Spánková apnoe

img

Rozlišujeme 3 příčiny syndromu spánkové apnoe. Při nejčastější obstrukční formě je příčinou porušeného dýcháni opakované zúžení až uzavření v oblasti…

Syndrom spánkové apnoe je nejčastější z dechových poruch vázaných na spánek. Během spánku vznikají alespoň 10 sekundové epizody přerušeného pravidelného dýchání tzv. apnoe. Ta se objeví nejméně 30x během spánku. Dýchacími cestami proudí méně vzduchu, což vyvolá i pokles množství kyslíku v krvi. Syndrom spánkové apnoe se projevuje hlasitým chrápáním a výraznou denní spavostí. Postihuje 3 – 7 % populace, převážně mužů středního věku.

Příčiny spánkové apnoe

Rozlišujeme 3 příčiny syndromu spánkové apnoe. Při nejčastější obstrukční formě je příčinou porušeného dýcháni opakované zúžení až uzavření v oblasti horních dýchacích cest a hltanu. Obstrukce obvykle vzniká při poruše koordinace dýchacích svalů a svalů udržujících průchodnost horních dýchacích cest (tzv. dilatátorů laryngu). Současně je většinou přítomna morfologická odchylka horních dýchacích cest jako abnormálně zvětšené krční mandle (tonsily), prodloužené měkké patro, abnormálně zvětšený jazyk (makroglosie), zmenšená dolní čelist (mikrognacie) nebo omezená průchodnost dutiny nosní, u dětí často zvětšená nosní mandle tzv. adenoidní vegetace. Postižená osoba automaticky vynakládá zvýšené dechové úsilí, ale přesto je proudění vzduchu v dýchacích cestách nedostatečné. U centrální formy je příčinou onemocnění nervového systému s poškozením dechového centra. Je porušené automatické řízení dechové aktivity, a proto typicky chybí zvýšené dýchací úsilí. Horní cesty dýchací jsou normálně průchodné. U smíšené formy vede snížené dýchací úsilí k poklesu proudu v horních dýchacích cestách.

Syndrom spánkové apnoe - rizikové faktory

Obezita, mužské pohlaví, kouření, zvýšená spotřeba alkoholu a užívání tlumicích léků patří mezi rizikové faktory vzniku spánkové apnoe. Významná je především obezita horní poloviny trupu s krátkým krkem typická pro mužské pohlaví. Projevuje se fakt, že nemocní mají menší dechové objemy, zejména objem vzduchu v dýchacích cestách po výdechu, který nepřímo ovlivňuje velikost dýchacích cest. Alkohol, stejně jako opiáty a hypnotika na spaní, snižuje napětí dýchacích svalu a jejich tlumivý účinek zvyšuje práh probuzení a činí spánkovou apnoe delší. Poloha těla naznak vlivem gravitační síly snižuje průřez horních dýchacích cest.

Podstata spánkové apnoe

Nejzávažnější a nejdelší apnoe (zástava dýchání) a hypopnoe (mělké povrchní dýchání) se vyskytují zejména během hlubších fází spánku. Snížená hladina kyslíku v krvi tzv. hypoxémie vyvolá probouzecí reakci, kdy se během povrchnějších stádií spánku či při úplné bdělosti zase obnoví normální dechová aktivita. Bezprostředním dopadem opakovaných epizod je roztříštění spánku a výrazná denní spavost. U obstrukčního typu poruchy jsou hypoxémie delší.

Spánková apnoe - příznaky

Hlavním příznakem spánkové apnoe u obou forem je výrazná denní spavost. Přestože noční spánek bývá prodloužený, není kvalitní, chybí pocit vyspání po probuzení. Spánek je rozdroben do mnoha fází, převládají povrchní spánková stádia s minimálním zastoupením hlubokých spánkových stádií. Důsledkem toho jsou ataky neosvěžujícího denního spánku.

Osoby s obstrukčním typem spánkové apnoe v noci trpí těžkých chrápáním a často se budí, ráno mají suché sliznice úst. Ve dne jsou pak nadměrně spavé a mívají bolesti hlavy. Polovina postižených je obézních. Příbuzní popisují časté epizody přerušovaného dýchání a četná noční probuzení, které vnímají jako probuzení s nedostatkem kyslíku či dušení. Během apnoických pauz je patrné neúspěšné dechové úsilí v oblasti svalů hrudníku a břicha a přítomnost bizardních pohybů končetin. Osoby se syndromem spánkové apnoe si stěžují na poruchy paměti, zvláště v oblasti výbavnosti a soustředění, nižší výkonnost a trpí depresemi.

U dětí můžeme pozorovat zatahování hrudníku, které je způsobené zvýšeným dechovým úsilím při zapojení pomocných dýchacích svalů mezihrudích. Objevuje se nesoustředění, hyperaktivita a noční pomočování.

Pacienti s centrální poruchou jsou obecně starší, neobézní, léčí se se srdcem nebo jsou po cévní mozkové příhodě. Kromě zvýšené denní spavosti mají problémy i usnutím.

Důsledky syndromu spánkové apnoe

V průběhu onemocnění dochází k:

  • dalšímu vzestupu tělesné hmotnosti
  • poruše metabolismu cukrů
  • atakám bušení srdce
  • nočnímu nucení na močení (nykturii)
  • zvýšení rizika cévní mozkové příhody a srdečního infarktu
  • poruchám paměti, psychickým potížím (deprese)
  • sociálním problémům

Souvislost s vysokým krevním tlakem

Nejvýznamnější komplikací syndromu spánkové apnoe jsou kardiovaskulární choroby, konkrétně vysoký krevní tlak. Snížená hladina kyslíku v krvi tzv. hypoxémie představuje stimul pro nervový systém a zúžení krevních cév vyvolávající vzestup tlaku až o 25%. Zprvu dochází k vzestupu nočního a následně i denního tlaku. Charakteristickým znakem je chybění nočního poklesu diastolického tlaku (nižší hodnoty).

Spánková apnoe - diagnostika

Pokud vás trápí výrazná denní spavost, opakované noční probouzení a chrápání, neváhejte s návštěvou lékaře. Vyšetřujícího lékaře kromě typických příznaků může na diagnózu upozornit obezita horního typu s krátkým širokým krkem, prodloužené měkké patro, velká uvula, zvětšený kořen jazyka či krční mandle, zkrácená dolní čelist či údaj o nedávném přírůstku váhy, nadměrném užívání hypnotik a alkoholu.

Dále budete odesláni na ORL vyšetření, které provádí specialista na krční, nosní a ušní choroby. Jeho cílem je pátrat po výše zmíněných obstrukcích v oblasti horních dýchacích cest. Dále se zpravidla provádí rentgenové vyšetření plic a vedlejších dutin nosních. A vyšetřovací štafetu přebírá specialista na plicní choroby tzv. pneumolog, který vás vyšetří ve spánkové laboratoři.

K určení diagnózy je nutná limitovaná polygrafie ve spánkové laboratoři, při které se současně zaznamenává dechová aktivita, pohybu hrudníku a břicha, srdeční frekvence, saturace hemoglobinu kyslíkem, poloha těla a zvukový záznam chrápání. U méně typických případů je nutné využít celonoční polysomnografické vyšetření, které navíc umožňuje snímat elektrickou mozkovou aktivitu (EEG), pohyby očí a další hodnoty sloužící k rozpoznání stádia spánku. Při polysomnografii se zjistí roztříštěnost spánku, četná probuzení (menšina z nich je do úplné bdělosti, většinu probuzení si nemocný vůbec nepamatuje). Musí se vždy odlišit epilepsie, zvýšená spavost během dne tzv. narkolepsie, náměsíčnost a další stavy spojené s nezvládatelnou poruchou bdělosti. Po určení diagnózy je nemocný v pravidelných intervalech sledován ve spánkové ambulanci.

sleep apnea

Léčba spánkové apnoe

Lékem první volby u obstrukční formy syndromu spánkové apnoe je trvalý přetlak v dýchacích cestách udržovaný po celou noc. Používá se k tomu přetlakový dýchací přístroj zajišťující nemocnému během spánku stálý pozitivní tlak v dýchacích cestách pomocí dobře přiléhající nosní masky. Přetlak se dostává do míst obstrukce horních dýchacích cest, tuto lokalitu rozšiřuje a průchodné dýchací cesty brání dalšímu vzniku spánkové apnoe. Jedná se tedy o léčbu symptomatickou, která zmírňuje příznaky a důsledky této choroby. Existují i speciální ústní tělíska ovlivňující polohu jazyka či dolní čelisti, která jsou efektivní, avšak pacienty obtížně tolerované. Podávání léků je u obstrukční formy syndromu spánkové apnoe neúčinné.

Operační přístupy se týkají jen mladších, neobézních nemocných s obstrukční nebo převážně obstrukční formou, u nichž lze nalézt anatomický podklad špatné průchodnosti dýchacích cest. Zvětšené krční mandle (tonsily) se odstraňují při chirurgickém výkonu tonsilektomii. U dětí předškolního věku s příznaky silného chrápání a současně zjištěnou zvětšenou nosní mandlí (adenoidní vegetace) se potíže vyřeší odstraněním nosní mandle tzv. adenotomií.  Operační postupy na měkkém patře jsou nevýhodné u nemocných s velmi těžkým syndromem, u obézních a u nemocných se zúženým prostorem za jazykem. V případě prodlouženého patra se provádí plastika měkkého patra a uvuly tzv. uvulopalatoplastika. Při zvětšeném jazyku je vhodná operace posunující jazyk vpřed. Malá dolní čelisti se řeší konzervativně ortodontickým aparátkem posunujícím dolní čelist vpřed.

Při omezení průchodnosti nosu se provádí plastika nosní přepážky (septoplastika), odstranění nosních polypů (polypectomie) či endonasální endoskopická ethmoidectomie, která spočívá v odstranění nosních sklípků. Sama o sobě syndrom spánkové apnoe neřeší, ale umožní volné dýchání průchody nosními a nasazení přetlakového přístroje. Radiofrekvenční řízení ablace využívající tepelného účinku procházejícího elektrického proudu slouží k obroušení struktur patra, jazyka nebo mandlí. Zcela krajní chirurgickou metodou je tracheostomie, vytvoření umělého vyústění průdušnice na povrch těla na krku, aby postižená osoba mohla dýchat.

Součástí léčby je i dodržování režimových opatření zahrnujících změnu životního stylu s pravidelnou životosprávou, snížení tělesné hmotností, zastavení kouření a vyloučením konzumace alkoholu ve večerních hodinách. Pokud je syndrom vázaný na polohu na zádech je vhodné pokusit se zajistit spánek v poloze na boku nebo na břiše.

Prevence spánkové apnoe

Syndromu spánkové apnoe můžete předejít udržováním přiměřené tělesné hmotnosti a nekuřáctvím.

Doporučení při syndromu spánkové apnoe

U neléčených obstrukčních forem spánkové apnoe bylo prokázáno zvýšené riziko náhlé smrti i jiných srdečně cévních onemocnění jako vysoký krevní tlak, infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Pokud máte příznaky, neodkládejte návštěvu lékaře a nezbytná vyšetření. Navíc lze počáteční stádia řešit chirurgickým zákrokem.

Veškeré příznaky se zhoršují požitím alkoholu, sedativ, hypnotik, opiátů, proto se vyhýbejte užívání těchto léků a konzumaci alkoholu, zvláště pak ve večerních hodinách. 

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…