Spina bifida (rozštěp páteře)

img
30. 04. 2015 Přečteno: 19271x

Označení spina bifida je latinské a česky znamená rozštěp páteře. Někdy se používá v kontextu pouze zkratka SB a často se můžeme také setkat s anglickým pojmenováním cleft spine. Spina bifida neboli rozštěp páteře je vrozená vývojová vada a řadí se do častých vrozených vad. K vrozené vývojové vadě dochází při nitroděložním vývoji jedince a to tak, že nedojde k uzavření jednoho či více obratlů a vzniká tak mezera či otvor. Tímto prostorem pak může vyhřeznout páteřní obsah (mícha s obaly).

Rozštěp páteře se může vyskytnou prakticky v kterémkoliv místě její délky. Závažnost celé vady se pak odvíjí od místa rozštěpu, délky a obsahu vyhřeznutí. Lehčí forma je tzv uzavřená forma s označením spina bifida oculta, těžší forma je spina bifida cystica, kdy mícha s obaly vyhřezává napovrch. Oba stavy mohou mít řadu neurologických postižení od lehkých po závažné. Spina bifida se řadí k častým vrozeným vývojovým vadám a objevuje se přibližně u 1 - 2 z 1000 (0,2 %) živě narozených dětí. Až u pětiny postižených se vyvíjí hydrocefalus, což je stav, kdy se v centrální nervové soustavě (mozku a míše) objevuje zvýšené množství mozkomíšního moku. V dětském věku ještě nejsou zcela uzavřeny švy lebečních kostí, hlava dítěte tedy extrémně roste.

Příčiny vzniku rozštěpu páteře (spina bifida)

Páteř s obratlemi a jejich obsah je součástí centrální nervové soustavy. Vývojově mozek s páteří pocházejí z neurální trubice, která se začíná vyvíjet již v první měsíci intrauterinního života (nitroděložního). Pokud vývoj neprobíhá, tak jak má, obratle se při vývoji neuzavřou a vzniká rozštěp páteře. Přesná příčina vzniku této vrozené vývojové vady není známá. K poruše dochází při vývoji v děloze matky, proto se usuzuje, že základ této vady je v genetických predispozicích s vlivem životního prostředí. Další pravděpodobnou příčinou by mohl být nedostatek vitaminu B6 (kyseliny listové) v těle matky, a to především v raných počátcích těhotenství. Kyselina listová se totiž podílí na správné tvorbě DNA a u matek s nižší hladinou tohoto vitaminu se rozštěpové vady jako takové vyskytují častěji. Určitou možností je také vznik spina bifida u matek, které v době těhotenství užívají některé léky.

U matek užívajících antiepileptika byla spina bifida zaznamenána častěji než u matek neužívající žádné léky. Další rizikovou skupinou bývají matky s diabetem mellitem (cukrovkou), obézní matky nebo matky pobývající v prostorech s vysokými teplotami. Jednoznačně prokázaná ale nebyla ani jedna z výše uvedených možností.

Rozštěp páteře - příznaky

Příznaky a celkové postižení při spina bifida záleží na místě páteře a rozsahu vrozené vývojové vady. U lehkých forem bez výhřezu míchy s obaly bývají projevy minimální, vady s velkým rozsahem a výhřezem míchy s obaly naopak způsobují velmi závažné postižení jedince. K postižení řadíme poruchy citlivosti a hybnosti končetin, poruchy svěračů s inkontinencí jak moči, tak stolice. V případě hydrocefalu může být i značně poškozen mozek útlakem mozkomíšního moku. V těchto případech mohou postižení trpět epilepsií, mentální retardací atd.

Lehčí formou vady je spina bifida occulta. Obratle jsou deformované, ale nedochází skrz ně k výhřezu míchy, ta zůstává i s obaly stále uvnitř páteřního kanálu. V místě rozštěpu lze někdy spatřit na povrchu kůže jamku, chomáč chlupů nebo otvor v kůži většinou slepě končící. Tento defekt ve většině případů nemá žádné nebo jen minimální projevy. Pokud ale otvor v kůži zasahuje až k obalům míchy, může postižené dítě trpět opakovanými záněty mozkových blan (meningitidy), kdy se velmi jednoduše nechráněné obaly infikují z vnějšího prostředí. K rozštěpu v tomto případě nejčastěji dochází v oblasti L5 a S1, to znamená 5. bederní obratel a 1. obratel křížové kosti.

Druhou těžší formou této vrozené vady je spina bifida cystica. Tato forma se dělí na další podvarianty a to na meningokélu a meningomyelokélu. V tomto případě je páteř natolik porušena, že míšní obaly (meningokéla) nebo míšní obaly společně s míchou (meningomyelokéla) vyhřezávají na povrch těla. To lze rozpoznat už pouhým okem, kdy v oblasti zad nalézáme větší či menší vak. Ten může někdy připomínat nádor. Tento vak může být pokrytý kůží nebo mícha s obalu protruduje přímo bez jakéhokoliv krytu. Meningokéla je méně častá varianta a meningomyelokéla je jednoznačně nejzávažnější formou. Nese s sebou nejvíce komplikací a postižení dítěte. U této vady hrozí ochrnutí dolních končetin, inkontinence a při postižení mozku mentální retardace.

Diagnostika rozštěpu páteře

Jde o vrozenou vývojovou vadu, takže je možné pátrat ještě v intrauterinně (uvnitř dělohy). Každá budoucí matka by měla hned od prvních měsíců těhotenství postupně projít řadou diagnostických vyšetření. Prvním z nich je ultrazvukové vyšetření a odběr krve. Oběma způsoby se poměrně lehce zjistí případné těhotenství a od této doby následuje několik dalších odběrů a ultrazvukových vyšetření. Už v počátcích těhotenství může mít žena zvýšenou hladinu alfa-fetoproteinu v krvi. Alfa-fetoprotein je bílkovina tvořená játry lidského plodu a je vylučována ledvinami plodu močením do plodové vody. Z plodové vody se pak vstřebává do krve matky a jeho hladina postupně stoupá mezi 10. - 32. týdnem těhotenství, po té klesá. Pokud ale překročí určitou hodnotu, existují vážná podezření, že s plodem není něco v pořádku. Běžně se tato bílkovina testuje mezi 15. - 20. týdnem těhotenství. Při zvýšených hodnotách je nutný odběr plodové vody a následná ultrazvuková vyšetření, které by mohly vizualizovat případná postižení plodu. V případě vážnějšího postižení páteře je zkušený gynekolog ultrazvukem schopný odhalit rozštěp. Existuje možnost falešně pozitivních výsledků alfa proteinu, proto je vždy dobré vyšetření krve kombinovat s ultrazvukovým vyšetřením.

Pokud jde ale o spina bifida occulta, hladiny alfa fetoproteinu bývají normální a nemusí se postižení odhalit vůbec a nebo až po porodu. Ne zřídka se spina bifida odhalí až v dospělosti při náhodném retgenu páteře po úraze apod. Pro spina bifida může svědčit také prokázaný hydrocefalus intrauterinně nebo jakékoliv deformity končetin. Při podezření na spina bifida u novorozence nebo kdykoliv v průběhu života je možné provést rentgen páteře, lépe pak CT (počítačová tomografie) nebo MRI (magnetická rezonance), které jasně ozřejmí anatomické poměry dané oblasti.

Léčba spina bifida

Léčba rozštěpu páteře vždy záleží na rozsahu postižení a formě postižení. Stěžejní ale je neurochirurgické řešení, kdy se chirurg pokouší umístit míchu s obaly zpět do páteřního kanálu. Operace je někdy schopná vyřešit danou poruchu, většinou jde ale pouze o kosmetické řešení a dítě zůstává trvale postiženo. Důležitým faktorem těchto operací je to, že vzniklý kanál mezi páteří a povrchem těla je uzavřen a nehrozí tak lehký průnik bakterií a dalších mikrobů přímo do páteřního kanálu a tak i do mozku.

V případě vzniklého hydrocefalu (zvýšené množství mozkomíšního moku, které utlačuje mozek, u dětí s neuzavřenými lebečními švy zvětšuje objem hlavy někdy až do neskutečných velikostí) je důležitá operace, která drénuje nadbytek mozkomíšního moku. Většinou se postiženým jedincům zavádí šant, který odvádí tekutinu z mozku například do dutiny břišní, kde se pobřišnicí vstřebává nebo je možné zavedení do srdce, kde se mísí s krví. Před operací je nutné vyšetření mozku a dané páteřní oblasti nejlépe CT nebo MRI. V případě vady, která postihuje fyziologické funkce dítěte, jako je močová inkontinence, je možné dítěti zavést katetr k pravidelnému odvádění moči. U inkontinence stolice je pak nutná vhodná strava bohatá na vlákninu a snažit se o pravidelné vyprazdňování. Pokud je dítě paralyzováno a není schopné chůze ani žádného pohybu dolními končetinami, neexistuje žádná účinná léčba. V případě částečného ochrnutí nebo poruch citlivosti je dobré pravidelné cvičení s posilováním svalů a rehabilitace.

Prevence vzniku spina bifida

Jelikož není přesně známá příčina vzniku spina bifida, není jednoduché tuto vadu předvídat nebo se jí spolehlivě vyhnout. Jelikož se spina bifida řadí do vrozených vývojových vad, je dobré se řídit určitými doporučeními, která se týkají plánování rodiny. Před početím dítěte je důležité vyvarovat se kontaktu s mutagenami (látky způsobující mutace a vrozené vady). K něm se řadí velká spousta chemikálií, rengenové záření apod.

Důležité je dodržovat zdravý životní styl, nekouřit a nepít alkohol. Pokud možno neužívat žádné léky a už vůbec ne návykové látky (drogy). Maminkám se doporučuje užívání vitamínů s vyšším obsahem kyseliny listové. Pokud je maminka příznivkyní přirozeného příjmu vitamínu, kyselina listová se ve vyšší míře vyskytuje v listové zelenině, kvasnicích a játrech. Denní dávka by se měla pohybovat mezi 0,4 - 4 mg. Vhodné je se ale i při užívání vitamínů poradit s odborníkem, aby nedošlo k předávkování. Existují pochybnosti, že předávkování vitaminem A může mít za následek vznik některých vývojových vad.

Pokud již k oplodnění došlo a budoucí maminka se připravuje na příchod potomka, je důležité vyhýbat se veškerým teratogenům (látky způsobující vrozené vývojové vady). K těm se řadí velká spousta léků, rentgenové záření a jiná radiace, virová či bakteriální určitá onemocnění atd. Velmi důležitý je také věk obou rodičů, který by v nejlepším případě neměl přesahovat 70 let v součtu věků obou rodičů S přibývajícím věkem (nad 35) pak riziko vzniku vad stoupá. Velmi důležitý je zdravý životní styl v době těhotenství s vyváženou stravou, bez alkoholu, kouření a jiných omamných látek. Matka by se měla vyhýbat fyzické i psychické zátěži a velmi důležité jsou pravidelné kontroly gynekologa, který může případnou vadu včas odhalit. Pokud jsou partneři opakovanými rodiči a předchozí potomek trpí spina bifida, není od věci genetické vyšetření celé rodiny.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…