Růže - Erysipel

img
19. 03. 2014 Přečteno: 66460x

Erysipel neboli růže je relativně časté akutní infekční onemocnění kůže a podkoží provázené celkovými příznaky. Vyvolá ji bakterie Streptococcus pyogenes – streptokok skupiny A. Typickou lokalizací jsou dolní končetiny nebo obličej. Erysipel může vzniknout také na sliznicích, zejména po operacích nosu a vedlejších dutin nosních. Při růži bývají postiženy vrchní vrstvy kůže, kdežto při celulitidě zánět proniká hlouběji do podkožních tkání.

Přenos infekce

Streptokoky se přenáší vzdušnou cestou, přímým i nepřímým kontaktem. V těle se pak při erysipelu šíří lymfatickými cestami nejčastěji z drobných poranění, prasklin vzniklých při plísňovém onemocnění prstů, chronických ekzémech nebo z porušené kůže při chronické žilní nedostatečnosti, z dutiny nosní či zevního zvukovodu. Poměrně často bývá vstupní bránou infekce otevřená rána při proleženinách, bércových vředech či diabetické noze. Když se nedodrží přísné sterilní podmínky při převazech, infekce může vniknout i operační ránou.

Zdrojem infekce je velmi často sám nemocný pacient, někdy i druhá osoba s jinou streptokokovou infekcí. Recidivy většinou vznikají opětovnou aktivací streptokoků již přítomných v organismu nebo na kůži. Až 20% populace jsou totiž bezpříznakoví nosiči, jejich kůže nebo nosohltan je kolonizován streptokoky. Kolonizace kůže je častým důsledkem prodělané infekce, koncentrace bakterií je však mnohem nižší. Inkubační doba se pohybuje od několika hodin do 2 dnů.

Jak fungují streptokoky

Streptokoky se mohou chovat invazivně a způsobovat infekci nebo bezpříznakově kolonizují kůži či nosohltan. Jako invazivní bakterie streptokoky napadají řadu buněk, mezi nimi u buňky kůže. Šíří se snadno prostřednictvím svých četných lytických exoenzymů, což jsou látky destruující stěnu buněk. V místě svého množení vyvolávají nápadnou zánětlivou reakci. Za vysokou invazivitu je zodpovědný tzv. M protein, což je bílkovina, která je součástí povrchu bakterie. Umožňuje přilnout na povrch kůže, současně působí i proti imunitnímu systému organismu. Zabraňuje aktivaci imunitních mechanismů, pohlcení a zneškodnění streptokoků bílými krvinkami. Existuje několik typů M-proteinu. Typ M-proteinu určuje, které z buněk oblasti lidského těla bude streptokok napadat. Některé typy napadají buňky nosohltanu, jiné buňky kůže nebo ledvin.

Anatomie

Lymfatický (mízní) systém zajišťuje zpětný transport vody a zplodin z tkáňového moku zpět do krve. Začíná ve tkáních slepě ukončenými mízními vlásečnicemi, jež se spojují do mízních sítí, dále do mízních cév a kmenů a nakonec ústí do velké duté žíly. Do průběhu mízních cév jsou vsazeny lymfatické uzliny, které fungují jako filtry, zneškodňují infekční částice. V lymfatickém systému teče míza, mléčně zbarvená tekutina, denně se ji vytvoří až 2 litry.

Příznaky růže

Onemocnění zvané růže začíná náhle vzniklou zimnicí s třesavkou při teplotě až kolem 40°C doprovázenou bolestí hlavy a nucením na zvracení. Za několik hodin se v postiženém místě, nejčastěji na bérci nebo obličeji, vytvoří ostře ohraničené zarudnutí kůže jazykovitě vybíhající do okolí a provázené bolestivým svěděním a pálením. Kůže je na pohmat teplá, zarudlá a bolestivá, zánětlivě změněná oblast vystupuje nad své okolí. V místě zarudnutí se mohou vytvořit drobnější i větší puchýře. U oslabených jedinců trpících poruchou imunity, nádorovým onemocněním nebo po transplantacích může dojít k šíření do hlubších vrstev kůže až ke svalům a ke vzniku abscesu nebok odumření části tkáně. Současně bývají zvětšené a bolestivé přidružené lymfatické uzliny, u dolní končetiny typicky v třísle. Někdy bývá patrný i zánět vlastních lymfatických uzlin.

Jako komplikace infekce se může objevit hluboká žilní trombóza. Erysipel obličeje je nejnebezpečnější v oblasti nosní přepážky, neboť při progresi může dojít k infekci očnice a jejího žilního splavu s následnou trombózou.

Růže - komplikace

Onemocnění nezanechává imunitu, naopak se často opakuje v téže lokalizaci. Recidivy růže obvykle nemívají tak intenzivně vyjádřené celkové příznaky jako primární infekce. Jsou podmíněny opětovnou aktivací streptokoků již přítomných v organismu. Jako komplikace se může vyskytnout zánět srdečního svalu (myokarditida) nebo osrdečníku (perikarditida) či zánět ledvin (glomerulonefritida).

Při nedostatečně léčené růži dochází k trvalému poškození lymfatických cév, jež se projevují lymfedémem. Jedná se o chronický otok určité části těla vznikající hromaděním tkáňového moku, jež není lymfatickými cévami dostatečně odváděn. V důsledku otoku s vysokým obsahem bílkovin dochází ke zbytnění tkáně. Při dlouhodobém průběhu se zmnožuje vazivová složka a pokožka, otok se stává plastický. Kůže je tužší, nelze ji vyzdvihnout v řasu, postupně dochází k bradavčitému zmnožení kůže s hlubokými rýhami, někdy i s tvorbou puchýřkou vyplněných lymfou. Dolní končetina získává vzhled sloní nohy tzv. elefantiáza. Na druhé straně lymfedém z jiné příčiny, např. při odstranění lymfatických uzlin při nádorovém postižení (typicky při současném odstranění prsu a příslušných lymfatických uzlin v podpaží z důvodu pokročilého nádoru prsu), bývá často komplikován opakující se erysipelovou infekcí.

Streptokoková celulitida

Streptokoková celulitida je obdobou růže, postihuje však hlubší kožní vrstvy. Liší se nápadnějším otokem, zarudlé zánětlivé ložisko není tak přesně ohraničené, ani nevybíhá jazykovitě do okolí. Výraznější jsou však celkové příznaky, tedy vyšší horečka, zimnice a bolesti hlavy. V krvi celého organismu jsou navíc přítomny bakterie, které lze také speciálním odběrem krve s následnou kultivací prokázat.

Bakterie v krvi mohou způsobovat závažný celkový stav tzv. sepsi, která se lidově označuje jako otrava krve. Někdy se nedá přesně určit, jestli se jedná o růži nebo streptokokovou celulitidu, existuje totiž řada přechodných forem.

Růže - diagnostika

Diagnóza růže je založena především na příznacích – bolestivém zarudlém ohraničeném ložisku na bérci nebo v obličeji, žádné zobrazovací metody tuto infekci určit nedokážou, záleží především na zkušenostech daného lékaře. Pomocnou metodou je laboratorní vyšetření krve, pomocí kterého lze prokázat zvýšené zánětlivé ukazatele, tedy zvýšenou sedimentaci, vysoký počet bílých krvinek, převažují bílé krvinky neutrofily, jež bojují s bakterií, a proto se jejich počet zvyšuje.

Nejpřesnějším ukazatelem růže je vysoká hodnota C-reaktivního proteinu, tzv. CRP, což je bílkovina tvořící se při bakteriální infekci. Diagnostikovat růži může váš praktický lékař, při nejasném nálezu vás pak může odeslat ke specialistovi na kožní choroby – dermatologovi nebo na infekční onemocnění – infektologovi. Zpravidla je možné růži léčit ambulantně aplikováním antibiotik do svalu. Pokud je však infekce závažná, nemocný se schvácený, kolabuje, zánětlivé parametry dosahují obrovských hodnot nebo se jedná starého omezeně mobilního nemocného, je tedy nutná hospitalizace v nemocnici nejčastěji na infekčním nebo interním oddělení. Léčba v nemocnici umožní podávání antibiotik do žíly.

Při postižení hlubších vrstev kůže tzv. celulitidě nebo projevech celkové infekce (sepse) se odebírají tzv. hemokultury. Jedná se o odběr krve v určitém časovém intervalu do speciálních lahviček s podpůrnou půdou, která umožní rozmnožit a následně určit bakterii přítomnou v krvi. Navíc je možné vyzkoušet, jaká antibiotika jsou účinná na danou bakterii.

fu_image_524_w0_h500

Jiná kožní zarudnutí

Ne každé bolestivé zarudnutí s otokem končetiny musí být růže. Vždy je nutné vyloučit hlubokou žilní trombózu, která se může vyskytnout i současně s růží. Zarudnutí může být vyvoláno kontaktní dermatitidou následkem přímého poškození kůže chemickým nebo fyzikálním činitelem jako jsou agresivní čisticí prostředky, kyseliny a louhy či UV záření. Dále je nutné odlišit tzv. erythemamigrans, šířící se červenou skvrnu, často s centrálním výbledem při lymské borelióze. Proto se vás lékař bude ptát, zde jste měl klíště nebo se pohyboval v místech zvýšeného výskytu.

Léčba růže

Jedinou účinnou léčbou růže jakožto bakteriální infekce je antibiotická terapie. Podává se penicilin. Ten je možné aplikovat 2x denně do svalu nebo do žíly ve 4 - 6 denních dávkách. Čtrnáctidenní kůra se zakončuje aplikací depotního penicilinu do svalu, aby se zabránilo opakování infekce. Depotní penicilin má tu schopnost, že se uvolňuje postupně, takže je neustále v krvi určitá hladina penicilinu, jež brání množení streptokoků a opětovné aktivaci. Při přecitlivělosti na penicilin se podávají makrolidová nebo cefalosporinová antibiotika. U opakovaných recidiv růže se v intervalu 2 - 4 týdnů aplikuje depotní penicilin, třeba i doživotně.

Lokální léčba růže zahrnuje studené obklady vedoucí ke zklidnění. Dále se mažou protizánětlivě působící masti jako Veral, Ibuprofen mast nebo Dolgit mast. Účinné jsou rovněž masti obsahující dehet jako Ichtoxyl, Pityol, Saloxyl. Léčebný efekt dehtu spočívá v protizánětlivém, protisvědivém a mírně dezinfekčním účinku. Zároveň zvyšuje kožní prokrvení. Při vzniku abscesů a odumírající tkání je nutné chirurgické odstranění a následné pravidelné převazování.

Prevence růže

Při každé erysipelové infekci je vhodné zjistit její příčinu – tedy vstupní bránu infekce. Tu přeléčit a snažit se zabránit jejímu obnovení.

Pokud trpíte na plísňová onemocnění, navštivte kožního lékaře, jenž vám plísňové onemocnění přeléčí. Věnujte dostatečnou péči svým nohám, kupujte si kvalitní prodyšnou obuv. Pokud vám na nohou vznikají otlaky, mozoly a praskliny, pravidelně choďte na pedikúru. Zvláště náchylní k těmto defektům jsou diabetici, lidé trpící chronickou žilní nedostatečností a lupenkou. Případné oděrky a praskliny si vždy lokálně ošetřete a kryjte sterilním náplastí.

Při otevřené ráně při bércových vředech nebo diabetické noze převazujte ránu za sterilních podmínek. O správné technice a zajištění sterility se nechte poučit lékařem či sestrou, kteří vám jistě ochotně ukážou, jak ránu převazovat. Alespoň na začátku nebo i dále pokud převazy nezvládáte, nechejte si od praktického lékaře napsat ošetřovatelskou domácí péči. Ta v doporučených intervalech zajistí kvalitní převazy ran přímo u vás doma.

Důsledné a dostatečně dlouhé léčení streptokokové infekce je nejlepší prevencí recidivy erysipelu. Z toho důvodu se také do svalu aplikuje depotní penicilin jednou za 2 - 4 týdny, jež zabrání opětovné aktivaci infekce.

Doporučení při erysipelu

Při výskytu bolestivého zarudlého ložiska provázeného teplotou a celkovou schváceností určitě vyhledejte lékaře. Bakteriální infekce sama nezmizí, musí se přeléčit dostatečnou dávkou antibiotik. Při včasném nasazení antibiotik dochází ke zhojení do dvou týdnů. Recidivě růže můžete zabránit dodržováním preventivních opatření.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…