Tuberkulóza

img
08. 01. 2014 Přečteno: 15540x

Tuberkulóza je infekční onemocnění vyvolané mykobakteriem tuberkulózy. Může postihnout kterýkoliv orgán, ale nejčastěji plíce. Častěji onemocní muži. V České republice výskyt onemocnění tuberkulózy stále klesá, ročně jí onemocnění asi 650 osob, způsobí 50 úmrtí. Celosvětově je však tuberkulóza závažným zdravotnickým problémem, je sociální chorobou, přes 95% se vyskytuje v rozvojových zemích. Ke zvýšení počtu nemocných dochází při zhoršení sociálních podmínek, v době válečných konfliktů a při větší migraci obyvatel. Ročně na ni umírají 3 miliony osob. Tuberkulóza, zkráceně TBC, se lidově označuje jako souchotě.

Přenos tuberkulózy

Původcem onemocnění je bakterie mycobacterium tuberculosis. Objevil ji Robert Koch, proto se označuje jako Kochův bacil. Tato bakterie je vysoce odolná vůči vlivům zevního prostředí. Přenáší se vzdušnou cestou inhalací kapének, právě z toho důvodu jsou branou vstupu a nejčastější orgánovou lokalizací plíce. Zdrojem infekce je nakažený člověk, jenž vykašlává mykobakteria. Možný je přenos přímým kontaktem s infekčními sekrety nebo infikovanými předměty (příbory, prádlo) nebo zažívacím traktem přes infikované mléko. Jsou známé i případy profesionální nákazy u chirurgů a patologů. Inkubační doba se pohybuje od 4 týdnů do 2 let od skončení expozice.

Čtěte také:

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Rizikové faktory vzniku infekce tuberkulózy

Z lidí infikovaných tuberkulózou onemocní během života méně než 10 %. Manifestace onemocnění je závislá na genetické predispozici, délce a intenzitě expozice, pohlaví, věku a vnímavosti imunitního systému. Vyšší výskyt u mužů se vysvětluje způsobem života. Oslabená buněčná imunita je v dětství mezi 2 – 5 rokem života a ve stáří. Vyšší náchylnost k TBC představují i vrozené poruchy imunity, ale i druhotné oslabení imunitního systému při AIDS, vředové chorobě, špatně korigované cukrovce, nádorovém onemocnění, alkoholismu, podvýživě a užívání léků potlačujících imunitní systém. Mezi rizikové skupiny patří bezdomovci a narkomani.

Průběh tuberkulózy

Při prvním kontaktu člověka s mykobakteriální infekcí, který není očkován, vznikne primární tuberkulóza. Mykobakteria vyvolávají nejčastěji v dolních plicních lalocích lokální zánět se současným zduřením místních mízních uzlin. Obvykle vzniká v dětském věku jako bezpříznaková infekce s tendencí k rychlému spontánnímu zhojení. Během průběhu primárního zánětu se bakterie mohou šířit krevní cestou do jiných lokalit i plic či jiných orgánů, průduškami při dýchání. V očkované populaci vlastně vzniká primární tuberkulóza v místě vpichu vakcíny.

U osob, které se již setkaly s infekcí, jsou tzv. senzibilizovaní, se může za několik let rozvinout postprimární tuberkulóza. A to při druhotném nakažení nebo častěji obnovením spících forem mykobakterií při oslabení imunity. Tehdy se mykobakteria množí v plicních hrotech, v růstových zónách dlouhých kostí a v ledvinách.

Boj imunitního systému proti TBC

Organismus s TBC bojuje prostředním buněčně zprostředkované imunity. Speciální bílé krvinky tzv. makrofágy pohlcují mykobakteria, ale nejsou schopny je zničit. Mykobakteria se dále množí a spolu s makrofágy vytvářejí granulomy, jež brání dalšími rozšiřování infekce do ostatních orgánů. Asi za 30 – 40 dní se začíná uplatňovat cílená imunitní odpověď bílými krvinky tzv. T – lymfocyty, jež zabrání dalšímu množení zesýrovatěním jádra granulomů, a tedy vytvořením nevhodného prostředí pro růst mykobakterií. Progrese choroby se zastaví, některá mykobakteria ale v granulomech ve spící formě přežívají a při oslabení imunity se mohou obnovit aktivní infekci.

Tuberkulóza - příznaky u plicní formy

Příznaky tuberkulózy jsou značně různorodé. Někteří nemocní jsou bezpříznakoví, TBC je u nich náhodným nálezem. Primární tuberkulóza vzniká spíše v dětském věku, je bezpříznaková, vzácně se projeví vyššími teplotami, nechutenstvím, sníženou aktivitou nebo přechodnou malátností. Postprimární tuberkulóza může probíhat chronicky plíživě nebo akutně. Typické jsou nenápadné symptomy jako zvýšená únavnost, úbytek tělesné hmotnosti, zvýšené noční pocení, zvýšená teplota a pokašlávání. Suchý kašel se postupně zhoršuje, mění v produktivní kašel s vykašláváním hlenového a hlenohnisavého sputa, které obsahuje velké množství mykobakterií, čímž osoba ohrožuje okolí.

penyakit-tbc 

Přítomnost krve ve hlenu tzv. hemoptýza je dnes vzácná. Dechové potíže se objevují až při rozsáhlém postižení plic nebo při velkém plicním výpotku (tekutině v pleurálním prostoru mezi plící a stěnou hrudníku). U osob s poruchou imunity může vzniknout závažné onemocnění tzv. miliární tuberkulóza postihující celé plíce s poměrně rychlým celkovým chátráním a teplotami až septickým stavem. Může se komplikovat zánětem mozkových blan (bazilární meningitidou) s nechutenstvím, bolestmi hlavy se zvracením, krční ztuhlostí až kómatem.  

Mimoplicní tuberkulóza

Postižení jiného orgánu tuberkulózou se objevuj u 15% nemocných. Nejčastěji bývají postiženy mízní uzliny, zpravidla krční nebo podpažní. Projevují se nebolestivým zvětšením bez zarudnutí. Je v nich nakupen hnis, který může vyústit na povrch. K postižení kostí dochází zpravidla v oblasti páteře, bortí se obratle i meziobratlové ploténky a utlačuje se mícha. Úbytek kostní tkáně při TBC kostí může napodobovat nádorové metastázy. TBC ledvin se projevuje jednostrannou pyonefrózou, těžkým hnisavým zánětem ledviny, s bolestivým močením s příměsí krve a hnisu v moči. V zažívacím traktu tuberkulóza napodobuje zánět červovitého výběžku slepého střeva (apendicitidu). Postižení kůže je vzácné, vzniká při ulceraci podkožních uzlin a kostí nebo jako nafialovělá pomale se rozšiřující ložiska (tzv. lupus vulgaris) na končetinách a obličeji.  

Tuberkulóza - diagnostika

Pokud se u vás vyskytly příznaky TBC a setkali jste se s osobou podezřelou z infekce TBC, vyhledejte svého lékaře nebo specialistu na plicní nemoci – pneumologa. Ten si vás vyzpovídá, určitě se bude ptát na kontakt s podezřelou osobou a veškeré příznaky, a dále si vás poslechne a provede nezbytná vyšetření. Základním vyšetření u plicní i mimoplicní tuberkulózy je rentgen plic, kde mohou být vidět charakteristické projevy jako ložiska tuberkulózy, zvětšené mízní uzliny a plicní výpotek. K upřesnění diagnózy je vhodnější CT vyšetření se zaměřením na plicní tkáň (tzv. HRCT hrudníku), které rozliší i drobnější ložiska. K průkazu tuberkulózy slouží mikrobiologické vyšetření. Opakovaně se vyšetřuje sputum odebrané ráno nalačno nebo po inhalaci solného roztoku. Mykobakteria lze prokázat i v plicním výpotku, sekretu z abscesů a píštělí, moči. Vzorek se vyšetřuje mikroskopicky, což je rychlé, ale málo specifické. Pro potvrzení diagnózy je nezbytné kultivační vyšetření, při kterém se mykobakteria nechají pomnožit a vyrůst na vhodné půdě. Nevýhodou je, že průkazný výsledek je až po 6 týdnech.

Molekulárně biologické metody, zejména PCR, se využívají u osob s oslabenou imunitou, metoda je to rychlá, velmi drahá, často nepřesná, má pouze podpůrný význam. Tuberkulinový test v našich podmínkách proočkované populace nemá pro stanovení diagnózy význam. Očkováním není ovliněn Quantiferronový test, který se používá k detekci skryté bezpříznakové infekce. Zjišťuje je tvorba cytokinů (hlavně IFN-g) bílými krvinkami po kontaktu s mykobakteriemi.

Tuberkulinový test

Tuberkulinový kožní test spočívá v aplikaci tuberkulinu (směs bílkovinných částic mykobakterií) podkožně na dlaňovou stranu předloktí a sledování zatvrdnutí (ne zčervenání) v místě vpichu za 72 hodin. Pokud je velikost zatvrdnutí nad 6 mm, jedná se o reakci po očkování. Hodnota testu nad 15 mm se posuzuje jako možný projev infekce. Negativita testu (pod 6 mm) nevylučuje možnost aktivní TBC, pouze část populace reaguje pozitivně. Reaktivita klesá ve stáří či při oslabené imunitě. Z toho důvodu je nutné výsledek hodnotit v kontextu s ostatními metodami. Test je možné využít při vyšetřování kontaktů TBC nebo při úvaze o očkování.

Léčba tuberkulózy

Tuberkulózu je možné vyléčit speciálními antibiotiky tzv. antituberkulotiky. Antituberkulózní terapie musí být kombinovaná, dlouhodobá (alespoň 6 měsíců), nepřerušovaná a musí probíhat pod kontrolou pneumologa.

Mycobacterium tuberculosisLéčí se několika preparáty současně, aby se zabránilo rozvoji lékové rezistence (odolnosti TBC proti léku). Podává se kombinace léků v jednorázové ranní dávce, jednorázové vysoké hladiny léků ničí nově vyplavované mykobakterie. Celková doba léčby závisí na rozsahu onemocnění, průkazu mykobakterií a použitých lécích. V počáteční fázi léčby se podává čtyřkombinace léků za hospitalizace po dobu 2 měsíců, jejímž cílem je největší eliminace počtu mykobakterií. Nemocný může být propuštěn z lůžkového zařízení v okamžiku, kdy nejsou v odebraných vzorcích prokázána mykobakteria. Pokračovací léčba trvá alespoň 4 měsíce, ambulantně se podává dvojkombinace antituberkulotik denně nebo třikrát týdně. Je snaha dosáhnout postupné sterilizace zánětlivého ložiska. Mezi základní antituberkulotika v současné době patří isoniziad, rifampicin, streptomycin, ethambutol a pyrazinamid.

Chirurgická léčba se provádí zcela výjimečně v případě plicní tuberkulózy u neustupujících jednostranných forem nebo u rezistentních forem. Někdy se tak řeší mimoplicní formy, zvláště kostí.

Prevence tuberkulózy

Základní metodou prevence je očkování proti tuberkulóze, tzv. kalmetizace. Kalmetizace nechrání před tuberkulózou, ale urychlením imunitní reakce pouze zabraňuje těžkým formám. Aplikací tuberkulinu do podkoží levého raménka vlastně vznikne primární tuberkulóza. TBC byla ve vyspělých zemích díky očkování, hygieně a účinným antibiotikům potlačena na minimum. Proto bylo i u nás celoplošné očkování proti tuberkulóze, které probíhalo 4. - 5. den života, zrušeno. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je výskyt nově vzniklých onemocnění pod 10 na 100 000 obyvatel důvodem ke zrušení celoplošné kalmetizace. O to pečlivě je však nutné vyhledávat děti z rizikových skupin – rodin ze zemí, kde je výskyt TBC hojný nebo kde měl někdo z rodiny TBC a dodržovat další hygienická a epidemiologická opatření.

Dodržujte zásady správné životosprávy, jezte zdravě, omezte konzumaci alkoholu. Snažte se nepřijít do kontaktu s infikovanou osobou. K přenosu nestačí krátkodobý kontakt, nebojte se, že byste se nakazili třeba v metru nebo tramvaji. Je potřeba alespoň čtyřhodinová expozice. Vyhněte se tedy dlouhodobému kontaktu s nemocným. Mezi další formy prevence patří dodržování hygienických návyků. Pro zdravotníky je důležitým opatření nošení roušky při kontaktu s nemocným.

Celostátní protituberkulózní program slouží k vyhledávání zdrojů infekce a zabránění jejímu šíření pomocí cíleného vyšetřování rizikových skupin – lidé z okolí nemocného (jeho rodina, přátelé a spolupracovníci), osoby s oslabenou imunitou, bezdomovci a narkomani.

Doporučení při tuberkulóze

Pokud zpozorujete příznaky TBC, ihned vyhledejte lékaře. Tuberkulóza je vysoce infekční onemocnění. Jestliže existuje vážné podezření na TBC, nemocný musí být izolován, dokud není ověřena jiná diagnóza. Při podezření na kontakt s nemocnou osobou se nechte cíleně vyšetřit.

TBC je vyléčitelné onemocnění, nemocný však musí dodržovat stanovenou léčbu a ve zvýšené míře i hygienická opatření, aby nešířil infekci. V zásadě nekašlete bez zakrytých úst, plivejte pouze do kapesníku. Mějte jídelní a hygienické potřeby pouze pro sebe a vyhýbejte se kontaktu se zdravými osobami. 

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • MUDr. Martina Scammon
  12. 4. 2019 04:26
  Dobrý den,<br> <br> Děkujeme za dotaz a moje odpověď zní takto:<br> Studie odhadují, že asi jedna třetina světové populace je nakažena Mykobakteri (což je původce tuberkulózy) a každým rokem přibude odhadem 9 miliónů nových případů. Včasná a správná léčba tuberkulózy je velmi efektivní a asi 85%… celý příspěvek
 • Aleš Vincenc
  9. 4. 2019 17:58
  Dobrý den.
  Nikde se nemohu dočíst, zda se plíce po tuberkuloze dokáží sami nejak regenerovat, nebo již navždy zůstanou poškozené.
  Děkuji.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…