Syfilis

img
11. 06. 2014 Přečteno: 13200x

Syfilis je pohlavně přenosné infekční onemocnění, které se latinsky označuje jako lues, neodborně pak jako příjice nebo syfilitida. Původcem tohoto onemocnění je bakterie Treponema pallidum. Treponema je gramnegativní bakterií z kmene spirochét a člověk je jediným hostitelem Treponemy. Syfilis je systémové onemocnění, které se rozvíjí pozvolna a má velmi pestré klinické příznaky. Typické pro toto onemocnění je střídání se období s příznaky a bez příznaků.

Syfilis nemusí být přenesena pouze pohlavně, ale možné je nakažení plodu transplacentárně (přes placentu) matkou nebo při samotném porodu dítěte. Syfilis je jednoduše přenositelné onemocnění a jeho následky až mohou být fatální.

Čtěte také:

Kapavka

Příčina vzniku syfilis

Syfilis je nejčastěji pohlavně přenosné onemocnění. K nakažení tedy dochází při pohlavním styku. Další možností přenosu bakterií Treponema pallidum je pak průnik placentou z matky na plod nebo při porodu dítěte. Extrémně výjimečně může dojít k nakažení kontaminovanými předměty. Jde tedy o infekční získané onemocnění, pouze u přenosu z matky na plod jde o získané vrozené onemocnění, nemá ale nic společného s dědičností. Postižený plod se rodí velmi poškozený a často mrtvý.

K přenosu z člověka na člověka dochází poměrně rychle, naopak pokud Treponema ulpí na nějakém předmětu mimo organismus, na volném vzduchu rychle hyne. Treponema špatně toleruje vzduch a vyšší teploty (vyšší než teplota těla 36,5 °C). Další možností likvidace bakterií jsou desinfekční prostředky. Přenos onemocnění probíhá z nakaženého jedince, který prodělává infekční 1. nebo 2. stadium choroby. K přenosu tedy dochází především pohlavním stykem, pouze 5% onemocnění je přeneseno jinou cestou (transfúze, z matky na plod, kontaminovaným předmětem velmi výjimečně). Vstupní bránou je kůže a sliznice pohlavních orgánů (možná také sliznice úst).

vaginalni-mykoza_1600x900ms

Průběh a stádia syfilis a příznaky

V případě získané formy syfilis (v 95% nakažení se pohlavním nebo análním stykem) bakterie Treponema pallidum proniká kůží nebo sliznicí. Onemocnění syfilis se pak typicky projevuje ve 4 stádiích: primární, sekundární, latentní (skryté) a terciární.

V prvním stádiu onemocnění - primární syfilis - se treponema začne množit v místě průniku a projevem je tak zvaný tvrdý vřed (ulcusdurum) neboli šankr, který vzniká přibližně za 3 týdny po nakažení. Jde o nebolestivé vředovité zduření v oblasti genitálií, análního otvoru, v oblasti úst nebo na prstech rukou. Vřed se bez léčby sám vyhojí bez následků nebo zanechá drobnou jizvu. Infekce se dále šíří krví a mízními cévami. Postihuje tak mízní uzliny, které jsou zduřelé (asi za 6 týdnů po infikování se) a další orgány. Následující projevy onemocnění pak závisí na postiženém orgánu.

Sekundární stadium syfilis se objevuje přibližně po 9ti týdnech od nakažení a zahrnuje hlavně projevy na kůži a sliznici v podobě kondylomat, což jsou ploché bradavičnaté útvary nejčastěji v oblasti dlaní nebo plosek chodidel. Objevit se může také exantém (vyrážka) po celém těle. V oblasti úst mohou být projevy zaměněny s angínou, kdy bývá zarudnutí hrdla a zdrsnění hlasu. Nutné je si uvědomit, že jak vřed, tak kondylomata obsahují bakterie a kontakt s nimi je vysoce infekční. Velmi často obě stádia onemocnění provází teplota, nevolnost, bolesti svalů nebo kloubů. Tyto dvě první stadia většinou proběhnou jako časná forma onemocnění během jednoho roku.

Treponema se pomalu diseminuje neboli rozšiřuje po těle. Latentní (skryté) stádium navazuje na sekundární a je charakteristické jen mírnými nebo žádnými symptomy onemocnění. Jako pozdní syfilis se označuje období pozdní latentní syfilis a terciární syfilis. Pozdní latentní syfilis je opět bezpříznakové, trvá déle než rok a může, ale nemusí vyvrcholit v terciární syfilis. K tomuto stadiu dochází nejčastěji mezi 3 - 15 lety po nakažení se. Postižení tímto stádiem nejsou nakažliví.

Terciární stádium syfilis se projevuje jako destrukce tkání, která se označuje jako gummata, postižení kardiovaskulární nebo neurologické. Gummata jsou měkké nádorovité hrudkovité útvary objevující se nejčastěji na kůži, v kostech (způsobují deformity kostí, nosu) nebo v játrech. Neurosyfilis postihuje centrální nervovou soustavu a projevy jsou tak neurologické povahy. Často jde o meningitidu (zánět mozkových blan), paralýzu končetin, bolesti končetin, poruchy rovnováhy až demenci. Kardiovaskulární postižení se pak projevuje jako zánět cév, často pak v oblasti aorty, v návaznosti pak vzniká život ohrožující aneuryzma (výduť s oslabenou stěnou aorty, hrozí prasknutí a vykrvácení během několika minut).

Vrozená (kongenitální) forma onemocnění probíhá velmi podobně jako získaná. Pokud je matka nakažena v první polovině těhotenství, plod je nakažen vždy. Pokud je matka infikovaná v posledních 6ti týdnech těhotenství, plod se infekci většinou vyhne. V případě vrozené syfilis může dojít ke spontánnímu potratu v průběhu těhotenství, porodu mrtvého plodu nebo narození živého, ale infikovaného a destruovaného plodu. Pokud se příznaky během několika prvních let života objeví, často jde o vyrážku, zvětšení jater a sleziny, horečku, neurologické postižení (paralýza, demence). Někteří jedinci bez léčby prodělají taktéž terciární stadium, kdy se typicky projevuje deformitou nosu (sedlový nos), šavlovitými deformitami holenních kostí nebo typickou anomálií zubů.

Diagnostika syfilis

Diagnostika syfilis je v dnešní době poměrně jednoduchá. Často lze zjistit podle typických klinických příznaků (tvrdý vřed s navazujícím zvětšením mízních uzlin) v okolí genitálu, případně vědomím pohlavního styku s nakaženým. Jistotu ale lékaři dá až vyšetření krevních vzorků. V období prvních šesti týdnů po nakažení je krevní sérum pacienta negativní, po pár dalších týdnech se ale objevují protilátky proti Treponema pallidum a s jistotou zjistíme, že se jedná o nakaženého touto nemocí. Další možností vyšetření je odběr vzorků z přítomného tvrdého vředu (v jeho tekutině jsou mikroskopicky zjistitelné bakterie Treponema pallidum) nebo vyrážky. V případě pozdních stádií onemocnění je pak možný odběr mozkomíšního moku nebo opět vyšetření z krve.

Latentní (skryté) stadium onemocnění je typické tím, že se neprojevuje žádnými příznaky, ale v krevním séru nalezneme pozitivní protilátky. Pro včasné stanovení diagnózy je důležité, aby jakýkoliv vřed v oblasti genitálu byl co nejdříve vyšetřen. Některé skupiny populace bývají vyšetřeny pro syfilis preventivně a to zejména dárci krve nebo těhotné ženy, případně rizikové skupiny (HIV pozitivní).

Doporučená léčba syfilis

Jak už bylo řečeno na začátku, syfilis je onemocnění způsobeno bakterií treponema pallidum. Proto je nejvhodnější léčbou léčba antibiotiky. Jelikož jde o pohlavně přenosné onemocnění, léčba je řízena zákonem. V případě vědomí nemoci, ale odmítnutí léčby, jde o trestný čin. Nutná je také dlouhodobá dispenzarizace (dlouhodobé sledování dříve nemocného po vyléčení). Veškerá léčba ale podléhá přísnému lékařskému tajemství, takže se nemocní nemusí obávat konfrontace nebo předsudků z okolí. Často je nezbytná hospitalizace v nemocnici. Nutné je vždy léčit syfilis co nejdříve. V brzkých stádiích onemocnění velice rychle a účinně zabírá penicilin. Ten se většinou podává parenterálně neboli v infuzích do žíly. Možné je také injekční podávání do svalu. V prvním a druhé stádiu onemocnění léčba trvá 14 dní.

V případě latentní fáze nebo pozdního stádia s neurologickými příznaky léčba trvá i 30 dní. V případě alergie na penicilin je možnou alternativou erytromycin, ten se ale nemůže podávat těhotným ženám a účinnost nepenicilinových preparátů může být snížena. V případě účinnosti léčby je pak nutné pravidelně navštěvovat lékaře, který provede odběry krve a stanoví hodnoty protilátek. U prvního a druhého stádia je možné nemocného vyřadit z evidence po dvou letech sledování, v případě terciárního stádia jsou pacienti sledováni doživotně, stejně tak nemocní s vrozenou formou syfilis.

Syfilis je nutno léčit antibiotiky a neexistují žádné alternativní metody léčby jako bylinky nebo homeopatika. Existují záznamy o spontánním vyléčení nemocných bez jakékoliv léčby, kdy jejich imunitní reakce byla natolik silná, že tělo boj s infekcí zvítězilo. V případě syfilis je ale situace o to vážnější, kdy se jedná o zákonem řízenou léčbu pohlavních chorob. Proto není dobré riskovat, a pokud máte jakékoliv podezření, navštivte lékaře a začněte s léčbou co nejdříve. Po aplikaci penicilinu se vyléčí až 95% nemocných, léčba brzkých stádií má vždy lepší prognózu. Tvrdí se, že ochrana proti nové infekci je trvalá a reinfekce je vzácná, ale jsou bohužel zjištěny případy, kdy k opakované nákaze došlo už v prvním roce po ukončení léčby antibiotiky.

Fotolia_58309902_XS

Možnosti prevence syfilis

Jelikož jde o pohlavně přenosné onemocnění, celou prevenci vzniku syfilis můžeme začít vhodným výběrem sexuálního partnera. U nejistoty je vhodné používat bariérovou ochranu a v případě výskytu vředu nebo vyrážky je dobré se sexuální aktivitě vyhnout a požádat partnera o vyšetření u lékaře. Pokud se kožní změny vyskytují mimo oblast kondomu, ani ten není schopen nákaze předejít. Je jasné, že jde o velmi intimní a choulostivou záležitost, ale onemocnění syfilis může mít až fatální následky jako je úmrtí na zánět mozkových blan nebo postižení nervového systému se vznikem demence a pohybovým obtížím.

Nemocný je také zdrojem infekce, kterou tak roznáší dál. Dalším krokem prevence je vyšetření všech budoucích matek na začátku těhotenství. Vyšetření spočívá v odběru krevního vzorku a na starosti ho má většinou gynekolog. K prevenci se dá také zařadit chování státu, který zařazuje syfilis do skupin rizikových pohlavně přenosných chorob a řídí jeho léčbu. Nemocní jsou tak zařazeni do evidence a sledování několik let až do životně. Léčba je v prvních stádiích účinná a jednoduchá, proto opravdu onemocnění nepodceňujte. Nadarmo se neříká, že nejúčinnější bojem proti syfilis je prevence. Doporučení tak zní jako omezení počtu sexuálních partnerů a pokud nemáte stálého sexuálního partnera, nezapomeňte na kondom.

Syfilis podléhá povinnému hlášení, což znamená, že lékař musí informovat hygienickou stanici a nemocný by měl vyhledat a informovat veškeré sexuální partnery, kteří musí prodělat vyšetření.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Adam
  6. 3. 2018 09:48

  Urcite doporucuji i nas uzitecny blog, kde se krome syfilisu venujeme i jinym pohlavnim nemocem, zejmena jak je vcas odhalit a jak bude probihat lecba.. Je potreba konat co nejdrive... https://www.erekce.cz/category/nemoci-a-intimni-problemy/

  Zde o syfilisu -- https://www.erekce.cz/syfilis/
 • MUDr. Z. Dočkalová
  21. 5. 2017 13:45
  Dobrý den, <br> vrozená syfilis je vážnou komplikací dítěte. Záleží především, ve kterém trimestru jste byla nakažena. Přeléčení infekce vede obvykle k odstranění bakterií z těla. Vzhledem k závažnosti nemoci jsou však nemocní s vrozenou syfilis (a také ti u kterých se nemoc zjistí až v pokročilém… celý příspěvek
 • gabuš
  15. 5. 2017 12:31
  dobry den prosim vas v dobe tehotenstvy me pritel nakazil syfilisem ma dcera se narodila s vrozenym syfilisem chtela bych se zeptat kdyz bude žit sexualnim zivotem mohla by nekoho nakazit i když už je přelečena od mala? a mužou se ji narodit deti s touto pohlavni chorobou ? dekuji předem za odpoved… celý příspěvek
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…