Nádor tlustého střeva a konečníku

img
14. 07. 2014 Přečteno: 21300x

Nádor tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je zhoubné onemocnění, které vzniká nádorovou transformací slizničních buněk tlustého střeva a konečníku. U mužů se jedná o nejčastější zhoubné onemocnění vůbec, u žen zaujímá druhé místo hned po nádoru prsu. Nejvyšší výskyt kolorektálního karcinomu je mezi 60 – 75 roky. Muži i ženy jsou postiženi stejně často, u nádorů konečníku častěji muži. Nádor se zpravidla nachází v levé části tračníku, tedy v konečníku a esovité kličce.

Výskyt nádoru tlustého střeva a konečníku

Česká republika zaujímá první místo ve výskytu toho nádorového onemocnění na světě. Ročně je v České republice zjištěno 8000 nových nádorů tlustého střeva a konečníku. Až polovina nádorů je diagnostikována v pokročilém stádiu. Zatímco výskyt nádorů neustále roste, úmrtnost mírně klesá.

Příčiny nádoru tlustého střeva a konečníku

Karcinom tlustého střeva a konečníku vzniká na podkladě zevních a vnitřních rizikových faktorů. Z vnitřních faktorů sehrává roli věk (nad 50 let), dědičnost a výskyt nespecifického střevního zánětu (ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby).

Velký význam pro vznik nádoru mají dědičné vlivy. Vyšší riziko výskytu je v příbuzenstvu prvního stupně, u rodičů, sourozenců a dětí. Genetická porucha nemusí být ani prokázaná.

Existují však geneticky podmíněné (tzv. hereditární) nádory jako Lynchův syndrom či familiární adenomatosní polypóza, u kterých je vznik karcinomu téměř jistý. V tlustém střevě se tvoří stovky polypů, jež se mohou snadno stát zhoubnými. Proto se od 20. roku se provádí preventivní koloskopie, později se přistupuje k preventivnímu odstranění střeva. Chybné geny lze prokázat genetickým vyšetřením.

Rozdíly ve výskytu kolorektálního karcinomu v různých oblastech světa poukazují na význam zevních, především výživových faktorů na vznik onemocnění. Častá konzumace červeného masa, uzenin, živočišných tuků, nedostatek vlákniny, nevhodná tepelná úprava masa (smažení, pečení, grilování a uzení), kouření a obezita přispívají ke vzniku nádoru.

Přednádorové stavy

Benigní nádory střevní sliznice (adenomy) se označují jako polypy. I když se jedná o nezhoubné útvary, představují riziko pro vznik maligního nádoru. Většina drobných polypů se nijak neprojevuje, ty větší se mohou projevovat jako nádory zhoubné.

Střevní polyp je prekanceróza, kterou je vždy nutné odstranit. Odstranění polypu se provádí endoskopicky tzv. polypektomií nebo chirurgicky polypektomií či resekcí (odstraněním části střeva). Ten, kdo již polyp měl, má vyšší pravděpodobnost tvorby dalších polypů, proto se kontrolní koloskopie provádí jednou za tři roky.

Jak se šíří nádorové buňky kolorektální karcinomu

Naprostá většina kolorektálních nádorů vzniká ze žláznatých buněk střevní sliznice, označují se tedy jako adenokarcinomy. Vzácně se mohou vyskytnout i jiné zhoubné nádory jako lymfomy nebo karcinoid.
Kolorektální karcinomy mají tvar polypů, které k různé míře pronikají střevní stěnu a přilehlé okolí. Nádorové buňky jsou zpočátku omezené pouze na střevní sliznici, což umožňuje snadné odstranění, a tedy i definitivní vyléčení. Sliznice tlustého střeva totiž neobsahuje lymfatické cévy, proto se v počátečních stádiích netvoří metastázy v mízních uzlinách. Později se maligní buňky rozšíří do podslizniční vrstvy a karcinom se stává invazivní, proniká do okolních orgánů a na pobřišnici. Mízní cestou se dceřiné buňky šíří do mízních uzlin v okolí střeva. V pokročilých stádiích kolorektální karcinom krví metastazuje i do vzdálenějších orgánů - jater, plic a méně často do kostí.

Nádoru tlustého střeva a konečníku - příznaky

V časných stádiích bývají příznaky nenápadné a člověk je ani nemusí registrovat. Objevuje se břišní nepohoda s pocity plnosti, nadýmáním, bolestmi břicha či horším odchodem střevních plynů. Většinou se kolorektální karcinom projevuje až v pokročilejším stádiu. Příznaky závisí na zejména na lokalizaci nádoru.

Nádorová masa lokalizovaná v levé polovině tračníku způsobuje zúžení lumen tlustého střeva. To se zpočátku projevuje změnou rytmu a frekvence vyprazdňování, střídaní průjmů a zácpy. Nádor může svým růstem způsobit střevní neprůchodnost (tzv. ileus). Při poruše průchodu střevního obsahu je objevují křečovité bolesti břicha, neodchází stolice ani střevní plyny, slabost a někdy i zvracení. Větší nádory se projevují příměsí červené nenatrávené krve ve stolici (tzv. enterorhagie).

Při lokalizaci v konečníku se objevuje nucení na stolici tzv. tenesmy. Při vyprázdnění dojde k odchodu malého množství stolice nebo jen hlenu s krví. Jindy může nádor způsobovat stužkovité zúžení stolice. Při postižení konečníku se snižuje tonus v této oblasti, to se může projevovat neočekávaným odchodem stolice při odchodu plynu.

Anémie jako příznak nádoru tlustého střeva a konečníku

Nádor v tlustém střevě drobně krvácí, což většinou postižený ve stolici nepozná, ale po několika měsících dojde ke vzniku chudokrevnosti (anémie). Anémie se projevuje zvýšenou únavou, dušností, bolestmi na hrudi či bušením srdce. Anemický člověk má bledé spojivky i kolorit kůže. Anémie může být i prvním příznakem nádorového onemocnění. Při postižení pravé poloviny tlustého střeva i jediným.
V pokročilejších stádiích jako u jiných nádorových onemocnění dochází úbytku hmotnosti, nechutenství, podvýživě, slabosti a celkovému ochabnutí organismu tzv. kachektizaci.

Screening kolorektálního karcinomu

Preventivní screeningová vyšetření jsou určena k časnému odhalení nádorů střev u bezpříznakových jedinců. Od roku 2000 se u osob nad 50 let provádí jednou ročně test na okultní krvácení. Ve vzorku stolice chemicky odhalí běžným okem neviditelné stopy krve. Test je bezbolestný, provádíte se jej sami doma a výsledek vyhodnotí váš lékař. Nevýhodou testu je, že neodhalí nekrvácející nádory a že přítomnost krve ve stolici nemusí souviset s nádorovým onemocněním. Při pozitivitě testu vám stejně bude doporučeno koloskopické vyšetření.

Od roku 2009 přibyla možnost volby pro osoby nad 55 let. Buď ve dvouletých intervalech test na okultní krvácení nebo jednou za 10 let screeningová koloskopie (endoskopické vyšetření střev). Naprostá většina kolorektálních karcinomů vzniká z polypů v průběhu 10 – 15 let. Pokud vám ve střevě neroste žádný polyp, můžete být dalších 10 let bez obav, že by vás ohrožoval kolorektální karcinom.

Jak probíhá koloskopie?

Koloskopie se provádí endoskopem, přístrojem s optickým systémem umožňujícím prohlednout celý průběh tlustého střeva. Hadice kolonoskopu má průměr dětského malíčku, zavádí se do konečníku a následně dále do celého tlustého střeva. Kromě pozorování umožňuje odebrat vzorky tkáně k mikroskopickému vyšetření a odstranit slizniční polypy.

Příprava na vyšetření spočívá v popíjení roztoku, který umožní dokonalé vyprázdnění, aby bylo možné střevo prohlédnout. Při vyšetření ležíte na levém boku, do žíly dostanete léky zmírňující bolestivé pocity při vyšetřování. Celá procedura trvá asi 20 minut. I když je koloskopie nepříjemné vyšetření, je nutné zdůraznit, že je pro vaše zdraví velmi důležité.

colon polyp

Diagnostika nádoru tlustého střeva a konečníku

Pokud vás trápí zažívací potíže, které by mohly být způsobeny i nádorovým onemocněním, nechejte se co nejdříve vyšetřit u svého praktického lékaře nebo gastroenterologa (lékař zabývající se poruchami trávicího traktu). Lékař se vás bude ptát na výskyt nádoru tlustého střeva u rodinných příslušníku i vaše současné obtíže. V časných stádiích nemusí být žádný objektivní nález, v pokročilých fázích může být hmatná rezistence v břiše, zvětšená tvrdá játra (při metastázách) nebo přítomnost tekutiny v dutiny břišní (tzv. ascites).

  • Vyšetření per rectum

Dále provede vyšetření konečníku prstem (per rektum). Provádí se v poloze na boku s pokrčenými dolními končetinami nebo ve stoje v předklonu. Lékař nejprve zhodnotí okolí řitního otvoru a pak do konečníku zavedeným ukazováčkem vyšetří jeho stěnu. K podezření na nádor konečníku ho vede nerovnost jeho stěny nebo hmatný vystouplý útvar.

  • Vyšetření krve

Z laboratorního vyšetření krve nelze diagnostikovat nádorové onemocnění střev. Jedná se o pomocnou metodu, která může na diagnózu upozornit chudokrevností (sníženou hladinou krevního barviva hemoglobinu) nebo zvýšenými jaterními enzymy při metastázách v játrech. Cíleně lze z krve vyšetřit tzv. nádorové markery, které mohou být několikanásobně zvýšené. Nádorové markery se nepoužívají k diagnostice (u nádoru mohou být i negativní), ale spíše ke sledování účinnosti léčby.

  • Endoskopické vyšetření konečníku

K určení diagnózy je nezbytné endoskopické vyšetření konečníku (rektoskopie) a střev (koloskopie) s odebráním vzorku k mikroskopickému vyšetření. Pokud nelze endoskopii provést, volí se rentgenové vyšetření tzv. irigografie, při níž je do konečníku rektální rourkou aplikován kontrastní nálev a následně vzduch. Nevýhodou je, že nelze odebrat vzorek.

  • Ultrazvuk a CT

Ultrazvuk nebo CT vyšetření se používají ke stanovení rozsahu nádoru. Někdy se při těchto vyšetření najde nádor jako vedlejší nález při jiném cíleném vyšetřování (např. pro žlučníkové kameny). K vyloučení metastáz se provádí i rentgen plic.

Léčba kolorektálního karcinomu

Léčba nádorů tlustého střeva a konečníku závisí na stádiu onemocnění, umístění nádoru a celkovém stavu nemocného. V časných stádiích vede terapie k definitivnímu vyléčení. U pokročilých nevyléčitelných nádorů se uplatňuje tzv. paliativní léčba, jejímž cílem je prodloužení a zlepšení kvality života navzdory nádorovým příznakům. V obou případech se do různé míry kombinuje chirurgická léčba, chemoterapie a radioterapie. Konkrétní léčbu šitou na míru určuje odborník na nádorová onemocnění – onkolog.

Chirurgická léčba

Chirurgický výkon se provádí samostatně nebo v kombinaci chemoterapií či radioterapií, která se načasuje před nebo po operaci. Podle umístění nádoru tlustého střeva se provádí odstranění části střeva tzv. hemikolektomie, k obnovení kontinuity volné části střeva spojí jako tzv. anastomóza. Zároveň se odstraňují i okolní mízní uzliny. Při operovatelných metastázách v játrech se současně odstraňují i ony.
Chirurgická terapie je metodou volby i u nádorů konečníku. Podle možnosti se provádí resekce (odstranění) nádoru se zachováním svěračů. Pokud nádor zasahuje do svěrače, volí se odstranění konečníku a esovité kličky a tlusté střevo je vyvedeno břišní stěnou jako vývod.

Paliativní chirurgická léčba se používá při hrozící nebo přítomné neprůchodnosti střev neoperovatelným nádorem. Buď se provádí bypassová operace (přemostění kličkou tenkého střeva) nebo ohraničené odstranění nádoru. Jako poslední řešení se volí vývod tlustého střeva břišní stěnou (stomie).

Radioterapie

Ozařování se používá pouze u nádorů konečníku. Dokáže zmenšit nádor, aby byl operabilní. Když se při operaci zjistí větší rozsah tumoru, zničí zbylou nádorovou tkáň. U pokročilých nádorů prorůstajících do okolní tkáně je radioterapie paliativní metodou.

Chemoterapie

Léky podané při chemoterapii mají schopnost ničit nádorové buňky. Působí však i na zdravou tkáň, což se projevuje nežádoucími účinky – zvracením, vypadáváním vlasů, častými a závažnými infekcemi.
Cílem chemoterapie po chirurgickém výkonu (tzv. adjuvantní) je zničení mikrometastáz. Chemoterapie (5-fluorouracil, irinotecan, oxaliplatina) se podává nitrožilně. Protože je velmi dobře tolerována, podává se i jako paliativní léčba, kdy prodlužuje přežívání a mírní příznaky nádoru. Některé nádory se mohou vlivem zmenšení nádoru po chemoterapii (tzv. neadjuvantní) stát sekundárně operovatelnými.

Biologická léčba

Biologická léčba je léčbou cílenou, schopnou selektivně vyhledat nádorové buňky a zastavit jejich rozvoj. Spočívá v podání protilátek, které působí proti růstovým faktorům podporujícím růst nádorové tkáně a zvyšují účinnost chemoterapie. Protože je velmi nákladná, používá se pouze v léčbě metastatických forem kolorektálního karcinomu. Z biologických léků je v České republice dostupný Avastin, Erbitux a Vectibix. Biologická léčba oproti samostatné chemoterapii prodlužuje přežití o 5 měsíců.

Prevence nádoru tlustého střeva a konečníku

Kolorektální karcinom je v časných stádiích velmi dobře léčitelným onemocněním. Je tedy snaha o včasnou diagnostiku karcinomu ještě v bezpříznakovém období, kdy je velká šance na úplné vyléčení. Proto pravidelně absolvujte screeningovou koloskopii, která je jednoznačně spolehlivější než test na okultní krvácení.

Jakákoliv prevence je vždy mnohem lepší než vůbec žádná. Jestliže odmítáte koloskopické vyšetření, test na okultní krvácení ve stolici je základní minimum, jež můžete pro svoje zdraví udělat.
Z rizikových faktorů, které můžete ovlivnit, je složení stravy. Konzumujte dostatek vlákniny v ovoci a zelenině, celozrnném pečivu a luštěninách, protože má ochranný vliv na tlusté střevo. Naopak omezte živočišné tuky, červené maso, uzeniny a alkohol.

Doporučení

Pokud máte vyšší riziko nádorového onemocnění tlustého střeva, je vám nad 50 let a nádor již někdo v rodině měl nebo se u vás vyskytují příznaky jako hubnutí, střídání průjmu a zácpy, teploty, jste slabí a unavení, nechte si provést koloskopické vyšetření tlustého střeva.

Před koloskopií je třeba dodržovat dietní a léková doporučení, aby se vyšetření nemuselo opakovat a bylo pro vás co největším přínosem. Týden před koloskopií vysaďte léky na ředění krve (po domluvě se svým lékařem) a železo. Nejezte špatné stravitelné potraviny, ovoce a zeleninu s vysokým obsahem vlákniny, slupky, cereálie a sušené ovoce. Důkladně se o přípravě na koloskopii informujte u svého lékaře.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…