Klostridiový zánět tlustého střeva

img
28. 01. 2015 Přečteno: 35976x

Klostridiová kolitida je neinfekční zánět tlustého střeva projevující se vznikem pablán (pseudomembrán). Označuje se také jako pseudomembranózní kolitida. Vzniká při léčbě širokospektrými antibiotiky, která vybijí přirozenou střevní mikroflóru, a dojde k přemnožení bakterie Clostridium difficile. Za riziková antibiotika se považují aminopeniciliny, cefalosporiny a aminoglykosidy. Pojmenování difficile (latinsky obtížný) vyjadřuje obtíže spojené s vypěstováním bakterie v laboratorních podmínkách.

Výskyt klotridiového zánětu tlustého střeva

Toto onemocnění často vzniká v souvislosti s podáváním antibiotik, zejména klindamycinu, aminoxicilinu a cefalosporinů. Může se objevit i bez předchozí antibiotické léčby u osob s oslabenou imunitou, po operaci střevního traktu, při zúžení střeva nebo při léčbě preparáty potlačujícími imunitní procesy.

Klostridium tvoří toxiny

Clostridium difficile je bakterie žijící bez přístupu vzduchu (anaerobní), která má schopnost tvořit vysoce odolné formy tzv. spóry. Běžně se vyskytuje ve střevě zdravých jedinců, zejména dětí a kojenců. Vysoká kolonizace je také u starších a málo pohyblivých osob.

Nejedná se o invazivního mikroba, zánět střeva je vyvolaný účinkem dvou toxinů, označovaných A a B. Některé kmeny tvoří oba toxiny současně, většina je netoxigenních. Toxin A je střevní toxin (enterotoxin), poškozuje střevní buňky, které pak nevstřebávají vodu. Dochází ke kumulaci tekutin ve střevě a vzniku vodnatých průjmů. Poškozuje i buňky imunitního systému, takže sníží jeho účinnost a tím usnadní vznik zánětu. Toxin B je buněčný toxin (cytotoxin). Porušené buňky zcela destruuje a na sliznici vznikají vředy pokryté pablánami. Navíc působí i na hladkou svalovinu a nervy ve stěně tlustého střeva, takže dojde k postupné zástavě střevní peristaltiky (tzv. paralytickému ileu), což podporuje množení mikrobů.

Kdy pseudomembranózní kolitida vzniká?

Aby mohlo onemocnění vzniknout, musí být potlačena normální střevní mikroflóra (antibiotiky). Dalším podpůrným faktorem je zpomalená střevní peristaltika. Mají ji osoby, které jsou dlouhodobě upoutány na lůžko, jsou krátce po operaci střev, léčí se se závažným onemocněním (střevním, zhoubným nádorem,...) a nepřijímají dostatek kvalitní výživy. Za těchto podmínek se může klostridium pomnožit a produkovat toxiny vyvolávající akutní zánět.

Přenos klostridiové infekce

Kolonizovaný nebo nakažený jedinec vylučuje ve stolicí spóry, které se stávají zdrojem další nákazy. Ke vzniku infekce stačí, když vnímavý jedinec pozře několik spór. Klostridia se tedy přenáší fekálně-orálně.
Klostridiový průjem patří mezi časté nozokomiální nákazy, tedy infekce vznikající při pobytu v nemocnici. Pravděpodobnost infekce roste s délkou hospitalizace, při které postupně narůstá kolonizace trávicího traktu. Spóry jsou odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům. Přenáší se především kontaminovanýma rukama ošetřujícího personálu i předměty a nástroji používanými při ošetřování a vyšetřování, proto musí být po zjištění nákazy zavedena přísná bariérová opatření včetně izolace nemocného.

Příznaky klostridiové infekce

Klostridiová infekce může probíhat rozmanitými způsoby. Vůbec nejčastěji se jedná o prostou kolonizaci trávicího traktu. Klostridie jsou ve střevě přítomny, ale nevyvolávají žádné obtíže.

U zdravého dospělého může infekce proběhnout jako lehčí průjmové onemocnění s četnými, ale ne příliš objemnými stolicemi, nutkáním na stolici (tenesmy), ale bez horečky. Dojde sice k zánětu sliznice, ale pablány se netvoří.

Typická pseudomembranózní kolitida se projeví objemnými páchnoucími vodnatými stolicemi, často s příměsí krve a hlenu, horečkou, křečovitými bolestmi celého břicha a plynatostí. Postupně oslabuje peristaltika, až dojde k její zástavě. U starších nemocných může být kolitida provázena narůstající apatií a zvýšenou spavostí. Infekce může dospět až do septického stavu a spolu s dehydratací způsobenou průjmy ohrozit život daného jedince.

Nejtěžší formou je toxické megakolon, při kterém dochází k rozvoji paralytického ileu, zástavě střevní peristaltiky s rozšířením lumen tlustého a později i tenkého střeva. Bakterie a toxické produkty začnou pronikat střevní stěnou, způsobí její odumření a rozšíření zánětu na pobřišnice a do celého organismu (septický stav). Při odumírání střevní stěny hrozí její prasknutí (ruptura střeva). V této fázi je postižený bezprostředně ohrožen na životě, je nutné přistoupit k akutnímu chirurgickému zákroku, při kterém je odstraněno tlusté střevo (kolektomie). Úmrtnost toxického megakolon je 60 - 70%.

Diagnostika klostridiového zánětu tlustého střeva

Jestliže jste užíval/a antibiotika a došlo k rozvoji vodnatých průjmů, vyhledejte svého lékaře.
Při laboratorním vyšetření krve lékař prokáže vysoké hodnoty zánětlivých parametrů – zvýšenou sedimentaci, vysoký počet bílých krvinek i C-reaktivního proteinu (bílkoviny produkované při bakteriální infekci).

Ke stanovení diagnózy je nutný průkaz toxinů Clostriudium difficile ve stolici. Rutinně se používají imunochemické metody (enzymová imunoanalýza). Výsledky jsou známé během několika hodin. Tato metoda má nižší citlivost (pouze 70%), proto musí být pozitivní tři po sobě odeslané stolice. Mnohem citlivější je stanovení metodami molekulární biologie – PCR.

Při endoskopickém vyšetření tlustého střeva tzv. koloskopii lékař vidí bílé či žluté drobné pablány pevně ulpívající ke sliznici, která je živě červené barvy. Zánět je zpravidla lokalizován v pravé polovině tlustého střeva.

Pseudomembranózní kolitidu prokáže i CT vyšetření, při kterém se zobrazí rozšířené střevní kličky, zduřelá zánětlivá stěna střeva a přítomné pablány.

Fotolia_70976066_XS

Léčba klostridiového zánětu tlustého střeva

Základem léčby je ukončit podávání antibiotika, které vedlo ke vzniku zánětu. U mírně probíhajícího onemocnění postačí symptomatická léčba (dehydratace a dietu) a event. nasazení probiotik. Při typickém pseudomembranózním zánětu se k vymýcení mikroba ve střevě se paradoxně používají antibiotika.
Léčba musí být provázena zvýšenou osobní hygienou i častou výměnou osobního a ložního prádla. Osoby s klostridiovou infekcí musí ošetřovány a léčeny v izolačním režimu (na samostatném pokoji), ideálně na infekčním oddělení. Předměty v jejich okolí se musejí omývat agresivními dezinfekčními roztoky ničícími spóry.

Cílená antibiotická léčba

Pokud se kromě průjmů projeví i jiné příznaky a stav postiženého je závažnější, je nutné zvolit cílenou terapii antibiotiky. Podává se nitrožilní nebo perorální nitroimidazolové antibiotikum metronidazol (Entizol, Metronidazol), při neúčinnosti a těžším průběhu se přidává perorální vankomycin (Edicin, Vancocin).

Zatímco u metronidazolu nezáleží na způsobu aplikace (do střeva se vylučuje dobře), vankomycin se musí podávat perorálně. Pokud ustává peristaltika, vankomycin se musí aplikovat ve formě nálevu, jinak je jeho účinnost minimální.

Obvyklá doba antibiotické léčby je 10 dní.

Symptomatická léčba

Hlavní zásadou terapie klostridiových průjmů je včasná a dostatečná hydratace a následné brzké obnovení příjmu potravy.

Ztráty tekutin se hradí ústy nebo nitrožilně. Perorální rehydratace se využívá při mírné až středně velké ztrátě tekutin, pokud nemocný nezvrací. Lépe jsou tolerovány spíše chladnější, přislazované nápoje (nesycené minerálky bez příchutě) podávané po malých množstvích a v častých intervalech. Podávání tekutin do přímo do žíly se využívá při velké ztrátě tekutin provázané úbytkem hmotnosti, nezvladatelném zvracení a při závažném minerálové nerovnováze, kdy lze potřebné minerály přidat do připravené infuze. Tento způsob léčby samozřejmě vyžaduje hospitalizaci v nemocnici.

Obnovení příjmu potravy je důležitým léčebným prostředkem. Dieta by měla být založena na nedráždivé stravě, doporučuje se vařená rýže, mrkev, brambor, banány, jablka, suchary, k nimž se postupně přidávají vývary a pokrmy z bílého masa. I po odeznění průjmů se vyhýbejte smaženým, kořeněným a tučným pokrmům, nadýmavé zelenině, čokoládě a alkoholu.

Probiotika

Největším úskalím léčby jsou opakované recidivy, až u 1/3 postižených se zánět neustále vrací. Proto je důležité začít po zvládnutí akutního stavu užívat dlouhodobě probiotika. Jedná se o přípravky, které obnovují přirozenou střevní mikroflóru. Prokázaný efekt v léčbě klostridiového průjmu má probiotická kvasinka Saccharomyces Boulardi obsažená v Enterolu. Kvasinka zvyšuje odolnost střevní sliznice a váže klostridiový toxin.

Výživa po odeznění klostridiového průjmu

Častým důsledkem klostridiového průjmu je podvýživa s výraznou ztrátou svalové hmoty. Přestože běžná strava obsahuje optimální zastoupení jednotlivých výživových složek, k obnovení svalové síly nestačí. Proto je vhodné po skončení průjmu začít podávat i speciální tekutou výživu tzv. sipping.

Sipping je ochucený výživový přípravek, který vypadá jako řidší puding nebo koktejl. Dokáže pokrýt chybějící živiny i energii. Měl by se popíjet po malých dávkách po jídle nebo mezi jídly. V nabídce je řada chuťových variant (kávová, meruňková, lesní ovoce, banánová, pomerančová,...) a typů (pro diabetiky, osoby s onemocněním ledvin, nádorovým onemocněním, proleženinami, kteří mají speciálně upravený poměr jednotlivých živin). V lékárně jej můžete zakoupit pod značkami Nutridrink, Fresubin, Resource, Nutrilac a řada dalších.

Transplantace stolice

Na některých infekčních odděleních se zkouší nová léčebná metoda zvaná transplantace stolice. Zdravý rodinný příslušník poskytne vzorek stolice, která se rozmixuje a smíchá s fyziologickým roztokem. Tímto způsobem se získá roztok bakterií normální střevní mikroflóry, jež se nemocnému aplikuje do tenkého střeva. Předpokládá se, že se podaná mikroflóra usadí, pomnoží v tlustém střevě a zabrání přerůstání klostridií.

Průběh

Pseudomembranózní zánět se rozvíjí v průběhu užívání antibiotické léčby, ale může se objevit i za 4 – 6 týdnů po jejím ukončení. Úskalím onemocnění jsou časné i pozdní recidivy.

Časné recidivy se objevují několik dní po skončení průjmu. Jejich příčinou není rezistence na antibiotika, nýbrž opětovná infekce spórami z okolí postiženého. Proto je velmi důležitá důsledná osobní hygiena i dezinfekce celého pokoje i používaných předmětů postiženého. Spóry klostridií jsou totiž všude.
Pozdní recidivy vznikají u predisponovaných jedinců po opětovném pomnožení klostridií ve střevě. Jejich nejlepší prevencí je probiotikum Enterol.

Klostridiový zánět tlustého střeva - prevence

Nejlepší prevencí průjmových onemocnění je přirozená střevní mikroflóra. Aktivně přispívá k řádnému průběhu vstřebávání živin a vody ve střevě, jako bariéra brání usazení choroboplodných bakterií a potlačuje zánětlivé procesy ve střevě. Proto dbejte na vhodné složení vašeho jídelníčku podle „potravinové pyramidy". Zaměřte se i na vaše starší příbuzné, kteří ve skladbě potravy chybují nejčastěji.

V nemocničních a sociálních zařízením musí být důsledně dodržovány základní hygienické postupy při ošetřování nemocného a manipulaci s jeho stolicí. Jedná se zejména o používání rukavic, umývání a dezinfekce rukou, nástrojů a předmětů denní potřeby.

Při prokázaném klostridiovém průjmu musí být nemocný izolován od ostatních pacientů v samostatném pokoji. Před vstupem do pokoje si musí personál obléknout jednorázový plášť a nasadit jednorázové rukavice. Při vyšetřování a ošetřování musí být používány zvláštní nástroje (přístroj na měření tlaku, fonendoskop, teploměr, mycí pomůcky...) vyčleněné pro daného pacienta. Před opuštěním pokoje musí personál svléknout jednorázové ochranné pomůcky a umýt si ruce mýdlem a vodou.

Po skončení hospitalizace musí být provedena důsledná dezinfekce celého pokoje i jeho zařízení roztokem ničícím spóry klostridií.

Doporučení při klostridiovém průjmu

Při klostridiovém průjmu neužívejte léky zpomalující střevní peristaltiku. Jedná se o Imodiium nebo Reasec, obdobně působí i opiáty. Klostridie se ve střevním traktu snadněji množí, mohou proniknout do hlubších tkání a ve větším množství se dostat do krve.

Pokud užíváte antibiotika, kupte si v lékárně i probiotika. Snižují riziko nejen klostridiových, ale i klasických průjmových onemocnění. Jestliže nechcete užívat probiotika v léčebných přípravcích, jezte denně mléčné výrobky obsahující živé kultury laktobacilů a bifidobakterií, tedy jogurty a zákysy. Neobsahují sice kvasinku Saccharomyces boulardii, ale pomohou obnovit vaši střevní mikroflóru.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Pája
  22. 3. 2021 14:40
  Infekci jsem prodělala před 3 tydny .Byla jsem v nemocnici 5 dnu užívala vankomycín .Ted užívám probiottika a enterol mám pořád dost větší křeče v podbříšku .Jak dlouho to bude trvar ???
 • Lenka
  5. 9. 2016 12:24
  s enterolem jsem take spokojena i pro deti je to dobry lek
 • MUDr. Renata Lojdová
  29. 9. 2015 22:50
  Dobrý den,<br> Enterol lze užívat dlouhodobě, i několik měsíců. Při klostridiovém zánětu tlustého střeva a ještě 2 – 3 týdny po ustoupení průjmů je léčba intenzivnější, užívají se 1 – 2 tobolky ráno a večer. Později postačí užívat jedenkrát denně. Při dlouhodobém podávání funguje Enterol jako… celý příspěvek
 • Zuzana Paláriková
  24. 9. 2015 11:42
  Dobrý deň,
  Rada by som sa opýtala ako dlho možem užívať enterol. Zatiaľ užívam mesiac po liečbe metronidazolom.
  Vďaka
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…