Šestá dětská nemoc

img
Přečteno: 47051x

Šestá dětská nemoc byla pojmenována na základě typického příznaku – kožní vyrážky u dítěte. Stejně jako spála, spalničky, zarděnky, pseudospála (způsobenou echoviry a coxackiviry) a pátá nemoc se řadí mezi dětská infekční virová onemocnění. V prvním roce života je to nejčastější onemocnění projevující se vyrážkou. Téměř výhradně postihuje děti ve věku od šesti měsíců do dvou let. Latinsky se šestá nemoc označuje jako exantema subitum (náhle vzniklá vyrážka) nebo roseola infantum (napodobuje totiž zarděnky). U nás se jí někdy říká třídenní horečka. Zpravidla totiž začíná třídenní horečkou, kterou po poklesu střídá výsev vyrážky.

Původce šesté dětské nemoci

Exantema subitum většinou způsobuje lidský herpesvirus 6 (HHV-6), příležitostně (asi v 10 % případů) lidský herpesvirus 7 (HHV-7). Lidský herpesvirus 6 se vyskytuje ve dvou formách. Infekce typem A probíhá u normálních jedinců bezpříznakově. Infekce vyvolaná typem B se projevuje typickými příznaky pro šestou nemoc. Tento typ má totiž vztah k určitému typu bílých krvinek. Je jím infikováno 60 – 90% populace. Nákaza se šíří vzdušnou cestou. Je prokázaný také nitroděložní přenos mezi matkou a plodem, přenos během porodu i mateřským mlékem. Protože je virus přítomný ve slinách, infekce se přenáší i z matky na dítě například líbáním, olizováním lžiček či dudlíku. Inkubační doba je 5 – 12 dní.

Výskyt šesté dětské nemoci

Jelikož infekce probíhá v dětském věku, téměř každý dospělý má proti HHV-6 (případně HHV-7) protilátky. Po 5. měsíci věku dítěte přestávají mít protilátky v mateřském mléce na vznik infekce ochranný vliv a více než 80% dětí onemocní do 2 let věku života. U starších kojenců a batolat je až pětina horečnatých onemocnění způsobena lidským herpesvirem 6 či 7. Přitom jen u každého pátého dítěte se dostaví typická vyrážka.

Jak infekce probíhá

Herpesvirus 6B a 7 napadá slizniční buňky nosohltanu. Z nich se vir šíří do místních mízních uzlin a mízou pak do celého organismu. Přežívá ve speciálních bílých krvinkách tzv. makrofázích, jež pak produkují bílkoviny tzv. protizánětlivé cytokiny zodpovědné za příznaky infekce – vysoké horečky a výsev vyrážky. Po prodělání infekce si organismus vytvoří protilátky, takže se zdraví jedince znovu nenakazí, ani se virus znovu neaktivuje.

K druhotné aktivaci infekce (reaktivaci) nebo opětovné nákaze dochází vzácně u osob s oslabenou imunitou, obvykle po transplantaci kostní dřeně. Infekce pak opět probíhá pod obrazem horečnatého onemocnění, ale i zánětlivého onemocnění mozku, zápalu plic, zánětu jater a potlačení funkce kostní dřeně. Šestý herpesvirus může být příčinou odhojení (rejekce) transplantovaného orgánu.

Šestá dětská nemoc - příznaky

U kojenců a batolat infekce herpesvirem 6B nebo 7 způsobuje exantema subitum (náhle vzniklou vyrážku). Onemocnění zpravidla začíná třídenní vysokou horečkou 39,5 – 41 °C. Horečka však může trvat i dva až pět dní, maximálně 8 dní. Celkový stav dítěte je dobrý. Současně se zvětšují mízní uzliny v záhlaví. Po poklesu horečky se náhle čtvrtý den na trupu a končetinách objeví drobná vyrážka napodobující zarděnky. Dochází k výsevu nesvědících 3 – 5 mm velkých růžovo-oranžových skvrn a pupínků obklopených bělavým lemem. Typicky postihuje šíji a trup, šíří se na krk a končetiny, na obličeji se vyrážka vysévá jen zřídka. Protože se vysévá především na trupu a horních částech končetin, vypadá jako „červené bodýčko". Vyrážka se plně vyvine do 12 hodin, odezní během několika hodin nebo dnů (obvykle 2 dnů).

Častěji však infekce probíhá jako horečnaté onemocnění bez vyrážky, projevující se zvýšenou dráždivostí, rýmou, kašlem a průjem. Horečka malých dětí do jednoho roku je až ve 20% způsobena infekcí HHV6. U dětí s vysokou horečkou nad 39 °C bývají přítomné křeče, protože se vir množí nervové soustavě. Rovněž se může objevit zánět spojivek, otok víček, vyklenutí velké fontanely (vazivového lupínku na lebce dítěte mezi kostí čelní a kostmi temenními, který do dvou let věku kostnatí) či červené papulky na měkkém patře a patrovém čípku (uvule) tzv. Nagaymovy skvrny.

U dospělých a starších dětí vyvolá infekce herpesvirem 6 B a 7 syndrom infekční mononukleózy mírného stupně projevující se horečkou, zarudlými a eventuelně povleklými krčními mandlemi (tonsilitidou), zánětlivým zvětšením mízních uzlin tzv. lymfadenopatií a vyrážkou.

Fotolia_48408218_XS

Komplikace šesté dětské nemoci

U dětí jsou nejčastější komplikací febrilní křeče – křeče z horečky způsobené vzestupem teploty nad 38 °C. Křeče jsou typicky celotělové krátké, symetrické s počátečním propnutím a následnými záškuby svalstva končetin. Mohou být provázené poruchou vědomí. Trvají většinou do 10 minut, po odeznění je dítě bez příznaků. Další neurologická postižení se objevují vzácně, buď jako zánět mozkových blan nebo zánětlivé onemocnění mozkové tkáně. Projevují se nápadnou změnou psychického stavu od zmatenosti až po výslovné kóma, dále pak křečemi a postižením hlavových nervů. Zánět mozkové tkáně může u dětí způsobit trvalé následky.

Infekce herpesvirem se může zkomplikovat zánětem jater (hepatitidou) s následným těžkým jaterním poškozením ohrožujícím život, sníženým počet bílých krvinek a krevních destiček a rozvojem celotělové infekce.

Diagnostika šesté dětské nemoci

K určení diagnózy šesté dětské nemoci obvykle postačí typické příznaky, především výsev vyrážky po poklesu vysoké třídenní horečky. Pokud se provede odběr krve s následujícím laboratorním vyšetření, prokáže mírně zvýšený počet bílých krvinek (především lymfocytů) s následným poklesem. Zpravidla bývá současně pokles počtu krevních destiček a zvýšení jaterních enzymů. Při nejasnostech při stanovení diagnózy lze využít průkaz protilátek proti lidskému herpesviru 6 a 7.

Onemocnění podobná šesté nemoci

Vždy je nutné odlišit zarděnky a alergické vyrážky. Proti zarděnkám se povinně očkuje, takže by je vaše dítě nemělo dostat. Drobně skvrnitá, živě červená, nesplývající vyrážka se vysévá směrem od obličeje na trup a končetiny. Teplota je jen mírně zvýšená, bývají však zřetelně zvětšené mízní uzliny krční, v záhlaví a za ušima.

Vyrážka napodobující zarděnky může být projevem alergické reakce na požitou potravinu či lék. U kojených dětí stačí, aby matka snědla nežádoucí potravinu, zejména ořechy, arašídy, ryby, a může dojít výsevu vyrážky nejrůznější podoby. Alergickým projevům však nepředchází vysoká horečky.
Šestá dětská nemoc je často chybně zaměněna za alergii na penicilin. Vysoká horečka a zarudlé hrdlo vedou k úvahám o angíně s následujícím nasazením antibiotika penicilinu. Výsev vyrážky je pak považován za projev alergické reakce na podaný penicilin, přestože se jedná o šestou dětskou nemoc.

Symptomatická léčba

Šestá nemoc se u zdravých jedinců léčí symptomaticky, to znamená, že se tlumí projevy nemoci a brání se rozvoji komplikací. Cílem léčby je snížit horečku. Uplatňují se přitom režimová opatření a medikamentózní léčba.

Režimová opatření zahrnují klid na lůžku nebo alespoň snížení tělesné aktivity, dostatečný příjem tekutin a fyzikální metody. Při horečce i zvýšené teplotě je první řadě důležité zvýšit příjem tekutin. Na každý stupeň nad normální tělesnou teplotu je třeba 12 % tekutin navíc. Horečku můžete snížit i fyzikálními metodami – sprchou vlažnou vodou nebo zábaly. K nim se zpravidla přistupuje, pokud horečka neklesne do 30 minut od podání antipyretik. Voda by měla mít okolo 25 °C, nikdy ne studená. Zábaly se dělají na pouze hrudník a bříško, končetiny se nechávají volné. Ideální je zábal ponechat 15 minut. Po rozbalení a osušení necháme dítě ještě několik minut jen v plenkách, teprve pak oblékneme a uložíme do postýlky. Neklesá-li teplota, je možné zábal opakovat dvakrát za hodinu. S fyzikálními metodami skončete, pokud teplota klesla na 38,5°C. Nikdy nesprchujeme, ani nedáváme zábaly, když má dítě mramorovanou kůži nebo studené končetiny.

Při vysoké horečce se podávají antipyretika. Antipyretika dětem podávejte, až když teplota přesáhne 38°C. Zvýšenou teplotu není nutné snižovat. Teplota je projevem toho, že se organismu snaží s infekcí bojovat. Ke snížení teploty se používají především dvě skupiny léků. Antipyretika s obsahem paracetamolu (Paralen, Paramax) a nesteroidní antiflogistika, hlavně s účinnou látkou ibuprofenem (Ibalgin, Ibuprofen, Nurofen). Oba typy se vyrábí ve formě tablet, čípků a sirupů. Nikdy dítěti nepodávejte více tablet, než je doporučená denní dávka, a dodržujte určené intervaly mezi dvěma dávkami, jinak mu můžete poškodit játra. U dětí do 15 let se nesmí užívat kyselina acetylsalicylová v lécích jako Aspirin či Acylpyrin, protože může způsobit poškození jater tzv. Reyoův syndrom. Rovněž se nesmí podávat přípravky kombinované s kofeinem či kodeinem, která zvyšují účinek základní látky, jako Coldrex, Paralen extra, Panadol extra či Grippostad. Horečka někdy může být úporná. Pokud se vám nedaří horečku snížit podáváním jednoho preparátu při minimálních dávkovacích intervalech uvedených v příbalovém letáku, můžete léky kombinovat. Antipyretika s obsahem paralenu střídejte s antipyretiky s obsahem ibuprofenu. Tím zkrátíte čas mezi podáváním těchto léků. Pokud si nejste jistí, o kterou skupinu se jedná, poraďte se v lékárně.

Cílená léčba

U osob s oslabenou nebo potlačenou imunitou – s vrozeným defektem imunity, po transplantacích či léčených pro autoimunitní chorobu se uplatňuje léčba cílená. Podávají antivirotika, která zabraňují množení viru. Jedná se o velmi drahé preparáty (Cymevene, Vistide), určené právě pro tyto osoby.

Léčba febrilních křečí

Antipyretika se u dětí užívají především jako prevence febrilních křečí. Pokud se febrilní křeče vyskytnou poprvé, volejte rychlou záchrannou službu. Okamžitá pomoc spočívá v uložení dítěte na měkkou podložku a tím k uvolnění dýchacích cest. Rovněž je důležité zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Pokračujte ve snižování horečky nejlépe antipyretickým čípkem a udělejte dítěti zábal. Pokud je dítě při vědomí, doporučuje se raději sprcha, zejména při vysokých teplotách okolo 40°C. Lékař pak dítěti podá Diazepam ve formě čípku do konečníku. Při dalších horečnatých onemocněních musí být rodiče při vzestupu teploty ostražitější, antipyretika musí podávat už při zvýšené teplotě, dle doporučení dětského lékaře či neurologa spolu s perorálními tabletky Diazepamu.

Prevence šesté dětské nemoci

Šestá dětská nemoc je benigní onemocnění s výbornou prognózou. Dítě se s ní za 6 – 10 dní dokáže hravě vypořádat. Virus je vysoce nakažlivý, snadno se šíří vzduchem, a proto je prodělá 90% dětí. V podstatě proti němu neexistuje žádné účinné opatření. Lze však předcházet rozvoji komplikací - febrilních křečí doprovázejících horečku.

Doporučení při šesté dětské nemoci

Pokud vaše dítě onemocní šestou dětskou nemocí, není nutné vyhledávat lékaře, u normálních dětí není léčba infekce nutná. Stačí snižovat vysokou horečku, aby u dítěte nevznikly febrilní křeče.
Při prvním výskytu febrilních křečí volejte rychlou záchrannou službu. Uložte dítě na záda na měkkou podložku, čímž mu zajistíte průchodnost dýchacích cest. Do příjezdu záchranné služby se snažte snížit horečku antipyretikem a provedením zábalu či sprchou vlažnou vodou, pokud je při vědomi. Jestliže se stav opakuje a víte, jak postupovat, vyhledejte po skončení záchvatu lékaře - lékařskou službu první pomoci (LSPP), případně do 24 hodin navštivte svého praktického dětského lékaře.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…