanického ileu

Vůbec nejčastější příčinou jsou zhoubné nádory střev, lokalizované většinou v levé části tlustého střeva. Nádor roste pomalu a postupně uzavírá střevní lumen. Zpravidla se projeví nadýmáním a střídáním zácpy s průjmy, ale samotný ileus může být i prvním příznakem.

Další příčinou může být vniknutí kamene ze žlučníku do střeva píštělí. Vyskytuje se zejména u starších nemocných s dřívějšími žlučníkovými potížemi. Rovněž u nich může uzávěr způsobit hrubá nedostatečně strávená potrava (sušené ovoce, pecky) nebo nedostatečný příjem tekutin se vznikem zácpy, kterou navíc podporuje omezená hybnost.

Uzávěr střeva může být způsoben i vsunutím horní části střeva do spodního úseku tzv. invaginací.
K mimostřevním příčinám uzávěru střeva patří srůsty po zánětech a operacích, uskřinutí kýly v otvorech nebo zauzlení střev. Střevní neprůchodnost může způsobit i prorůstání nebo útlak jiného zhoubného nádoru v dutině břišní, zejména gynekologického původu.

Příznaky

Bolest břicha je vždy kolikovitá s intervaly bez bolestí. Čím jsou přestávky mezi kolikami delší, tím je stav závažnější. U překážek v horní části trávicího traktu je zpočátku přítomen pocit na zvracení, dále zvracení žaludečního obsahu a nakonec i střevního obsahu (hnědé tekutiny páchnoucí po stolici).

Uzávěr na tlustém střevě se vyvíjí i několik týdnů, příznaky jsou méně výrazné. Zpočátku má nemocný pocit plnosti břicha se špatným odchodem plynů a nepravidelnou stolicí. Tupá bolest břicha je způsobena rozepjetím střeva, kolikovitá zvýšenou střevní peristaltikou nad překážkou.

 • Strangulační ileus

Zevní i vnitřní kýly, pruhy z pooperačních a pozánětlivých srůstů mohou způsobit uskřinutí střevní kličky tzv. strangulační ileus. Kromě uzávěru střevního průsvitu dochází i ke stlačení cév vyživujících střevní stěnu. Může vzniknout bezpříznakové uskřinutí části střevní stěny, ale i celého střeva s rychlým rozvojem šokového stavu.

Při závažnějším průběhu vzniká náhlá a krutá bolest břicha doprovázená reflexním zvracením. Postižený jedinec je neklidný, potí se, pociťuje bušení srdce a může i kolabovat. Neprokrvené střevo velmi rychle odumírá, do břišní dutiny se dostávají bakterie dráždicí pobřišnici. Kromě poruchy střevní pasáže tedy vzniká i zánět pobřišnice.

Zauzlení střev (volvulus)

Zauzlení střev vzniká otočením některé části žaludku či střeva kolem osy kolmé na jeho průběh. Vede k zaškrcení cév vyživujících střevo a tím k odumření příslušné části střeva s následnou poruchou průchodnosti. Příčinou může být vrozeně dlouhé okruží (řasa připevňující střevo k zadní břišní stěně) či esovitá klička nebo pooperační a pozánětlivé srůsty.

Léčba

Terapie mechanického ileu je zpravidla chirurgická. Operací se odstraňuje nebo obchází překážka.
Jestliže je obstrukce uvnitř střeva, střevo se prořízne a překážka se odstraní. Při nádoru střeva se postižený úsek odstraní, k obnovení kontinuity se volné části střeva spojí jako tzv. anastomóza, nebo se střevo vyústí navenek vývodem (tzv. stomií).

Při zauzlení střev, invaginaci a uskřinuté kýle je nutné operovat včas, jinak dojde k výraznému porušení krevního zásobení střevní stěny a jejímu odumření. Postižený úsek se pak musí odstranit a jeho zdravé konce následně spojit. Při časném řešení stačí srůsty přerušit nebo střevo navrátit do původní polohy a zabránit opakování potíží upevněním postiženého úseku.

 • Funkční ileus

1. Paralytický ileus

Nefunkční nervové pleteně ve střevní stěně způsobují její ochabnutí (odborně paralýzu) a ztrátu hybnosti nutnou ke správné střevní pasáži.

Nejčastější příčinou je operační výkon v břišní dutině, po kterém zástava střevní peristaltiky zpravidla trvá 48 – 72 hodin. Porucha střevní peristaltiky doprovází i zánět pobřišnice, ledvinovou či žlučovou koliku, zánět slinivky břišní, zlomeniny pánve a bederní páteře, tupá poranění břicha a některá míšní onemocnění.

Zpočátku je celkový stav nemocného dobrý, má pocit nadmutí, jen mírnou bolest břicha a trápí ho zástava odchodu plynů a stolice. Jak se ochablé střevo roztahuje, jeho stav se zhoršuje. Zvracení je pozdním příznakem.

Léčba paralytického ileu je konzervativní. Základem je snaha o odstranění vyvolávající příčiny. Nosem se do žaludku zavádí sonda, která odsává hromadící se střevní obsah. Ztráty tekutin i solí se hradí nitrožilně podávanými infúzemi. K obnovení střevní peristaltiky přispívá pohyb a léky zvyšující napětí střevní stěny.

2. Spastický ileus

Křečovitý stah střevní svaloviny způsobuje zúžení střeva, jež působí podobně jako mechanická překážka. Spastický ileus je vzácný. Jeho příčinou může být onemocnění nervového systému (zánět mozkomíšních plen), poranění míchy nebo reflexní spasmus u žlučové a ledvinové koliky.

Příznaky odpovídají mechanickému ileu s kolikovitými bolestmi břicha, zvracením a zástavou střevní peristaltiky.

Při známé příčině se podávají léky uvolňující křečovitý stah hladkého svalstva ve střevě tzv. spasmolytika (Algifen, Analgin, Spasmospan, Buscopan, Spasmomen), jinak je nutné operační řešení k odlišení mechanického ileu.

 • Cévní ileus

Porucha střevní průchodnosti způsobená cévní příčinou je podmíněná vznikem (trombózou) nebo vmetnutím (embolií) krevní sraženiny do cév zásobujících střevo. Nedokrvení střevní stěny poruší její funkci, zejména střevní peristaltiku, stěna prosákne, zbarví se do fialova, začne odumírat a toxiny i bakterie se rozšíří ze střeva na pobřišnici.

Příčinou cévního uzávěru bývá vmetnutí části utrženého výrůstku ze srdeční chlopně vzniklého při zánětu vnitřní srdeční výstelky (endokarditidě) či krevní sraženiny po srdečním infarktu. Při onemocnění jater může vzniknout trombóza střevních cév.

U trombózy je průběh pozvolnější. Cévní ileus začíná náhlou prudkou bolestí kolikovitého charakteru. Velmi rychle se zastavuje střevní peristaltika a kolikovitá bolest přechází v bolest trvalou. Současně se objevuje i zvracení, které stejně jako stolice obsahuje krev. Celkový zdravotní stav postiženého se rychle zhoršuje a rozvíjí se šokový stav.

Léčba je vždy chirurgická. Při časné operaci a správné diagnóze je možné odstranit krevní sraženinu přímo na cévě (tzv. embolektomií nebo trombektomií), a tím obnovit zásobení střeva krví. Při porušené vitalitě střeva je nezbytné část střeva odstranit a zbylé konce spojit anastomózou.

Prevence střevní neprůchodnosti

Častou příčinou poruchy střevní průchodnosti jsou pooperační srůsty v dutině břišní. Jejich nejlepší prevencí je šetrná operační technika. Pokud vám lékař nabídne laparoskopickou operaci, využijte této možnosti. Laparoskopická operace je prováděna z několika drobných vpichů do dutiny břišní, jimiž se operuje pomocí speciálního přístrojového a nástrojového vybavení. Celý výkon je pro tělo šetrnější, netvoří se tolik pooperačních srůstů.

Pokud máte kýlu, nechejte se včas operovat. Hrozí, že kýla uskřine a vy bude muset operační výkon podstoupit akutně. Každá akutní operace je zatížena vyšším rizikem komplikací než výkon plánovaný, operace malé kýly je menší zátěží pro organismus než operace kýly rozsáhlé.

U starých osob s omezenou hybností může zácpa dospět až do stádia mechanického ileu. Proto je důležité dbát na dostatečný příjem vlákniny a tekutin i každodenní pohyb (i když jen cvičení na lůžku), který podporuje střevní peristaltiku.

Doporučení

Pokud je vám nad 50 let, ve vaší se rodině se objevilo zhoubné onemocnění tlustého střeva či konečníku, nebo máte trávicí potíže jako nadýmání, střídání průjmu a zácpy, hubnete, jste slabí a unavení, nechejte si vyšetřit tlusté střevo screeningovou koloskopií. Diagnostikou a léčbou časných stádií zabráníte závažným komplikacím, jakým je i střevní neprůchodnost, a budete mít velkou šanci na úplné vyléčení.

Při trvání zácpy déle než 3 dny (v závislosti na obvyklé frekvenci vyprazdňování) užijte šetrné projímadlo, například Lactulosu. Aby projímadlo fungovalo, je nutné dostatečně jej zapít. Při neúčinnosti navštivte svého lékaře, který vám eventuelně podá očistné klyzma.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Struhovská Eva
  29. 9. 2015 22:07
  Dobrý den , <br> mám podezření ze zanedbání péče. Jedná se o náhlou příhodu břišní se zvracením a vzedmutým břichem v okolí kýly . Převoz sanitou do nemocnice v 16:00 , po cca 24 hodinách hospitalizace , kdy udělali pouze rentgen s tím , že tam nic nevidí se pacientův stav začal zhoršovat. Po více… celý příspěvek
 • Pavlína
  1. 9. 2015 12:11
  Na střeva mám Laktobacily Imunit, které mi upraví střeva do normálního chodu. Jsem spokojený, vím co mě čeká přesně, už se na to můžu splehnout, dobře se zvyká na pravidelnost.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…