Renální kolika neboli ledvinový záchvat

img
26. 02. 2014 Přečteno: 25656x

Renální kolika znamená ledvinový záchvat. Jde o velmi nepříjemný a bolestivý stav, který může nemocnému značně znepříjemnit život. Klasickou příčinou renální koliky jsou ledvinové kameny. Přítomnost močových kamenů, odborně urolitiaza, postihuje asi 4% populace, dvakrát až třikrát častější bývá u mužů.

Ledviny jsou párovým orgánem, složeným ze systému kanálků, které společně vyúsťují do ledvinné pánvičky a dále pokračují do společného vývodu, tedy močovodu, a nakonec močové trubice. Ledviny slouží k filtraci krve, tedy očištění krve od škodlivých nebo nadbytečných látek, které jsou dále vylučovány močí.

Tvorbu kamenů neboli konkrementů podporuje zvýšené nasycení moči látkami, které se běžně v moči vyskytují, příkladem může být vápník, fosfát nebo třeba kyselina močová. Příčin vzniku konkrementů je velká spousta. Mezi nejdůležitější určitě patří nedostatečný příjem tekutin, zvýšené nebo snížené pH, tedy kyselost moči, a svou roli hraje také přítomnost bakterií v močových cestách.

Projevy ledvinové koliky

Močové kameny nemusí dotyčnému způsobovat žádné potíže, malé kamínky mohou projít vývodnými cestami, aniž by způsobily bolest. Pokud je však konkrement objemnější, může jeho průchod, popřípadě zaklínění ve vývodných cestách, vyvolat velmi intenzivní bolest, která bývá typicky přerušovaná a o střídavé intenzitě. Dochází totiž ke stahům svaloviny v oblasti nad překážkou, se snahou o vypuzení kamene. Bolest může být uložena podle výše zaklínění kamínku v úrovni nadbřišku nebo boku na straně postižených močových cest, může vystřelovat do zad nebo do třísla. Dotyčný může i zvracet, bývá opocený, neklidný a snaží se najít úlevovou polohu, která však neexistuje.

Komplikace ledvinové koliky

Komplikace u renální koliky mohou být velmi závažné. Pokud dojde k úplnému zaklínění konkrementu, zablokuje se odtok moči. Ta se hromadí v ledvinách a vývodných močových cestách a mohou se v ní rozmnožit bakterie způsobující zánět. Velmi rizikový je přestup infekce do ledvin za vzniku takzvané pyelonefritidy. Nejen, že zánět může poškodit samotné ledviny, ale často se šíří dále do těla.

Při pyelonefritidě jsou klasickými projevy horečka, schvácenost, únava a zimnice. Objevuje se také častější močení, nezřídka provázené pálením a řezáním. Bolest se typicky propaguje do bederní oblasti. Nejhorší komplikací je při zábraně odtoku moči poškození funkce ledvin stlačováním jejich tkáně. Při neřešení problému může dojít až k jejich úplnému selhání. Zhoršenou funkci jedné ledviny nemusí nemocný pociťovat, při selhávání obou postupně přestává pacient močit. Tento stav není dlouhodobě slučitelný se životem.

Vyšetření při ledvinové kolice

Postižení renální kolikou lze usuzovat již podle typických bolestí. Dále k tomuto předpokladu přispívá přítomnost rizikových faktorů, jako je rodinný výskyt těchto potíží, nedostatečný pitný režim, práce v horku nebo určité dietní návyky. Klasickým vyšetřovacím manévrem u lékaře je poklep na bederní oblast příslušné strany, který vyvolá silnou bolest. Fotolia_31319284_XSPři odběrech krve bývají zvýšeny známky zánětu, mohou být zhoršeny také renální parametry, tedy ukazatele funkce ledvin.

Při vyšetření moči může být přítomna takzvaná hematurie, neboli krev v moči, ať už viditelná pouhým okem, které si všimne sám pacient nebo mikroskopicky (při laboratorním vyšetření moče). Do moče se krev dostává při poškození sliznice, povrchové vrstvy stěny močových cest při průchodu kamínku.

Zobrazovací metody

Až 80% konkrementů bývá vidět na rentgenovém snímku břicha, kde je možné přesně určit jejich polohu. Další dostupnou metodou bez zatěžujícího rentgenového záření je ultrazvukové vyšetření, při kterém mohou být zobrazeny jednak samotné kameny, ale také rozšířené vývodné močové cesty nad překážkou.

Při ultrazvukovém vyšetření je možné kamínek zobrazit z více stran a poměřit jej. Močové konkrementy jsou patrné také při CT vyšetření, ale toto se běžně v akutní fázi nepoužívá. Další zobrazovací metodou je rentgenové vyšetření ledvin s jodovou kontrastní látkou, která je podána do žíly. Po několika minutách pak můžeme sledovat, jak se vylučuje ledvinami a putuje do vývodných močových cest. Vidíme tak jasně, jestli je přítomna překážka, nad kterou by se kontrastní látka zastavila. Toto vyšetření, odborně nazvané vylučovací urografie, se rovněž nepoužívá v akutní fázi onemocnění.

Léčba ledvinové koliky

V časném stadiu, v době největších bolestí, je na prvním místě určitě lékařské, konkrétně urologické vyšetření. Poté jednak léky tlumící bolest (analgetika), podány buď ústy nebo přímo do žíly, a dále léky uvolňující stahy svaloviny močových cest (spasmolytika). Dalším předpokladem úspěšné léčby je dostatečné zavodnění pacienta. Pobyt v nemocnici je nutný u neustávajících potíží a také pokud se objeví komplikace, například zánět, jak bylo popsáno výše.

Kamínky velikosti do 7 mm mohou odejít samovolně. Pokud je konkrement větší nebo jsou přítomny jakékoliv komplikace spojené s překážkou odtoku moče, je nutné problém řešit ihned.

V dnešní době je velmi atraktivní metodou takzvaná extrakorporální litotrypse. To znamená, že speciální přístroj vysílá rázovou vlnu o vysoké energii, která se na rozhraní dvou různých fyzikálních prostředí, v tomto případě tekutého a pevného v podobě konkrementu, tříští, lomí a rozrušuje svou energií kámen, na který byla přímo zaměřena. Rozdrcený kamínek se pak může vyplavit s odcházející močí. Při tomto ošetření nemusí být pacient uspaný, pouze mírně utlumený.

Dále je možné kamínek odstranit endoskopicky, tedy hadičkou zavedenou přes močovou trubici dále až do močovodu, na konci hadičky je kamera, takže lékař je schopen přesně sledovat průběh na obrazovce a vidí tedy i konkrement. Endoskopem lze protáhnout další nástroje, kterými je možné překážku odstranit za stálého sledování. Pokud tyto metody selžou nebo není možné je u dotyčného provést, je poslední metodou operační výkon.

Režimová opatření u ledvinové koliky

Na prvním místě je určitě dostatečný pitný režim, hlavně při práci v horku. Optimální denní příjem tekutin by měl být mezi 2 - 3 litry. Samozřejmě při zvýšeném pocení bychom měli příjem dostatečně přizpůsobit. Dále je dobré myslet na to, že káva a alkohol působí spíš opačně, a proto je nelze do tohotou celkového denního příjmu rozhodně počítat. Tvorba moči musí být stálá, proto by měl být příjem tekutin pravidelný, ve dvou až tří hodinových intervalech, ne nárazově. Nemocní s urolitiazou by měli dostatečně pít i před spaním.

Drinking-Water1

Jak již bylo řečeno, kameny se tvoří přesycením moče určitou látkou, která se v ní běžně vyskytuje. Proto můžeme vznik konkrementů ovlivnit i vhodně zvolenou stravou. Dietní režim se řídí složením močového kamene a výsledky odborných vyšetření. Proto by stravovací režim měl vždy určit nebo upřesnit odborný lékař. Zde jsou uvedeny pouze obecné zásady. Stejně jako u ostatních onemocnění je základem střídmá a pestrá strava. V případě urolitiazy nejde ani tak o dietu, jako spíš o úpravu jídelníčku s omezením některých potravin a jejich nahrazením jinými.

Kameny ze šťavelanu vápenatého (kalciumoxalátové kameny)

U těchto nemocných se doporučuje snížit příjem živočišných bílkovin na 100 až 200 gramů denně. Jedná se hlavně o masné výrobky, drůbež, vnitřnosti, ale také ryby. Dále je vhodné omezit konzumaci potravin s vysokým obsahem šťavelanu. Ten se ve větším množství vyskytuje ve špenátu, rebarboře, červené řepě, fazolích, částečně i v mrkvi, hroznech, borůvkách, pomerančích a grepech. Šťavelany obsahuje také čaj, zejména silný, ale také kakao a čokoláda. Je prokázáno, že čaj je jedním z hlavních zdrojů šťavelanů v potravě.

V přiměřeném množství by měly být přijímány také pokrmy s vyšším obsahem vápníku. Příjem vápníku by se měl udržovat na 600 mg denně, to odpovídá zhruba 0,5 litru mléka. Pokud pacienti nesnáší mléčné výrobky, je možné vápník přijímat v minerálních vodách. Mléčné výrobky a minerálky by měly být rozděleny do několika denních dávek. Další opatření jsou již spíše obecnými. Doporučuje se omezit používání kuchyňské soli, dále zařadit ovoce a zeleninu kromě výše uvedených. Nutný je také pravidelný příjem vlákniny, a to jednak ve formě zeleniny, ale také v ovesných vločkách, celozrnném chlebu a podobně.

Kameny z kyseliny močové

U tohoto typu konkrementů jde hlavně o zvýšení purinových látek, což jsou metabolity nukleových kyselin. Vyskytují se převážně ve vnitřnostech, rybách, luštěninách, v mase a masových výrobcích. Nevhodné jsou také uzeniny, houby a tučné potraviny. Stejně tak alkohol by měl být konzumován v omezené míře. Prospěšné jsou pokrmy, které snižují kyselost moče. Mezi tyto potraviny patří například brambory, všechny druhy zeleniny a ovoce, dále mléko a mléčné výrobky. Nemocní tímto typem kamenů často mívají nadváhu, proto by se měli pokusit co nejvíce snažit hmotnost upravit.

Fosfátové kameny

Pokud jsou odbornými vyšetřeními diagnostikovány konkrementy vznikající při nadbytku fosfátu, je vhodné vyloučit alkalické minerálky. Naopak prospěšné mohou být bylinkové čaje.

Smíšené kameny

Při výskytu kamenů smíšených, popřípadě neznámého složení, je třeba převzít z výše zmiňovaných dietních opatření alespoň základní doporučení. Je vhodné omezit živočišné bílkoviny na 120 gramů denně, omezit látky bohaté na puriny a na šťavelany.

Neméně důležitou součástí léčby by měla být přiměřený odpočinek a vyhýbání se stresovým situacím, při kterých se rovněž vyplavují látky ovlivňující funkci ledvin. Z těchto preventivních opatření vyplývá, že sám pacient může léčbu a další vývoj nemoci ovlivnit a také předcházet vzniku konkrementů co největší eliminací rizikových faktorů.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…