Infekční endokarditida

img
21. 08. 2014 Přečteno: 6322x

Zánět vnitřní výstelky srdce (endokardu) je závažné onemocnění, které obvykle postihuje z endokardu tvořené srdeční chlopně. Ohroženy jsou zejména poškozené srdeční chlopně a chlopenní náhrady. Zánět obvykle bývá infekčního původu, ojediněle neinfekčního. Při infekční endokarditidě rostou na chlopních vegetace, což jsou výrůstky tvořené krevními destičkami, bílými krvinkami, mikroby a nerozpustnou bílkovinou (fibrinem). Neléčená vede téměř vždy ke smrti.

Výskyt infekční endokarditidy

Ročně onemocní v České republice infekční endokarditidou 200 – 600 jedinců. Neléčená infekce vede zpravidla ke smrti, i při plné léčbě je úmrtnost asi 25%. Průběh infekční endokarditidy je výsledkem interakce mezi agresivitou mikroba, místními podmínky na chlopních a stavem imunity postiženého jedince. Horší prognózu mají endokarditidy levostranných chlopní a chlopenních náhrad u starších nemocných.

Stavba srdce

Srdce je dutý svalový orgán rozdělený srdeční přepážkou na pravou a levou část. V každé polovině je pomocí cípaté chlopně neúplně oddělena předsíň od komory. Mezi pravou síní a pravou komorou je umístěna trojcípá (trikuspidální) chlopeň, na levé straně dvojcípá (mitrální) chlopeň. Z pravé komory vystupuje plicní kmen, hranici mezi nimi tvoří poloměsíčitá (pulmonální) chlopeň. Z levé komory je krev přes poloměsíčitou (aortální) chlopeň vypuzována do srdečnice (aorty).

Srdeční stěna se skládá ze tří vrstev: srdeční nitroblány (endokardu), svaloviny (myokardu) a osrdečníku (perikardu). Endokard je tenká, hladká a lesklá vazivová blána, která vystýlá všechny srdeční dutiny a pokrývá povrch všech srdečních chlopní.

Příčiny endokarditidy

Mikroby se snáze usadí na chlopni postižené vrozenou nebo získanou srdeční vadou (případně chlopenní náhradě) nebo u jedinců s oslabenou imunitou, kteří užívají léky na potlačení imunitního systému (imunosupresiva), jsou HIV pozitivní nebo narkomani užívající nitrožilně drogy. Původci infekční endokarditidy jsou nejčastěji bakterie, méně často kvasinky (konkrétně kandida). Z bakterií dominují streptokoky (Streptococcus viridans, Streptococcus bovis), enterokoky, stafylokoky a další méně známé bakterie.

Jaké chlopně endokarditida postihuje?

Nezměněnou chlopeň zdravého jedince mikrobi nenapadnou. Vhodnější podmínky najdou na chlopni zasažené degenerativními změnami, zejména aortální a mitrální chlopeň nebo při prolapsu mitrální chlopně (nadbytečné zvětšení cípů chlopně, které se vchlipují do levé síně a způsobují nedomykavost chlopně). Méně často postihuje vrozené srdeční vady nebo porevmatické chlopenní vady. Narkomani mívají nejčastěji napadené pravostranné chlopně, zejména trikuspidální.

Mikrobi snadněji napadají cizorodý materiál, zejména umělé chlopenní protézy. Výjimkou ale nejsou i elektrody kardiostimulátoru nebo defibrilátoru umístěné v srdečních oddílech, cévní spojky nebo nesterilně zavedené či nesprávně ošetřované centrální žilní katétry.

Jak vzniká infekční endokarditida?

Na začátku onemocnění je infekce, malý chirurgický výkon nebo úraz, které vedou k přechodnému uvolnění mikrobů do oběhového systému. Zdravý organismus zvládne krátkodobou přítomnost mikroorganismů v krvi. Na změněných chlopních se mohou mikrobi snáze usadit a způsobit vznik vegetací. Výrůstky mohou embolizovat, tedy utrhnout se, cestovat krevním proudem, zaklínit se v cévě a způsobit její ucpání a následné nedokrvení příslušné části těla. Embolizace mohou být mikroskopické i rozsáhlé vedoucí k poškození orgánů. Drobné vmetky mohou vést k tvorbě infekčního ložiska v jiném orgánu.

Infekční endokarditida - příznaky

Příznaky infekční endokarditidy bývají nenápadné a různorodé. Projeví se různě závažnými teplotami, od zvýšené teploty až po septické hodnoty. Zdánlivě běžné onemocnění trvá neobvykle dlouho, neustále se vrací. Nemocný je pro nejasné horečnaté stavy opakovaně léčen antibiotiky. Jindy jedinec postupně chřadne, má mírně zvýšenou teplotu, bolesti kloubů a svalů. Pod nehty, na sliznicích, spojivkách nebo na kůži se objevuje drobné tečkovité krvácení (tzv. petechie) způsobené mikroembolizací utržených vegetací. Nejčastější jsou „třískovité hematomy" (krevní výrony) pod nehty. Na bříškách prstů, na předloktí nebo ploskách nohou se mohou nacházet malé měkké uzlíky (Oslerovy uzly).

Komplikace infekční endokarditidy

Mnohdy je diagnóza stanovena až na základě komplikací. Srdečním selháním s dušností a otoky dolních končetin se projeví těžkou nedomykavostí chlopně, zejména při přetržení závěsného aparátu nebo proděravění chlopně.

Vmetnutí utržených vegetací do ledvinných tepen může způsobit poruchu funkce ledvin, což se projeví ztrátou bílkovin močí (proteinurii) a krví v moči (hematurii). Embolizace části vegetace do mozku je příčinou cévní mozkové příhody s následkem doživotní invalidizace jedince. Při drobných embolizacích infekční vegetace (zejména mykotické) může dojít k poškození cévní stěny s tvorbou tepenných výdutí (aneurysmat), jež mohou později prasknout.

Mikrobi se mohou z vegetace na chlopně rozšířit i do jejího okolí a způsobit vznik abscesu, ohraničeného zánětlivého útvaru. Při tlaku abscesu na převodní systém vznikají poruchy srdeční rytmu. Pokud se absces provalí do některého srdečního oddílu, způsobí zkratovou vadu, při které vzniká abnormální průtok mezi pravou a levou částí srdce. Mísí se tedy okysličená a neokysličená krev.

Diagnostika infekční endokarditidy

Pokud máte chlopenní vadu nebo náhradu chlopně, běžné infekční onemocnění (nachlazení, chřipka) trvá neobvykle dlouho, vyhledejte svého kardiologa. Ten si fonendoskopem poslechne vaše srdce, při endokarditidě může slyšet nově vzniklé šelesty nebo změnu jejich intenzity. Dále bude pátrat po cévních příznacích na vaší kůži a sliznicích. Z krevních odběrů zjistí vysoké zánětlivé parametry, zejména C-reaktivního proteinu (CRP), bílkoviny produkované při bakteriální infekci. K potvrzení diagnózy je důležitý průkaz mikrobů v krvi a zobrazení vegetací na srdeční chlopni.

Původce infekční endokarditidy se určuje z krve. Jedná se o tzv. vyšetření hemokultur, při kterém se několikrát provádí odběr krve do speciálních lahviček v určitém časovém intervalu. Každá lahvička obsahuje jinou podpůrnou půdu, jež umožní rozmnožit a následně určit bakterii přítomnou v krvi. Navíc je možné vyzkoušet, jaká antibiotika jsou účinná (zabíjí) na danou bakterii. Hemokultury musí být odebrány před nasazením antibiotik. Pokud nemocný antibiotika užívá, nejméně na 3 dny se podávání pozastaví a pak se naberou hemokultury. S výjimkou kritického stavu by se neměla antibiotika podávat naslepo. Přesné určení původce endokarditidy umožňuje cílenou léčbu antibiotiky.

kostní dřeň

Zobrazení vegetací na srdečních chlopních umožňuje ultrazvukové vyšetření srdce tzv. echokardiografie. Mnohem přesnější a průkaznější než vyšetření přes hrudník je vyšetření jícnové. Sonda ultrazvuku se po znecitlivění měkkého patra (čímž se zabrání dávivému reflexu) zavede ústy přes hltan do jícnu, podobně jako při endoskopickém vyšetření jícnu nebo žaludku. Jícnový přístup umožňuje zobrazit nejen vegetace na chlopních, ale i případné komplikace jako abscesy, prasknuté chlopně, přetržení závěsného aparátu nebo nově vzniklé rozestoupení rány po našití chlopenní náhrady. Při závažném podezření na endokarditidu, ale negativním ultrazvuku, se vyšetření opakuje za několik dní.

Léčba infekční endokarditiy

Nemocný s infekční endokarditidou by měl léčen v nemocnici s dostatečnou zkušeností s léčbou této choroby. Musí zde být dostupné vyšetřovací metody, odborníci na antibiotika i případné kardiochirurgické řešení. Terapie je primárně konzervativní, infekční endokarditida se léčí antibiotiky. Při rozvoji významné chlopenní vady nebo uvolnění chlopenní náhrady se přistupuje ke kardiochirurgickému řešení. Současně se řeší důsledky různých komplikací jako je srdeční selhání, selhání ledvin nebo embolizace do mozku (cévní mozková příhoda) či do plic (plicní embolie).

Léčba antibiotiky

Antibiotická léčba musí být cílená. Podávají se během ní několikanásobně vyšší dávky antibiotik než u běžných infekcí a také doba terapie je delší, obvykle 4 – 8 týdnů. Antibiotika totiž obtížně pronikají do vegetací. Podle citlivosti mikroba na antibiotika se volí nitrožilní antibiotika - Penicilin, Ampicilin, Prostaphlin, Edicin, Vancomycin či Gentamycin, obvykle v kombinaci. Houbové infekce se léčí antimykotiky Amfoterin B či Amphocil, jejich podávání zpravidla navazuje na kardiochirurgický výkon a trvá až 8 týdnů.
Léčba se ukončuje, pokud je postižený bez teplot, v krvi nejsou zvýšené zánětlivé parametry, neobjevují se nové vegetace na chlopních a není přítomno žádné ložisko v těle, které by mohlo být zdrojem další infekce.

Kardiochirurgická léčba

Operační řešení se volí při neléčitelném srdečním selhání při zhoršení srdeční vady, šíření abscesu v srdci, opakované či hrozící embolizaci při velké vlající vegetaci nebo uvolnění chlopenní náhrady. Obtížně konzervativně léčitelné jsou mykotické endokarditidy, často se musí přistoupit k chirurgické léčbě. Jestliže to stav nemocného umožňuje, operace se odkládá až na dobu, kdy bude zvládnuta infekce. Akutní operace při zánětu má totiž vysokou úmrtnost.

Prevence infekční endokarditidy

Pokud máte významnou chlopenní vadu nebo chlopenní náhradu, při rizikových výkonech v oblasti infikovaných či kolonizovaných tkání a sliznic byste měl dostat preventivní dávku antibiotik. Jedná se zejména o stomatologické výkony (trhání zubů, implantace zubních náhrad), operační výkony v oblasti trávicího a močového systému (kromě endoskopií) nebo odstranění infekčních kožních ložisek (abscesů a furunklů). Antibiotika (Ampicilin, Amoksiklav, Augmentin nebo Edicin) se podávají ústy hodinu před výkonem, do svalu 15 – 30 minut předem nebo nitrožilně bezprostředně po výkonu. Antibiotika zničí bakterie, které se při výkonu uvolní do krevního oběhu, čímž se zabrání usazení mikrobů na srdečních chlopních.

Důsledně pečujte o sliznici dutiny ústní a zuby, zejména pokud trpíte parodontózou.

Doporučení spojená s infekční endokarditidou

Jestliže jste po operaci umělé chlopenní protézy či máte významnou srdeční vadu, informujte každého lékaře, který vám bude provádět invazivní zákrok.

Nepodceňujte běžné virové onemocnění, zklidněte svůj režim, věnujte dostatek času spánku a odpočinku. Bakteriální infekci si nechte přeléčit antibiotiky, užívejte je lékařem doporučenou dobu, přestože již příznaky nemoci vymizely.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…