Neplodnost u mužů

img
25. 02. 2016 Přečteno: 3816x

Neplodnost neboli infertilita je definována jako neschopnost páru počít dítě během jednoho roku nechráněného pohlavního styku či neschopnost udržet těhotenství. Především ve vyspělých zemích počet neplodných párů výrazně stoupá. Na straně muže to souvisí nejčastěji se sníženou kvalitou spermatu, genetickými poruchami či neprůchodností chámovodů. Díky asistované reprodukci se narodí v ČR kolem 4% dětí.

Výskyt neplodnosti u mužů

Uvádí se, že v ČR stoupl počet neplodných párů již k téměř 20%. Na neplodnosti se téměř 40% podílejí muži, 40% ženy a další jsou kombinací obou či nedokážeme určit přesnou příčinu. V minulosti převažoval problém spíše na straně žen. Dle některých statistik je oproti 50-60letým mužům výrazně zhoršena kvalita spermatu u 20-30letých.

Vývoj spermie

Spermie jsou mužské pohlavní buňky vznikající vysoce specializovaným procesem, tzv. spermatogenezí ve varlatech. Vyvíjí se 72 dní. Poté sice vypadají jako zralé, avšak nejsou schopny rozpoznat, navázat a oplodnit vajíčko. Proto jejich vývoj pokračuje asi 12 dní v nadvarleti, v jehož koncové části jsou skladovány do ejakulace (výron semene). Ejakulát obsahuje spermie a sekrety z přídatných pohlavních žláz, které obsahují celou řadu enzymů a proteinů pomáhajících při oplození. V ženských pohlavních cestách dochází ke konečné fázi zrání spermie, tzv. kapacitaci, kdy spermie získává schopnost efektivně najít a rozpoznat vajíčko, navázat se a umožnit splynutí mužské a ženské pohlavní buňky, oplození. Pro správný vývoj spermie je nutná teplota nižší, než je teplota těla, zajištěná sestoupením varlat do šourku před porodem. Zrání spermií začíná v pubertě, avšak zárodečné buňky jsou zde již z prenatálního období. Vývoj je řízen hormony z hypofýzy (FSH - folikuly stimulující a LH - luteinizační hormon) a testosteronem.

Příčiny neplodnosti u mužů

Na mužské neplodnosti se může podílet celá řada faktorů, někdy je příčina pouze jediná, v poměrně velkém procentu se nepodaří jasnou příčinu zjistit. V posledních letech přibývá spíše starších párů, které se snaží otěhotnět. Věk samotný hraje velkou roli v možnostech oplození, neboť kvalita spermií i vajíček se s věkem snižuje.

Mezi anatomické příčiny patří tvarové a vývojové odchylky pohlavních orgánů. Poškození jednoho nebo obou varlat může souviset se  záněty či prenatálně nesestouplým varletem do šourku (kryptorchismus). Proto je u novorozenců a malých dětí nutno kontrolovat přítomnost varlat v šourku a jejich případnou absenci řešit operačně v časném věku a tím snížit riziko neplodnosti v dospělosti. Přítomnost varikokély (rozšíření žil v oblasti šourku) nepříznivě ovlivňuje tvorbu spermií zhoršením prokrvení varlete a zvýšením okolní teploty. Potíže při pohlavním styku mohou být způsobeny vývojově chybným vyústěním močové trubice na spodní straně penisu rozštěpem (hypospadie) či shora (epispadie). Dále při ejakulaci u některých mužů dochází k výronu semene do močového měchýře (retrográdně).

Neplodnost mužů a ozařování

Pokud je muž léčen pro nějaký nádor ozařováním, je vhodné uvažovat o odběru a uschování spermií před zahájením léčby, protože při radioterapii dochází k poškození vývoje a transportu spermií.

Genetické poruchy (mutace, odchylky v chromozomech) tvoří asi 5% příčin neplodnosti muže, hormonální o něco méně. Porušení bariéry mezi vyvíjejícími se spermiemi a krví může indukovat vznik autoprotilátek proti spermiím. Imunitní systém muže pak bojuje proti vlastním spermiím, které ničí.

Neplodnost a životní styl

Na plodnost muže má také výrazný vliv životní styl. Narůstá počet pohlavně přenosných chorob a tím záněty pohlavního ústrojí. U kuřáků je prokázaný zvýšený počet poškozených spermií s horší pohyblivostí, toxické zplodiny podněcují vznik genetických odchylek. Při obezitě se snižuje hladina testosteronu, což může vést až ke ztrátě libida (sexuální touhy). Neméně škodí nadměrný stres, nedostatek pohybu či velká zátěž, dlouhodobé přehřívání organismu, nadužívání alkoholu a drog. Na snížení plodnosti se udává i možný vliv plastů obsahujících Bisphenol A (všechny plasty krom označených bez BPA), což je významná toxická látka.

Diagnostika neplodnosti u mužů

Pokud máte podezření na neplodnost, pátrejte po možných příčinách zpočátku sami či ve spolupráci s lékařem při potřebě dalšího vyšetření či objasnění nejasností. Nezapomínejte zejména na opožděný sestup varlat do šourku, proběhlé záněty, operace v tříselné krajině, přidružená onemocnění, genetickou zátěž v rodině. Důležité jsou otázky na potíže při pohlavním styku, poruchy erekce a ejakulace. Lékař provádí vyšetření zevních pohlavních orgánů, hodnotí velikost varlat a jejich konzistenci.

Jak se vyšetří spermiogram?

Vyšetření spermií patří mezi základní vyšetření muže. Po 4-7 denní sexuální abstinenci poskytne muž vzorek semene. V tzv. spermiogramu se hodnotí objem ejakulátu, pH, viskozita, počet a kvalita spermií, jejich pohyblivost, event. přítomnost známek zánětu. Vyšetření by se mělo provádět opakovaně v několikaměsíčních intervalech. V posledních letech se „normální" hodnoty spermiogramu přizpůsobily zhoršující se kvalitě ejakulátu mužů. Při hodnotách kolem 20 milionů spermií/ml i méně, s uspokojivými dalšími parametry, je však prokázaná stejná možnost spontánního otěhotnění jako u mužů s vyšším počtem spermií. Opakovaný spermiogram s počtem spermií pod 5mil/ml již je závažnou poruchou plodnosti, nikoliv však neřešitelnou.

Spermiogram je jednou z možností, jak se zjišťuje mužská plodnost.

Další možností je postkoitální test, kdy se po styku odebírá sekret z poševní sliznice ženy a sleduje se aktivita spermií. Toto vyšetření nám lépe ukáže na chování spermií v přirozeném prostředí ženy, odhalí případné protilátky těla ženy proti spermiím (imunitní reakce proti spermiím podobně jako u muže).

Dle výsledků se dále doplňuje hormonální a genetické vyšetření, funkční vyšetření spermií na přítomnost nežádoucích autoprotilátek. Vyšetření jsou nebolestivá, prováděna z krve či ejakulátu a poševního sekretu partnerů. I přes výrazný pokrok v diagnostice neplodnosti zatím nejsme dostupnými vyšetřeními schopni odhalit všechny příčiny neplodnosti.

Léčba neplodnosti u mužů

Vždy je třeba hodnotit a ovlivňovat možnost otěhotnění celého páru. Pokud je žena v pořádku, pak i poměrně závažné poruchy plodnosti mužů mají dobrou šanci na spontánní početí. Pokud se vás tento problém týká, pak je s výhodou pečlivé monitorování páru a snaha o spontánní početí pod vedením lékařů jeden rok. V současné době je však trend k rychlému řešení vzhledem k vyššímu věku ženy a zdokonalujícím se možnostem zejména asistované reprodukce.

Základem léčby neplodnosti u muže je odstranění příčiny, pokud je to možné. Používá se celá řada léků, ale i vitamínů či produktů přírodní medicíny. K terapii zánětu se podávají antibiotika a nesteroidní antiflogistika, někdy kortikoidy. Hormonální léčba spočívá zejména v podávání androgenů (testosteron) při snížené spermatogenezi či antiestrogenů (tamoxifen). Chirurgické postupy nejsou příliš úspěšné a spočívají v odstranění anatomických abnormalit (varikokéla, epispadie, zánětlivé změněné chámovody). Při potížích s erekcí lze cvičit tzv. Kegelovy cviky. Jedná se o jednoduché posilování svalů pánevního dna u mužů (ale i žen), které zlepšuje erekci, oddaluje předčasnou ejakulaci, zabraňuje úniku moči.

Při prevenci a léčbě snížené plodnosti se uplatňuje zvýšený přísun vitamínu B, C, E, dále některých stopových prvků (zinek, selen). Je známa celá řada léčivých bylin k přípravě čajů či tinktur, jako příklad uvádíme rakytník, ženšen, kotvičník.

Metody asistované reprodukce

V České republice existuje velké množství reprodukčních center. Vyberte si takové, kde trpělivě radí, odpovídají na vaše otázky a mají dobré výsledky. Na těžké poruchy plodnosti můžete využít metody asistované reprodukce, z nichž některé jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Nepřítomnost spermií v ejakulátu (azoospermii) lze řešit mikrochirurgickou operací – odsátím spermií z nadvarlete při neprůchodnosti mezi nadvarletem a moč. trubicí (MESA =mikrochirurgická epididymální aspirace spermií) či varlete (TESE = testikulární extrakce spermií). Získané spermie se pak užijí v další z metod asist. reprodukce. In vitro fertilizace (IVF), tzv. „ve zkumavce" je přidání spermií do roztoku s vajíčkem, kdy dojde k samovolnému oplození. Intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI) je mikromanipulační technika, při které je navozeno oplodnění injekcí jedné spermie do vajíčka. Stačí pouze jediná spermie, proto lze metodu použít téměř všech mužů s těžkou neplodností. Nevýhodou je vpravení náhodné, třeba i nezralé spermie, proto jsou zdokonalovány další metody, kde je vybrána spermie především dle své zralosti a morfologie. Tím nejlépe napodobí přirozený proces oplození, při kterém se uplatňuje „nejlepší" spermie.

Prevence neplodnosti u mužů

Některé příčiny neplodnosti muž ovlivnit nemůže. Přesto jich zůstává celá řada, na které se můžete zaměřit. Předně je dobré těhotenství plánovat. Snažte se dodržovat zdravý životní styl, redukovat hmotnost při obezitě, vyvarujte se pohlavně přenosným chorobám či je alespoň zavčas vyléčte. Vzhledem k dlouhému vývoji spermií alespoň 3 měsíce před plánovaným početím byste měli přestat kouřit, omezit alkohol, vyhýbat se přehřívání (např. dlouhé řízení, některé sporty). Neplodnost páru je také velmi ošemetný psychologický problém. S počtem neúspěšných pokusů o početí často vzniká psychický nátlak na oba partnery, styk se stává stresujícím či povinným a narůstající stres škodí. Tento kruh se snažte přerušit komunikací s partnerkou, pokud to nebude stačit, pak i za pomoci odborníků.

Neplodnost u mužů - doporučení

Porucha plodnosti je závažný problém, který může velmi ovlivnit soužití páru i sebevědomí muže, je-li příčina na jeho straně. Nejdůležitější je otevřená komunikace mezi partnery. Vyjasněte si možnosti léčby, které jste ochotni podstoupit, zvolte pro oba přijatelný kompromis. Blízcí by vás ve vašem rozhodnutí měli podpořit, mohou navrhnout další možnosti, avšak respektovat. Vměšování se do rozhodování páru je velmi nevhodné ať už zvolíte přírodní medicínu či pomoc lékařů. Pokud se rozhodnete pro metody asistované reprodukce, pak je důležité si vybrat centrum s dobrými výsledky, pátrat po dostupných informacích a na jakékoliv nejasnosti se ptát.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…