Maligní melanom

img
11. 04. 2014 Přečteno: 6274x

Maligní melanom je zhoubné nádorové onemocnění vznikající nekontrolovaným růstem a nádorovou transformací, přeměnou melanocytů. Melanocyty jsou pigmentové buňky, které se nacházejí hlavně v kůži, ale také například v oku, vnitřním uchu nebo mozkových obalech. Jedná se tedy převážně o nádory kožní, ale mohou se vyskytnout i jinde. Melanom je velmi závažným onemocněním, stejně jako jiné nádory může metastazovat, tedy vytvářet dceřiná ložiska v různých orgánech a tím pacienta ohrožuje na životě.

Výskyt maligního melanomu

Výskyt melanomu se obecně zvyšuje. Především postihuje bílou populaci, u afroameričanů je výskyt až dvacetkrát nižší, ale u černochů bývá vyšší úmrtnost, protože se u nich objevuje agresivnější typ melanomu a navíc bývají častokrát objeveny v pozdějším stádiu. Většinou se toto onemocnění vyskytuje mírně častěji u žen. Ve věku mezi 25 a 29 lety je melanom u žen nejčastějším nádorovým onemocněním celkově. Obecně se ovšem objevuje spíše ve starším věku.

Vznik maligního melanomu

Zatím nebylo zcela objasněno, proč melanom vzniká. Důležitou roli hraje sluneční záření. Škodlivým faktorem je hlavně UV (ultrafialové) záření a to zejména jeho UVB složka, které působí na místa exponovaná, vystavená slunci.

Vznik melanomu doprovází mutace v genech, tedy změny v základních jednotkách dědičnosti. Typy mutací souvisí s expozicí slunečnímu záření, některé jsou častější v místech přímo vystavených slunci, jiné spíše na relativně neexponovaných místech.

Jak již bylo řečeno, častěji se melanom vyskytuje ve vyšším věku, nad 50 let. Velkou roli hraje také dědičnost, tedy výskyt tohoto typu nádoru v rodině. Geneticky je dána také citlivost ke slunečnímu záření. Určité předpoklady pro objevení se melanomu se vytváří již v útlém dětství. Je to dáno množstvím pobytu na slunci. V současné době se předpokládá, že počet mateřských znamének na naší kůži přímo úměrně souvisí s dávkou ultrafialového záření, kterou jsme dostali v prvních letech života. I když maligní melanom vzniká z mateřských znamének jen někdy, vzrůstá při jejich vyšším počtu úměrně i riziko vzniku tohoto nádoru. Riziková jsou atypická znaménka, velká a měnící se pigmentové skvrny. Také naše chování na slunci v dospělém věku výrazně ovlivňuje vznik tohoto nádoru. Vyšší výskyt souvisí s cestováním do jižních krajin. Rizikové je také opalování v soláriích. Negativně působí i snížená obranyschopnost organizmu ať už vlivem léků nebo jakékoliv nemoci.

Jak může maligní melanom vypadat

Na původně zdravé kůži se začne tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce. Další možností může být změna mateřského znaménka, které mohlo být roky klidné, ale najednou dojde k změně barvy, tvaru nebo velikosti. Ne vždy se musí jednat o nejhorší variantu, tedy zhoubný nádor, ale vždy je třeba nechat si jakoukoliv takovou podezřelou skvrnu nebo měnící se znaménko zkontrolovat odborným kožním lékařem, tedy dermatologem. Spousta pacientů čeká s vyšetřením do doby, než se objeví krvácení z nádoru, svědění nebo zarudnutí, toto jsou už ovšem známky pokročilého onemocnění.

Existuje takzvané ABCDE pravidlo shrnující hlavní varovné příznaky týkající se vzhledu znamének a skvrn.

  • A znamená asymetrii. Takové znaménko nemá tvar kruhu nebo oválu, ale jakýkoliv nepravidelný útvar.
  • B anglicky border, tedy ohraničení. Podezřelé jsou skvrny nepravidelně ohraničené, neostré s různými výběžky.
  • C colour znamená barva. Čím je znaménko tmavší, tím větší je riziko. Všímat bychom si měli také celistvosti barvy, vždy je horší, když se střídají různé odstíny pigmentace.
  • D diameter je průměr. Za povšimnutí jednoznačně stojí skvrny většího průměru než 5 milimetrů.
  • E elevation tedy vyvýšení. Pokud znaménko roste do výšky, opět může znamenat riziko zhoubné transformace.

Nesmíme zapomenout také na to, že melanom jak již bylo řečeno se může vyskytnout také na jiných částech těla než je pouze kůže. Zrádný je výskyt pod nehtem, kdy může připomínat modřinu. Pokud si ovšem dotyčný nevybavuje žádné zranění, je třeba tomuto věnovat pozornost. Je nutné sledovat, jestli se skvrna posouvá postupně s odrůstáním nehtu nebo jestli zůstává na stejném místě. Pokud se posouvá, jedná se pravděpodobně pouze o modřinu.

Malignant-Melanoma-3

Diagnostika maligního melanomu

Velmi podstatné je samovyšetření. Každý totiž zná svou kůži nejlépe, a proto může pozorovat jakékoliv změny. Všechny části těla by měly být systematicky prohlédnuty. Celkově vyšetření zabere maximálně 5 minut a je třeba pouze velké zrcadlo, osvětlení a malé příruční zrcátko. Prohlédnuty musí být všechny části, včetně podpaží, mezi prsty a dalších méně přehledných míst. Pomocí ručního zrcátka se dají prohlédnout i záda nebo třeba zadní část krku a oblast za ušima. Nutné je také sledovat jakékoliv skvrny pod nehty nebo třeba na sliznicích. Toto je velmi účinná metoda, jak předcházet tomuto závažnému onemocnění. Mělo by se opakovat alespoň třikrát do roka.

Samozřejmě jakmile objevíme cokoliv podezřelého, ihned bychom měli navštívit kožního lékaře. Dermatologové používají speciální přístroj, takzvaný digitální dermatoskop. Je to v podstatě osvětlená lupa, která se přikládá přímo na pokožku. Podezřelý útvar je tak zvětšený až padesátkrát. Lékař takto může posoudit znaménko zrakem, ale tím, že dermatoskop může být i digitalizovaný, může být obraz přenesený na obrazovku, uložen a zhodnocen také speciálním počítačovým programem. Tato vyšetření jsou samozřejmě základ, ale nejsou stoprocentní.

K úplnému stanovení diagnózy je nutné chirurgické odstranění znaménka a histologický rozbor. Jedná se o mikroskopické vyšetření vyříznuté tkáně. Takto se tedy jednoznačně potvrdí nebo naopak vyvrátí podezření na maligní melanom, ale také se takto určí stadium onemocnění. Jedním z hlavních kriterií je tloušťka. Pokud je větší než 1 milimetr, znamená vždy horší prognózu. Jakmile je určeno, že se skutečně jedná o maligní melanom, provádí se dle stadia onemocnění další opatření a vyšetření. Nutné je vyšetření spádových uzlin, které mohou být postiženy nádorovými buňkami. Běžně se provádí rentgenový snímek srdce a plic a ultrazvukové vyšetření břicha k vyloučení metastatických ložisek. Další vyšetření, jako například CT, nukleární vyšetření nebo magnetická rezonance jsou indikovány podle konkrétního případu. Melanom může zakládat vzdálené dceřiné nádory v podstatě kdekoliv, proto bývá někdy nutné celkové interní nebo neurologické vyšetření.

Léčba maligního melanomu

Na prvním místě je jednoznačně chirurgické odstranění nádoru, které je nutné také ke stanovení diagnózy. Často je potřeba řez ještě jednou zopakovat a rozšířit. Histologickým rozborem je totiž možné zjistit, že postižené buňky zasahovaly dále, než bylo viditelné okem. Nádorové buňky se mohou různými cestami šířit dále. U melanomu je to nejčastěji pomocí mízních cév, které ústí do mízních uzlin, kde se mohou shromažďovat. Podle místa výskytu existuje první spádová uzlina, kam se nádorové buňky dostanou nejdříve. Tato uzlina se dnes již dá pomocí speciálního přístroje vyhledat, operačně vyjmout a opět mikroskopicky vyšetřit. Pokud se nádor potvrdí i tady, musí se odstranit všechny další uzliny poblíž.

Pokud je onemocnění zachyceno v brzkém stadiu, není třeba u nízkorizikových pacientů po chirurgickém odstranění žádná další léčba. U rizikovějších pacientů je v následujících dvou letech nutná následná imunoterapie. Při takovéto léčbě je podáván interferon alfa, což je látka, která je i za normálních okolností vytvářena v našem těle buňkami imunitního systému. Podáváním interferonu je podpořena obranyschopnost organismu, která je mimo jiné nasměrována na vychytávání a zabránění šíření nádorových buněk. U pokročilejších stadií melanomu již nastupuje agresivnější léčba. V případě metastáz, pokud je to možné, jejich chirurgické odstranění. Dále bývá nutné ozáření nebo chemoterapie. Kožní metastázy je možné také zmrazit nebo přímo do nich aplikovat imunomodulační látky, které opět posilují obranyschopnost.

Velmi důležitá je následná dispenzarizace pacienta v odborné ambulanci, tedy pravidelné kontroly. Jednak se u pacienta i s odstupem mohou objevit metastázy a také se může objevit melanom znovu, ať už v jizvě po operaci nebo kdekoliv jinde. Nemocní, kteří již jednou prodělali toto onemocnění, mají až desetkrát vyšší riziko, že se u nich melanom objeví znovu. Proto jsou pravidelné prohlídky určené lékařem velmi důležité. Nejintenzivnější sledování by mělo následovat v prvních pěti letech po operaci. Četnost prohlídek a nutnost dalších vyšetření vždy určí dermatolog s ohledem na stadium onemocnění.

Prevence maligního melanomu

Jak už bylo řečeno, velmi významně se na vzniku melanomu podílí sluneční záření. Je to hlavně UVB složka, v solariích pak UVA složka. Nejen že působí rakovinotvorně na naši kůži, ale také způsobují její stárnutí. Nedá se ovšem říct, že by slunce bylo jenom škodlivé. Nejen že pozitivně ovlivňuje psychiku, ale také podporuje produkci vitaminu D a na některá kožní onemocnění jako třeba lupénku nebo atopický ekzém působí v rozumné míře prospěšně. Je tedy nutné dodržovat určité zásady. Přímému slunci bychom se měli vyvarovat co nejvíce, omezit bychom měli slunění hlavně mezi 11 a 15 hodinou. V této době bychom se měli zdržovat co nejvíce ve stínu a navíc se krýt oděvem. Dnes již existují tkaniny s UV faktorem, proto pokud plánujeme pobyt na přímém slunci, je dobré toto speciální oblečení využít.

fotolia_34744632_xs

Nutné je také používání opalovacích krémů s odpovídajícím ochranným faktorem. SPF faktor vyjadřuje, jaké množství ultrafialového záření se při používání krému dostane do těla. Například faktor 10 propustí 1/10 záření. Zjednodušeně řečeno prodlouží náš pobyt na slunci desetkrát při vzniku stejných škod, jako kdybychom opalovací krém nepoužili. Krém bychom měli aplikovat systematicky na celé tělo alespoň 20 minut před opalováním. Aplikaci je nutné během dne opakovat. Při koupání je důležité používat přípravky s označením water - každých 40 minut a water - proof každých 80 minut. Musíme myslet také na to, že dávka záření se zvyšuje s nadmořskou výškou, proto bychom se měli adekvátně chránit na horách, ale také při odrazu slunce od sněhu nebo vody. Samozřejmě každý reaguje na slunce jinak, někdo se spálí po krátké době, jiný jen vyjímečně. Proto vždy při výběru ochrany proti UV záření zvažujeme také vlastní fototyp, který si může každý sám určit podle testů, které jsou běžně dostupné na internetových stránkách. Ještě je třeba zdůraznit, že bychom přímému slunci neměli vůbec vystavovat děti do 1 roku a starší děti jen přiměřeně.

Na závěr je tedy třeba říci, že jedinou známou prevencí vzniku melanomu je účinná ochrana před ultrafialovým zářením, ať už ze slunce nebo z umělých zdrojů, samovyšetření kůže, popřípadě uzlin a včasné vyhledání lékaře při jakémkoliv problému.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…