Osteosarkom

img
10. 12. 2015 Přečteno: 14631x

Osteosarkom je označení pro jeden z nejčastějších zhoubných nádorů kostí. V poměru s ostatními zhoubnými nádory se ale vyskytují nádory kostí velmi zřídka, asi jen v 1%. Zhoubný znamená maligní, tedy metastázující a bohužel osteosarkom patří k jednomu z nejagresivnějších nádorů vůbec. Osteosarkom se může označovat jako nádor kostí, zhoubný nádor kostí či rakovina kostí. Podle toho z jaké části kosti a jaké buňky jsou základem se nádory označují také jako Ewingův sarkom nebo chondrosarkom. Jako jiné maligní zhoubné nádory také osteosarkom roste do okolní tkáně a vytváří druhotná nádorová ložiska - metastázy. Osteosarkom se vyskytuje nejčastěji u mladých osob do 20 let věku a je častější u mužského pohlaví. U starších lidí pak vzniká osteosarkom většinou na podkladě jiných kostních onemocnění (Pagetova choroba, fibrózní dysplázie, post radiační poškození apod).

Osteosarkom může postihnout kteroukoliv kost, nejčastěji se ale objeví v oblasti stehenní kosti, holenní kosti dolní a horní čelisti a pažní kosti. Osteosarkom bohužel po svém vzniku velmi rychle metastázuje (nádorová ložiska v plicích, mozku či jiných kostech).

Osteosarkom a příčiny vzniku

Přesné příčiny vzniku osteosarkomů nejsou ve většině případů známé. Velkou roli ale určitě hraje genetika a vliv vnějšího prostředí stejně jako u řady jiných zhoubných nádorů. Přesnou příčinu a genetický podklad známe u jen u několika typů kostních nádorů (jde o poruchu v konkrétních genech). Obecně se dá říct, že základem vzniku nádoru je mutace neboli změna genetické informace buňky. Změna většinou nebývá jedna, ale několik. Zdravý organismus se s každodenními změnami a poruchami genetické informace umí poprat a narušenou mutovanou buňku včas zlikviduje.

Nějakým způsobem oslabený organismus (nebo jedinec s vrozenou změnou genetické informace) ale proti agresivně změněné buňce nebojuje a nechá ji dále rychle rozmnožovat, až úplně nad rozmnožováním buněk ztratí kontrolu. Každá mutovaná buňka danou poruchu - mutaci předává každé své dceřiné buňce. Příčinou vzniku krom vrozených poruch genetické informace může být vliv vnějšího prostředí v podobě mutagenů, což jsou látky působící na lidský organismus a měnící genetické informace. Konkrétně jsou to chemické látky (nejčastěji cigaretový kouř, dusitany, alkohol), dále viry, ionizující záření či UV záření. Bylo zjištěno, že primární osteosarkom velmi často vzniká po předchozím ozáření nebo chemoterapii při léčbě jiného nádorového onemocnění. Další častější výskyt osteosarkomu se vyskytuje u nemocných Pagetovou chorobou, což je nemoc, kdy dochází k abnormální přestavbě kostí.

Osteosarkom - příznaky a projevy

Osteosarkom má velmi různé projevy a také vlastnosti. Základem působení osteosarkomu na kost je její rozrušování (osteolýza) nebo naopak novotvorba, kdy s vytváří nová kostní ložiska. V obou případech je kost velmi nekvalitní a může tak docházet ke vzniku patologických zlomenin. Velmi důležitá je ale lokalizace nádoru. Nejčastěji se osteosarkom vyskytuje v oblasti dlouhých kostí (stehenní, pažní kost), může se ale vytvořit v kostech pánevních, v obratlech či v kostech lebky. Primární nádor je takový nádor, který vznikl z buněk původně zdravé tkáně v oblasti této dané tkáně, to znamená, že ostesarkom z buněk kostních, chondrosarkom z buněk kostní chrupavky a vzácný Ewingův sarkom pak z kostní dřeně. Pro odlišení pojmů sekundární nádor kostí je vlastně metastáza, kdy původně v jiné lokalizaci vzniklý nádor (nádor prsu, prostaty) vycestoval krví nebo lynfatickými cestami do oblasti kostí, kde se usadil a dále roste. Tyto sekundární nádory se neoznačují jako rakovina kostí, ale jako kostní metastázy jiných nádorů (kostní metastázy rakoviny prsu či kostní metastázy rakoviny ledvin apod). Metastázy v kostech tvoří naprostou většinu všech nádorů v oblasti kostí a primární nádory (osteosarkom, chondrosarkom či Ewingův sarkom) jsou tedy velmi vzácné.

Prvními projevy osteosarkomu mohou být dlouhotrvající tupé bolesti či krátkodobé vystřelující bolesti. Bolest nemizí ani v noci. Kost může být zduřelá a především u hubených osob může být zduření hmatatelné. Pak připomíná kostní výrůstek nebo větší kostní masu. Nemocní mohou zaznamenat zvýšenou tělesnou teplotu, únavu, ztrátu chuti k jídlu, znatelné hubnutí a celkové neprospívání. Někdy mohou pouze označit jejich pocity jako necítění se dobře. Jelikož osteosarkom metastázuje velmi brzy po svém vzniku, mohou se první známky osteosarkomu projevit jako dušnost, kašel, zkrácený dech (při metastázách v plicích), otok mízních uzlin (uzliny jsou tuhé a nebolestivé) nebo při metastázách v kostní dřeni je možný náhodný nález při vyšetření krevního obrazu.

Dalším náhodným nálezem může být rentgenový snímek při patologické zlomenině či zlomenině po běžném úraze. Osteosarkom může začít růst z několika částí kosti. Pokud roste z metafýzy (konec kosti), postupně začíná infiltrovat kortex až pod periost (okostice, povrch kosti) a může růst až do měkkých tkání v okolí kosti. Stavba nádoru je jiná než u zdravé kosti, proto je mnohem náchylnější ke zlomeninám. Nádor velmi rychle vytváří nádorová ložiska v jiných orgánech (metastázy) a to v plicích, mozku a jiných kostech.

Nebezpečnost osteosarkomu zpočívá v tom, že nádor je bezpříznakový velmi dlouho až do pozdních stádií, kdy jsou mnohočetné metastázy a léčba je pak velmi svízelná. Bolestivost u mladých osob může být zaměněna s bolestí růstovou, u starých pak jako bolest kloubů ve stáří. Pro bolest je ale typická klidová bolest a bolest v noci bez návaznosti na aktivitu. Nádor se krom dlouhých kostí a pánve může objevit také v čelisti. Jeho růst pak může imitovat bolavý zub, kdy často dochází k bezdůvodným extrakcím zubů, dokud nádor nevyroste natolik, aby byl diagnostikován. Růst nádoru může provokovat trojklanný nerv a působit tak velmi nepříjemné parestezie a neuralgiformní bolesti. Pokud nádor není léčený nebo není možné pro lokalizaci nádor léčit, dochází k jeho růstu a vzniku deformit čelistí, tváří, nosu a později celého obličeje. Pokud nádor prorůstá do orbit (očnic), může způsobovat dvojité vidění až slepotu, může vytlačovat oční bulbus ven.

Diagnostika osteosarkomu

Základním nejrychlejším vyšetřením, které objeví nádorovou hmotu, je rentgenový snímek postižené kosti nebo kostí. Na něm lze většinou vidět deformitu kosti, projasnění v místech, kde by kost běžně neměla být a kostní masu. Snímek nám dá informaci, že se v oblasti kosti děje něco, co by se dít nemělo, ale nevíme, o jaký nádor nebo proces se konkrétně jedná. Dalším vyšetřením je tedy biopsie nádoru s odebráním vzorku, který se zpracuje a důkladně prozkoumá pod mikroskopem. Identifikují se buňky a složení tkáně, toto vyšetření by mělo podat informaci, zda jde o osteosarkom a jakého typu. Nutné je také provést biochemický rozbor krevního vzorku, jelikož při osteosarkomu se do krve uvolňuje řada důležitých látek při rychlé tvorbě kostního nádoru (příkladem sjou zvýšené hladiny fosfatáz). Pro posouzení rozsahu poškození skeletu, okolních měkkých tkání a dalších orgánů se využívá celotělové CT (počítačová tomografie) či konkrétní vyšetření MRI (magnetická rezonance). Pro zobrazení metastáz se využívá PET CT, scintografie a dalších vyšetření, která využívají speciálních metod s radioaktivními prvky, které se navážou na nádorové buňky a zobrazí tak rozložení metastáz v těle (plíce, kosti, mozek atd).

Osteosarkom - léčba

Díky tomu, že osteosarkom je velmi agresivní nádor s rychlým růstem, léčba bývá velmi obtížná a velmi často neúspěšná. Dle rozsahu a typu nádoru (rozhoduje genetické vyšetření nádoru, histologické vyšetření, dále zjištění metastáz a dalších faktorů) je základem léčby chirurgické odstranění nádoru v kombinaci s chemoterapií a radioterapií. Chirurgická léčba závisí na lokalizaci a rozšíření nádorů. Cílem je odstranění celého nádoru s velkým ochranným lemem. Někdy je nutná amputace části nebo celé končetiny. Následuje chemoterapie. Zde se využívá metotrexát, leukovorin, cisplatina, ifosfamid a další léky. Osteosarkom je většinou poměrně citlivý na léčbu chemoterapií, naopak radioterapie moc úspěšná nebývá a využívá se spíše jako terapie místní bolesti při metastázování. Obecně je ale prognóza nemocných špatná.

I po velmi radikálním odstranění nádoru s agresivní chemoterapií se nádor velmi často vrací a velmi rychle metastázuje do plic. Zcela neléčený osteosarkom vede zcela jistě k metastázám a postupné devastaci organismu. Předpokladem úplného vyléčení je vždy celkové odstranění nádoru chirurgicky a následná chemoterapie. Ke komplikacím léčby osteosarkomu řadíme ztrátu končetiny, která je ale řešitelná čím dál kvalitnějšími protetickými pomůckami. Dalším vážným problémem je psychický stav pacienta, který může často upadat do depresí, proto by včas měl zasáhnout psycholog či psychiatr. Nemocný by se neměl bránit antidepresivům, přípravkům podporujících kvalitnější spánek či omezujících pocit strachu. K nejzávažnějším komplikacím patří vznik metastáz, které velmi často a rychle vedou k úmrtí. Léčba osteosarkomu patří vždy do rukou velmi zkušených odborníků, a to ortopedům, chirurgům a onkologům.

Prevence vzniku osteosarkomu

Jelikož jako u mnoha dalších onemocnění nevíme, co přesně tyto kostní nádory způsobuje, nelze ani říct, co dělat, abychom jim předešli. Základem obecné prevence vzniku jakéhokoliv onemocnění je tedy pouze zdravý životní styl, vyvážená strava s přísunem vitamínů a pravidelný pohyb. Rozhodně bychom se měli vyvarovat kouření a alkohol konzumovat s mírou. Opatrnost je na místě při manipulaci s chemikáliemi či při vědomém ionizačním ozařování.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
  • MUDr. Z. Dočkalová
    15. 11. 2017 00:31
    Dobrý den paní Hradílková, <br> děkujeme za dotaz. Problematika lázní je velice přesně daná "tabulkově" systémem. Rozhodně bych toho téma probrala přímo s ošetřujícím lékařem, který bude nejlépe vědět, co vše se na danou diagnózu dá od zdrav. pojišťovny využít. <br> <br> S přáním trvalého… celý příspěvek
  • Anna Hradílková
    11. 11. 2017 06:06
    Dobrý den .Vnučka Andrea Šulajová prodělala v roce 2016 až 2017 léčbu osteosarkomu dlouhé kosti v Brně na dětské onkologii ,Je dále sledovaná . Léčbu s chemoterapii ukončilla v červnu 2017. CHtěla bych se zeptat jestli má nárok na léčbu lázní a pod. S pozdravem Hradílková celý příspěvek
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…