Mimoděložní těhotenství

img

Mimoděložní těhotenství je stav, kdy gravidita probíhá mimo děložní dutinu. Odtud pak název extrauterinní gravidita. Jedná se ale o název poněkud nepřesný, protože zahrnuje i těhotenství probíhající v děložním hrdle. V posledních letech výskyt mimoděložních těhotenství stoupá, každá stá gravidita je mimoděložní. Nepoznané mimoděložní těhotenství může samotnou ženu ohrozit na životě.

Kde probíhá mimoděložní těhotenství

Splynutí vajíčka a spermie probíhá ve vejcovodu a odtud oplozené vajíčko cestuje do děložní dutiny, která skýtá nejlepší podmínky pro uhnízdění. Při mimoděložním těhotenství oplozené vajíčko nedoputuje až do dělohy a uhnízdí se mimo ni, v 95 % v jednom z vejcovodů. Uhnízdit se však může také na vaječníku nebo na pobřišnici v dutině břišní. Zcela výjimečně může k usídlení dojít v děložním hrdle (i tato forma se řadí k mimoděložní graviditě), nicméně její průběh a následky patří mezi nejzávažnější. Hrdlo je tvořeno kolagenní tkání, jež nemá kontrakční schopnosti, proto je potrácející se plodové vejce provázeno těžko stavitelným krvácením. Mnohdy může život ženy zachránit pouze odstranění dělohy (tzv. hysterektomie).

Čtěte také:

Víte, jaké mýty kolují o těhotenství? Nestresujte se v tomto období zbytečně.

fotolia_46733243_xs_1600x900ms

Příčiny mimoděložního těhotenství

Na vyšším výskytu mimoděložních těhotenství se podílí častější gynekologické záněty. Antibiotika sice dokážou zvládnout infekci, ale ne vždy zabrání částečnému ucpání vejcovodu. Vznikne mechanická překážka, která zabrání dalšímu postupu oplozeného vejce. Za zneprůchodnění vejcovodů je zodpovědná především bakterie Chlamydia trachomatis. Polovina žen s touto diagnózou prodělala infekci chlamydiemi, které se řadí mezi sexuálně přenosné choroby.

Nitroděložní antikoncepce (nitroděložní tělísko) má hned dvojnásobný podíl. Zabrání sice uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze, ale ve vejcovodu toho není schopna. Navíc zvyšuje riziko zánětu.
Další významnou příčinou je endometrióza. Jedná se o onemocnění, při kterém dochází k růstu děložní sliznice (endometria) mimo dělohu. Také tato ložiska podléhají hormonálním vlivům, tudíž v místě výskytu dochází k cyklickému krvácení a následnému jizvení. Endometrium ve vejcovodu nebo na vaječníku je příčinou mimoděložního těhotenství.

Operace v malé pánvi, především v oblasti vaječníků, mohou být příčinou následných srůstů, které negativně ovlivňují funkci vejcovodů.

K mimoděložnímu těhotenství může dojít i při umělém oplodnění, kdy embryo může proniknout z dělohy do vejcovodu.

Dalšími příčinami jsou neúplné vyvinutí (hypoplazie) vejcovodu, hormonální změny a nervové poruchy ovlivňující transportní funkci vejcovodu.

Obecné příznaky mimoděložního těhotenství

I při mimoděložním těhotenství organismus ženy prodělává stejné změny jako při klasické graviditě. Jako první se tedy objevuje vynechání menstruace. Může se ale vyskytnout i nepravidelné krvácení. Prsní žláza se zduří, žena pociťuje v prsech napětí. Může se objevit ranní zvracení. Jako při klasické graviditě se přidávají mírné bolesti v podbřišku, které jsou však způsobené rozpínáním vejcovodu rostoucím plodovým vejcem. Mohou se ale dostavit i bolesti obrovské intenzity, jež napodobují zánět slepého střeva. Jsou způsobené prasknutím vejcovodu. Stejně jako apendicitida i mimoděložní těhotenství patří mezi náhlé příhody břišní.

Další příznaky mimoděložního těhotenství

Příznaky, které doprovázejí mimoděložní těhotenství, se liší podle místa uhnízdění. Prvních 6 týdnů se mimoděložní těhotenství nijak neprojevuje, mezi 6. – 8. týdnem se manifestuje jednou z následujících forem. Jen vzácně trvá mimoděložní těhotenství déle než 8. týdnů.

  • Když má embryo nevhodné podmínky (především špatné cévní zásobení), může během několika dní odumřít a být vstřebáno. Následné krvácení je pak považováno za opožděnou menstruaci.
  • Pokud je plodové vejce větší a naruší stěnu cévy vejcovodu (latinsky tuba uterina), dojde ke krvácení do plodového vejce. Odloučené embryo zanikne, což se označuje jako tubární potrat. Zaniklé embryo je buď vstřebáno, nebo častěji kontrakcemi vejcovodu vypuzeno do dutiny břišní. Stahy vejcovodu jsou vnímány jako kolikovité stupňující se bolesti v podbřišku. Doprovodné krvácení může být pozvolné, kdy se krevní sraženiny hromadí v nejnižším místě dutiny břišní, nebo masivní vyžadující neodkladný chirurgický výkon.
  • Při ruptuře vejcovodu vzniká náhlá prudká bolest v podbřišku způsobená výronem krve do dutiny břišní. Žena zkolabuje a hrozí jí vykrvácení do břišní dutiny.
  • Velmi vzácně se vyskytuje gravidita v břišní dutině. Při pokročilejším těhotenství ve vejcovodu je plod vypuzen z vejcovodu a placenta zůstane ve vejcovodu nebo se může zachytit na zadní stěny dělohy. Ve vzácných případech se může takové těhotenství i donosit, ale plod má řadu vývojových vad.

Diagnostika mimoděložního těhotenství

Pokud máte pozitivní těhotenský test, došlo k vynechání menstruace a bolí vás v podbřišku, vyhledejte svého gynekologa. Ten s největší pravděpodobností potvrdí, že jste těhotná a z mimoděložní gravidity nemusíte mít strach. Pokud si bolesti břicha intenzivnější, k lékaři jděte okamžitě. Při mimoděložním těhotenství můžete být reálně ohrožena na životě.

Jako každé těhotenství, i to mimoděložní, si žena může poměrně spolehlivě potvrdit těhotenským testem. Test v moči detekuje přítomnost hormonu, jež se tvoří při uhnízdění oplozeného vajíčka při každém těhotenství - lidský choriový gonadotropin (zkratkou hCG). Hormon je přítomný v moči a v krvi. Jeho hladina roste s počtem dnů od početí, proto není vhodné provádět příliš brzy, ideálně je za 2 – 3 týdny od pohlavního styku.

K diagnostice mimoděložního těhotenství slouží laboratorní vyšetření krve a ultrazvuk. V krvi se stanovuje hCG. Rozhodující je ultrazvukové vyšetření, které prokáže, že v dutině děložní není plod. Jako vedlejší nález může gynekolog spatřit rozšířený vejcovod, mimoděložní srdeční akci embrya nebo při krvácení tekutinu v břišním prostoru.

Prioritní úlohu v diagnostice, ale i v léčbě mimoděložní gravidity, má v dnešní době laparoskopie. Umožňuje nejen definitivní stanovení diagnózy, ale i následné endoskopické operační řešení.

ultrazvuk 2

Léčba mimoděložního těhotenství

Každá mimoděložní gravidita se musí ukončit a plod odstranit, protože její přetrvávání by mohlo ženu ohrozit na životě. Léčba je tedy zpravidla chirurgická. Postup se volí s ohledem na věk ženy, počet dětí i další plánovaná těhotenství. Gynekologové se vždy snaží postupovat co nejšetrněji a upřednostňují laparoskopickou operaci před klasickou operací. Včasná léčba, kdy je mimoděložní těhotenství ještě neporušené, umožňuje lepší podmínky pro operační řešení, a tudíž pro další graviditu.

Laparoskopická operace

Většina operačních výkonů se dnes provádí laparoskopicky. Laparoskopie je operační přístup, který pomocí speciálního přístrojového a nástrojového vybavení umožňuje z několika drobných vpichů operovat v dutině břišní. Operace zpravidla navazuje na laparoskopicky stanovenou diagnózu.
V celkové anestezii operatéři provedou malý řez v oblasti pupku a podbřišku a do břišní dutiny zavedou laparoskop se světlem a videokamerou. Břicho nafouknou plynem, aby byl prostor lépe přehledný, a najdou místo, kde se oplodněné vajíčko uhnízdilo. Poté zavedou potřebné nástroje, kterými plodové vejce odstraní. Výhodou laparoskopické operace je menší operační i pooperační zátěž, méně časté komplikace, menší bolestivost a rychlejší hojení. Celý postup je šetrnější, a tudíž je kratší i rekonvalescence.

Klasická operace

Metody klasické chirurgie, tedy laparotomické operace, jsou určeny pro velmi akutní stavy spojené s výraznou ztrátou krve a šokovým stavem. Ale i laparoskopická operace se může zkomplikovat nebo se při ní najde tak závažný nález (masivní krvácení), že je nutné okamžitě provést otevření břicha. Výhodou laparotomie je výborná přehlednost dutiny břišní.

Operační metody

V současné době nastal jistý odklon od konzervativních operací, které sice zachovávaly vejcovod, ale ten byl nefunkční, takže rostlo riziko další mimoděložní gravidity. Prováděly se dva typy operace, naříznutí vejcovodu (tzv. salpingotomie) s odstraněním plodového vejce či částečné odstranění (tzv. parciální resekce) vejcovodu.

Dnes je nejčastějším postupem odstranění vejcovodu tzv. salpingektomie. A to i v případě, že druhý vejcovod již chybí. Následné těhotenství je pak realizováno metodami asistované reprodukce.

Medikamentózní léčba mimoděložního těhotenství

Medikamentózní konzervativní léčba u nás není legislativně povolena. Metodu lze použít pouze u velmi časného těhotenství a její úspěšnost není stoprocentní. Laparoskopicky nebo pod ultrazvukovou kontrolou se do postiženého vejcovodu aplikují cytostatika (nejčastěji metotrexát), která způsobí odumření plodu, jež se následně vstřebá.

Prevence mimoděložního těhotenství

Gynekologické záněty se s vyšší frekvencí vyskytují u žen, které časněji zahájily svůj pohlavní život a častěji střídají sexuální partnery. Proto je vhodné omezit rizikové sexuální chování a každý zánět nechat důkladně přeléčit.

Každá dívka by po operaci „zánětu slepého střeva" (apendicitidě) měla podstoupit gynekologické vyšetření. A současně je vhodné absolvovat doléčení v lázních.

Doporučení

Pokud jste již prodělala mimoděložní těhotenství a jste znovu těhotná, co nejdříve se nechte vyšetřit u svého gynekologa, aby určil polohu embrya. Máte totiž zvýšenou pravděpodobnost opakované mimoděložní gravidity.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…