Kopřivka

img
20. 11. 2013 Přečteno: 83550x

Kopřivka je kožní onemocnění projevující se výsevem svědivých pupenů. Kopřivkové projevy zpravidla vznikají po kontaktu s fyzikálním činitelem či alergenem.  Mizí do 24 hodin, kdy se hojí úplným obnovením kožního povrchu bez vzniku jizev. Kopřivka nejčastěji postihuje dospívající a mladé dospělé. Každý třetí člověk byl nejméně jednou za život postižen alespoň jedním výsevem kopřivky. Opakovaně se objevuje asi 5 % Čechů.

Jak kopřivka vzniká

Při každé kopřivce dochází k aktivaci speciálních bílých krvinek tzv. žírných buněk (mastocytů) nacházející se po celém těle v blízkosti cév. Žírné buňky obsahují granule, jež po aktivaci vyprazdňují do okolí (degranulují) a tím uvolňují v nich obsažené aktivní látky a působky – cytosiny, vazoaktivní látky a štěpící enzymy. Ty se podílejí na vzniku a udržování zánětu rozšířením cév tzv. vazodilatací a zvýšenou propustností cév. Důsledkem je nejprve zarudnutí kůže a následně otok škáry, jež vede k vyvýšení léze nabývající vzhled pupenu. Klíčovou roli hraje bílkovinný působek histamin.

Čtěte také:

Akné

Příčiny vzniku kopřivky

Příčina kopřivky může být neznámá (idiopatická), imunologická či neimunologická. Při imunologické etiologii se po styku s alergenem aktivuje jednotlivé složky imunitního systému. Někdy se této formě říká také alergická kopřivka. Nejčastější alergeny jsou potraviny, léky, latex či kovy. Degranulace pak může být zprostředkována protilátkami typu IgE či nespecifickým imunitním systém. Některé látky působí přímo vyprázdnění granul žírných buněk neimunologickými mechanismy. Jedná se například o fyzikální vlivy, radiokontrastní látky, morfin, opiáty, žlučové kyseliny, z léků nesteroidní analgetika proti bolesti, salicyláty a některá antihypertenziva (ACE inhibitory). Přímým uvolňovatelem histaminu mohou být bílkovinné substance obsažené v kožních nervových vláknech, provokující stimul je tedy čistě nervového původu. To podporuje tvrzení, že na zhoršení kopřivkových projevů se podílí i psychický stres.

Formy kopřivky

Podle doby trvání se rozlišuje kopřivka akutní, akutní přechodná a chronická.

  • Akutní forma kopřivky se projevuje prakticky denním výsevem pupínků po dobu šesti týdnů. Zpravidla se na ní podílí imunologické mechanismy.
  • Při akutní přechodné kopřivce se v různých intervalech, obvykle po kontaktu s alergenem jako jsou léky a potravinou složky, opakovaně vysévají pupínky déle než 6 týdnů.
  • Po dobu delší než 6 týdnů se nepřetržitě nebo přechodně alespoň dvakrát týdne vysévají pupínky u chronické kopřivky. Až polovina případů je idiopatická, nikdy se spouštěcí faktor nezjistí. Při vzniku se většinou uplatňují různé imunologické mechanismy. Průměrné trvání idiopatické kopřivky je 2 – 3 roky. Bývá sdružená s jiným autoimunitním onemocněním jako cukrovka, revmatoidní artritida či autoimunitní porucha funkce štítné žlázy.

Kopřivka příznaky

Kopřivka se projevuje silně svědícími plochými, ostře ohraničenými, oteklými vyvýšenými pupeny tzv. pomfy. Rychle se vysévají a v průběhu několika hodin mizí beze stopy. Nejrychleji (do jedné hodiny) po fyzikálním činiteli, do dvou hodin při kontaktu s alergenem, maximálně však do jednoho dne. Pupeny jsou obvykle růžové, někdy s okolním reflexním zarudnutím. V důsledku stlačení cév otokem mohou být centrálně vybledlé. Velikost pupenů kolísá od drobných pupínků po rozsáhlé plochy. Svědění je nejsilnější při výsevu pupenů, postupně se zmírňuje, výraznější bývá večer. Intenzivní svědění nevede ke škrabání, nýbrž ke tření projevů se vznikem puchýřků s případným krvavým sekretem. Postižení sliznic je vzácné, projevuje se chrapotem, ztíženým dýcháním, průjmem, otoky kloubů, teplotou či nevolností.

Hives

Fyzikální kopřivka

Při fyzikální kopřivce se kožní projevy mohou objevit v místě kontaktu fyzikálního zdroje či ve vzdálené lokalizaci. Fyzikální podněty způsobí asi 20% kopřivek. Pupeny obvykle mizí do jedné hodiny.

Chladová kopřivka je vyvolána chladným vzduchem či vodou působícími na odkryté části těla. Při koupání v ledové vodě může být provázena i celkovou reakcí organismu (anafylaktickou reakcí). Po působení UV záření může vzniknoutv místě expozice solární kopřivka. V místě tření či psaní tupým předmětem po kůži vznikají lineární pupeny tzv. dermografismus odeznívající do 15 minut. Pozdní tlaková kopřivka se projevuje bolestivým otokem během 2 – 6 hodin v místě na kůži kolmo působícího tlaku. Přetrvává déle než 24 hodin, ke kožním projevům se připojuje i celková nevolnost, únava, zvýšená teplota, bolesti kloubů a svalů. Až 20% populace postihuje kopřivka způsobená zvýšením tělesné teploty při přehřátí, fyzické námaze či konzumaci horkého jídla tzv. cholinergní kopřivka. Projevuje se symetrickým výsevem četných drobných pupenů velikosti 2 – 3 mm na okrajích se zarudnutím a bledým halo na předloktí, zápěstí, krku a podpaží. Projevy odeznívají zpravidla do 30 minut. Po kontaktu s vodou vzniká akvagenní kopřivka, po místním působení vyšších teplot lokální tepelná kopřivka.

Kontaktní kopřivka

V místě kontaktu s alergenem dojde ke vzniku kontaktní kopřivky. Vzniká po působení biologických nebo chemických činitelů - po štípnutí hmyzu, dotyku kopřivy, styku s latexem nebo některou složkou kosmetického přípravkou. Na vzniku pomfů se podílejí imunologické i neimunologické mechanismy. Pomfy zpravidla mizí do 1 – 2 hodin od kontaktu.

Jiné formy kopřivky

Adrenergní kopřivka je vyprovokována psychickým stresem. Kopřivková vaskulitida (zánět cév) je zvláštním typem kopřivky postihujícína imunologickém podkladě drobné žilky. Řadí se mezi chronické formy, průměrná doba trvání je tří roky. Na rozdíl od běžné kopřivky kožní projevy spíše pálí a bolí, než svědí, přetrvávají 24 hodin, protože dochází k porušení cévní stěny. To se pak projevuje tečkovitým krvácením do kůže tzv. purpurou, zvýšenou pigmentací i celkovými příznaky. Může postihovat i vnitřní orgány.

Komplikace u kopřivky

Až třetina výsevů kopřivky může být provázena akutním ohraničeným nezánětlivým otokem kůže a podkoží tzv. angioedémem, nejčastěji víček, rtů, genitálu a končetin. Při postižení dýchacích cest a jazyka vede k akutnímu ohrožení života udušením. Rovněž život ohrožující je celková reakce organismu po opakovaném kontaktu s alergenem při anafylaktické reakci. Během několika minut může dojít k otoku jazyka, hrdla s dušením, vzniku zarudnutí na celém těle, bušení srdce až kolapsu.

Kopřivka - diagnostika

Určit diagnózu kopřivky na základě pomfů je snadné. O to obtížnější je určení příčiny, často i neúspěšné. K určení provokujícího faktoru lékař provádí podrobnou anamnézu, ptá se na užívané léky, podpůrné přípravky, potraviny i kosmetiku. Může napomoci podrobně vedený diář provozované činnosti, aplikovaných látek i požitých potravin. Při důvodném podezření na reakce na určité potraviny či chemické látky se provádějí kožní testy, při nichž se alergen aplikuje do podkoží, a následně se sledují vzniklé kožní projevy. Fyzikální kopřivku lze podobně ověřit příslušným fyzikálním provokačním testem. Současně se vyšetřuje i imunitní systém, stanovují se protilátky či nespecifické složky imunity. Při podezření na vaskulitidu se provádí odběr vzorku kůže (kožní biopsie) s následným mikroskopickým vyšetřením.

Léčba kopřivky

Příčina kopřivky je většinou neznámá, proto se nejvíce uplatňuje léčba symptomatická spočívající v mírnění projevů kopřivky. Podstatný význam mají režimová opatření, zejména při známé etiologii.

Základním režimovým opatření je odstranění provokující faktorů – složek potravy, léků, kosmetických přípravků či latexu. Režimová opatření zahrnují eliminaci vlivů zhoršující klinické projevy nebo usnadňující jejich vznik jako psychický stres, alkohol, nadměrné teplo a těsné prádlo. Rovněž je vhodné omezit užívání léků jako acylpyrin nebo nesteroidní analgetika zmírňující bolesti, či je zaměnit za jiné preparáty. Dále se vyvarujte užívání opiátů a léků snižujících tlak – ACE inhibitorů (Tritace, Gopten,Prestarium, Piramil), které zvyšují reaktivitu kožních cév. Dietní opatření se využívají pouze i chronické kopřivky s prokázaným provokačním testem určitých potravin.

670px-Recognize-Hives-(Rash)-Step-1

V lokální kožní léčbě se aplikují protisvědivé roztoky a krémy s obsahem mentolu. Při kopřivkové vaskulitidě lokální kortikoidy. K celkové léčbě se používají antihistaminika jako Dithiaden, Zyrtec,Zodac, Analergin, Fenistil, Aerius, které zabraňují působení histaminu a uvolňování látek z granul žírných buněk. Krátkodobě ke zmírnění akutního výsevu a při dechových potíží se podávají kortikoidy, které potlačují imunitní pochody, zmírňují otok sliznice i kůže a výsev dalších kožních projevů. Při anafylaktické reakci se ihned podkožně aplikuje adrenalin, který mají zpravidla postižení u sebe ve formě jednorázového pera. Dále se podávají kortikoidy a antihistaminika. Imunosupresiva, léky potlačující imunitní systém, se podávají u chronické autoimunitní kopřivky a kopřivkové vaskulitidy.

Prevence kopřivky

Nejlepší prevencí kopřivky je výlučné kojení dítěte do jeho 6 měsíců a vyloučení některých alergenů ze stravy matky. Pokud nemůžete kojit, dávejte dítěti speciální mléčné přípravky s nízkým obsahem alergenů. Do jednoho roku dítěti vyřaďte ze stravy vaječný bílek.

Kopřivce můžete předejít životem ve zdravém prostředí, v okolí dítěte nekuřte, odstraňte koberce, klasické peřiny, nemějte doma dlouhosrstá zvířata. Lůžkoviny a závěsy perte minimálně na 60°C. Vyhýbejte se oblastem se silně znečištěným životním prostředím.  

Doporučení při kopřivce

Pokud se u vás opakovaně vyskytnou příznaky kopřivky, nechejte se vyšetřit. Nezoufejte, když se nedaří objasnit provokující faktor, často je pátrání dlouhé.

Pokud trpíte alergickou kopřivkou a znáte činitele, který projevuje výsev kopřivkových pupenů, vyhýbejte se mu. Noste kvalitní či vlněné oblečení, dlouhé koupele nahraďte vlažnou sprchou, vyvarujte se pocení. Používejte kosmetické přípravky, jež neobsahují parfémy a dráždivé konzervační látky, ale speciální nízce alergenní kosmetiku. Ke zmírnění kopřivkových projevů užívejte antihistaminika. Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…