Dalekozrakost

img
04. 03. 2015 Přečteno: 4813x

Dalekozrakost je oční vada projevující se neostrým viděním do blízka. Jedná se o refrakční vadu, při které dochází k menší lomivosti dopadajících paprsků a obraz pozorovaného předmětu vzniká až za sítnicí. Dalekozraký člověk (s menší vadou) do blízka zaostří, ale za cenu velké námahy dané schopností akomodace oční čočky. Odborně se označuje jako hypermetropie nebo hyperopie.

Stavba oka

Lidské oko je kulovitý orgán velikosti asi 24 mm chráněný kostěnou očnicí. Stěna oka je tvořena třemi tkáňovými vrstvami. Vnější vrstvu tvoří vazivové bělima (skléra), které v přední části přechází v průhlednou rohovku. Střední vrstva bohatá na cévy se označuje jako živnatka, převážnou část tvoří cévnatka. V přední části oka přechází v řasnaté tělísko, v němž se tvoří komorová voda, duhovka, která má ve svém středu otvor – zornici regulující množství světla vstupující do oka. Za duhovkou je uložena čočka. Nitrooční prostor za čočkou je vyplněn průhlednou rosolovitou hmotou – sklivcem. Vnitřní vrstvu oka tvoří sítnice obsahující vlastní světločivné buňky. Nejvíce je jich soustředěno ve žluté skvrně, která je místem nejostřejšího vidění.

Jak vzniká obraz na sítnici?

Při vytváření obrazu pozorovaného předmětu musí světelný paprsek projít k sítnici čtyřmi optickými prostředími. Jsou to rohovka, komorová voda, čočka a sklivec. Každé z nich má určité optické vlastnosti, které chod paprsku ovlivňují. Průchod paprsku optickými prostředími není přímočarý, dochází k lomu paprsku na rozhraní dvou rozdílných prostředí (označované jako index lomu). Lomivost optického prostředí je definována optickou mohutností, která je převrácenou hodnotou obrazové ohniskové vzdálenosti (místa, kam se obraz zobrazuje). Největší optickou mohutnost má rohovka (40 – 45 dioptrií) a čočka (20 D). Zatímco zakřivení rohovky je stálé, čočka má schopnost měnit svoje zakřivení pomocí řasnatého svalu akomodací. Optická mohutnost normálního oka je tedy asi 60 D.

Na sítnici se vytváří zmenšený a převrácený obraz pozorovaného objektu. Projekcí těchto převrácených obrazců optickými drahami do zrakového centra mozkové kůry si tyto obrazy uvědomujeme v jejich správné poloze.

Akomodace

Akomodace je schopnost oční čočky měnit svoji optickou mohutnost v závislosti na vzdálenosti pozorovaného předmětu. Toho čočka dosáhne především zvětšením zakřivení svojí přední plochy, dále konvergencí (sbíháním optických os obou očí při pohledu do blízkého bodu) a rovněž šíře zornice má svoji úlohu.

Akomodační šíře oka, tedy rozmezí, ve kterém oko vidí předměty ostře, je ohraničena dvěma body. Blízký bod je viděn s maximální akomodací, daleký bod je ostře viděn bez akomodace, u zdravého oka je v nekonečnu. Schopnost akomodace může kolísat během dne a s věkem se snižuje.

U koho se dalekozrakost objevuje?

Dalekozrakost je normálním nálezem po narození a s růstem oka postupně klesá. V pubertě trpí určitým stupněm dalekozrakosti asi polovina očí, většina malých vad je odstranitelná akomodací. Mladý člověk má velmi dobrou schopnost akomodace, jeho čočka je schopná dobře se vyklenout, takže brýle zpočátku vůbec nepotřebuje. Schopnost akomodace se ve stáří snižuje, takže první potíže s ostrým viděním do blízka vznikají mezi 30. – 40. rokem života u osob dlouhodobě namáhajících oči do blízka. Při únavě a větším počtu dioptrií se vada projeví dříve. Dalekozraký člověk nejprve vidí špatně pouze na blízko, později na všechny vzdálenosti.

Větší vada se projeví už u dětí. Velmi často bývá spojena se šilháním (strabismem), případně dojde ke vzniku tupozrakosti. Ještě v batolecím věku je nezbytné tuto vadu léčit.

Příčina dalekozrakosti

Příčinou dalekozrakosti je příliš krátká oční koule nebo menší lámavost optického systému oka. Rovnoběžné světelné paprsky se protínají až za sítnicí, takže je výsledný obraz rozmazaný. Hypermetropie může být způsobena i různými vadami rohovky a oční čočky, úrazem nebo metabolickým onemocněním jako diabetes mellitus.

Dalekozrakost - příznaky

Méně významná vada se projeví bolestí hlavy a očí, která je způsobená neustálou snahou o akomodaci. Dalekozraký člověk ji mívá nejčastěji navečer po práci, když už je unavený. Někteří udávají největší potíže ráno, než se akomodace po nočním odpočinku opět vytrénuje. Kromě bolestí může být nediagnostikovaná dalekozrakost provázena pálením a řezáním očí, nevolností a únavou. Daný jedinec může při práci do blízka pociťovat zhoršenou výkonnost, nepříjemné pocity nebo zvýšený stres. Tyto potíže se označují jako astenopické.

Ve vyšším věku nebo při významnější vadě je typickým příznakem rozmazané vidění do blízka, později i do dálky.

Dalekozrakost u dítěte

U menších vad bývá bezpříznaková. Na vyšší vadu vás upozorní chování dítěte. Dítě si knížky, hračky přibližuje co nejblíže k obličeji. Při prohlížení knížek nebo malování rychle ztrácí zájem a stěžuje si na bolest hlavy. Je více unavené a nesoustředěné. Velmi často je dalekozrakost spojena se šilháním.

Fotolia_41352053_XS

Závažnost vady zraku

Lehká dalekozrakost se pohybuje v hodnotách + 0,25 až + 3,0 dioptrie. O střední vadě se hoří při dalekozrakosti + 3,25 až + 6,0 dioptrií. Při dioptriích + 6,25 až + 9,0 dioptrií se je jedná o vysokou vadu. Těžká vada, nad + 9,25 dioptrií, vede ke zhoršenému vidění do blízka i do dálky.

Důsledky dalekozrakosti

Při větší dalekozrakosti je oko malé, má mělkou přední oční komoru, která se s růstem čočky ještě zmenšuje, takže obvykle vede ke vzniku zeleného zákalu (glaukomu s uzavřeným úhlem). U toho typu zeleného zákalu dochází k zablokování kanálků na okraji duhovky, které odvádějí nitrooční tekutinu z oka ven. Vysoký nitrooční tlak vede k odumírání zrakového nervu, zúžování zorného pole a výpadkům zrakového pole.

U dítěte vede neléčená dalekozrakost ke vzniku šilhání. Oko šilhá dovnitř, protože je zvýšený impuls k akomodaci (zaostřování) a konvergenci při pohledu do blízka. Brýlová korekce může šilhání úplně odstranit.

Diagnostika dalekozrakosti

Jestliže se u vás nebo vašeho dítěte objeví příznaky dalekozrakosti, vyhledejte očního lékaře (oftalmologa). Nejprve se vás bude ptát na vaše potíže, další onemocnění a oční i celková onemocnění ve vaší rodině. Dále provede celkové oční vyšetření. Zrakovou ostrost vyšetří do blízka i do dálky pomocí optotypů, vyšetřovacích tabulek, ze kterých budete číst písmena nebo číslice od největších k nejmenším.

Zraková ostrost do blízka se vyšetřuje pomocí optotypů umístěných do vzdálenosti 35 cm při dostatečném světelném osvětlení. K vyšetření se používají tzv. Landoltovy prstence, různě rotované písmeno C. Častěji však čtecí tabulky, nejčastěji Jägerovy tabulky. U dětí lze využít i obrázkové čtecí tabulky. Velikost vady se vyjadřuje v plusových dioptriích.

Pro zjištění celkové velikosti hypermetropie je třeba vyřadit akomodaci atropinem (způsobí obrnu řasnatého svalu) a provést vyšetření do blízka znovu.

Léčba dalekozrakosti

Korekce dalekozrakosti není nutná, pokud je vada malá a daný jedinec vidí ostře a nešilhá. Vždy však záleží na konkrétním jedinci, jeho práci a životním stylu. Dalekozrakost lze léčit konzervativně nebo chirurgicky.

Konzervativní způsoby korekce zraku

Aby paprsky dopadaly na sítnici a vidění bylo ostré, je třeba zvětšit optickou mohutnost oka akomodací nebo spojkovými (plusovými) korekčními skly nebo kontaktními čočkami. Spojky jsou konvexní čočky, které jsou ve svém středu tlustší než na okraji.

U dětí předškolního věku se korigují vysoké vady a vady vedoucí k šilhání. U školních dětí se dávají brýle u vady vyšší než 3 dioptrie. U osob starších 30 let se předepisují brýle na blízko nebo k trvalému nošení.

Operační léčba

Chirurgická léčba využívá metody refrakční chirurgie. Vyřeší vadu jednou provždy.

Z refrakčních operací laserem je nejrozšířenější metodou LASIK (laser in situ keratomileus), při které je laserovým paprskem seříznuta rohovková lamela a po jejím odklopení je laserem odstraněna část rohovky tzv. fotoablací. Využívá se u nižší až střední dalekozrakosti. Při výkonu se odstraňuje periferní část rohovky, čímž se zvětšuje její zakřivení. Poté se lamela zpět přiklopí a ona sama přilne, nemusí se šít. Hojení je velmi rychlé (řádově hodiny), zraková ostrost se ustálí během týdne (maximálně měsíce). Limitací operace je příliš tenká rohovka. Oko je znecitlivěno anestetickými kapkami, takže samotný zákrok je bezbolestný.

Ke korekci dalekozrakosti se využívá i laserová termokeratoplastika. Laser vyzařuje infračervené záření, které způsobuje ložiskové změny rohovkového kolagenu – svraštění jejich vláken. Tak se zvětší vyklenutí rohovky a zvýší její lomivost.

U osob s větší vadou než +4 dioptrie, tenkou rohovkou a ve vyšším věku je spíše vhodná nitrooční operace s výměnou oční čočky. Během výkonu je původní očí čočka odstraněna a do oka je vsazena umělá nitrooční čočka zajišťující trvale ostré a jasné vidění.

Prevence dalekozrakosti

Jednoznačně účinná prevence refrakčních vad v současné době neexistuje. Riziko vzniku a možnost zhoršování můžete snížit dodržováním správné pracovní vzdálenosti při čtení, psaní nebo práci do blízka. Dbejte na dostatečné osvětlení a vyvarujte se větší únavy očí.

Doporučení při dalekozrakosti

Pokud vaše dítě nosí brýle ke korekci dalekozrakosti, pořiďte mu dvoje. Jedny do školy a druhé pro volný čas a sportování, které bude odolné vůči dětskému zacházení. Dohlížejte na to, aby dítě brýle nosilo a podporujte ho v tom. Předejdete tak vzniku šilhání.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…